№п/п

            Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

 

 1.

Забезпечити безкоштовним харчуванням в шкільній їдальні учнів закладу 1 ст. та пільгових категорій, які мають на це право.

Протягом року

Директор закладу

 

 2.

 

В рамках профорієнтаційної роботи проводити виховні години, зустрічі з працівниками навчальних закладів міста, області, відвідування навчальних закладів міста, області        

Протягом року

Практичний психолог, класні керівники

 

 3.

Систематично перевіряти житлово-побутові умови дітей пільгових категорій – учнів школи 

Вересень, січень

Соціальний педагог, класні керівники

 

 4.

 

 

Вести систематичний контроль відвідування школи учнями, в тому числі й пільгових категорій         

Протягом року

 

 

Соціальний педагог, класні керівники

 

 

 

 

5.

 

 

Вести систематичний контроль харчуванням учнів, в тому числі й пільгових категорій

 

Протягом року

 

 

Класні керівники,

соціальний педагог

 

 

 

6.

 

Забезпечити участь у роботі гуртків учнів пільгових категорій.     

Протягом року

 

Класні керівники, соціальний педагог,

Безп’ятих Н.Є

 

 

 

7.

 

Залучати учнів пільгового контингенту до роботи шкільної бібліотеки  .

 

Протягом року

 

Бібліотекар, класні керівники, Безп’ятих Н.Є

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

Психологічне  вивчення учнів 1-х класів. Готовність до шкільного навчання. Рівень адаптації учнів, психодіагностика учнів 1-х кл. Групова консультація учнів, педагогів, батьків.     

 

 

 

 

Вересень- жовтень

 

 

 

 

 

 

Практичний психолог

 

 

 

 

 

 

 

9.

Психологічний супровід

учнів 1,5-х кл. у період первинної адаптації (спостереження, консультації, патронаж).    

І семестр

 

 

 

Вересень,

 

 

Практичний психолог

 

 

 

10.

 

 

 

Рівень особистісної адаптації  учнів, психодіагностика учнів 5-х кл. Групова консультація учнів, педагогів, батьків.

 

 

Жовтень

 

 

 

 

Практичний психолог

 

 

 

 

 

11.

Індивідуальні бесіди з учнями ,які мають низький рівень навчальних досягнень, пропуски          

 

Протягом року

 

 

 

Практичний психолог

 

 

12.

    Психологічна  допомога   учням  у професійному визначенні. Індивідуальні консультації учнів, які мають труднощі у виборі майбутньої професії.

Протягом року

 

 

 

 

Практичний психолог

 

 

 

 

 

 

13.

Індивідуальні та групові консультації для учнів, батьків, педагогів (за потребою разом із соціальним педагогом)

 

Протягом року

 

 

Практичний психолог