з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1.

Провести вибори батьківських комітетів у класах (1-11 класи)  

Травень-вересень 2021

Класні керівники           

 

2.

Провести класні батьківські збори

 

Вересень, грудень

березень, травень

Класні керівники

3.

Провести загальні збори      

Вересень 2021

Адміністрація закладу

4.

Організувати допомогу сім’ям з метою поліпшення відвідування дітьми навчальних занять, своєчасне інформування батьків про відсутність дітей в закладі 

Протягом року

Безп’ятих Н.Є.,

Класні керівники

5.

Організувати психологічну консультативну службу для батьків  

Протягом року

Практичний психолог

6.

Організувати спільні учнівсько-батьківські виховні години, концерти, свята 

Протягом року

Безп’ятих Н.Є.,

класні керівники,

педагог- організатор

7.

Організувати постійний зв’язок з родинами учнів девіантної поведінки

Протягом року

Соціальний педагог, адміністрація закладу

8.

Організувати роботу батьківського університету правових знань                    

Протягом року

Каракуліна А.В.