№п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

 1.  

 Оформлення акту підготовки закладу до нового навчального року

До 01.09.2021

Заболотна Л. А.

 1.  

Проведення нарад при директорові та заступниках з питань  безпеки життєдіяльності

Вересень, жовтень,

грудень, березень, квітень, травень

 Чумаченко С.Ф., Безп’ятих Н.Є.

 1.  

Провести інструктивно-методичну нараду з  класними керівниками стосовно питань забезпечення безпеки життєдіяльності учнів

Серпень

Безпятих Н.Є.

 1.  

Здійснювати проведення вступного інструктажу з реєстрацією на окремій сторінці класного журналу «Реєстрація вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для вихованців, учнів» для учнів, які прибули

Вересень

Класні керівники

 1.  

Здійснювати проведення первинних інструктажів з питань охорони праці на робочому місці перед початком кожного практичного заняття та здійснювати запис на сторінці про запис теми уроку у класному журналі

Вересень

Учителі-предметники

 1.  

Здійснювати  проведення первинного інструктажу із записом у Журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів  учнів.

Вересень, протягом року

Класні керівники

 1.  

Здійснювати проведення позапланових та цільових інструктажів у Журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів учнів.

Протягом року

Класні керівники

 1.  

Забезпечити нормативність ведення журналів реєстрації нещасних випадків, що сталися з  учнями , а саме:

- оформлення повідомлень про нещасні випадки,

- оформлення актів розслідування нещасних випадків,

- оформлення повідомлень про наслідки нещасних випадків

Протягом року

Безпятих Н.Є.

 1.  

Здійснювати аналіз статистичних даних щодо травмування дітей під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час.

Протягом року

Безпятих Н.Є.

 1.  

Забезпечити наявність інструкцій з техніки безпеки та з безпеки життєдіяльності для кабінетів фізики, хімії, біології, інформатики,  навчальних майстерень, спортивного залу та класних  кімнат

Протягом року

Учителі-предметники,

Чумаченко С.Ф.

 1.  

Скласти акти-дозволи проведення занять у кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, навчальних майстерень, спортивному залі.

Серпень

Учителі-предметники

 1.  

Організувати якісне планування роботи класних керівників з питань охорони життя і здоров’я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму.

Вересень

Безпятих Н.Є.

 1.  

Скласти план бесід для кожного класу з питань запобігання всім видам дитячого травматизму.

Серпень,вересень

Безпятих Н.Є.

 1.  

Забезпечити  дотримання вимог техніки безпеки всіма працівниками закладу:      

провести інструктаж працівників закладу з техніки безпеки.      

Упродовж навчального року           

До 01.09.2021

Чумаченко С.Ф.

 

 Василик О.М.

 1.  

Створити спеціальні медичні групи з фізичної культури для дітей з послабленим здоров’ям (за наявності довідок).  

До 20. 09. 2021

Матвеєва І.Л.

 1.  

Забезпечити проведення бесід щодо запобігання дитячому травматизму під час осінніх, зимових, весняних та літніх канікул

Забезпечити проведення:

- днів та тижнів з охорони життя,

- спортивно-оздоровчих заходів.

Протягом року

Безпятих Н.Є.

 1.  

Скласти плани заходів та плани роботи органів учнівського самоврядування, шкільних гуртків з питань безпеки життєдіяльності та запобігання всім видам дитячого травматизму.

Вересень, жовтень

Безп’ятих Н.Є., керівники гуртків

 1.  

Організувати превентивну роботу з профілактики шкідливих звичок, запобігання наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, профілактики ВІЛ-інфекцій (СНІДу).

Вересень, жовтень

Безп’ятих Н.Є.

 1.  

Організувати роботу щодо залучення у проведенні заходів з дітьми співробітників ювенальної превенції, МНС, фахівців інших служб.

Протягом року

Безп’ятих Н.Є.

Запорожець І.В.

 1.  

Організувати проведення позакласних занять: бесід, ігор, вікторин, виставок творів, малюнків, поробок тощо на профілактичні теми.

Протягом року

Безп’ятих Н.Є.

Каракуліна А.В.

 1.  

Забезпечити якісну організацію чергування по школі адміністрації, вчителів,  учнів відповідно до графіків чергування.

Вересень- травень

Адміністрація закладу

 

 

 

 

 

ЗАХОДИ ПО НАВЧАННЮ ДІТЕЙ ПРАВИЛАМ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

1.

Організувати роботу дружини юних пожежних

Вересень

Педагог- організатор, Безп’ятих Н.Є.

 

2.

Проводити агітаційну роботу серед учнів, виступи ДЮП перед учнями школи

Протягом навчального року

Педагог- організатор, Безп’ятих Н.Є.

 

3.

 

 

 

Проводити конкурс малюнків на протипожежну

тематику       

Протягом навчального року

Безп’ятих Н.Є.,        

Класні керівники

 

з/п

Заходи

 Термін виконання

Відповідальний

Примітки

 

Здійснити забезпечення закладу засобами протипожежної   безпеки у необхідній кількості.          

З 02.09.2022

Василик О.М.

 

 

Забезпечити дотримання заходів протипожежної безпеки в усіх приміщеннях закладу

Постійно

Василик О.М.

 

 

Забезпечити виконання приписів пожежної інспекції

Постійно

Василик О.М.

 

 

Перевірити й у разі потреби очистити складські приміщення   від легкозаймистих предметів.

Постійно

Василик О.М.

 

 

Проводити інструктажі з пожежної безпеки з педагогічними  та технічними працівниками школи

Постійно

Василик О.М.

 

 

Утримувати в робочому стані засоби протипожежного захисту, обладнання та інвентар, не допускаючи їх використання не за   призначенням.

Постійно

Василик О.М.

 

 

Забезпечити проведення заміру заземлення електроустановок  та ізоляції проводів електромереж  у відповідності до Правил їх влаштування.

Постійно

Василик О.М.

 

 

Забезпечити технічних працівників засобами індивідуального захисту

Постійно

Василик О.М.