з\п

Зміст  роботи

Термін

Відповідальний

 Контроль за інформаційним забезпеченням

1

Організувати роботу щодо систематизації нормативно-правових документів з кадрових питань, а саме:

    Конституції України,

  • Закону України Про освіту”,
  • Закону про  загальну середню  освіту
  • Кодексу Законів України про Працю,
  • Закону України Про відпустки”,
  • Інструкції про ведення трудових книжок,

наказів, методичних листів .

Вересень

 Голубенко В.М.

 

 

 

зміст                        та нормативно-законодавчі документи                       у номенклатурі справ

2.

 

Систематизувати нормативно – правові документи з кадрових питань щодо функціонування закладу освіти, а саме:

-Статут: права та обов’язки учасників освітнього процесу;

-річний план;

-робочий навчальний план:

-кадрове забезпечення інваріантної та варіативної складової;

-забезпення зайнятості педагогічного персоналу.

Вересень

Голубенко  В.М.

Статут,

річний план

3.

Організувати роботу щодо надання працівникам закладу освіти соціальних відпусток.

Протягом року

Голубенко В.М.

Графік,

накази

4

Провести тарифікацію педагогічних працівників. 

До 05.09.2021

Голубенко В.М., Чумаченко С. Ф.,  Максименко О.В.

Накази

5.

Забезпечити роботу щодо систематизації тарифікаційних документів про педагогічне навантаження:

-видання наказу щодо попередження про навантаження на наступний навчальний рік, ознайомлення педагогічних працівників, рівномірність розподілу;

-погодження з профкомом закладу освіти;

-заяви про згоду на неповне педагогічне навантаження;

-тарифікаційні накази (рішення тарифікаційної комісії, погодження з ПК)

До 01.09.2021

Голубенко В.М.

 

Накази,

 протоколи

6.

Забезпечити систематичну роботу щодо ведення особових справ працівників.

Протягом року

Заболотна Л.А.

Особові справи

7.

Організувати роботу щодо систематизації посадових інструкцій працівників за наступними критеріями:

-відповідність нормативам;

-затвердження адміністрацією;

-ознайомлення працівників.

вересень-жовтень

Чумаченко С.Ф., Василик О.М.

Посадові інструкції

8.

Скласти графіки роботи адміністрації, спеціалістів, обслуговуючого персоналу відповідно до штатному розпису та законодавства    (робочий час, перерви на обід)

Вересень

Голубенко В.М.

Чумаченко С.Ф.

Василик О.М.

Графіки

9.

Організувати систематичну роботу щодо складання графіків роботи спеціалістів, обслуговуючого персоналу, сторожів у разі прийняття працівників  на роботу тощо.

Протягом року

Голубенко В.М.

Графіки

10.

Скласти розклад уроків відповідно до робочого навчального плану, занять, факультативів, гуртків та погодити з ПК .

До 01.09.2020

 Чумаченко С.Ф..

Розклад

11.

Організувати і здійснювати  роботу щодо проведення атестації педагогічних кадрів.

З  01.09.2020

Голубенко В.М.

Чумаченко С.Ф..

 

12.

Забезпечити наявність нормативних  документів  про атестацію, а саме:

  • перспективного плану підвищення кваліфікації;
  • перспективного плану атестації;
  • протоколів засідання атестаційної комісії;
  • заяв працівників про атестацію;
  • видання наказів.

В період атестації

Чумаченко С.Ф.

Матеріали атестації

13..

Здійснювати забезпечення дотримання положень нормативних документів з трудового законодавства щодо ведення Книги обліку трудових книжок.

Постійно

Голубенко В. М.

Заболотна Л.А.

Трудові книжки

14.

Здійснювати забезпечення дотримання положень нормативних документів з трудового законодавства щодо ведення трудових книжок, а саме:

- нормативність ведення записів, їх відповідність наказам;

-відповідність кількості трудових книжок кількості працівників.

Постійно

Голубенко В. М.

 

 

15.

Здійснювати своєчасне видання наказів з кадрових питань відповідно до Інструкції з ведення ділової документації, а саме:

- про призначення (дотримання номенклатури посад);

- про звільнення (вказання причини звільнення, посилання                  на відповідні статті КЗпП);

- за сумісництвом;

- встановлення доплат за суміщення посад та інше.

Постійно

Голубенко В. М.

 

 

Накази

16.

Здійснювати своєчасну реєстрацію наказів з кадрових питань     у Книзі реєстрації наказів з кадрових питань за критеріями:

-нормативність ведення (прошита, пронумерована, скріплена печаткою);

-наявність підписів про ознайомлення з наказами;

-відповідність номера наказу номеру в книзі реєстрації.

Постійно

Голубенко В. М.

Заболотна Л.А.

 Книга реєстрації наказів

17.

Організувати роботу щодо дотримання вимог Закону України “Про відпустки”, а саме:

-видати наказ про графіка відпусток працівників у поточному календарному році, погодити з профкомом, довести його до всіх працівників;

-надавати повну щорічну основну відпустку через 6 місяців після прийняття на роботу;

-надавати педагогічним працівникам повну щорічну основну відпустку у літній період;

-повідомляти працівників про конкретний період відпустки за 2 тижні

-надавати додаткові, соціальні відпустки без збереження заробітної плати

 

Січень,

 

протягом року

згідно графіка

 

Голубенко В. М.

 

Накази

18.

Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо посилення протидії корупції працівниками закладу

Протягом року

Голубенко В. М.

  

 

19.

Переглянути Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу.

Серпень

Голубенко В. М.

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу

20.

Організувати роботу щодо виконання положень Колективного договору.

Протягом року

Галанова Ж.В.

Колективний договір