№

з/п

Зміст діяльності

Термін проведення

Відповідальний

1.

Ознайомлення батьків з Положенням про педагогічний патронаж та умовами  його організації    

Серпень

 Чумаченко С.Ф.

2.

Збір заяв від батьків, довідок ЛКК           

Серпень

 Чумаченко С.Ф.

класні керівники

3.

Видати наказ по школі «Про організацію   індивідуального навчання учнів у 2021/2022 навчальному році» та «Про затвердження персонального складу та розподіл навчального навантаження вчителів, які будуть здійснювати  навчання учнів за педагогічним патронажем у 2021/2022 навчальному році»  

Серпень

Голубенко В.М.

4.

Скласти індивідуальний навчальний план для організації навчання учнів за індивідуальною   формою навчання у 2021/2022 навчальному році         

Серпень

Чумаченко С.Ф.

5.

Скласти розклад занять, погодити його з батьками       

Серпень

 Чумаченко С.Ф.

 

Забезпечити нормативність ведення класних журналів обліку навчальних занять за  індивідуальною формою          

Протягом року

Голубенко В.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1.

Вивчити відповідність стану освітнього середовища принципам інклюзивної освіти

Вересень 2021

Голубенко В.М.

 

2.

Облаштувати ресурсну кімнату для дітей з особливими освітніми потребами

Вересень 2021

Голубенко В.М.

 

3.

Вивчити відповідність організації інклюзивного навчання нормативним вимогам та сучасним викликам

Вересень 2021

   

 

4.

Здійснити аналіз динаміки розвитку інклюзивного навчання відповідно до освітніх потреб

Листопад-грудень 2021

Голубенко В.М.

 

5.

Вивчити використання технологій, методів навчання, викладання, пристосування навчального матеріалу, програм до особистостей розвитку дитини у класі, де є дитина з ООП

 

Листопад-грудень 2021

 

Голубенко В.М.  .

  .

 

6.

Скласти план забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними посібниками відповідно до потреб здобувачів освіти

Вересень 2021

Зуєва Л.В.  

 

7.

Забезпечити консультування батьків дитини з ООП з особливостями навчання і розвитку дитини

Упродовж 2021/2022 навчального року

Зуєва Л.В.   

Запорожець І. В.

 

8.

Проводити аналіз психофізичного розвитку учня з ООП, соціальних умов розвитку

 

Упродовж 2021/2022 навчального року

   

Зуєва Л.В.   

Запорожець І. В.   

 

9.

Здійснити аналіз критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувача освіти з ООП

Упродовж 2021/2022 навчального року

Зенченко П.І.

 

10.

Здійснювати моніторинг навчальних досягнень здобувача освіти, його динаміки та результативності для підвищення якості освіти .

Упродовж 2021/2022 навчального року

Зенченко П.І.   

 

11.

Забезпечити проходження асистентові вчителя, вчителям   тренінгів, курсів, семінарів з проблем інклюзивного навчання

Упродовж 2021/2022 навчального року

Голубенко В.М.

 

12.

.

Розглянути на засіданні при директору  питання організації інклюзивного навчання: моніторинг знань учня

 

Грудень

 

 

 

 

 13.

- Забезпечити  якість впровадження інклюзивної моделі освіти з подальшим розробленням плану розвитку закладу у напрямі інклюзивної освіти

Упродовж 2021/2022 навчального року

           

 

Голубенко В.М. .

  

 

 

 

 

14.

- Створення позитивної атмосфери в шкільному середовищі за умови інклюзивного навчання

Упродовж 2021/2022 навчального року

Зенченко П.І. 

 

15.

 

Забезпечити діяльність команд психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП

 

Упродовж 2021/2022 навчального року

 

  

  

 

 

16

Створити нормативно-правові основи для організації інклюзивної освіти:

Вересень 2021

 

  .

 .

 

  

  

  

 

 .

  

 

- Положення про організацію інклюзивної освіти

- Положення про команду супроводу

-Навчання за індивідуаль-ними навчальними планами

- Положення про організацію внутрішкільного моніторингу

- Посадова інструкція соціального педагога

- Посадова інструкція практичного психолога

- Посадова інструкція заступника директора з навчально-виховної роботи

- Положення про оцінювання дітей в умовах інклюзивного навчання

.