Структура плану:

 

1 . Основні напрямки роботи бібліотеки у 2021-2022 н.р.

2.  Формування, розкриття та збереження книжкового фонду бібліотеки. Введення в роботу новітніх технологій.

4.  Організація інформаційного обслуговування учасників навчального процесу.

5.  Заходи щодо збереження бібліотечного фонду підручників та дбайливого відношення до книги.

6.  Виховання інформаційної культури школярів.

7.  Популяризація бібліотечно-бібліографічних знань.

8.  Інформаційно-бібліографічна робота.

9.  Формування довідково-бібліографічного апарату.

10. Самоосвітня діяльність бібліотекаря

11 Реклама бібліотеки

    12. Організація та проведення масових заходів

 

Основні напрямки роботи

бібліотеки на 2021-2022н.р.

 

1.    Реалізація державної політики в галузі загальної освіти, розвитку та удосконалення навчально-виховного процесу.

2.    Виховання в учнів культури та шанобливого ставлення до книги, як головного джерела знань. 

3.    Виховання в учнів інформаційної культури, вміння користуватися бібліотекою, її послугами, книгою, довідковим апаратом.

4.    Забезпечення росту професійної компетентності педагогічних працівників, озброєння їх знаннями сутності сучасних освітніх та виховних технологій. 

5.    Сприяння різними формами та методами бібліотечної роботи самоосвіті учнів та вчителів, формування навичок свідомого, осмисленого добору інформаційних джерел,  систематизації та оцінки інформації. 

6.    Задоволення потреб учнів, пов’язаних з розвитком інтересу до свідомого вибору професії.

7.    Використання інноваційних технологій та методів проектної діяльності у роботі бібліотеки. Оновлення електронної бази даних книжкового фонду бібліотеки. 

8.    Залучення спонсорських коштів до комплектування та обладнання бібліотеки.

 

 При складанні плану враховані такі документи:

 

Формування, розкриття та збереження книжкового фонду бібліотеки. Введення в роботу новітніх технологій

Напрямки роботи

Термін виконання

1

Ведення сумарного та інвентарного обліку  літератури, що надійшла до книжкового фонду бібліотеки. Її технічне опрацювання.

При надходженні

2

Бібліографічний опис книг та журналів.

Протягом року

3

Проводити систематичне упорядкування фонду, нових надходжень, періодики

Протягом року

4

Провести акцію «Подаруй бібліотеці книгу!»

Вересень -жовтень

5

Оновлення  бази даних підручників та книжкового фонду бібліотеки

Протягом року

6

Ведення зошита заміни втрачених документів книжкового фонду.

Протягом року.

7

Оформлення передплати на періодичні видання

1 раз на півроку

8

Реєстрація та технічне опрацювання періодичних видань

Протягом року.

9

Розстановка книг за бібліотечно-бібліографічною класифікацією.

Постійно

 Організація інформаційного обслуговування учасників навчального процесу.

Напрямки роботи

Термін виконання

1

Своєчасне забезпечення підручниками всіх учасників навчального процесу.

До 1 вересня

3

Організація книжкових виставок нових надходжень, на допомогу вчителю

Протягом року

4

Проведення індивідуальних бесід з користувачами, вивчення інтересів читання.

Протягом року

5

Підбір літератури відповідно запиту читачів з використанням довідкового апарату.

Постійно

6

Робота з боржниками. Співпраця з класними керівниками, батьками.

Постійно

Заходи щодо збереження бібліотечного фонду підручників та дбайливого відношення до книги

Напрямки роботи

Термін виконання

1

Організувати читацький актив у кожному класі

Вересень

2

Поновити списки учнів для перевірки підручників

Вересень

3

Проводити регулярні рейди перевірки стану підручників

1 раз на семестр

 

4

Проводити засідання гуртка «Книжкова лікарня». Підготувати книжкову виставку відремонтованих робіт.

1 раз на місяць

Виховання інформаційної культури школярів

Напрямки роботи

Термін виконання

1

Проводити індивідуальні бесіди про культуру читання

Постійно

2

Проводити бібліотечні уроки

Згідно плану

3

Розкриття основних функцій шкільної бібліотеки через виступи на батьківських зборах, виховних годинах.

Протягом року

4

Висвітлення даної тематики на сайті бібліотеки

Протягом року

Популяризація бібліотечно-бібліографічних знань

Напрямки роботи

Термін виконання

1

 Проведення бібліотечних уроків

Згідно плану

2

Проведення вікторин з учнями на відповідні теми

До дня бібліотек

3

Оформлення  відповідних стендів стендів

До дня бібліотек і тижня книги

     

4

Популяризувати бібліотечно-бібліографічні знання на сайті бібліотеки

Протягом року

Інформаційно - бібліографічна робота

Напрямки роботи

Термін виконання

1

Організація книжкових виставок: тематичних, нових надходжень, до знаменних і памятних дат. Також і в он-лайн форматі.

Протягом року

2

Надання бібліографічних довідок

Протягом року

3

Створення бібліографічних списків на відповідну тему

Протягом року

4

Підготовка та проведення бібліографічних оглядів літератури, періодики, підручників на педрадах, конференціях, семінарах.

Протягом року

5

Підготовка інформаційних бюлетенів, експрес-інформацій

Протягом року

Формування довідково-бібліографічного апарату

Напрямки роботи

Термін виконання

1

 Продовження створення електронної бази даних книжкового фонду бібліотеки

Протягом року

2

Паралельно ведення традиційних каталогів картотек

Протягом року

3

Редагування електронної бази даних підручників

1 раз на місяць

4

Редагування традиційних каталогів та картотек

1 раз на місяць

Самоосвітня діяльність бібліотекаря

Напрямки роботи

Термін виконання

1

Вивчення професійної літератури

Постійно

2

Участь семінарах громади, вебінарах, нарадах, методичних обєднаннях

Протягом року

3

Обмін досвідом роботи з іншими бібліотеками громади, району, області.

Протягом року

4

Підвищувати рівень компютерної грамотності

Протягом року

Реклама бібліотеки

Напрямки роботи

Термін виконання

1

Виготовлення та розповсюдження рекламних буклетів

Протягом року

2

Створення електронної версії презентації бібліотеки

Протягом року

3

Показ презентації шкільної бібліотеки на педрадах, батьківських зборах, семінарах, конференціях.

Протягом року

4

Організація екскурсій у шкільну бібліотеку дітей –дошкільників та першокласників

Вересень, березень

5

Популяризація  бібліотеки в соціальних мережах

Протягом року

Організаційні заходи бібліотеки

на 2021 – 2022 н.р.

п/п

Заходи

Дата

Відповідальний

Серпень - вересень

1.

Вивчити стан забезпечення учнів підручниками

серпень

Бібліотекар

2.

Здійснити прийом і технічну обробку нової літератури і підручників.

серпень

вересень

Бібліотекар

3.

Провести перереєстрацію читачів на 2021-2022н.р.

вересень

Бібліотекар

4.

Консультувати читачів під час видачі літератури щодо правил користування бібліотекою.

вересень

Бібліотекар

5.

Видати підручники згідно графіка учням школи

Серпень-вересень

Бібліотекар,

Кл.керівники

6.

Підібрати матеріал для першого уроку «Україна починається з тебе»

серпень

30

Бібліотекар

 

7.

Створити новий актив читачів на 2021-2022н.р.

вересень

Бібліотекар

8.

Провести аналіз складу підручників і літератури на засідання МО вчителів предметників та класоводів.

серпень-вересень

Завуч НВР

Бібліотекар

9.

Оформити книжкову виставку «Увага, новий підручник»

серпень

Бібліотекар

10

Організувати творчу групу «Книжкова лікарня»

вересень

Бібліотекар

11

Оформити інформаційний бюлетень до дня фізкультури та спорту

6 вересня

бібліотекар

13

Оформити книжкову виставку « Історію розвитку українського кіномистецтва.» Організувати перегляд українських фільмів до Дня українського кіно.Ознайомлення  із  творчістю  М.Яковченко

10вересня

бібліотекар

14

Підготувати тематичну книжкову виставку до дня рятувальника «Вони рятують наше життя»

17 вересеня

Бібліотекар

15

Провести літературну гру «Обізнаний, значить врятований» під час  свята до дня рятувальника

17 вересня

Бібліотекар, учні 5-9-х класів

16

Оформити  книжкову  виставку до 100  років С.Лема(1921-2006)

13 вересня

бібліотекар

16

Оформити книжкову виставку до 155 – річчя   народження М.С.Грушевського

 вересня

29.09

Бібліотекар

16

Оформити книжкову виставку до дня  бібліотеки

30.09

Бібліотекар

17

Підготувати і провести захід присвячений Всеукраїнському дню бібліотек (окремо)

До 30 вересня

Бібліотекар, кл.керівники, ЗНР, педагог організатор.

 

Жовтень

1

Підготувати виставку літератури до Дня учителя

 02.10.

Бібліотекар

2

Оформити книжкову виставку «Брати наші менші» до дня захисту тварин.

02.04

Бібліотекар

3

Підготувати і провести  Місячник популяризації бібліотечно-бібліографічних знань присвячений Всеукраїнському дню бібліотек (окремо)

На протязі місяця

Бібліотекар, кл.керівники, ЗВР, педагог організатор.

4

Оформити тематичну виставку до Міжнародного дня боротьби проти насилля «Підліток і закон»

До 5 жовтня

бібліотекар

5

Оформити тематичну книжкову виставку «Моє  село-моя  маленька  батьківщина»

 

9жовтня

Бібліотекар

6

Оформити книжкову виставку «На  захисті  Вітчизни»,»Славні  сини  неньки  України»День  Козатства.

14 жовтня

бібліотекар

7

Оформити книжкову виставку памяті  115-років  від  дня  народження

2жовтня

Бібліотекар

 

8

Робота творчої групи «Книжкова лікарня»

Третій тиждень

Бібліотекар

 

9

Оформити книжкову виставку та презентацію творчості до 140-ти річчя з дня народження І.А.Кочерги--українського поета.

6 жовтня

бібліотекар

10

Підготувати книжкову виставку присвячену Дню визволення України від фашистських загарбників

28 жовтня

Бібліотекар

 

                                                              Листопад        

1

Спланувати і провести заходи до дня української писемності – 9 листопада.

Другий тиждень

Бібліотекар, вч.предметники

2

Проаналізувати читацькі формуляри учнів 1-4 класів

Протягом місяця

Бібліотекар, кл.керівники

3

Робота творчої групи «Книжкова лікарня»

Третій тиждень

Бібліотекар

4

Передплата періодичних видань на 2021 рік.

Протягом місяця

Бібліотекар

5

Підготувати книжкову виставку до Дня гідності і свободи. Зробити он-лайн презентацію літератури.

20 листопада

бібліотекар

6

Рейд-огляд підручників.

Четвертий тиждень

Бібліотекар

Сектор-навчан.

7

Взяти участь у підготовці і проведенні Дня памяті жертв голодомору. Оформити книжкову виставку.

Четвертий тиждень

Бібліотекар

8

Скласти рекомендаційний список літератури „Трагедія України – голодомор”. Зробити презентацію літератури.

27 листопада

Бібліотекар

 

 Грудень

 

1.

Підібрати літературу і провести бесіди „Жити в світі, в якому є ВІЛ”

До 1 грудня

Бібліотекар, соціальний педагог

4.

Оформити книжкову виставку „Ось де, люди, наша слава, слава України” (до дня захисника Вітчизни)

 6  грудня

Бібліотекар

6

Презентація книг  -письменників-ювілярів. Оформити  книжкову  виставку,та  он-лайн  презентацію  творчості

7 грудня

Бібліотекар

8

«Завжди  в  моді  Українська  книга»(книжкове  дефіле  для  учнів  9-11-х  класів

14 грудня

Бібліотекар

10

Проредагувати  базу   даних «Підручниковий фонд»

До 27 грудня

Бібліотекар

11

Підібрати літературу до свята Святого Миколая

Третій тиждень

Бібліотекар

13

Оформлення робочої документації, подання звітів.

До 30 грудня

Бібліотекар

 

14

Підібрати літературу і провести бесіди „Як зустрічають Новий рік в різних країнах”

Четвертий тиждень

Бібліотекар

 

 Січень

1.

Оформити книжкову виставку «Радуйся, земле»

Перший

тиждень

Бібліотекар

2.

Систематично поповнювати краєзнавчий каталог

Протягом

року

Бібліотекар

3

Проаналізувати читацькі формуляри 5-9 кл.

Протягом місяця

Бібліотекар,

4.

Оформити тематичну виставку присвячену дню соборності України

22 січня

Бібліотекар

5.

Оформити книжкову виставку, та  презентацію творчості до 130 річчя з дня народження Павла Тичини – українського поета, письменника.

27 січня

Бібліотекар

5.

Підібрати літературу і оформити книжкову виставку до дня вшанування подвигу юних українців під Крутами.

29.01

Бібліотекар

                                                            

Лютий

 

1

Оформити книжкову виставку до 190-ти річчя з дня народження Жюля Верна – французького письменника-фантаста..

8 лютого

Бібліотекар

2.

Оформити книжково-журнальну виставку «Афганістан болить в моїй душі»

До 15 лютого

Бібліотекар

3

Підготувати виставку-фоторепортаж до дня Героїв Небесної Сотні

20-22 лютого

Бібліотекар

4.

Оформити тематичну полицю до Міжнародного дня рідної мови – 21 лютого, для учнів 1-4 кл. „Рідна мова – Всесвіту основа”

Другий тиждень

Бібліотекар

5.

Оформити книжкову виставку, та он-лайн презентацію творчості до  210 річчя з дня народження – Ч.Диккенса,220років  з дня  народження

До7 лютого

Бібліотекар

6

Оформити  книжкову  виставку  до  220років з  дня  народження  В.Гюгю  поета,письменника

26лютого

бібліотекар

Березень

1

Оформити тематичну виставку «Шевченко – український художник», бесіди, бібліотечні  уроки за окремим  планом.

До 9  березня

Бібліотекар

2.

Оформити тематичну виставку «Видатні  жінки епохи»

До 8.03.

Бібліотекар

3.

Всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької книги (за окремим планом)140  річчя  дитячого  казкаря  К.І.Чуковського

Третій тиждень

Бібліотекар, Класовод 4 кл

4.

Оформити книжкову виставку до дня театру «Весь світ – театр, і люди в ньому актори»

До 27 березня

Бібліотекар

5.

Скласти список рекомендованої літератури „Скільки світу, стільки й сміху”

До 1 квітня

Бібліотекар

 

 

Квітень

1.

Підготувати книжкову виставку «Сміх запорука здоровя» українських письменників-гумористів

1 квітня

Бібліотекар

2.

Оформити книжкові виставки: „Скоро державна атестація”, „Для вас випускники”

Другий тиждень

Бібліотекар

3.

Оформити тематичну полицю „Загляньмо в очі природі” присвячену дню Матері-Землі

До 22 квітня

Бібліотекар

4.

Скласти список рекомендованої літератури « Скласти список рекомендованої літератури « Надії зеленого дому» (на екологічну тематику)

Третій тиждень

Бібліотекар

5.

Доповнити папку   «Білі  плями  нашої  історії і  оформити книжкову виставку.»Чорнобиль-  біль  наш  довічний»

До 26 квітня

Бібліотекар

6.

Передплата періодичних видань на ІІ півріччя 2022р.

Четвертий тиждень

Бібліотекар, директор школи

 

Травень

1.

Оформити книжкову виставку «Ніщо не забуте – ніхто не забутий» присвячену Дню Перемоги

Перший тиждень

Бібліотекар

2.

Підготувати список рекомендаційної літератури для дітей 1-4 класів «Діти війни»

Перший тиждень

Бібліотекар

3.

Підвести підсумки огляду-«Рейд  перевірки стану підручників « за рік і оновити результати на відповідних стендах.

Третій тиждень

Бібліотекар

актив бібліотеки

4.

Оформити книжкову виставку «Я перед нею помолюсь, як перед образом святим» присвячену Дню Матері.

До 13 травня

Бібліотекар

 

Червень

1.

Прийом підручників (згідно плану)

 

Бібліотекар

2.

Планування роботи на 2021-2022н.р.

Протягом місяця

Бібліотекар

3.

Провести інвентаризацію навчальної літератури

Перший тиждень

Бібліотекар, комісія

4.

Робота з боржниками

Протягом місяця

Бібліотекар

5.

Поповнювати  електронну базу даних «Книжковий фонд»

Протягом року

Бібліотекар