ПРОГНОЗ

штатної чисельності працівників

ШЕВЧЕНКІСЬКОГО ЗЗСО І-ІІІ СТУПЕНІВ №1КІЛІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на  2020/2021 н.р. з 01 вересня 2020 року

 

(складений відповідно до наказу МОН від 06.12.2010  № 1205, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.12.2010 за № 1308/18603, із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки  № 1120 від 19.09.2016, № 948 від 03.07.2017, № 90 від 01.02.2018 та рішення Кілійської міської ради від 15.03.2019 № 393-VII/О-15 «Про затвердження структури та штатної чисельності працівників закладів загальної середньої освіти Кілійської міської ради на 2020 рік»)

Формування штатів ЗЗСО передбачається з урахуванням їх контингенту учнів, кількості класів, режиму роботи, площ та санітарного стану приміщень, будівель і споруд

Найменування посади

Нормативна чисельність (максимальна)

Умови введення

Фактично затверджено на 2019 рік (рішення Кілійської міської ради від 15.03.2019 № 393-VII/О-15)

Прогнозовані підстави введення на 2019/2020 н.р.

Максимальна чисельність за нормативами

з 01.09.2020

Директор школи

1

Посада директора вводиться у школах I ступеня за наявності 20 і більше учнів, а також у всіх інших школах незалежно від кількості учнів і класів у них (в тому числі опорних)

1

Кількість учнів

388

1

Заступник директора школи з навчальної, навчально-виховної роботи у школах I, I - II, I - III, II - III та III ступенів

0,5

при кількості 6-9 класів

-

-

-

1

при кількості 10-20 класів

1

20 класів

1

1,5

при кількості 21-29 класів

-

-

-

2

при кількості 30 і більше класів

-

-

-

Крім того: 
у школах I - III ступенів, які мають один - чотири 9 - 11 класи, кількість посад заступників директора збільшується на 0,5 штатної одиниці,

п'ять і більше 9 - 11 класів - на 1 штатну одиницю; 

0,5

Всього 9-11 класів

4

0,5

У межах вказаних норм за наявності двадцяти одного і більше класів має бути введено не менше 0,5 штатної одиниці посади заступника директора з виховної роботи

-

-

-

Заступник директора з господарської роботи

1

Вводиться в міських школах та школах селищ міського типу з кількістю учнів понад 600 та в сільських - з кількістю учнів понад 400 осіб

-

-

-

Завідувач господарства

1

Вводиться в міських та селищних школах з кількістю учнів від 100 до 600 та в сільських - з кількістю учнів від 80 до 400 осіб за наявності восьми і більше класів. 
У школах I ступеня, філіях опорних шкіл така посада вводиться при кількості шести і більше класів

1

Всього учнів – 388

Всього класів- 20

1

Педагог-організатор

0,5

при кількості 5-7 класів (з 1 по 9 клас)

-

-

-

1

при кількості 8-37 класів (з 1 по 9 клас)

1

Кількість 1-9 класів -   18

1

2

при кількості 38 більше класів (з 1 по 9 клас)

-

-

-

Вихователь

 

У школах, що мають групи продовженого дня, вводиться посада вихователя для роботи групи продовженого дня залежно від загальної кількості годин роботи груп, виходячи з норми на ставку 30 годин на тиждень

1,5

 

Кількість груп – 2

Заяв батьків учнів - 44

1,5

0,5 (на один автобус)

Вводиться додатково за наявності у школі організованого підвезення учнів шкільним автобусом для супроводу дітей (незалежно від кількості шкіл, що обслуговує автобус)

-

-

-

Асистент вчителя

1

Вводиться у школах, де запроваджене інклюзивне навчання, для роботи з учнями з особливими освітніми потребами з розрахунку 1 ставка на клас, у якому навчаються такі діти

-

Інклюзивних класів

1

1

Майстер виробничого навчання:

 

Вводиться у школах I - III ступеня, де організовано виробниче навчання з керування транспортними засобами, роботі на сільськогосподарських машинах, роботі на комп'ютері та іншій організаційній техніці:

-

-

-

з керування транспортними засобами

1 посада

на групу 35 учнів; 
за кількістю учнів менше 35 - пропорційно кількості учнів

-

-

-

на сільськогосподарських машинах

1 посада

на групу 35 учнів. Учні в групі для практичного навчання роботі на сільськогосподарських машинах можуть комплектуватися як з однієї, так і з кількох шкіл

-

-

-

по роботі із комп'ютером та іншою оргтехнікою

1 посада

вводиться з розрахунку на чотири групи

-

-

-

Керівник гуртка, секції, студії

0,5

Вводиться в усіх школах: при кількості 5 - 15 класів

-

 

0,5

1

при кількості 16 - 30 класів

-

Класів - 20

1

1,5

при кількості 31 і більше класів. Крім того, в школах I - III ступеня на гурткову роботу військо-патріотичного та спортивного напряму передбачається додатково 0,5 посади керівника гуртка

-

-

-

Практичний психолог Соціальний педагог

 

У школах сіл та селищ:

 

 

 

0,25

при кількості до 99 учнів

-

-

-

0,5

при кількості 100 і більше учнів

-

-

-

0,75

при кількості 200 і більше учнів

-

-

-

1

при кількості 300 учнів

1

1

Кількість учнів 388

1

1

 

у школах міст:

-

-

-

0,5

при кількості до 499 учнів

-

-

-

0,75

при кількості 500 і більше учнів

-

-

-

1

при кількості 700 учнів

-

-

-

Бухгалтер (головний бухгалтер)

1

Вводиться у школах, які ведуть самостійний бухгалтерський облік

1

Самостійний бухоблік

2

Вчитель-дефектолог (вчитель-логопед, сурдопедагог, тифлопедагог, олігофренопедагог)

 

У школах, в яких навчання дітей з особливими освітніми потребами організоване в інклюзивних класах, для проведення корекційно-розвиткових занять, що визначені індивідуальною програмою розвитку, можуть вводитись посади за наявності навантаження не менше ніж 9 навчальних годин на тиждень, виходячи з норми на ставку 18 навчальних годин на тиждень.

-

-

-

Секретар (секретар-друкарка)

0,5

при кількості 8 - 10 класів

-

-

-

1

при кількості 11 і більше класів

1

Кількість класів

20

1

Завідувач бібліотеки

1

Вводиться у школах, що мають 11 більше класів

-

Кількість класів

20

1

Бібліотекар

0,5

при кількості 5 - 10, або 25 - 29 класів

1

-

-

1

при кількості 30 і більше класів

-

-

-

Лаборант

0,5

Вводиться за наявності обладнаних кабінетів фізики, хімії та біології на кожні п'ять 7 - 11 класів, але не більше 3 штатних одиниць. У школах з контингентом менше 100 учнів посада лаборанта не вводиться

-

-

-

Інженер-електронік

0,5

За наявності навчального комп'ютерного комплексу з кількістю комп'ютерів 6 - 10 одиниць

-

-

-

1

За наявності навчальних комп'ютерних комплексів з кількістю комп'ютерів більше 10 одиниць

-

-

-

Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель (або слюсар-сантехнік, столяр та інші)

0,5

при кількості до 7 класів включно

-

-

-

1

при кількості 8 - 20 класів

1

Класів

20

1

1,5

при кількості 21 - 37 класів

-

-

-

2

при кількості 38 і більше класів. 
У школах, що мають санітарно-очисні споруди, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будівель вводиться з розрахунку 1 штатна одиниця в зміну з урахуванням кількості робітників, передбачених цим пунктом

-

-

-

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

0,5

при кількості 9 класів

-

-

-

1

при кількості 10 і більше класів

1

Класів

20

0,5

Машиніст (кочегар) котельні

2 штатні одиниці в зміну

Вводиться в школах, опорних школах, їх філіях, де опалення приміщень не передано в систему житлово-комунального господарства. 
За наявності центрального опалення: 
в котельнях, що опалюються твердими видами палива (торф, кам'яне вугілля), з поверхнею нагріву котлів понад 75 кв.м

1,

3- на опалювальний сезон

з поверхнею нагріву котлів понад 75 кв.м

1,

3- на опалювальний сезон

1 штатна одиниця в зміну

в котельнях з газовим опаленням

-

-

-

2 штатні одиниці в зміну

в котельнях, що не обладнані автоматикою безпеки

-

-

-

Опалювач

0,5 штатної одиниці опалювача на кожні 5 печей (але не менше 0,5 штатної одиниці на школу)

За наявності пічного опалення

1

-

-

Водій автотранспортних засобів (автобуса)

1

За наявності автотранспортного засобу (автобуса) для організованого підвезення учнів на навчання і додому

-

-

-

Сестра медична

0,5

Якщо медичне обслуговування школи не здійснюється закладами охорони здоров'я, посада вводиться з розрахунку: при кількості 100 і менше учнів

-

-

-

1

при кількості 101 і більше учнів

1

Кількість учнів

388

1

Кухар

0,5

У школах, які самостійно організовують харчування учнів 1 - 4 класів та інших учнів, які згідно з чинним законодавством забезпечуються харчуванням: до 60 учнів, що харчуються

-

-

-

1

60 - 100 учнів, що харчуються

-

-

-

1,5

100 - 200 учнів, що харчуються

1.25

Самостійно організовується харчування

учнів 1 - 4 класів – 147

інших учнів, які згідно з чинним законодавством забезпечуються

харчуванням 38

1.25

2

понад 200 учнів, що харчуються

-

-

-

Підсобний робітник

1

У школах, які організовують харчування учнів самостійно

1

Самостійно організовується харчування

1

Комірник

1

У школах, які організовують харчування учнів самостійно

1

Самостійно організовується харчування

1

Сторож*

-

Штатна одиниця посади сторожа вводяться з метою забезпечення охорони приміщень та споруд шкіл упродовж необхідного для цього часу, де немає можливості передати охорону приміщення на пульт позавідомчої охорони

3

Охорона приміщення

на пульт позавідомчої охорони

3

Прибиральник службових приміщень

0,5

На кожні 250 кв.м площі, що прибирається, але не менше 0,5 посади на школу (опорну школу та її філії). 
У школах, де заняття проводиться в другу зміну або є групи продовженого дня, додатково вводиться штатна одиниця з розрахунку 0,5 штатної одиниці на 250 кв.м площі, що використовується учнями цієї зміни або групами продовженого дня. При розрахунку площі, що прибирається, не враховується площа стін, вікон, панелей. Крім того, може не враховуватися площа класних кімнат (кабінетів) 8 - 11 класів, якщо вона прибирається учнями цих класів

5,5

Площі,

що прибирається

3953 кв.м.

5,5

 

Директор Шевченківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1                                                                        В.М.Голубенко