Додаток 2 до Правил прийому на навчання до Академії Державної пенітенціарної служби у 2021 році

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) для вступу для здобуття освітнього ступеня бакалавр

 

 

 Академія Державної пенітенціарної служби

 (назва вищого навчального закладу)

 

Спеціальності ОС бакалавра

Спеціалізація

(освітня програма)

/може повторювати назву спеціальності/

Перелік конкурсних предметів

(вступних іспитів, творчих конкурсів)

Вага предметів сертифікату

ЗНО

Вага атестату про вищу загальну освіту

Мінімальна

кількість балів для допуску до участі в конкурсі

Код

Назва

051

Економіка

Економіка

Українська мова і література

0,3

 

 

0,1

100

Математика

0,35

100

Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

 

0,25

100

053

Психологія

Психологія

Українська мова і література

0,3

 

 

0,1

100

Математика

0,35

100

Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

0,25

100

081

Право

Право

Українська мова і література

0,3

 

 

0,1

100

Історія України

0,35

100

Математика або іноземна мова

0,25

100

262

Правоохоронна діяльність

Правоохоронна діяльність

Українська мова 

0,3

0,1

100

Історія України

0,35

100

Творчий конкурс

0,25

100

 

 

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних іспитів) для прийому на навчання на третій курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Академія Державної пенітенціарної служби

 

Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс)

Споріднені спеціальності і ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальність ОКР бакалавра

Спеціалізація

(освітня програма)

/може повторювати назву спеціальності/

Перелік конкурсних предметів (вступних

іспитів)

Вага предметів

сертифікату

ЗНО

Мінімальна кількість балів для

допуску до участі в конкурсі

Назва

Код

Код

Назва

 

 

 

 

Правоохоронна діяльність

5.03040102

081

Право

Право

Українська мова і література

0,3

100

Математика або Історія України

0,3

100

Фаховий іспит:

«Кримінальне право»;

«Кримінально-виконавче право»

0,4

100