Шевченківський заклад загальної середньої освіти №1

Кілійської міської ради

68332 Одеська область, село Шевченкове, вулиця Музики,75,  

код за ЕДРПОУ – 34211380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РОБОТИ

ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ЗЗСО №1

ЗА 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан і розвиток  мережі закладу

        У 2020/2021 навчальному році діяльність закладу була спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно положень Конституції України, на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», «Про повну загальну середню освіту»,.  Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти», Указу Президента України від 09 липня 2013 року № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», постанови Кабінету Міністрів від 27 серпня  2010 року №776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року №24», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту  початкової   освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»,Наказу Міністерства освіти і науки України 01 березня 2021 року№268 за реєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 квітня  2021 року за №495/36117, листа Міністерства освіти і науки України від 23.03.2020 № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину»,  створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, вдосконалення культурних   і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, в галузі освіти.Заклад протягом року працював над науково- методичною проблемою: «Соціалізація особистості на засадах створення сприятливого освітнього середовища в умовах компетентнісного підходу», проблемою виховання: «Формування всебічно розвиненої особистості на засадах національно- патріотичного виховання».  

  Педагогічний колектив Шевченківського ЗЗСО  №1 провів роботу щодо збереження та розвитку мережі класів.

  Згідно Закону України «Про освіту» всі діти шкільного віку, які проживають в мікрорайоні закладу, охоплені різними  формами навчання. Всього в закладі  на початок навчального року навчалося  20 класів, із них: 1-4-х - 8 класів, 5-9-х - 10 класів, 10-11-х - 2 класи.

Мова навчання - українська. Станом  на 05.09.2018 року кількість учнів становила  388  особи, на кінець року - 386 учнів. Середня наповнюваність класів - 18 учнів. Протягом року із закладу вибуло 6 учнів, прибуло – 4 учнів.                                                                                                                                                                                       

   Для забезпечення своєчасного й у повному обсязі обліку дітей шкільного віку та учнів, на виконання ст. 53 Конституції України,  ст.ст. 13, 665 Закону України «Про освіту», ст.37 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей   шкільного віку та учнів», керуючись п.п.3.6. ч.1ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку, які проживають за територією обслуговування закладу. 

    Адміністрацією та педагогічним колективом закладу було:

 • складено список дітей  майбутніх першокласників на  2020/2021 навчальний рік;
 • складено та подано до відділу освіти статистичні звіти за затвердженими формами про кількість дітей і підлітків шкільного віку території обслуговування закладу;
 • складено та подано до відділу освіти статистичний звіт Форма № 77РВК;
 • перевірено списки дітей і підлітків шкільного віку з вадами розумового та фізичного розвитку, які повинні навчатися у закладах освіти для дітей, що потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації.

 На виконання Указу Президента України від 18 грудня 2007 року № 1228/2007 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» та Закону України №1324-УІІ від 5 червня 2014р. «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання», наказу МОН України від 01.10.2010р. №912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти» в поточному році індивідуальною формою навчання було охоплено 3 учнів за рекомендаціями  ЛКК та фахівців інклюзивного центру.

 

Організація допрофільного та профільного  навчання

    В Шевченківському ЗЗСО  №1 було організоване допрофільне навчання. Додаткові години виділялись на предмети гуманітарного циклу. Упродовж навчального року впроваджувалися в освітній процес Державні стандарти початкової, базової і повної загальної середньої освіти.  Дільність педагогічного колективу у даному напрямку здійснюваласть шляхом  створення системи спеціалізованої підготовки, зорієнтованої на індивідуалізацію навчання, а саме:  

-    в 5-9 класах – допрофільна підготовка (індивідуальні   з української мови  ), факультативні курси з урахуванням побажань учнів та їх батьків.

-    В 10-му класі – філологічний профіль (українська філологія) більша кількість відведена на вивчення української мови . Профіль вибрано з урахуванням побажань учнів та їх батьків.

-    В 11-му класі – філологічний профіль (українська філологія)   (заняття з української мови,  математики, біології),  факультативні курси з урахуванням побажань учнів та їх батьків.

Щоб визначитися із вибором профілю навчання, психолог з класними керівниками проводили ранню діагностику нахилів та здібностей учнів. Всі вчителі-предметники, які викладають предмети в профільних класах, пройшли курсову перепідготовку.

    

Аналіз методичної роботи

     Педагогічний колектив у 2020/2021 навчальному році працював над єдиною методичною проблемою: «Соціалізація особистості на засадах створення сприятливого освітнього середовища в умовах компетентнісного підходу».    Керуючись Конституцією України, законами України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», концептуальними положеннями Національної доктрини розвитку освіти, галузевою Концепцією розвитку неперервної педагогічної освіти, Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», загальнодержавними та регіональними освітніми програмами, нормативними і директивними документами  Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації, а також враховуючи досягнення психолого-педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду, стан освітнього процесу та  рівень професійної компетентності  педагогічних працівників закладів освіти району, з метою створення цілісної системи науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, спрямованої на забезпечення поглиблення професійних знань, підвищення освітнього і кваліфікаційного рівнів педагогічних працівників, розвиток їх творчого потенціалу, формування професійної активності, що сприятиме поновленню змісту освіти та забезпеченню її якості, пошук нових форм навчання, розвитку та виховання учнів (вихованців), досягнення ефективності освітнього процесу, на виконання наказу  Відділу освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради від 07.09.2020 року № 136 «Про організацію науково - методичної роботиз педагогічними працівниками закладів освіти Кілійської міської ОТГ у 2020/2021  навчальному році»  педколективом закладу  протягом навчального року проводилась цілеспрямована  робота щодо розвитку, вдосконалення й підвищення професійної майстерності  вчителів, впровадження Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти, профілізації старшої школи, формування умінь творчого використання інновацій у навчальному процесі.

      Враховуючи досягнення педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду, стан навчально-виховного процесу, було визначено основні напрямки методичної  роботи в закладі.

       Існуюча структура та зміст методичної роботи в закладі  дозволяють повною мірою здійснювати системно-цільовий підхід до управління процесом підвищення професійної компетентності вчителів, надавати їм реальну, дієву, адресну методичну допомогу, організовувати реалізацію сучасних педагогічних концепцій і систем, перспективного педагогічного досвіду через колективні, групові та індивідуальні  форми науково-методичної роботи.

       Робота над проблемами активізувала науково-методичну діяльність кожного педагога, сприяла підвищенню рівня його теоретичної підготовки. Це визначило зміст роботи  методичних об’єднань.

       В закладі працює методичні об’єднання вчителів початкових класів, природничо-математичного циклу, суспільно-гуманітарного, вчителів іноземної мови, вчителів фізкультури, основ здоров’я, предмету «Захист України», класних керівників, робота яких спрямовувалась на опрацювання вищезазначених науково-методичних проблемних тем. Змістом роботи методичних об’єднань стала аналітична, організаційна, діагностична, пошукова, дослідницька, науково-практична та інформаційна діяльність. Були затверджені плани їхньої роботи, науково-методичні проблеми, визначено керівників із числа досвідчених вчителів.

       Впровадження системи педагогічного діагностування дає можливість здійснювати системно-цільовий підхід до управління процесом підвищення професійної компетентності педкадрів.

        В минулому навчальному році було продовжено роботу над комплексно-цільовими освітніми програмами та забезпеченням їх методичного супроводу:

      - шкільний методкабінет як творча лабораторія вчителя;

      - обдаровані діти;

      - технологія особистісно-зорієнтованого уроку;

      - профілізація навчання,

що дало можливість спрямувати зусилля адміністрації, педагогів, соціально-психологічної служби   на вирішення актуальних освітніх проблем, визначення пріоритетних напрямків роботи.

         В закладі створено потужний  методичний актив, до складу якого входять  досвідчені вчителі,  керівники ТМО, члени творчої групи тощо.

         Систематично згідно з планом роботи проводились засідання  методичної ради,  де заслухано актуальні питання організації навчально-виховного процесу, вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу, питання науково-методичної роботи з вчителями, координації діяльності  предметних методичних об'єднань,   питання моніторингу якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, їх відповідності чинному  Державному стандарту початкової загальної освіти та чинному Державному стандарту базової повної загальної середньої освіти,НУШ, моніторингу умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів, питання навчально-методичного характеру, виступи з досвіду діяльності вчителів.

          Основною організаційною формою колективної методичної роботи в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів  в закладі є методичні об'єднання. Діяльність методичних об’єднань було сплановано на основі річного плану роботи закладу та концепції розвитку  закладу.

          Робота методичних об’єднань  була максимально спрямована на формування професійно-педагогічної та соціально-психологічної культури педагогів, розширення і поглиблення знань, продукування нових педагогічних ідей, технологій навчання та виховання в сучасних умовах.

         На  засіданнях  шкільних методоб’єднань розглядались нормативно-правові  документи забезпечення процесу викладання предметів, рекомендації Міністерства освіти України щодо організації навчально-виховного процессу в 2020/2021н. р., зміни в навчальних програмах, актуальні проблеми викладання шкільних дисциплін, матеріали моніторингу якості  навчально-виховного процесу,   матеріали моніторингу і контролю, обговорювались питання підготовки та проведення науково-практичних конференцій, шкільного, територіального етапу учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, конкурсів педмайстерності.  Вчителі ознайомлювались з методикою вивчення складних тем навчальних програм, сучасними підходами до планування навчально-виховного процесу,  обмінювались перспективним досвідом роботи, проводили огляди науково-методичної літератури, педагогічної преси, практичні заняття тощо.

            Упродовж 2020/2021 н.р. усі методичні об'єднання  провели предметні тижні, матеріали яких подали  у формі  звітів. Також були організовані  методичні оперативні засідання для ознайомлення вчителів з нормативно-правовими документами НУШ, Державним стандартом початкової освіти, Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, перспективним педагогічним досвідом. Кожний керівник методичного об’єднання ретельно проаналізував діяльність учителів-предметників і визначив такі пріоритетні напрями  в методичній роботі на 2021/2022 рік:

- робота з обдарованими учнями;

- поширення перспективного педагогічного досвіду;

- створення портфоліо вчителя-предметника;

- запровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій.

     Для того щоб підняти рівень роботи шкільного методичного кабінету, було поставлено за мету зібрати матеріали творчих знахідок МО, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, публікацій у фахових періодичних виданнях.

       Задля ефективної роботи ШМО організовано роботу у таких напрямах:

- забезпечення вчителів-предметників необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної науки та практики (для цього забезпечено доступ до інтернету, систематично подається інформація про вітчизняні та зарубіжні особистісно орієнтовані педагогічні технології);

- стимулювання вчителів-предметників до впровадження елементів інноваційних технологій у практичну діяльність;

- накопичувати та зберігати власні доробки вчителів, забезпечувати умови для ознайомлення з ними педагогів;

- створення умови для самоосвіти вчителів у межах навчального закладу;

- забезпечечення вчителів-предметників навчальними програмами, програмами спецкурсів, факультативів, інструкціями, рекомендаціями, систематично поповнювати методичний кабінет сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами.

     Значну увагу протягом року було приділено самоосвіті  вчителів-предметників.

    Курсова підготовка та атестація учителів здійснювалася згідно з перспективним планом.

    У поточному навчальному році було атестовано 8  учителів:

 • Чумаченко С.Ф., учитель української мови та літератури, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;
 • Галанова Ж.В., учитель української мови та літератури, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та встановлено педагогічне звання «старший учитель»;
 • Зенченко М.О., учитель математики,  підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель»;  
 • Мінчева Д.І., учитель російської мови та зарубіжної літератури, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та встановлено педагогічне звання «старший учитель»;
 • Остапенко В.К., учитель англійської мови, встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;
 •  Каракуліна А.В., педагогорганізатор, встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;
 • Коваль О.О., учитель трудового навчання, встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;
 • Городніченко А.В., вихователь ГПД, встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»;

     Під час атестації було вивчено досвід роботи вчителів-предметників шляхом:

- відвідування уроків;

- проведення співбесід;

- відвідування відкритих уроків, на яких були присутні члени атестаційної комісії, керівники МО .   

          Це дало змогу об’єктивно оцінити роботу кожного вчителя, який атестувався. Загалом атестація пройшла в діловій, доброзичливій атмосфері.    

           Важлива роль у системі методичної роботи відводиться педагогам – початківцям. Вони найбільше потребують методичної допомоги. Систематичну допомогу в підвищенні  кваліфікації молодих учителів, формуванні їхньої майстерності, творчої індивідуальності надано в закладі досвідченими педагогами. У 2020/2021 н. р. продовжили педагогічну діяльність молоді вчителі:

 Подоленко О.І., Городніченко А.В.,Чумаченко Д.Р., Чернявська О.А.,  та розпочала Степаненко О.Р.. Вони працювали під наставництвом досвідчених учителів-предметників: Дерменжи А.М.,  Кучеренко Л. М., Подоленко В.О.

          Ефективно здійснено вивчення та впровадження нових педагогічних технологій у навчально-виховний процес.

          На початку навчального року була створена методична рада закладу у складі заступників директора, керівників  предметних секцій, методичних об'єднань, досвідчених вчителів, яка працювала над реалізацією означеної проблеми. В поточному навчальному році було проведено чотири засідання науково – методичної ради за темами: «Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи на новий навчальний рік. Затвердження планів роботи  МО, предметних секцій», «Про організацію роботи над єдиною науково-методичною проблемою «Соціалізація особистості на засадах створення сприятливого освітнього середовища в умовах компетентнісного підходу»,  «Визначення форм і змісту  курсової перепідготовки вчителів ЗЗСО у 2020/2021 навчальному році»,  «Удосконалення навчально – виховного  процесу на основі  сучасних технологій», «Про підготовку  учнів до участі в шкільних, територіальних предметних олімпіадах, конкурсах учнівських творчих робіт МАН», «Організація методичної роботи з учителями, які відчувають затруднення в організації навчально – виховного процесу». «Організація методичної роботи з молодими вчителями  з питань організації навчально – виховного процесу», «Про підготовку до проведення предметних тижнів», «Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого – педагогічної літератури», «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2020/2021 навчального року», «Про звільненння від  ДПА у 2020/2021 навчальному році учнів 4-их, 9-их, 11-х класів», «Про розроблення рекомендацій заповнення журналів 1-11 класів».

     Керівники методичних об’єднань один раз на чверть проводили засідання згідно плану роботи, вчителі давали відкриті уроки, проводили позакласні заходи. Цього року на базі закладу був проведений територіальний семінар-практикум (онлайн) учителів української мови та літератури на тему «Інноваційний підхід до розвитку креативних здібностей учнів на уроках української мови та літератури» (Галанова Ж.В., Остапенко Г.В.).  

     У своїй роботі МО звертали увагу на формування професійно-педагогічної та соціально-педагогічної культури педагогів, продукування педагогами нових педагогічних ідей, технологій навчання і виховання у сучасних умовах. Аналіз звітів керівників МО засвідчив, що роботу в них здійснювали згідно з річним планом. Відповідно до результатів 2020/2021 н.р. з’ясувалось, що вчителі школи планомірно підвищують свій кваліфікаційний рівень. Цього року підвищення кваліфікації вчителі закладу проходили при Центрі неперервної освіти ІДГУ, а також на платформах EDERA, «Освіторія», «Всеосвіта», «На урок» та ін. Вчителі початкових класів та вчителі, які працюють в НУШ, пройшли курси при Відділі освіти та молодіжної політики та на платформі EDERA.

   У 2020/2021 навчальному році учителі закладу брали участь:

 у територіальному заочному конкурсі «Мій відеоурок»:

- Чернявська Н.М., учитель історії - ІІ місце;

- Бабенко О.П., учитель англійської мови – ІІІ місце;

- Базелінська М.А., учитель хімії – ІІ місце;

у територіальному заочному конкурсі «Мій кращий конспект уроку (заняття)»:

- Подоленко В.О., учитель предмета «Основи здоров’я» - І місце;

- Галанова Ж.В., учитель української мови та літератури –ІІ місце;

- Остапенко В.К., учитель англійської мови – ІІ місце;

- Каракуліна А.В., учитель історії – ІІ місце.

  Учні закладу під керівництвом учителів брали  участь у територіальних, обласних конкурсах, олімпіадах, у консурсі-захисті МАН, у Всеукраїнських різноманітних конкурсах, де займали призові місця:

      Обласний етап  Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!»

     1. Кутас Ангеліна 10 клас ІІІ місце – (керівник Тувіченко В.К.)

      Заочний обласний етап Всеукраїнської акції «Птах року» («Горлиця звичайна – птах року 2020»)

 1. Купріянова Анна 7 клас  - І місце ‒   (керівник Семененко П.І.)
 2. Назарова Марія 7 клас -  учасниця ‒ (керівник Семененко П.І.)

Обласний етап  Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка  «Зоологічна галерея»

 1. Олішевська Ангеліна 8 клас - учасниця

Обласний конкурс «Збережімо рідний край»

     1. Кутас Ангеліна 10 клас ІІ місце – (керівник Тувіченко В.К.)

    ХХІ  Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика

1. Бабенко Іванна 3-Б – І місце (вчитель Чернявська Н.Г.)

2. Мордвінова Валентина 4-А - І місце (вчитель Александрова Р.О.)

3. Кушніренко Катерина 7-Б клас І місце (вч. Слободянюк С.В.)

4. Шкурина Микола 3-Б - ІІ місце (вчитель Чернявська Н.Г.)

5.Слободенюк Катерина 4-Б – ІІ місце (вчитель Донченко Р.В.)

6. Бабенко Юліана 6-Б клас ІІ місце (вч. Галанова Ж.В.)

7. Шкурина Вікторія 6-А клас ІІ місце (вч. Остапенко Г.В.)

8. Полякова Варвара 9-А клас ІІ місце (вч. Галанова Ж.В.)

      9. Дубова Ольга 10 клас ІІ місце (вч. Голубенко В.М.)

10. Олішевська Ангеліна ІІІ місце (вч. Чумаченко С.Ф.)

      ХІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка:

 1. Мишелов Данило 5-А клас І місце (вч. Остапенко Г.В.)

 2. Шкурина Дарія 7-Б клас І місце (вч. Слободянюк С.В.)

       3. Владиченко Ірина 11 клас І місце (вч. Слободянюк С.В.)

 4. Бабенко Юліана 6-Б клас І місце (вч. Галанова Ж.В.)

 5. Шкурина Вікторія 6-А клас ІІ місце (вч. Остапенко Г.В.)

       6. Дрібноход Діана 7-А клас ІІ місце (вч. Слободянюк С.В.)

       7. Кутас Ангеліна 10 клас ІІ місце (вч. Голубенко В.М.)

       8. Шкуропат Катерина 9-А клас ІІІ місце (вч. Галанова Ж.В.)

       9. Смирний Євгеній 8 клас ІІІ місце (вч. Чумаченко С.Ф.)

      Територіальний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

      1. Царенко Марина 11 клас І місце (керівник Слободянюк С.В.), секція «Фольклористика»;

            2. Владиченко Ірина 11 клас участь (керівник Остапенко В.К.), секція «Іноземна мова» (Англійська мова).

Велика робота проводилася щодо впровадження Нової української школи. Реформування освіти в умовах Нової української школи диктує сьогодні нові підходи до підготовки учнів початкової школи. Пріоритетним стає всебічний розвиток особистості дитини, оволодіння ключовими та предметними компететностями, наскрізними вміннями, необхідними життєвими й соціальними навичками, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві.

Учитель – основна дійова особа в реформуванні сучасної освіти. Як зазначається у документах з реформування освіти нова школа потребує нового вчителя, який може стати агентом змін.

Керуючись методом  проблемою закладу, МО вчителів початкових класів у 2020-2021 навчальному році працювали над удосконаленням методичної компетентності вчителя шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій.

Робота МО була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчої ініціативи вчителів, впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, застосування в інноваційному навчанні інтерактивних технологій, створення умов для формування ключових компетентностей учнів; педагогів; інтерпретацію у навчально-виховному процесі дітей з особливими освітніми потребами.

Ефективним шляхом підвищення професійної майстерності вчителя, участь у різноманітних методичних заходах (семінари-практикуми, ШПД, теоретичні семінари, відкриті уроки, майстер-класи, огляди навичок психолого-педагогічної та методичної літератури), свою діяльність вчителі початкових класів спрямовують на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форми, методів та засобів навчання і виховання дітей, а головне – на реалізацію рівноправного діалогу між учителем та учнем.

Протягом року члени МО брали активну участь у шкільних районних семінарах-практикумах, майстер-класах, де здійснювалася удосконалення роботи вчителів в умовах впровадження концепції та нового Державного стандарту початкової освіти.

З метою реалізації концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM – освіти) вчителі на своїх уроках розвивають, стимулюють допитливість учнів та підтримують їх інтерес до навчання у пошуках знань, мотивацій до самостійних досліджень, створення простих конструкцій (використовують конструктори ЛЕГО).

На базі Лісківської ЗЗСО  був проведений Майстер-клас для вчителів початкових класів «Впровадження STEM освіти на уроках трудового навчання, де вчителі ділилися досвідом, як виготовити STEM іграшку. Вивчення STEM освіти – це спосіб допомогти сучасним дітям у майбутньому стати новаторами, цілеспрямованими, творчими і надійними ланками команди, суспільства, країни.

В режимі дистанційного навчання вчителі демонстрували у своїй роботі використання навичок володіння ІКТ-розробок уроків (відео урок демонстраційного матеріалу), займалися самоосвітою, брали участь у вебінарах, відео конференціях, патріотичне виховання в початкових класах, де вчителі провели такі заходи:

1-А клас, Смирна Н.В. «Я досліджую світ»

1-Б клас, Зенченко П.І. «Ранкова зустріч», «Я і моя родина»

2-А клас, Онуфрієва Т.З. Урок позакласного читання «З природою живи у дружбі»

2-Б клас, Руденко Л.В. Урок укр..мови «Мова – дивний скарб»

3-А клас, Сватаненко Г.М., флешмоб «З Україною в серці»

3-Б клас, Чернявська Н.Г., флешмоб «Я – українець»

4-А клас, Александрова Р.О., квест «Козацькими стежками»

4-Б клас, Донченко Р.В., квест «Козацькими стежками».

   З метою реалізації завдань безперервної освіти та забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою були проведені підготовчі заняття в ДЗН для майбутніх першокласників – батьківські збори. Також ведеться робота з наступності між початковою школою і базовою.

В цьому навчальному році відкрито 1-Б клас з інклюзивною формою навчання для учня  з особливими освітніми потребами, створені належніь  умови з урахуванням висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини Кілійським ІРЦ, призначено асистента вчителя.

З метою створення оптимальних умов для навчання дитини було створено та організовано роботу команди психолого-педагогічного супроводу. Проведено 4 засідання де приймали участь фахівці Кілійського ІРЦ.

Класний керівник Зєнченко П.І. та асистент вчителя Зуєва Л.В. розробили чітку систему організації навчально-виховного процесу та працювали відповідно до розробленого індивідуального плану розвитку дитини. Вчителі опрацювали багато методичної, наукової літератури з питання організації та впровадження інклюзивної освіти, брали участь в онлайн-семінарах, вебінарах. Питання роботи в інклюзивному класі розглядалося на засідання МО початкових класів та педагогічній нараді.

Необхідно відзначити, що всі колективні форми методичної роботи використовувалися з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду.

Протягом навчального року вчителі та учні бали участь у заходах різного рівня. Учні 2-4 класів у конкурсі з української мови імені П.Яцика, в якому учениця 3-А класу Бабенко Іванна посіла І місце. Вчитель 4-А класу Александрова Р.О. брала участь у конкурсі «Мій кращий конспект уроку», де посіла ІІ місце.                                                                                                                                   

 Отже, слід зазначити, що методична робота протягом 2020/2021 н.р. проводилася на достатньому рівні, але потребує конкретних і кардинальних змін у підході в організації й роботі з обдарованими дітьми, у спрямуванні дієвих заходів щодо формування переможців олімпіад, а ефективність управління методичною роботою, яку згідно з функціональними обов’язками здійснюють заступник директора з навчально-виховної роботи і методична рада, удалося підняти й підтримувати на достатньому рівні мотивації учнів щодо участі в конкурсах і олімпіадах, а у вчителів — прагнення до самовдосконалення;

- методична робота спланована на вирішення запланованих завдань і зорієнтована на конкретні результати;

- у закладі панує творча атмосфера.

Позитивні тенденції:

- методична робота ефективно впливає на підвищення професійного рівня педагогічного колективу;

- активізація роботи із впровадження в практику особистісно- орієнтованих та сучасних технологій.

Проблеми:

- організація науково-дослідної роботи;

- розробка власних науково-методичних і дидактичних матеріалів та публікація передового досвіду.

Шляхи вирішення проблем:

- залучення творчих груп учителів до участі в наукових і соціальних проектах;

- посилення уваги до формування методологічної культури й нового професійного зростання;

- мислення вчителів через інтерактивне дистанційне професійне самонавчання.

Таким чином, пріоритетними завданнями залишаються:

1. Підвищення якості знань учнів, особливо II-ІІІ ступенів.

2. Подолання початкового рівня навчальних досягнень, тому необхідно виробити основні заходи щодо поліпшення якості знань учнів і погодити їх на засіданні 1-ї педради в серпні 2021 року.

3. Активізація роботи з учнями, що мають високі навчальні можливості, з обдарованими дітьми з метою вирощування відмінників, переможців учнівських олімпіад, конкурсів, оглядів тощо.

 

 

     Виховна робота в Шевченківському  закладі загальної середньої освіти  №1

    Організація виховного процесу в закладі базується на концепції цілісного виховання, застосування цілей, форм та методів, а також передбачає:

- організацію виховної діяльності педагога;

- оновлення змісту діяльності, спілкування, способу життя учнів шляхом упровадження педагогічних інновацій, формування здатності до самореалізації, саморозвитку і самовиховання.

     Здійснюючи виховну роботу в 2020/2021 навчальному році, педагогічний колектив керувався нормативно-правовими документами у галузі освіти, рекомендаціями відділу освіти, зокрема щодо організації виховної роботи. Педагоги закладу продовжували працювати над проблемою виховання в учнів особистісних якостей громадянина України, патріота, професіонала. Кожний класний керівник склав план роботи в класі відповідно річного плану виховної роботи, керуючись принципами Програми виховання закладу «Я – громадянин України».

     Результати виховної роботи - це діяльність педагогічного колективу протягом навчального року, що дає можливість зробити висновки щодо:

-  впровадження системи національно-патріотичного виховання учнів;

- ступеню впливу навчального закладу на соціальну адаптацію учнів;

- стану розвитку учнівського  самоврядування;

- діяльності педагогічного колективу зі збереження здоров’я  учнів й формування здорового способу життя;

- забезпечення підтримки дітей пільгового контингенту;

- організації спільної діяльності сім’ї та закладу;

- розвитку колективної творчої діяльності учнів.

   Для реалізації цих завдань у закладі розроблений план виховної роботи, що складається з 35 тематичних тижнів та окремі плани,які були затверджені на засіданні МО класних керівників.Ці плани охоплюють всі напрямки виховання:патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, територіальні заходи щодо втілення Концепції національно- патріотичного виховання, Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності, Програми профілактики ВІЛ-інфекції, Національної програми  відродження та розвитку українського  козацтва, заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя.

Впровадження системи національно- патріотичного виховання.

Одне з головних завдань системи освіти та виховання в Україні – це формування свідомості громадянина, що володіє політичною культурою,критичним мисленням,здатністю самостійно здійснювати свій вибір.Головним результатом громадянського виховання має стати соціальний досвід, що складається як із практичних навичок участі в суспільному житті, так і рівня розвитку громадянських якостей особистості.

 Програма виховання «Я-громадянин України» спрямована на формування в учнів потреби та уміння жити в громадському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо - естетичної, трудової, екологічної культури.

      З метою формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості учнів,в рамках місячника «Ми- нащадки козацької слави» відвідувались виховні години у 8-10 класах. Слід відзначити вих.заходи: 

       - «Мій рідний край - моя маленька батьківщина»», кл.кер.Чернявська Н.М.;

                 -  « Святе, як хліб, моє рідне село», кл. кер. Бабенко О.П.;

       - «Один день із життя козаків»,кл. кер. Базелінська М.А.;

       - «Козацька держава- наша гордість і слава», кл.кер.Каракуліна А.В.;

        - «Герої Небесної Сотні», кл.кер.Тувіченко В.К.;

     Концепція національно- патріотичного виховання учнів передбачає  формування ціннісного ставлення особистості до свого народу, Батьківщини, держави, нації. Реалізація Програми виховання була представлена під час територіального семінару онлайн  на тему «Національно – патріотичне виховання в Новій українській школі». Учні 1-4 класів та їх класні керівники підготували уроки та позакласні заходи за творчими програмами. ЗДНВР, ПО, вчителем інформатики  створена   презентація Програми, фотогалерея творчих заходів,онлайн матеріалів.

Впровадження системи національно- патріотичного виховання залишається пріоритетним в навчально- виховному процесі закладу.

 

Ступінь впливу ЗЗСО на соціальну адаптацію учнів

Соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов′язків ,в значній мірі залежать від правильно організованого виховного процесу в закладі.

Критерієм впливу закладу на соціальну поведінку учнів є свідоме виконання ними основних нормативних документів школи: Статуту закладу, Правил внутрішнього розпорядку, в яких визначені основні права та обов′язки школярів. На основі цих документів розроблені Правила для учнів.

     Робота по ознайомленню з Правилами для учнів та контроль за виконанням ними  здійснюється педагогічним колективом,  СПС.

       Відвідування учнями навчальних занять, поведінка учнів контролюються адміністрацією закладу, соціальним педагогом, класними керівниками. З профілактичною метою було проведено КОРЕКЦІЙНУ РОБОТУ з учнями Захарченко М. (9Акл.), Пишненком С. (9Бкл.), Мишеловим С. (8-Б), Ігнатенко О. (6-Бкл.), Фоменком Н. (8-А), Колісніченком Р. (8-А),

Моргуном О. (8-А), Лоєнко Ч.(6-А), Сіміненком В.(4-А), Ісаком В.(5-А). 

     На початок навчального року на внутрішкільному обліку знаходились 3 учнів ( Захарченко М. (9-А кл.), Пишненко С. (9-Б кл.), Ігнатенко О. (6- Б кл.), поведінка яких контролювалася адміністрацією закладу, класними керівниками, соціально - психологічною службою.  Учні знаходяться на обліку у зв’язку з порушенням поведінки та схильності до бродяжництва.

    З метою запобігання насильству, виховання в учнів духовно- моральних якостей, протидії булінгу, були проведені профілактична робота онлайн з учнями та роз’яснювальна робота з батьками.

    Відповідно до статті 76 Закону України «Про освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу(цькуванню),пріорітетним в навчально- виховній діяльності в 2021-2022 н.р. є превентивно - моральне виховання учнів, впровадження сучасної технології «виховання серцем».  Профілактична робота вимагає активної співпраці з батьками,  контролю класного керівника ,корекційної роботи з учнями,що знаходяться на внутрішкільному обліку, активізації з боку СПЖ щодо недопущення деструктивної поведінки у кризових та конфліктних ситуаціях.

 

                3.  Стан розвитку учнівського самоврядування.

     Формування ініціативної, здатної приймати свідомі рішення особистості неможливе  без широкого залучення учнів до управління шкільними справами через участь в органах учнівського самоврядування. Робота дитячого об’єднання «Юні шевченківці» організована  на загальношкільному та класному рівнях. Результати роботи класів знаходяться у папках творчих справ класних керівників про виховну діяльність за поточний  і  попередні роки.    

     Сфери діяльності учнівського самоврядування різноманітні. Учні беруть активну участь в житті навчального закладу. В класному колективі діють вісім центрів:

- науки (контроль за успішністю, робота з обдарованими учнями, участь  у   конкурсах з різних предметів);

-   дисципліни і порядку (чергування, дисципліна, контроль за      відвідуванням уроків, організація роботи правового напрямку);

- культури та дозвілля (організація культурно-масових заходів, шкільних  конкурсів, підготовка програми дозвілля, контроль за збереженням підручників, оформлення літературних виставок);

- здоров’я та спорту(формування свідомого ставлення до свого  здоров'я;    залучення школярів до активної участі у змаганнях, спартакіадах, розвиток інтересу до занять спортом );

- пресцентру (випуск об’яв, підготовка плакатів, оформлення залу до    св’ят);

- суспільно-корисної праці (стан кабінетів, збереження шкільного майна, контроль за пришкільними ділянками, трудові десанти);

- соціального захисту (проведення волонтерських акцій, шкільних благодійних акцій).

       Вчителі та батьки мають можливість  дізнатись про шкільні справи, скориставшись  сайтом школи. Куратором сайту є педагог-організатор Каракуліна А.В., яка в співпраці з вчителем інформатики Чумаченко Д.Р., систематично поповнює шкільний сайт новою інформацією.

 

 4. Діяльність педагогічного колективу зі збереження здоровя учнів й формування здорового способу життя.

     Конституція України визнає життя і здоров’я людини одними з найвищих соціальних цінностей. Вирішення проблеми збереження здоров’я дітей закладено в умінні дотримання правил здорового способу   життя.

     Фізичне виховання є основною складовою оздоровчої діяльності учнів.

Вчителі фізичної культури  формують в учнів знання про здоровий спосіб життя,вміння та навички щодо самостійних занять фізичними вправами,дають кожному учневі знання  і практику щодо тренування організму,привчають до перенесення фізичних  навантажень, активно залучають учнів до занять спортом.

Проведення шкільних спортивних заходів:

 1. Олімпійський Тиждень (традиційні змагання, присвячені Дню фізичної  

Культури і спорту України).                 

    2. Шкільні   змагання з  з настільного тенісу під час осінніх канікул.

    3. Позакласна робота з баскетболу, волейболу, наст. тенісу.

У зв’язку з карантинними обмеженнями щорічна територіальна спартакіада,в якій постійно брали участь та посідали призові місця учні закладу, не проводилась.

 Стан дитячого травматизму перебуває на особливому контролі.

  У 2020/2021н.р. сталося  7 випадків травматизму в побуті через необережність дітей дома, ДТП, під час спортивних ігор. Два випадки - під час навчально-виховного процесу сталися під час перерви та на уроці фізичної культури. Оформлено відповідну документацію, проведена  робота з батьками.

      З метою активізації профілактичної роботи щодо попередження травматизму учнів   під час навчально-виховного процесу та в побуті, були проведені  планові та позапланові інструктажі  з техніки безпеки життєдіяльності з учнями та батьками; загальношкільні батьківські збори про організацію контролю батьків за користуванням дітьми інтернет-ресурсами; тижні репродуктивного  здоров’я;класні батьківські збори  з питань попередження травматизму учнів;тижні безпеки дитини.

  

5. Забезпечення підтримки дітей пільгового контингенту. Організація відпочинку та оздоровлення учнів.

     В закладі вивчаються соціально-побутові умови життя учнів.  За такими даними складається соціальний паспорт класу, закладу, що дає змогу виявити дітей та сім’ї, які потребують соціальної підтримки.

     Соціальну підтримку учнів соціально незахищених категорій здійснюють адміністрація закладу, соціальний педагог та класні керівники.

        Так, у 2020/2021н.р., за даними соціального паспорту закладу, на обліку перебувало:

       - дітей-сиріт -2 ;

       - без батьківського піклування - 3;

       - дітей з обмеженими фізичними можливостями –інвалідів - 9;

       - дітей з багатодітних сімей - 194;

       - дітей з малозабезпечених сімей-на кінець – 35.

       Соціальним педагогом Запорожець І.В. була здійснена консультативна робота  з дітьми соціально-незахищених категорій. Неодноразово відвідувала родини дома, за місцем їх проживання.

     Літній відпочинок учнів закладу здійснювався згідно Державної програми відпочинку та оздоровлення дітей через проведення наступних заходів:

- звернення особливої уваги на організацію відпочинку учнів пільгових категорій;

- організація відпочинку учнів 1-4 класів у  пришкільному таборі  в період червня ;

- забезпечення проведення для дітей спортивно-масових заходів, творчих конкурсів, екскурсій;

- збереження життя і здоров’я дітей під час відпочинку ;

  -організація мовного загону «Смарт» при таборі з денним перебуванням «Сонечко».

   Всього в таборі «Сонечко» відпочили 44 учня. З них 22 - учні мовного загону «Смарт» (3-4 кл.) та 22 учня загону «Промінець» (1-2 кл.),з них 8- з багатодітних сімей,2 відмінника навчання; діти-інваліди-1 учень, 2 дітей, позбавлених батьківського піклування; 9 дітей працівників соціальної сфери .

     На належному рівні була організована робота пришкільного табору, своєчасно здійснена підготовка необхідної вступної документації, фотозвітів у період відпочинку, проведені цікаві заходи. Працівники табору:

директор табору Александрова Р.О.,керівники загонів «Промінець» Смирна Н.В., Зенчєнко П.І., «Смарт» - Остапенко В.К.;

соціальний педагог Запорожець І.В., вихователі  Руденко Л.В.,

Онуфрієва Т.З., Донченко Р.В., Сватаненко Г.М., Чернявська Н.Г., Скляренко Л.І., Богданенко О.В., Бабенко О.П., Городніченко А.В.

       Спортивно-оздоровчу роботу в таборі здійснювали вчителі

Дерменжи А.М., Подоленко О.І., комп'ютерні  ігри проводили вчителі Тувіченко В.К.,

Чумаченко Д.Р.

         Співпраця соціального педагога Запорожець І.В. та служби у справах дітей сприяла організації  відпочинку дітей з категорії позбавлених батьківського піклування. На базі оздоровчої бази «Глобус»  відпочивали  Шкуропат Віталіна 2-А, Мишелова А. 2-Б

В оздоровчому таборі «Артек» Київської області в категорії «багатодітна сім’я», відпочивали Поляков Назар (8-Б), Купріянова Анна (7-А), Коваль Владислав (4-А), в категорії «діти-сироти» Ігнатенко Олександра(6-Б), Ігнатенко Сергій (4-А) .

          У молодіжному центрі «Молода Гвардія» (м.Одеса) відпочили Полякова Варвара (9-А), Сватаненко Богдан (8-Б).

     Особливу значущість для формування в учнів ціннісних (гуманістичних, громадських і духовних) орієнтирів мають шкільні благодійні акції соціального спрямування. Метою таких заходів є відродження в Україні благодійної діяльності як норми суспільного життя, що   відкриває можливості наблизити життєдіяльність дитини  до дорослого життя, сприяє вихованню в учнів потреби і навичок благодійності як практичного втілення національних та загальнолюдських цінностей.

     Протягом навчального року було проведено 2 благодійні акції («Миколай – чарівник»,  з метою збору коштів для привітання школярів, дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що знаходяться на території проведення ООС з новорічними та різдвяними святами та «Серце до серця» для закупівлі кардіореанімаційного обладнання в дитячі лікарні.

В ході акцій зібрано 1734 грн. Цю роботу здійснює центр соціального захисту, його керівник- соціального педагога Запорожець І.В та шкільні волонтер, учні 10 кл. Шкурина Катерина, Звонкова Христина. У наш час благодійність і волонтерський рух стали не тільки актуальним і масштабним проявом безкорисливої допомоги, але і внутрішньою потребою кожної людини, небайдужої та чуйної до чужого болю.

.

6. Організація спільної діяльності сім’ї та закладу.

     Кожного року в школі складається план роботи з батьками. Згідно з цим планом у 2020/2021навчальному році проводились заходи, направлені на культурноосвітній рівень батьків, формування їх правової культури, збереження життя і здоров’я дітей у родинах.

    У вересні були проведені  загальношкільні батьківські збори, проведена роз’яснювальна робота з батьками на тему «Кібербулінг- як розпізнати і що робити», «Попередження насильства в учнівському середовищі».

     На класних батьківських зборах здійснювалась правова освіта батьків, розглядався стан успішності, аналіз правопорушень у класних колективах; основну увагу класні керівники приділяли збереженню та зміцненню  здоров’я у сім’ї, безпечну поведінку дітей в інтернеті, профілактику шкідливих звичок.

    Відповідно концепції Нової української школи щодо взаємодії навчального закладу та сім’ї як важливої умови ефективності освітнього процесу, в листопаді була проведена педагогічна рада на тему «Сучасні аспекти партнерської взаємодії закладу освіти та сім’ї».

 

7. Розвиток колективної творчої діяльності вчителів та школярів.

    Протягом 2020/2021 н.р. у закладі діяло МО класних керівників 5-11 кл. (керівник Бабенко О.П.), на засіданнях якого були розглянуті питання щодо основних напрямків методичної та виховної роботи.    

1.Формування в учнів національно-патріотичних почуттів, любові до свого народу.

2.Виховання ціннісного ставлення до держави та суспільства.

3.Організація роботи з обдарованими дітьми.

4.Сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

   Виховання учнів 1-11 класів ,з урахуванням розвитку їх творчих                                                                                                                                                               здібностей, індивідуальних особливостей, передбачає залучення дітей до різних форм  творчої та суспільно корисної діяльності, спільної організації учнівського  колективу, класного керівника та батьків.

В 2020/2021н.р. були  проведені наступні творчі заходи :

  - урочиста лінійка «Дзвоник кличе знов до школи»;

  - Олімпійський тиждень доДня фізичної культури і спорту

        (вчителі     Дерменжи А.М., Подоленко О.І., вчителі початкових класів);   

  - свято до Дня вчителя «Наші любі вчителі, ви найкращі на землі!» 11 кл., кл.кер.

Подоленко В.О.);

  - патріотичний флешмоб «Разом за мир» (кл.кер.5-х класів Чернявська О.А., Остапенко Г.В.);

      -квест «Козацькими стежками» (рій «Веселі козачата», учні 4-их кл.,

       кл.керівники Александрова Р.О., Донченко  Р.В.) в рамках    Всеукраїнської  гри «Сокіл» («Джура»);

 • ігри патріотів «Козацька держава наша гордість і слава» (учні 5-6 кл., ПО

       Каракуліна А.В.); 

     - шкільна ярмарка «Щедрість рідної землі»(учні 5-11 класів,кл.керівники); 

      - новорічні свята (НВР Безп'я их Н.Є., ПО Каракуліна А.В.,кл.кер.1-11 кл.);

     - патріотична акція «Рушник єднання» до Дня Соборності України;

     - тематичний  захід «Афганістан- то біль і смуток,чиєсь обірване життя»

                                      (вчитель історії Каракуліна А.В.);                                            

      -творчі заходи Міжнародного дня рідної мови  ( ПО, вчителі укр..мови та

                                         літератури);

     -шевченківські дні(вчителі укр.мови та  лі-ри,ПО,бібліотекар);

     -щотижневі літературні виставки,Тижні дитячої та юнацької книги (бібліотекар Василик С.О.);

     - святковий захід «Сторінками жіночого журналу»  до свята 8 Березня, 10 клас, кл. керівник Тувіченко В.К.;

- свято Останнього дзвоника для учнів випускних класів (ЗДНВР, ПО, кл.керів. 4-их,9-их,11-го класу);

     - Онлайн-лінійка «Прощавай, дитинства пора» (вчителі інформатики

        Тувіченко В.К., Чумаченко Д.Р.)

     - проведено 5 шкільних конкурсів плаката (кл.керівники 5-11кл.);

 

В 2020-2021н.р. навчальний заклад брав участь в

територіальних та обласних  етапах конкурсів:

1.В територіальному етапі онлайн Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості  «Чисті роси» взяли участь 37 учнів, 36- посіли призові місця, з них 15 - переможців. Діти показали свої таланти в номінаціях «Художнє виконавство», «Літературна творчість», «Образотворче мистецтво», «Декоративно- прикладне мистецтво», «Фотомистецтво», «Хореографічне мистецтво». Якісну підготовку учнів  до Фестивалю здійснили педагоги Голубенко В.М., Слободянюк С.В., Безп’ятих Н.Є., Остапенко  Г.В.,

Мінчева Д.І., Тувіченко В.К, Каракуліна А.В., Василик С.О., Коваль О.О., Щетнікова В.І.

Учень 7А класу Бобошко Павло взяв участь в обласному етапі Фестивалю в номінації «Художнє виконавство»(соліст - інструменталіст) та посів I місце.          

 2.Обласна природоохоронна  акція «Ялинка» ( взяли участь 8 учнів, посіли призові місця). Більшість робіт від шкільних гуртків «Виготовлення іграшки – сувеніру» та «Декоративно-ужиткове мистецтво» керівник Коваль О.О. Призові місця посіли роботи вчителя трудового навчання Василик С.О.

3.Дитячо-юнацька військово-спортивна гра «Джура»(Всеукраїнський заочний конкурс звітів про роботу роїв молодшої вікової групи) - рій «Веселі козачата»- I місце, керівники СП Запорожець І.В., кл.кер. 4-их класів Александрова Р.О., Донченко Р.В.

4.Участь в обласному заочному конкурсі «Ватра» «Слава героям» середньої вікової групи - рій «Патріот»,учні 5-6кл.(керівник гуртка Каракуліна А.В.)

5.Обласний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста – 2021»: учениця 10 кл. Кутас Ангеліна в номінації «Кращий відеофільм» посіла II місце (кер.Тувіченко В.К.),учень 5-Акл.Грічкосій Артем в номінації «Кращий слайд – фільм» посів III місце (кер. Запорожець І.В.).

6.Заочний територіальний конкурс «Космос.Людина.Духовність»(«Космічні фантазії»): Кушніренко Катерина, учениця 7-Б кл.- I місце, Бондарюк Марія, учениця 7-А кл.- II місце (кер.Коваль О.О.).

7.Заочний територіальний захід учнівських колективів екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім»: II місце,учнівський колектив «Ангели Землі» (кер. Каракуліна А.В.), відеоролик «Збережімо рідний край», учениця 10 кл. Кутас Ангеліна (кер. Тувіченко В.К.).

8.Територіальний заочний конкурс фотографій «Мій рідний край» -  взяли участь 18 учнів, 5 учнів стали переможцями,6 учнів посіли II місце, 19 учнів -III місце. Керівниками учасників конкурсу стали вчителі Коваль О.О., Запорожець І.В., Каракуліна А.В., Безп’ятих Н.Є., Александрова Р.О., Донченко Р.В., Чумаченко Д.Р.

9.Обласний етап Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!»: взяли участь 7 учнів (Коваль Владислав 4Акл. I місце, Акчибаш Елла 4-Б кл.  I  місце, Дрібноход Дана 6-А кл. II місце, Коноваленко Вікторія 4-Б кл.  II місце, Степаненко Даніїл 1-Б кл, Хану Вікторія 6-А кл.,Чумаченко Катерина 2-Б кл.-  III місце. Керівниками робіт учнів стали вчителі Коваль О.О.

(керівник гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво»), Донченко Р.В., Чумаченко Д.Р.

10.Щорічний укр. конкурс малюнка для дітей з особливими потребами

«Я дитина! Я малюю!» (Сімоненко В. 9-А кл., Заболотная І.11 кл., Степаненко Д. 1-Б кл., Белінський А. 2-А кл.) керівник Коваль О.О.

 

     В 2021/2022 .р. навчальний заклад продовжить роботу з обдарованими учнями, здійснюватиме якісну підготовку учасників до участі в територіальних  та обласних етапах  фестивалів, творчих конкурсів.

 

Висновок

   Самоаналіз діяльності навчального закладу свідчить, що педагогічний колектив – це педагогічна команда, яка вбачає головним своїм завданням створення дитині умов для її самовизначення й самовираження, виховання компетентної творчої особистості, здатної створити своє особисте життя.

    Виховання сьогодні має своєю метою створення неординарної особистості,

наділеної  сучасним світоглядом,компетентної в обраній сфері діяльності,

відповідальної за справу,яку потрібно виконати, самостійної у виборі рішення, яка вміє користуватися  досягненнями культури. Актуальність завдання виховання громадянина визначається процесом відродження нації, тому сучасному учневі життєво важливим є передусім практичне виховання, яке вводить його у реальне життя, формуючи вміння та навички.

 

Завдання педколектива на 2021/2022 н.р.:

 

1.Формувати всебічно розвинену особистість на засадах національно-патріотичного виховання.

2.Виховну роботу здійснювати у партнерській взаємодії педагог – батьки -  учні. Враховувати індивідуально-психологічні особливості та інтереси учнів, забезпечити індивідуальну та особистісну реалізацію потенціалу кожного учня, що є одним з основних принципів Програми виховання закладу.

3. Впроваджувати у роботі елементи  військово-патріотичної гри «Джура».

4. Профілактичну роботу в наступному навчальному році проводити в активній співпраці з батьками,  класними керівниками,СПС;проводити корекційну роботу з учнями,що знаходяться на внутрішкільному обліку; сприяти  недопущенню деструктивної поведінки у кризових та конфліктних ситуаціях.

5.Здійснювати план заходів в закладі освіти, спрямованих на запобігання та протидію  булінгу.

6. Тримати на контролі стан дитячого травматизму в закладі, проводити розяснювальну роботу з батьками з безпеки життєдіяльності учнів.

7. Продовжити роботу з обдарованими учнями, здійснювати якісну підготовку  до участі в шкільних, територіальних,обласних етапах  фестивалів, конкурсів.

8. Під час проведення шкільних заходів, конкурсів, творчих виставок, враховувати епідеміологічну ситуацію, дотримуючись відповідного алгоритму дій.

 

Аналіз соціально-психологічної  роботи 

 На початку навчального року проведено соціальну паспортизацію навчального закладу, своєчасно виявлено дітей, що потребують соціального захисту, створені умови для правової та соціальної захищеності вихованців, учнів ознайомлено зі знаннями за Декларацією прав людини та дитини, закладених у Конвенції ООН про права  дитини та в законодавчих актах України. На дітей з неблагонадійних, опікунських, малозабезпечених сімей, учнів, що знаходяться на внутрі шкільному обліку заведена  індивідуальна картка. З учнями, які проживають в сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах проводилися профілактичні бесіди, діагностика відносин в сім’ї, діагностика виховного потенціалу сімей, досліджувались умови проживання дитини в сімї, складено акти обстеження житлово-побутових умов. З метою виявлення дітей, які мають ознаки дезадаптації проводились бесіди з учителями. Батькам дезадаптованих учнів надавались консультації: «Про причини труднощів адаптації і шляхи взаємодії в їх подоланні!». Аналізуючи дані, отримані під час діагностики, систематично соціальним педагогом оновлюються банки даних дітей, які потребують посиленої  педагогічної уваги дітей, які потребують соціального захисту, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. На ці категорії дітей та сімей заведено документацію. Сім’ї, що опинилися в складних життєвих обставинах, перебувають під патронажем соціального педагога. До роботи з вищеназваними сім’ями та учнями залучаються медична сестра, практичний психолог, працівники місцевої влади. Фахівці психологічної служби брали участь у районних засіданнях методичного обєднання соціальних педагогів і практичних  психологів. На початок навчального 2020/2021 р. в закладі  була спланована робота з дітьми незахищених категорій, складено  банк даних на дітей, що потребують особливої уваги педагогічних працівників. Під час акції «Cім'я» були відвідані вдома сім’ї, що перебувають в складних життєвих обставинах. Батькам надані педагогічні рекомендації з формування педагогічної культури сім’ї.  З метою виявлення проблем насилля в родинах  проведено батьківські збори та  співбесіди з  учнями, проведені бесіди з батьками про неприпустимість вживання насильницьких дій над дітьми.

 З учнями 10-11 класів проведена інформаційно-розяснювальна робота щодо профілактики захворювань на ВІЛ/СНІД.

 З учнями, схильними до правопорушень, були проведені індивідуальні бесіди, вівся спільний аналіз проблемних ситуацій, розроблені спільні заходи щодо їх подолання. Надавались індивідуальні консультації учням та їх батькам з проблемних питань навчання та виховання, проводились бесіди   щодо формування здорового способу життя.

Щоденно в закладі проводився контроль за відвідуванням учнів, проводилась спільна робота зі службою у справах дітей, що стосується захисту інтересів неповнолітніх, здійснено соціальний патронаж сімей пільгових категорій, відвідано вдома дітей-інвалідів, взято участь у акції «Від серця до серця».

Постійно велось спостереження за громадською активністю учнів, проводились індивідуальні консультації учнів та їх батьків з проблемних питань навчання і виховання, розв’язувались конфліктні ситуації. Проводилася індивідуальна робота з учнями, які стоять на внутрі шкільному обліку   з кризових сімей, опрацьовані нормативні документи з питань охорони дитинства, захисту інтересів неповнолітніх, захист прав дітей, які під опікою. Здійснювався соціальний патронаж сімей пільгових категорій, організовувались трудові акції школярів, залучено учнів до культурно-масової роботи. Протягом року подавалась інформація до ССН, районного відділу освіти. Учням соціально-незахищених категорій надавалась допомога в оздоровленні у літній період.

 Учні проблемних категорій залучені до гурткової роботи, здійснено посередництво у наданні гуманітарної допомоги пільговим категоріям дітей. У рамках співробітництва зі службою у справах неповнолітніх уточнено і надано інформацію щодо учнів схильних до правопорушень та дітей, які опинилися в кризових обставинах з метою координації дій. На дітей-сиріт  надано інформацію про стан виховання та утримання дитини, обстежені матеріально-побутові умови вихованців. З учням, які знаходяться на внутрі шкільному обліку велась профілактична робота: бесіди, спостереження, сумісна робота з класними керівниками, зустрічі з батьками, робота з психологом..  Щоденно  проводився контроль відвідування учнями школи, з’ясовувались причини їх відсутності чи запізнення, підтримувався тісний зв'язок з батьками та класними керівниками. В разі тривалої відсутності учня  класний керівник та соціальний педагог виїжджали по місцю проживання учнів.  Опрацьовані нормативні документи із питань охорони дитинства, захисту інтересів неповнолітніх, здійснено патронаж неблагонадійних сімей. Організовано участь дітей у новорічних, різдвяних святах. На основі Наказу «Про порядок  організації безкоштовного харчування учнів пільгового контингенту»  в школі було організовано:                                          - безкоштовне одноразове харчування для дітей пільгового контингенту;                                                                                                              - безкоштовне одноразове харчування для учнів 1-4 класів;                                                                                                                                                 - для учнів, що не отримують безкоштовне харчування  було організоване  платне харчування по їх бажанню із залученням батьківських коштів.                                                                                                                                                                                                                             

         В закладі створена Рада профілактики, метою діяльності якої є:                                                                                                                                 - превентивне виховання і здоровий  спосіб життя учнів;                                                                                                                                                      -   боротьба з підлітковою злочинністю;                                                                                                                                                                                       -   профілактика девіантної та асоціальної поведінки учнів.

     В 2020/2021 навчальному році були проведені  засідання Ради профілактики, на яких розглядалися наступні питання:                     

- стан відвідування учнями закладу;                                                                                                                                                                             - засоби подолання конфліктів між дітьми і дорослими;                                                                                                                                          - попередження та профілактика правопорушень та злочинності серед учнівської  молоді;                                                                                 - перевірка зайнятості учнів у позакласний час.                                                                                                                                                                

      В рамках профорієнтаційної роботи  учням надавались рекомендації з профорієнтації, поширювалась інформація про професії, що є актуальними в нашому регіоні, розповсюджувалась інформація про різноманітні навчальні заклади, курси підготовки, дні відкритих дверей.

     Аналізуючи роботу соціально-психологічної служби школи за навчальний 2020/2021рік, можна виділити ряд проблем, що виникають в процесі роботи:                                                                                                                                                                                                             - проблеми, пов’язані з неблагополуччям сім’ї;

-порушенням прав дитини;                                                                                                              - ----           проблеми, пов’язані із збереженням психічного та фізичного здоров’я дітей, розвитком особистості, самовизначенням дітей та підлітків.

      Завдання на 2021/2022 навчальний рік:

- продовжити роботу з оновлення банку даних усіх категорій дітей, що потребують соціального захисту;

- залучати батьків до питань виховання і навчання дітей в закладі та   вдома;                                                                                                                                       - вивчати громадську думку учнів, батьків, педагогічного колективу з різних питань  життя закладу.

                                                         

 

 

Упровадження мовного законодавства

У 2020/2021 навчальному році в закладі освіти реалізовувалися практичні заходи щодо впровадження мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної.  Відповідно до вимог статті 10 Конституції України у школі систематично проводилася робота щодо забезпечення державної політики всіх рівнів та дотримання чинного законодавства.  Освітній процес здійснювався державною мовою.

Основними найважливішими напрямками діяльності педагогічного колективу закладу освіти були:

 - створення національної системи виховання та освіти, орієнтованої на духовно вільну, творчу, гармонійно розвинену особистість національно свідомих громадян;

- забезпечення умов для постійного перебування учнів під впливом духовної культури українського  народу з метою розкриття та розвитку їх природних здібностей;

- залучення учнів до культури та історії свого народу;

- здійснення естетичного та емоційного розвитку дітей засобами народного мистецтва та різноманітних видів усної народної творчості;

 

- заклад  працює за  навчальним планом з українською мовою навчання  з вивченням російської мови;                           

- при складанні навчального плану в поточному навчальному році були використані додаткові години з варіативної складової на вивчення української мови у 5-9 класах;

- державною мовою викладаються всі навчальні дисципліни інваріантної та варіативної складової  навчального плану закладу освіти (окрім російської мови);

- учнів, що не вивчають українську мову, в школі немає;

- всі члени педагогічного колективу школи володіють державною мовою на належному рівні  та постійно працюють над підвищенням культури українського мовлення, через систему самоосвітньої роботи;

- діловодство та ведення шкільної документації, взаємовідносини з державними, громадськими організаціями ведеться виключно державною мовою;

- державною мовою проводяться засідання педагогічної ради, ради закладу, виробничі наради, збори колективу, семінари ;

- тексти оголошень і повідомлень, плакатів, афіш, реклами виконуються українською мовою;

- інтер’єр та оформлення шкільного приміщення, навчальних кабінетів здійснюється державною мовою;

- у всіх класних кімнатах представлено національну символіку, український колорит;

- в шкільній бібліотеці оформлені тематичні полички та папки: “Українська національна символіка”, “Мова – душа народу» ;

- постійно діють виставки до Дня народження українських письменників та поетів;

- з метою національної-патріотичного виховання, усвідомлення своєї етнічної спільноти, утвердження національної гідності, виховання любові до рідної землі, свого народу, проводяться різноманітні виховні заходи.

Таким чином, в школі проводилась спланована системна робота щодо впровадження мовного законодавства.  

 

 

 

Впровадження ІКТ

Відповідно до Закону України “Про Національну програму інформатизації”, Указів Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, “Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”, “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти”,  Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні (2015), від 23.03.2020 № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину», пріоритетними напрямками діяльності школи у 2020/2021 навчальному році щодо впровадження ІКТ були:

         - впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у освітній процес;

- використання освітніх платформ «Googl classroom», «Всеосвіта», «На урок», месенджерів "Viber», «Telegram»,G Mttt під час організації дистанційного навчання в умовах карантинних обмежень під час поширення корона вірусної інфекції;

- формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;

- удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процессу.

 

Головна мета школи в питанні впровадження сучасних інформаційних технологій- надання нового підходу до інформатизації системи освіти,  що передбачає виконання наступних складових:

- створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними                                       і комунікаційними  технологіями;

- підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів Internet;

- інтенсифікація освітнього процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;

- створення умов для широкого впровадження нових інформаційних технологій в освітній  процес (особливо під час карантинних обмежень);

- створення умов для активації школи у електронному ресурсі «ІСУО» та «ЄДЕБО».

Упродовж 2020/2021 навчального року здійснено наступні заходи щодо інформатизації  та комп’ютеризації школи:

-продовжено роботу щодо створення і постійного оновлення веб-сайту закладу;    

- заохочується навчання  вчителів-предметників “Користувач ПК” щодо використання комп’ютера;

- використовувалися в освітньому процесі програмно-педагогічні електронні засоби   з історії, географії, математики, фізики, природознавства, української мови та літератури;

- вводиться в практику роботи проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителів-предметників із використанням комп’ютерних технологій;

- приведено матеріальну базу та навчально-методичне забезпечення кабінету інформатики  у відповідність до нормативів, вимог та державних стандартів.

Таким чином, в школі проводилась системна робота з впровадження ІКТ. Але серед значних недоліків слід назвати: володіння ІКТ повною мірою не всіма педагогічними працівниками.

Тому у 2021/2022 навчальному році слід продовжити:

- навчання педагогічних працівників щодо оволодіння ІКТ, особливо інструментами дистанційного навчання;

- забезпечення більш широким колом електронних навчальних посібників для використання у освітньому процесі;

- забезпечення ефективної роботи учасників освітнього процесу у електронних ресурсах «ІСОУ», «ЄДЕБО» та «КУРС. ШКОЛА»

 

 

Реалізація освітньої програми та  навчального плану

 за 2020/2021 навчальний рік

У 2020/2021 навчальному році освітній процес закладу освіти був організований відповідно до затверджених в установленому порядку освітньої програми, навчального плану і річного плану роботи закладу.

Відповідно до річного плану в грудні 2020 року та в травні 2021 року адміністрацією школи було здійснено аналіз виконання робочих навчальних планів і програм з навчальних предметів, під час яких враховувались  особливості закінчення 2020/2021 навчального року та результати різних видів контролю (фронтального, тематичного),  а також характеру контролю (попереднього, поточного,перспективного).

   Освітню програму закладу  на 2020/2021 навчальний рік було складено на підставі  статті 15 Закону України «Про освіту», статті 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту»:

 

  

 • Для 12х класів  на основі  Типової освітньої   програми для 1=2х класів , затверджених наказом МОН України від 08 жовтня 2019 року №1272.  
 • Для 3х класів на основі  Типової освітньої  програми для 34х класів закладів загальної середньої освіти , затвердженої наказом МОН України від 08 жовтня 2019 року №1273.   
 • Для 4х класів на основі  Типової освітньої  програми закладів загальної середньої освіти I cтупеня,  затвердженої наказом МОН України від 20  квітня 2018 року №407.   

 

 • Для 59х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 № 405.
 • Для 1011-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 28.11.2019р № 1493.

 

  Навчальний план включав інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на  вивчення предметів,   спецкурси, факультативи.

Предмети інваріантної та варіативної складової навчального плану викладалися   за державними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання   в  закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році.

Під час перевірки виконання навчальних програм були проведені співбесіди з вчителями, перевірено ведення класних журналів, оформлені підсумкові звіти.

Результати перевірки показали, що виконання навчальних програм в 1-11-х класах у межах часу, відведеного навчальним планом закладу освіти на навчальний рік на вивчення предметів (кількість годин за програмою та фактична кількість використаних годин)  співпадає.  

Виконання навчальних програм за 2019/2020 навчальний рік проаналізовано   та узагальнено в наказі по закладу від 04.06.2020 №130-о.

Інваріантна і варіативна складові навчального плану використані повністю.     Вчителі забезпечили виконання вимог програм щодо :

-проведення контрольних, лабораторних, практичних, творчих робіт;

-оцінювання результатів освітньої діяльності учнів.

 • У відповідності з річним планом, перевіркою адміністрації були охоплені всі навчальні предмети і всі вчителі. Директор та заступники директора проводили педагогічні спостереження за якістю викладання з наступним проведенням аналізу відвіданих уроків та висновками, побажаннями   й рекомендаціями.   

Результати перевірок узагальнено в наказах з основної діяльності по школі.

Таким чином, робота з реалізації освітньої програми та навчального плану повністю завершена. У наступному навчальному році слід звернути особливу увагу на раціональність розподілу годин інваріантної і варіативної складової  навчального плану з урахуванням профільності і допрофільності навчання у закладі.

                           

 

                   Забезпеченість підручниками та навчальними програмами

У 2020/2021 навчальному році шкільний компонент був цілком забезпечений навчальними програмами та навчальними підручниками, рекомендованими до використання в навчально-виховному процесі Міністерством освіти і науки України: 1-4 класи – 100 %, 5-9 класи – 89 %,  10-11 класи – 95 %.

Бібліотечний фонд школи становив:

фонд підручників – 4988 примірника;

для 1-4 класів – 1319 примірник;

для 5-9 класів – 2883 примірників;

для 10-11 класів – 786 примірника.

Таким чином, учні закладу у 2020/2021 навчальному році були повністю забезпечені підручниками,  учні  3 клас  отримали нові підручники . У наступному році слід продовжити системну роботу по 100%-му забезпеченню учнів підручниками (з урахуванням збільшення контингенту учнів).

У березні-квітні 2021 року закладу взяла участь у конкурсному виборі підручників для учнів  4-х, 8-х класів, який проводився Міністерством освіти і науки України разом з Інститутом модернізації змісту освіти.

 

                                                 Фінансово-господарська діяльність

  Планово-господарська діяльність закладу у 2020/2021 навчальному році була спрямована на створення належних санітарно-побутових умов навчання та виховання учнів, вдосконалення навчально-матеріальної бази закладу, осучаснення інтер’єру шкільних приміщень. Достатньо уваги було приділено питанню економії енергоносіїв, раціональному використанню фінансових ресурсів. Основними джерелами фінансування закладу були:

- субвенція (заробітної праці вчителів) – 48577228,41 грн.;

- місцевий (заробітної праці тех персонала) – 1013527,37 грн.;

Витрачені кошти

- інклюзія -5 116,84  грн.;

- медикам-996,90 грн.

-видатки на відрядження- 940 грн.

Продукти харчування – 84138,77 грн.

Оплата послуг – 9537,98 грн.

Оплата електроенергії- 58919,31 грн.

Спецрахунок (земля)

Екологічний податок – 14478,69 грн.

Земельний податок - 6 855,63 грн.

 Бактеріологічне та хімічне дослідження води -2 142,83 грн.

Ноутбук, тістоміс -17050,80

Інвентар для ремонту закладу – 34920,69 грн.        

При організації планово-господарчої діяльності у 2021/2022 навчальному році направити зусилля на вирішення таких питань:

-    продовжити роботу з економного та раціонального використання енергоносіїв, фінансових ресурсів;

-    посилити роботу з урізноманітнення джерел позабюджетних надходжень;

-    забезпечити комплектацію необхідними меблями та наочністю перші класи, які будуть працювати у 2021/2022 навчальному році за новими стандартами початкової освіти;

-    продовжити роботу із заміни світильників, що вичерпали термін використання на енергозберігаючі.

 

Звіт з приходу спонсорських коштів до фонду закладу в 2020/2021 навчальному році

 

     У своїй діяльності батьківський комітет закладу керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про  повну загальну середню освіту», «Положення про загальну освіту навчального закладу», Статутом школи та іншими нормативно-правовими актами.

     Спонсорськими коштами у фонд ЗЗСО займається батьківські комітетом. Кошти до фонду закладу не надходили.  

 

                    Проблеми поліпшення матеріально-технічної бази, які потрібно терміново вирішувати:

 • капітальний ремонт підлоги коридорів ІІ  поверху;
 • встановлення жолобів (загальна площа 350 м.п.);
 • винесення з підвального приміщення котельні;
 • недостатнє сучасне оснащення майстерні школи;
 • необхідні наочні, демонстраційні, ілюстративні посібники для виконання вимог нових програм з усіх предметів, осо­бливо з хімії, фізики, біології, праці, фізичної культури;
 • поновлення спортивного інвентаря;
 • потребують оновлення меблі майже кожного кабінету (15 кабінетів).
 • капітальний ремонт теплової системи їдальні;
 • поступова заміна вікон на енергозберігаючі в коридорах.

 

 

                                       ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Спрямувати зусилля на реалізацію таких навчально- методичних проблем:

 НАУКОВО- МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА:

«Використання компентентнісно зорієнтованих технологій розвитку особистості в контексті нової української школи»

 

Виховна тема:

«Формування  всебічно розвиненої особистості на засадах національно – патріотичного виховання».

 

З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів в галузі освіти, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, покращення результативності освітньої діяльності, удосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, виходячи з аналізу освітнього процесу визначено:

- забезпечення доступної та якісної освіти, що відповідає вимогам суспільства, НУШ, запитам особистості, потребам держави, області, району;

- створення умов для особистісного розвитку суб’єктів освітнього процесу, модернізації змісту, методів, форм навчання і виховання;

- впровадження в систему роботи з учнями заходів, спрямованих на покращення їх знань;

- створення належних умов для адаптації до навчання учнів 1-4- х класів в НУШ;

- підвищення рівня та якості освіти через упровадження ефективного прогресивного педагогічного досвіду, використання елементів інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання;

- забезпечення якісної підготовки до підсумкових контрольних робіт, державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання;

- модернізація змісту, методів, форм навчання і виховання, удосконалення системи контролю та оцінювання;

- спрямування науково – методичного потенціалу педколективу на підвищення якості навчально – виховного процесу, результативності уроку;

- активізація методичної роботи в школі, підвищення її якості забезпечення мережної взаємодії всіх рівнів шкільної методичної роботи;

- створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу педагогічних працівників закладу та обдарованої молоді;

- посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій;

- забезпечення соціального захисту та безпечних умов праці і навчання учасників навчально – виховного процесу;

- забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя;

- разом з органами внутрішніх справ, соціальною службою у справах неповнолітніх, місцевими радами, громадськістю здійснювати профілактичну роботу з неповнолітніми, схильними до правопорушень.

- створення належних умов для навчання, виховання та соціальної адаптації дітей, які потребують особливої педагогічної уваги;

- інформатизація та комп’ютеризація навчально-виховного процесу;

- розвиток фізичної культури і спорту, активна участь у спортивно – масових заходах;

- зміцнення та збереження матеріально – технічної бази закладу шляхом використання бюджетних коштів та інших джерел фінансування закладу.

У 2021/2022 навчальному році заклад  працювати над проблемою: «Використання компетентнісно зорієнтованих технологій розвитку особистості в контексті нової української школи».

Незважаючи на  здобутки, у навчальній роботі закладу є певні прорахунки, зокрема :

- недостатньо активно були залучені педагогічні працівники до масових форм методичної робота з учителями закладу;

- недостатньо використовувалась ІКТ    ;

- мали місце недоліки в проведенні  засідань ШМО;

- недостатньою залишається  презентація науково-методичних, навчальних, практичних матеріалів досвіду творчо працюючих педагогів закладу;

-  частина засідань методичних об’єднань носила формальний характер;

- не активно здійснювалось взаємо відвідування уроків вчителями закладу;

- лише один  учень писав  науково-дослідницьку роботу.

     Крім того, рівень успішності з окремих предметів і в окремих класах залишається досить низьким. Для того щоб добитися максимальної реалізації даної проблеми, необхідно  адміністрації закладу, всьому педагогічному колективові працювати в новому навчальному році над розробкою методів проектів навчання та виховання, постійно оновлювати проведення уроків, запроваджуючи і використовуючи новітні технології та засоби особистісного розвитку вчителів та учнів.

Необхідно постійно використовувати інтерактивні методи навчання та виховання, утілювати в практику роботи перспективні педагогічні ідеї з цієї проблеми. Втілення даної проблеми в життя передбачає також роботу з обдарованими дітьми, постійно поповнювати банк даних, впровадження в роботу особистісно-орієнтованого підходу та інтерактивних технологій навчання учнів, удосконалення системи методичної роботи з вивчення, узагальнення передового педагогічного досвіду вчителів закладу та району.У навчальному році педагогічний колектив навчального закладу буде працювати над створенням рівних можливостей для дітей у здобутті якісної освіти, над оновленням змісту та форм організації навчально-виховного процесу, спрямованого на особисту орієнтацію формування загальнолюдських та національних цінностей, формування здорового способу життя, розвиток творчого потенціалу дітей і педагогів через запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій, педагогіку співробітництв.

    Робота класних керівників по підвищенню рівня активності учнів старшої ланки в шкільних  та районних виховних заходах.

- Підвищення якості у підготовці до фестивалю-конкурсу  «Чисті роси»;

 -посилення контролю класними керівниами по дотриманню правил внутрішкільного розпорядку учнями (профілактика запізнень, якісне  чергування по закладу і в класах );

-профілактична робота з учнями та батьками щодо попередження дитячого травматизму в побуті та під час навчально-виховного прцесу;

- підвищення рівня патріотичного виховання та національної самосвідомості учнів, впровадження у роботі елементів військово-патріотичної гри «Джура-сокіл»;

- підвищення контролю за вихованням в учнів культури поведінки в громадських місцях.

 

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

У 2021/2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Діяльність педагогічного колективу закладу у 2021/2022 навчальному році направити на вирішення пріоритетних напрямків:

- Продовжити впровадження в освітньому середовищі школи Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню  освіту», Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення,  «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Постанови Кабінету Міністрів України від 15.08.2015 № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2016 № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» наказів Міністерства освіти і науки України «Про організаційні питання щодо запровадження Концепції Нової Української школи у загальноосвітніх закладах І ступеня», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 № 184/28314, наказу МОН України від 24.04.2017 № 635 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»; листа МОН України від 26.06.2019 № 1/9-409 «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти»;

- Забезпечити доступність до якісної освіти усіх дітей шкільного віку мікрорайону закладу;

- Забезпечити у 2021/2022 навчальному році перехід до роботи за новим державним освітнім стандартом учнів 1-4-х класів закладу;

- Організувати інклюзивне та індивідуальне навчання дітей з особливими потребами;

-Запроваджувати принцип педагогіки партнерства, що грунтується на співпраці учня, учителя і батьків та принципу дитино-центризму (орієнтація на потреби учня);

- Продовжити формування в учнів ключових компетентностей, необхідних сучасній людині для успішної життєдіяльності. Серед ключових компетентностей – володіння державною мовою, математична, загальнокультурна й екологічна компетентності, підприємливість та іноваційність, економічна компетентність. Випускник закладу повинен критично та системно мислити, проявляти ініціативу і творчість, вміння оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми;

 

- Створювати умови для формування в учнів громадянської відповідальності, тобто особистості, що поважає права людини, розуміє особисту відповідальність за долю держави, народу. Розуміє важливість громадянської участі у процесі вирішення різноманітних проблем місцевої громади;

- Продовжити створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов для навчання та виховання учнів (створити безпечне та комфортне освітнє середовище);

- Створити належні умови освітнього процесу в закладі, забезпечити дотримання вимог адаптивного карантину в умовах поширення корона вірусної інфекції COVID – 19;

- Удосконалювати навчально-матеріальної бази закладу, впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, оволодівати і застосовувати на практиці інструментарії дистанційного навчання;

- Сприяти збереженню мережі класів та контингенту учнів школи, особливо при переході з початкової до базової основної школи.