№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

  1.  

Організувати постійний контроль за здобуттям повної загальної середньої освіти.

Протягом року

Адміністрація закладу

 

  1.  

Вести роз’яснювальну роботу серед населення щодо обов’язковості здобуття дітьми та підлітками повної загальної середньої освіти       .

Протягом року

Адміністрація закладу, педколектив

 

  1.  

Систематично проводити роботу щодо залучення до навчання дітей і підлітків від 6 до 18 років.

           

Протягом року

Адміністрація закладу, педколектив

 

  1.  

Провести аналіз кількості дітей і підлітків, що проживають на території обслуговування закладу в порівнянні з кількістю дітей, що навчаються в закладі.

 

До 01.09.2021

Чумаченко С.Ф.

 

  1.  

 

Залучати до навчання підлітків, відрахованих з технікумів, коледжів, училищ; неповнолітніх, які перебувають на спеціальному обліку в районній службі у справах неповнолітніх та районному відділенні кримінальної міліції у справах неповнолітніх; неповнолітніх, які виховуються в неблагополучних родинах; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з малозабезпечених сімей та багатодітних сімей;

 тримати під контролем учнів, які схильні до пропусків занять без поважних причин.

Протягом року

Адміністрація закладу,соціальний педагог

 

  1.  

Подати статистичний звіт (форма № 77-РВК) про кількість дітей і підлітків шкільного віку, інформацію про охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням, про облік за роками народження, про облік навчання дітей і підлітків шкільного віку.   

До  вересня  2020

Чумаченко С.Ф.

 

  1.  

Проводити роботу щодо залучення до навчання дітей 6-річного віку:

  уточнити списки дітей, яким виповнилося 5 років;

  зібрати заяви батьків та пояснювальні записки з причиною відмови.

             

 

Протягом року

 Голубенко В.М

 

  1.  

Перевірити працевлаштування випускників 9-х класів. Підтвердити довідками про навчання. 

Серпень, вересень

Голубенко  В. М., класні керівники

 

  1.  

У разі змін вносити корективи до статистичних звітів (інформація про облік дітей і підлітків шкільного віку за роками, про охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням, облік навчання дітей і підлітків шкільного віку) Курс: «Освіта»

 

Протягом року

Тувіченко В.К.