Виконання статті 30 закону України "Про освіту"

 Виконання статті 30 закону України "Про освіту"

1.

Кошторис

http://zosh-1.od.ua/categories/25/pages/286

2.

Статут закладу освіти

http://zosh-1.od.ua/categories/64/pages/333

3.

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

http://zosh-1.od.ua/categories/64/pages/388

http://zosh-1.od.ua/categories/64/pages/334

http://zosh-1.od.ua/categories/64/pages/335

4.

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Заклад працює за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi

 

5.

Річний звіт про діяльність закладу освіти

http://zosh-1.od.ua/categories/61/pages/307

6.

Структура та органи управління закладу освіти

7.

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

http://zosh-1.od.ua/categories/61/pages/325

8.

Наявність вакантних посад

Вакантних посад немає

9.

Порядок і умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

Конкурс не проводиться

10.

Перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

1-2 класи http://zosh-1.od.ua/categories/63/pages/311

3-х класів http://zosh-1.od.ua/categories/63/pages/312

4-х класів http://zosh-1.od.ua/categories/63/pages/313

5-9 класів http://zosh-1.od.ua/categories/63/pages/314

10-11 класів http://zosh-1.od.ua/categories/63/pages/315

 

11.

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

Південна частина території села Шевченкове Ізмаїльського району Одеської області:

від початку села до вулиці Дубового Олександра (без вулиці Дубового Олександра).

 

12.

Ліцензований обсяг осіб, які можуть навчатися у закладі

Проектна потужність закладу – 500 учнів

13.

Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Станом на 01.09.2020р.  в закладі навчається 388 учнів у 20 класах

14.

Мова (мови) освітнього процесу

Українська

15.

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

У закладі створені необхідні умови для навчання учнів з особливими освітніми потребами

16.

Режим роботи Шевченківського ЗЗСО  №1

http://zosh-1.od.ua/categories/34/pages/181

17.

Довідка з єдиного реєстру підприємств та організацій України

http://zosh-1.od.ua/categories/64/pages/335

18.

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію боулінгу (цькуванню) в закладі освіти

http://zosh-1.od.ua/categories/57/pages/296

19.

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки боулінгу (цькування) в закладі освіти

http://zosh-1.od.ua/categories/57/pages/297

20.

Порядок реагування на випадки боулінгу (цькування) в закладах освіти та застосування заходів виховного впливу

http://zosh-1.od.ua/categories/57/pages/299

21.

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

http://zosh-1.od.ua/categories/64/pages/335

22

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з лізензійними умовами)

Приміщення закладу складається з однієї основної будівлі та окремо їдальні, у їдальні налічується 150 посадкових місць. В основній будівлі знаходяться: одна спортивна зала, бібліотека та класні кімнати. Стан будівель задовільний, але потребують ремонту даху та утеплення стін, в їдальні відсутня система опалення, потребує її відновлення. Територія закладу відповідає державним санітарно-гігієнічним нормам. Навчальні класи та кабінети повністю забезпечені меблями. Заклад працює за кабінетною системою. Всього 13 предметних кабінетів, із них 8 – навчальні класні кімнати початкових класів. Рівень матеріально-технічного забезпечення кабінетів складає 60%. Комп’ютерне забезпечення школи складає: 2 комп’ютерних класів, 28 комп’ютерів, 12 ноутбуків.

23

Результати моніторингу якості освіти

http://zosh-1.od.ua/categories/61/pages/380

24

Розмір плати за навчання, підготовку передпідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Безоплатне навчання

25

Правила безпечної поведінки в Інтернеті

http://zosh-1.od.ua/categories/23/pages/382

26

Відповідальні з питань оприлюднення публічної інформації

Шевченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1

Кілійської міської ради Одеської області

НАКАЗ 

 

 04.01. 2021 р.                                   с.Шевченкове                            № 4

 

Про призначення відповідальних осіб

з питань оприлюднення публічної інформації

 

  На виконання вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів»

 

НАКАЗУЮ:

  1. Призначити відповідальними особами з питань оприлюднення та регулярного оновлення інформації заступникам директора з НВР Чумаченко С.Ф., Безпятих Н.Є., вчителя інформатики Чумаченко Д.Р.
  2. Заступникам директора з НВР Чумаченко С.Ф., Безп’ятих Н.Є., вчителю інформатики Чумаченко Д.Р. забезпечувати оприлюднення публічної інформації в терміни згідно з чинним законодавством.
  3. Вчителю інформатики Чумаченко Д.Р. оприлюднити розпорядчий документ щодо призначення відповідальних осіб на сайті закладу.

 

Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

Директор закладу                                              В.М.Голубенко

 

 

 

З наказом ознайомлено:

Чумаченко С.Ф.-

Безпятих Н.Є.-

Чумаченко Д.Р.-