з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

 

Організувати роботу щодо систематизації законодавчих     та нормативно-правових документів зі зверненнями громадян,   а саме:

-           Закон України “Про звернення громадян” від 02.10.2011

-           Указ Президента України від 19 березня 1997 № 241 “Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення”.

-           Указ  Президента  України від 13 серпня 2002 №700 “Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення”.

вересень

Голубенко В.М.

 

 

Здійснювати реєстрації звернень громадян у Книзі реєстрації звернень громадян відповідно до форми ведення та повноти запису

постійно

Голубенко В.М.

 

 

Здійснювати  прийом громадян відповідно до Графіка прийому громадян з особистих питань.

постійно

Голубенко В.М.

 

 

Організувати роботу  зі зверненнями громадян відповідно  до наступної системи:

-           дотримання термінів розгляду звернень, клопотань громадян (згідно із Законом);

-           забезпечення громадян правом прийняття особистої участі  у розгляді звернень, скарг;

-           забезпечення права громадян відповідно до ст.18 Закону;

-           здійснювати надання відповідей відповідно до чинного законодавства;

-           визначати причину повторних звернень,  усувати недоліки у разі їх виявлення терміново;

-           здійснювати розгляд питання про роботу із зверненнями громадян  на нарадах.

постійно

Голубенко В.М.