2.І. СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ЩОДО ОРГАНІЗОВАНОГО ПОЧАТКУ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО  РОКУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 №

з/п           

Назва заходу

Термін

виконання

 Відповідальний           

Контроль за інформаційним забезпеченням

1             

Організувати  ознайомлення та вивчення нормативних документів та розпорядчих актів Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Одеської обласної державної адміністрації, відділу освіти та молодіжної політики Кілійської  міської ради про підготовку та організований початок 2020/2021 навчального року.  

до 31.08.2020

Чумаченко С.Ф.

Інформація

2.

Забезпечити організацію освітнього процесу  за затвердженим в установленому порядку робочим навчальним планом на 2020/2021 навчальний рік.

З 01.09.2020

Чумаченко С.Ф., Зенченко М.О.

 

3.

Скласти та здати статистичні звіти за формами ЗНЗ-1,   77-РВК.  

Вересень

Чумаченко С.Ф.

Звіти

4.

Розподілити, погодити з профспілковим комітетом                          та затвердити педагогічне навантаження на 2020/2021 навчальний рік           

 

 

 

 

 

 

До 05.09.2020

 

 

 

 

 

 

 

ГолубенкоВ.М.

Чумаченко С.Ф.

 

 

 

 

 

 

 

Наказ

10.

Скласти та затвердити розклад предметів варіативної складової робочого навчального плану 

до 31.08.2020

Зенченко М.О.

Розклад

11.

Організувати навчання за патронажною формою .           

З 01.09. 2020

Зенченко М.О.

Наказ

12.

Забезпечити нормативне збереження та ведення особових справ учнів по класах.

З 01.09.2020, протягом року

 

Заболотня Л. А., класні керівники

 

13.

Забезпечити нормативне збереження класних журналів, обліку роботи гуртків, факультативів, патронажного  навчання.

З 01.09.2020, протягом року

Чумаченко С.Ф., Зенченко М.О.

 

14.

Провести шкільний огляд навчальних кабінетів щодо підготовки до нового навчального року.           

Серпень

Чумаченко С.Ф., Зенченко М.О., Василик О.М.,

 

15.

Забезпечити участь вчителів в серпневій конференції педагогічних працівників.  

Серпень

Голубенко В. М. Чумаченко С.Ф., Зенченко М.О.

 

16.

Організувати роботу щодо вивчення педагогічними працівниками рекомендацій інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України про особливості викладання базових навчальних дисциплін у 2020/2021 навчальному році.   

 

 

 

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

 

Керівники МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Нарада,

матеріали методичних об’єднань

 

 

 

 

17.

Провести урочисті святкування Дня знань за участю представників органів місцевого самоврядування,   батьківської громадськості.          

01.09.2020

Безпятих Н.Є.

 

18.

Забезпечити проведення медичних оглядів працівників закладу до початку навчального року.  

Серпень

 

Голубенко В.М.,

Матвєєва І.С.

Наказ

19.

Вжити невідкладних заходів щодо завершення ремонтних робіт  , підготовки матеріально-технічної бази до нового навчального року   та створення санітарно-гігієнічних умов.       

Серпень

Василик О.М

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Організація внутрішньошкільного контролю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕРПЕНЬ

 

Перевірка, огляди

Відповідальний

Дата

Педради, наради.

Відповідальний

Дата

 

Перевірка стану матеріально-технічної бази закладу.

Перевірка книги обліку руху учнів

 

Контроль за видачею підручників

 

 

 

 Збори колективу

Звіт директора про виконану роботу у 2019/20120н.р.

 

 

Нарада при директорові

- Про стан виконання поточного ремонту та готовість закладу до нового навчального року

 

 

- Про звернення громадян.

 

 

- Про працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів

 

 

- Про роботу на земельній ділянці

 

 

- Про організацію проведення свята Першого дзвоника

 

 

- Про роботу харчоблока та безкоштовне харчування учнів

 

 

- Про передбачення під час календарно-тематичного планування на 2020/2021 н.р. збільшення навчального часу на узагальнення, закріплення матеріалу за попередній навчальний рік. 

 

 

Педрада

 

 

- Аналіз навчально-виховної роботи за 2019/2020н.р. та завдання колективу закладу на 2020/2021н.р.

 

 

- Про забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю

 

 

- Про погодження освітніх програм  на 2020/2021н.р.

 

 

Про погодження плану роботи закладу на 2020/2021н.р.

 

 

- Про оцінювання навчальних досягнень учнів 2-х,3-х класів

 

 

- Про результати здачі ЗНО, порівняльний аналіз

 

 

- Про організацію роботи щодо запобігання усіма видами дитячого травматизму у 2020/2021н.р.

 

 

- Про структуру закладу, режим роботи та внутрішній розпорядок на 2020/2021н.р.

 

 

- Про організацію проведення вхідного оцінювання учнів 2-11кл. за попередній н.р.

 

 

- Про планування роботи  із повторення,закріплення навчального матеріалу за попередній  н.р., що вивчався учнями дистанційно.

 

 

СЕРПЕНЬ

Видання наказів

Відповідальний

- Про навантаження вчителів на 2020/2021 н.р.;

 

- Про розподіл функціональних обовязків серед адміністрації;

 

- Про міри дотримання ТБ, охорони праці, збереження життя і здоровя дітей

 

- Про завідування кабінетами

 

- Про порядок організації роботи щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму

 

- Про призначення класних керівників;

 

- Про організацію роботи ГПД;

 

- Про створення методичних комісій;

 

- Про організований початок освітнього процесу

 

- Про запобігання дитячого травматизму

 

- Про встановлення режиму та графіку харчування дітей на перервах

 

- Про організацію відповідальних за харчування дітей

 

- Про організацію чергування в школі та пришкільній території;

 

- Про рух учнів

 

- Про організацію охорони праці в школі

 

- Про режим роботи закладу

 

- Про роботу зі зверненнями громадян

 

- Про призначення відповідального за збереження життя і здоровя учасників

 

навчально-виховного процесу

 

- Про організацію і проведення Всеукраїнського рейду «Урок»

 

- Про розподіл класу на групи з предметів, які діляться

 

- Про заходи щодо підготовки до ЗНО

 

- Про відповідальну особу за документацію учнів пільгових категорій

 

- Про посилення пожежної та технологічної безпеки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕРЕСЕНЬ

Перевірка, огляди

Відповідальний

Дата

Педради, наради.

Відповідальний

Дата

 

 Перевірка стану формування особових справ 1-х класів.

 

 

Нарада при директорові

 

 

 

- Про працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів.

 

 

 

 Перевірка стану чергування вчителів та учнів.

 

 

 

- Про проведення загальношкільних батьківських зборів.

 

 

 

 Перевірка та затвердження планів (календарно-тематичних, виховних)

 

 

 

- Про організацію харчування учнів та звільнення від плати за харчування

 

 

 

 Контроль за адаптацією учнів 1,5,  класів до нових умов навчання

 

 

 

- Про організацію груп ГПД та гурткової роботи.

 

 

 

 Мотивація учнів до навчання в 5-х класах

 

 

 

- Про  медичні обстеження учнів, комплектування  груп здоровя

 

 

 

 Забезпечення контролю за складанням розкладу і позакласних заходів

 

 

 

Проведення соціометричних досліджень в 3-4-х класах

 

 

 - Про профілактику травматизму в побуті (педпрацівники, техпрацівники)

 

 

 

Перевірка працевлаштування учнів 9,11 класів

 

 

- Про контроль за дотриманням норм безпеки

 

 

 

Перевірка оформлення

класних журналів.

 

 

-Про дотримання правил гігієни учнями

 

 

 

Перевірка підготовки до засідання педагогічної ради

 

 

Нарада при заступниках директора

 

 

 

- Вимоги та рекомендації щодо планування навчальної та виховної роботи, ведення  документації закладу.

 

 

 

Проведення контролю щодо безпечного харчування.

 

 

 

 

 

 

 

- Вимоги та рекомендації до проведення предметних тижнів.

 

 

 

- Про безпеку в інтернеті

 

 

 

- Про організацію діяльності щодо презентації діяльності закладу (сайт)

 

 

 

 

 

 

- Про основні напрямки роботи з соціального захисту дітей

 Про роботу  їдальні закладу та організацію харчування учнів,звільнених від оплати

 

 

 

- Про проведення атестації педагогічних працівників

 

 

 

ВЕРЕСЕНЬ

Видання наказів

Відповідальний

Про організацію навчальних занять з фізкультури з дітьми віднесених до спецмедгрупи (на підставі медогляду)

 

- Про створення атестаційної комісії

 

- Про організацію методичної роботи в школі

 

- Про організацію харчування дітей                                                       -Про пільгове харчування

 дітей

- Про створення ради харчування-                                                    Про створення комісії з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини

- Про створення комісії громадського інспектора за організацією харчування учнів

 

- Про проведення шкільного туру Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін

 

- Про організацію навчальних заходів з дітьми, які знаходяться на індивідуальному навчанні

 

- Про призначення керівників для написання учнями-членами МАН науково-дослідницьких робіт

 

- Про призначення відповідального за електрогосподарство та протипожежну безпеку

 

- Про призначення відповідального за вживання та економію електроенергії

 

- Про призначення відповідального за загальний стан теплового господарства та його технічний стан

 

- Про створення комісії для списання шкільного майна у 2020/2021н.р.

 

- Про призначення громадського інспектора з охорони життя та здоровя учнів

 

- Про стан навчальних кабінетів.

 

- Про організацію роботи з обдарованими дітьми,

затвердження плану роботи

 

- Про профорієнтаційну роботу з учнями

 

- Про організацію роботи бібліотеки на 2020/2021н.р.

 

- Про чергування вчителів у школі

 

- Про проведення шкільної спартакіади

 

- Про День практичних дій в умовах евакуації

 

-- Про організацію виховної роботи в школі в 2020/2021н.р.

 

 

 

 

 

 

 

ЖОВТЕНЬ

Перевірка, огляди

Відповідальний

Дата

Педради, наради.

Відповідальний

Дата

 

 Перевірка стану ведення класних журналів

 

 

Нарада при заступниках:

 

 

 

 Відвідування уроків вчителів, які атестуються.

 

 

- Про підготовку закладу в зимовий період

 

 

 

 Перевірка щоденників 5-6  класів.

 

 

 

- Про  спільну роботу у закладі батьків та вчителів з контролю за відвідуванням учнів.

 

 

 

 Тематична перевірка математики в2-4, 5,9, 11класах: «Робота вчителя по формуванню ключових компетентностей на уроках математики»

 

 

 

- Про виконання педагогами основних положень нормативних документів

 

 

 

- Про дії колективу в разі отримання сигналів ЦЗ.

 

 

 

 Робота з малодосвідченими та молодими вчителями

 

 

- Про роботу вчителів з обдарованими учнями

 

 

 

   Оперативний контроль за організацією харчування.                         

 

 

- Про підготовку учнів до участі в шкільних, районних олімпіадах

 

 

 

- Про підготовку до атестації вчителів

 

 

 

     Організація медико-педагогічного контролю з    фізичного виховання

 

 

 

- Про організацію та проведення осінніх канікул

 

 

 

Проведення контролю щодо безпечного харчування.                        

 

 

 

- Про стан роботи з питань охорони життя і здоровя учнів.

 

 

 

Стан перевірки викладання зарубіжної літератури.

 

 

 

- Про хід виконання  заходів щодо концепції НУШ (3 класи).

 

 

 

Формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості учнів 8-11 класів на виховних годинах (відповідно до ідейних принципів козацького лицарства в рамках гри «Сокіл»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Про результати оперативного контролю за організацією харчування

 

 

 

Педрада:

- Про визначення претендентів на нагородження Золотою та Срібною медаллю, свідоцтвом з відзнакою

 

 

 

- Про визначення претендентів на призначення стипендіями.

 

 

 

- Про зарахування учнів на екстернатну форму навчання (за потреби)

 

 

 

Виконання рішень попереднього засідання пед. ради  (за потреби)

 

 

 

-Вмотивований вчитель-агент змін сучасного освітнього простору в умовах формування НУШ.

 

 

 

- Про  тематичну перевірку математики у 2-4,5,9,11 класах «Робота вчителя по формуванню ключових компетентностей на уроках математики »

 

 

 

ЖОВТЕНЬ

Видання наказів

Відповідальний

Про проведення атестації педпрацівників

 

- Про стан ведення класних журналів

 

-  Про перевірку щоденників в 5-6  класах

 

- Про створення Ради профілактики правопорушень

 

- Про ТБ під час осінніх канікул

 

- Про стан відвідування учнями школи

 

- Про проведення шкільних олімпіад та науково-практичної конференції МАН;

 

- Про забезпечення готовності школи до осінньо-зимового періоду;

 

- Про проведення шкільного етапу Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Чисті роси»

 

 Про  тематичну перевірку математики у 2-4,5,9,11 класах

 

-  «Про організацію і проведення військово – патріотичної гри «Джура»

 

- Про проведення  шкільного етапу Фестивалю юних     пожежників» (ідейні засади військово-патріотичної гри «Джура»)

 

  Про організацію медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТОПАД

Перевірка, огляди

Відповідальний

Дата

Педради, наради.

Відповідальний

Дата

 

Забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів школи (вибіркова перевірка уроків фізкультури)

 

 

Нарада при заступниках:

 

 

 

- Про підготовку учнів до районного туру олімпіад з базових дисциплін

 

 

 

Перевірка щоденників у 7-8 класах

 

 

- Про перевірку виконання санітарно-гігієнічного режиму в закладі

 

 

 

 Тематична перевірка  історії «Трактування учнями історичних процесів»

 

 

 

- Про здійснення протигрипозних заходів в рамках навчально-виховного процесу

 

 

 

Огляд-конкурс «Живи, книго»

 

 

 

Перевірка роботи гуртків закладу.

 

 

 

- Про ведення журналу контролю відвідування закладу учнями.

 

 

 

Відвідування уроків учителів ,що атестуються

 

 

 

-Про запобігання порушень соціально психологічної адаптації учнів.                    

 

 

 

Оглядова перевірка введення класних журналів.

 

 

 

         

-Про залучення учнів до участі у гуртках, спортивних секціях.

 

 

 

Стан перевірки викладання образотворчого мистецтва 1-7 кл.

 

 

 

Нарада при директорові:

 

 

 

Розвиток гнучкості у школярів на уроках фізичної культури в 5-7 класах

 

 

 

- Про профорієнтаційну роботу в 9-11 класах

 

 

 

Про підготовку учнів до ЗНО.

 

 

 

Контроль за роботою шкільної бібліотеки по пропоганді книги.

 

 

 

- Про перевірку гурткової робот 

 

 

 

Адаптація учнів 1-х класів

 

 

 

Проведення контролю щодо безпечного харчування

 

 

- Про виконання правил внутрішнього розпорядку  

 

 

 

- Про тематичну перевірку історії.

 

 

 

Підготовка до педради: «Сучасні аспекти партнерської взаємодії ЗЗСО та сімї»

 

 

 

- Про формування ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості учнів 8-11 класів на виховних годинах (відповідно до ідейних принципів козацького лицарства в рамках гри «Сокіл»

 

 

 

Стан перевірки викладання зарубіжної

Літератури

 

 

 

 

 

 

ЛИСТОПАД

Видання наказів

Відповідальний

- Про стан ведення щоденників у 7- 8 класах.

 

-  Про створення комісії з інвентаризації майна  у 2020/2021н.р.

 

 - Про підсумки проведення шкільного етапу Фестивалю дружин юних пожежних»

 

- Про проведення шкільного етапу Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоровя»

 

 

-Про тематичну перевірку історії

 

 

-Про гурткову роботу в закладі

 

-  Про стан перевірки викладання зарубіжної літератури

 

Про адаптацію учнів 1-х класів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРУДЕНЬ

Перевірка, огляди

Відповідальний

Дата

Педради, наради.

Відповідальний

Дата

 

 Підготовка ДКР

 

 

 

Педрада

 

 

 

 Відвідування уроків учителів, які атестуються

 

 

 

Сучасні аспекти партнерської взаємодії ЗЗСО та сімї

 

 

 

 Вибіркова перевірка уроків молодих спеціалістів

 

 

 

 

 

Нарада при

 заступниках

 

 

 

 Перевірка щоденників в 9-10 класах

 

 

 

Контроль щодо виконання навчальних програм

 

 

 

- Про медико-педагогічний контроль з фізичної культури

 

 

 

Стан перевірки викладання  образотворчого мистецтва

 

 

 

- Інформування про нормативні документи з питань організації навчального процесу .  

 

 

 

 

 Проведення вступного моніторингу з предметів ЗНО для учнів 11-х класі

 

 

 

 Про перевірку щоденників в 9-10 кл.

 

 

 

Тематична перевірка

Права та громадянської освіти

 

 

 

Нарада при директорові

 

 

 

- Про розвиток гнучкості у школярів на уроках фізичної культури в 5-7класах

 

 

 

Проведення контролю щодо безпечного харчування

 

 

 

 

- Про профілактику захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції

 

 

 

 

 

 

- Про роботу з громадянами

 

 

 

- Про організацію зимових канікул

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРУДЕНЬ

Видання наказів

 Відповідальний

- Про призначення відповідальних за протипожежну безпеку під час проведення Новорічних свят                                            

 

- Про організацію та проведенн  Новорічних свят

 

- Про навчальні досягнення та рух учнів за І семестр.

 

- Про організацію роботи закладу під час канікул

 

- Про перевірку виконання навчальних програм

 

- Про результати директорських контрольних робіт.

 

- Про охорону праці та ТБ на зимові канікули.

 

- Про перевірку щоденників в 9-10 класах.

 

- Про стан ведення журналів

 

-  Про тематичну перевірку права, громадянської освіти

 

-Про номенклатуру справ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СІЧЕНЬ

Перевірка, огляди

Відповідальний

Дата

Педради, наради.

Відповідальний

Дата

 

Перевірка журналів

 

 

Педрада

 

 

 

Затвердження календарних та виховних планів,гурткової роботи

 

 

- Аналіз виконання рішень попередньої педради.

 

 

 

 Перевірка стану  ведення класних журналі

 

 

- Про хід виконання Положень про Золоту та Срібну медаль, свідоцтв з відзнакою.

 

 

 

Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічного та температурного режиму в закладі(оглядово)

 

 

 

- Про навчальні досягнення та рух учнів за І семестр

 

 

 

Контроль за зовнішнім виглядом учнів.

 

 

 

  - Про стан викладання та рівень навчальних досягнень з образотворчого мистецтва у 2-7 кл.

 

 

 

Організація самопідготовки та дозвілля ГПД

 

 

 

Проведення контролю щодо безпечного харчування

 

 

 

  - Про стан охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі.

 

 

 

Відвідування уроків вчителів, які атестуються

 

 

 

-  Про стан перевірки викладання зарубіжної літератури

 

 

 

Медиком-педагогічний контроль фізичної культури

 

 

Нарада при заступниках:

 

 

 

- Про хід реєстрації випускників 11-х класів для участі у ЗНО 2021 р.

 

 

 

Стан викладання та рівень навчальних  досягнень на уроках трудового навчання, технологій.

 

 

- Про організацію повторення навчального матеріалу на уроках

 

 

 

- Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2020 рік

 

 

 

Контроль за станом шкільних підручників

 

 

- Про результати контролю усіх видів шкільної документації

 

 

 

- Про роботу з профорієнтації учнів 9-11 класів та попереднє формування 10-х класів

 

 

 

Стан викладання та рівень навчальних  досягнень на уроках предмету «Захист України»

 

 

 

- Про організацію повторення навчального матеріалу на уроках

 

 

 

Контроль виконання вимог щодо спортивної форми на уроках фізичного виховання

 

 

 

 

- Стан роботи із запобігання травматизму та правил ТБ

 

 

 

- Про результати контролю за курсовою підготовкою вчителів

 

 

 

 

 

 

 

- Стан роботи із запобігання травматизму та правил ТБ

 

 

 

 

СІЧЕНЬ

Видання наказів

 Відповідальний

- Про підсумки проведення районного етапу МАН, олімпіад.

 

- Про результати перевірки ведення класних журналів.

 

- Про організацію навчання  з Цивільного захисту.

 

- Про результати перевірки стану шкільних підручників.

 

- Про організацію повторення.

 

- Про організацію харчування учнів 1-4 класів та пільгового контингенту.

 

- Про адаптацію учнів   5-х класів.

 

- Про виконання норм харчування

 

- Про надання відпусток техпрацівникам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮТИЙ

Перевірка, огляди

Відповідальний

Дата

Педради, наради.

Відповідальний

Дата

 

 Відвідування уроків вчителів, які атестуються.

 

 

Нарада при заступниках:

 

 

 

Забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів закладу (вибіркова перевірка уроків фізкультури)

 

 

- Дотримання об’єктивності у виставленні оцінок

 

 

 

- Робота класних керівників щодо запобігання правопорушень серед учнів закладу

 

 

 

Перевірка групи продовженого дня

 

 

 

Стан викладання та рівень навчальних  досягнень на уроках трудового навчання,технологій.

 

 

- Про організацію повторення програмового матеріалу

 

 

 

Стан викладання та рівень навчальних  досягнень на уроках предмету «Захист України»

 

 

- Про хід набору учнів до 1-х класів (співпраця з ДЗО)

 

 

 

- Про роботу соціально- психологічної служби(а/д)

 

 

 

Організація освітнього середовища у 1-х кл.НУШ

 

 

 

 Перевірка роботи соціально-психологічної служби

 

 

 

- Про роботу ГПД(а/д)

 

 

 

Проведення контролю щодо безпечного харчування

 

 

Нарада при директорові:

- Про прийом заяв учнів до 10-х класів

 

 

 

Використання методів і прийомів у формуванні звички до занять фізичними вправами на уроках фізичної культури у 8-11 класах

 

 

 

- Про підготовку учнів до ДПА та ЗНО

 

 

 

- Про  ведення шкільної документації

 

 

 

- Про організацію освітнього середовища у 1-х кл. НУШ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮТИЙ

Назва наказу

 Відповідальний

- Про проведення додаткових канікул для учнів 1-х класів (за потреби).

 

- Про результати перевірки  роботи групи продовженого дня

 

- Про призначення відповідального

за формування бази даних на 2020/2021н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ

Перевірка, огляди

Відповідальний

Дата

Педради, наради.

Відповідальний

Дата

 

Ознайомлення з інструктивними документами щодо організованого закінчення навчального року

 

 

Засідання атестаційної комісії

 

 

 

Нарада при директору

 

 

 

- Підготовка до весняних канікул.

 

 

 

Перевірка роботи з учнями по підготовці до ДПА в 4-х, 9-х, ЗНО в 11-х класах

 

 

 

- Про методику повторення навчального матеріалу

 

 

 

 Стан викладання фізичної культури в  4-8,9,10 класах

 

 

- Організація роботи з оформлення документів про базову та середню освіту.

 

 

 

Тематична перевірка української літератури «Критичне мислення на уроках літератури»

 

 

 

- Проведення двомісячника з благоустрою пришкільної території.

 

 

 

Підготовка до Дня проведення ЦЗ

 

 

- Про підготовку з ЦЗ

 

 

 

 

Педрада

 

 

 

Перевірка наявності інструктажів збереження життєдіяльності учнів перед весняними канікулами

 

 

 

- Тематична перевірка української літератури

 

 

 

 Про використання методів і прийомів у формуванні звички до занять фізичними вправами на уроках фізичної культури у 8-11 класах

 

 

 

 Проведення контролю щодо безпечного харчування

 

 

 

 

 

 

Педрада:

 

 

 

- Аналіз виконання рішень попередньої педради

 

 

 

- Про хід підготовки до організованого закінчення навчального року.

- Підготовка учнів до проведення ДПА у 4,9 класах.

 

 

 

- Вибір 3-го предмета у 9-му класі.

 

 

 

- Про стан  викладання трудового навчання, технологій.

 

 

 

- Про стан викладання предмету «Захист України»

 

 

 

- Звітування учителів, які атестуються

 

 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ

Видання наказів

 Відповідальний

- Про атестацію педпрацівників

 

- Про організоване закінчення навчального року та підготовку до ДПА

 

- Про стан викладання  трудового навчання, технологій

 

- Про стан викладання предмета «Захист України»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВІТЕНЬ

Перевірка, огляди

Відповідальний

Дата

Педради, наради.

Відповідальний

Дата

 

Підготовка до ДПА, ЗНО

 

 

Педрада:

 

 

 

Підбір матеріалів до директорських контрольних робіт

 

 

- Визначення претендентів на нагородження Золотою та Срібною медаллю, свідоцтва  з відзнакою

 

 

 

 Стан викладання фізичної культури в  4-8,9,10 класах

 

 

 

- Про визначення строків проведення ДПА в 4-х , 9-х класах та звільнення від ДПА (за потреби)

 

 

 

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог при організації харчування учнів

 

 

 

Перевірка профорієнтаційної роботи в закладі

 

 

 - Про стан викладання фізичної культури в  4-8,9,10 класах

 

 

 

Виховання здоровя зберігаючої  функції як один із методів реалізації виховання ціннісного ставлення до себе на виховних годинах в 5-7 класах.

 

 

Нарада при заступниках

 

 

 

- Про проведення Дня ЦЗ.

 

 

 

- Відвідування учнями закладу.

 

 

 

- Робота з корупції.

 

 

 

- Організація літнього оздоровлення учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВІТЕНЬ

Видання наказів

 Відповідальний

- Про порядок закінчення навчального року та проведення  ДПА;

 

- Про створення робочих груп з розроблення річного плану школи,  на наступний навчальний рік;

 

-Про створення робочих груп з розроблення освітніх програм  на наступний навчальний рік;

 

- Про надання щорічної основної відпустки та матеріальної допомоги педпрацівникам;

 

- Про організацію роботи з ЦЗ;

 

- Про стан профорієнтаційної роботи в закладі

 

- Про стан викладання фізичної культури в  4-8,9,10 класах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРАВЕНЬ

Перевірка, огляди

Відповідальний

Дата

Педради, наради.

Відповідальний

Дата

 

Проведення директорських контрольних робіт

 

 

Нарада при заступниках

 

 

 

- Про попередження дитячого травматизму в літній період

 

 

 

Перевірка  збереження підручників.

 

 

 

- Про організацію ремонту та підготовки  до нового навчального року.

 

 

 

Перевірка  ведення документації класних керівників

 

 

 

 Проведення   ДПА в 4-х класах

 

 

- Про прийом заяв батьків до 1-го класу

 

 

 

 

 

 

- Про медичний огляд працівників закладу.

 

 

 

- Про виконання навчальних планів та програм

 

 

 

- Організація обліку дітей шкільного віку.

 

 

 

- Про проведення свята «Останній дзвоник»

 

 

 

- Про корупцію

 

 

 

- Про роботу зі зверненням громадян

 

 

 

  

 Аналіз шкільних МО.

 

 

Педрада

 

 

 

- Про перевід учнів 1-4-х, класів  та нагородження   Похвальними листами учнів 2-4 класів

 

 

 

- Про нагородження учнів 11-х класів Похвальними грамота за вивчення окремих предметів

 

 

 

 Про виховання здоровязберігаючої  функції як один із методів реалізації виховання ціннісного ставлення до себе на виховних годинах в 5-7 класах.

 

 

 

 

 

 

ТРАВЕНЬ

Видання наказів

 Відповідальний

- Про звільнення учнів 4, 9  кл. від ДПА (за потреби).

 

- Про виконання навчальних планів програм

 

- Про попереднє навантаження вчителів на 2021/2022 навчальний рік.

 

- Про створення комісії по оформленню документів суворої звітності

 

- Про завершення навчальних занять та організацію свята Останнього дзвоника

 

- Про результати проведення ДПА в 4-х класах

 

- Про організацію літнього відпочинку, зайнятості та оздоровлення дітей влітку 2021 року

 

- Про призначення директора пришкільного табору відпочинку «Сонечко»

 

- Стартові накази пришкільного таборі відпочинку

 

- Про перевід учнів 1-3, 4, класів

 

- Про зарахування учнів до 1-х класів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕРВЕНЬ

Перевірка, огляди

Відповідальний

Дата

Педради, наради.

Відповідальний

Дата

 

Проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х кл.

 

 

Нарада з обслуговуючим персоналом

про капітальний та поточний ремонт приміщень

 

 

 

Перевірка стану літнього оздоровлення в таборі «Сонечко»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Педрада

- Про перевід учнів

5-8,10-х класів та нагородження Похвальними листами

 

 

 

Перевірка правильності оформлення документів про освіту.

 

 

Педрада

 

 

 

- Про перевід   учнів

9-х класів  та видачу свідоцтв та свідоцтв з відзнакою

 

 

 

Перевірка книги обліку та видачі свідоцтв про освіту.

 

 

 

- Про погодження освітніх програм  на 2021/2022н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про погодження плану роботи закладу на 2021/2022н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Про випуск учнів 11-х класів (наказ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕРВЕНЬ

Видання наказів

 Відповідальний

- Про перевід учнів 9-х класів

 

- Про випуск учнів 11-х класів

 

- Про навчальні досягнення, рух та відвідування учнів у 2020/2021н.р.

 

- Про результати проведення ДПА в 9-х класах

 

- Про результати проведення директорських контрольних робіт

 

-- Про результати успішності та рух учнів за рік

 

 

- Про перевід учнів 9-х класів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ

ВИКОНАННЯ СТ.53 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, СТ.35 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ», СТ.6 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ПОВНУ  ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ», ІНСТРУКЦІЇ З ОБЛІКУ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ ШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

 1.  

Організувати постійний контроль за здобуттям повної загальної середньої освіти.

Протягом року

Адміністрація закладу

 

 1.  

Вести роз’яснювальну роботу серед населення щодо обов’язковості здобуття дітьми та підлітками повної загальної середньої освіти   .

Протягом року

Адміністрація закладу, педколектив

 

 1.  

Систематично проводити роботу щодо залучення до навчання дітей і підлітків від 6 до 18 років.

           

Протягом року

Адміністрація, педколектив

 

 1.  

Провести аналіз кількості дітей і підлітків, що проживають на території обслуговування школи в порівнянні з кількістю дітей, що навчаться в  школі.

 

До 01.09.2020

Чумаченко С.Ф.

 

 1.  

Брати участь у Всеукраїнському рейді «Урок»:

• залучати до навчання підлітків, відрахованих з технікумів, коледжів, училищ; неповнолітніх, які перебувають на спеціальному обліку в районній службі у справах неповнолітніх та районному відділенні кримінальної міліції у справах неповнолітніх; неповнолітніх, які виховуються в неблагополучних родинах; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з малозабезпечених сімей та багатодітних сімей;

• тримати під контролем учнів, які схильні до пропусків занять без поважних причин.

Протягом року

Адміністрація закладу

 

 1.  

Подати статистичний звіт (форма № 77-РВК) про кількість дітей і підлітків шкільного віку, інформацію про охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням, про облік за роками народження, про облік навчання дітей і підлітків шкільного віку.      

До  вересня  2020

Чумаченко С.Ф.

 

 1.  

Проводити роботу щодо залучення до навчання дітей 6-річного віку:

•   уточнити списки дітей, яким виповнилося 5 років;

•  зібрати заяви батьків та пояснювальні записки з причиною відмови;

• Робота консультативного пункту для батьків майбутніх першокласників       

 

Протягом року

Зенченко М.О.

 

 1.  

Перевірити працевлаштування випускників 9-х класів. Підтвердити довідками про навчання.  

Серпень, вересень

 

 

 1.  

У разі змін вносити корективи до статистичних звітів (інформація про облік дітей і підлітків шкільного віку за роками, про охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням, облік навчання дітей і підлітків шкільного віку) Курс освіта

 

Протягом року

Тувіченко В.К.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п

            Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

 

 1.

Забезпечити безкоштовним харчуванням в шкільній їдальні учнів закладу 1 ст. та пільгових категорій, які мають на це право.

Протягом року

Директор закладу

 

 2.

 

В рамках профорієнтаційної роботи проводити виховні години, зустрічі з працівниками навчальних закладів міста, області, відвідування навчальних закладів міста, області         

Протягом року

Практичний психолог, класні керівники

 

 3.

Систематично перевіряти житлово-побутові умови дітей пільгових категорій – учнів школи  

Вересень, січень

Соціальний педагог, класні керівники

 

 4.

 

 

Вести систематичний контроль відвідування школи учнями, в тому числі й пільгових категорій  

Протягом року

 

 

Соціальний педагог, класні керівники

 

 

 

 

5.

 

 

Вести систематичний контроль харчуванням учнів, в тому числі й пільгових категорій       

 

Протягом року

 

 

Класні керівники,

соціальний педагог

 

 

 

6.

 

Забезпечити участь у роботі гуртків учнів пільгових категорій.      

Протягом року

 

Класні керівники, соціальний педагог

 

 

 

7.

 

Залучати учнів пільгового контингенту до роботи шкільної бібліотеки   .

 

Протягом року

 

Бібліотекар, класні керівники

 

 

 

8.

 

 

 

 

Психологічне  вивчення учнів 1-х класів. Готовність до шкільного навчання. Рівень адаптації учнів, психодіагностика учнів 1-х кл. Групова консультація учнів, педагогів, батьків.       

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

Практичний психолог

 

 

 

 

 

 

 

9.

Психологічний супровід

учнів 1,5-х кл. у період первинної адаптації (спостереження, консультації, патронаж).     

І семестр

 

 

 

Вересень,

 

 

Практичний психолог

 

 

 

 

 

 

 Психологічне вивчення учнів 5-х кл. Готовність до навчання в школі ІІ ступеню.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

Рівень особистісної адаптації  учнів, психодіагностика учнів 5-х кл. Групова консультація учнів, педагогів, батьків.

 

 

Жовтень

 

 

 

 

Практичний психолог

 

 

 

 

 

11.

Індивідуальні бесіди з учнями ,які мають низький рівень навчальних досягнень, пропуски           

 

Протягом року

 

 

 

Практичний психолог

 

 

12.

    Психологічна  допомога   учням  у професійному визначенні. Індивідуальні консультації учнів, які мають труднощі у виборі майбутньої професії.

Протягом року

 

 

 

 

Практичний психолог

 

 

 

 

 

 

13.

Індивідуальні та групові консультації для учнів, батьків, педагогів (за потребою разом із соціальним педагогом)

 

Протягом року

 

 

Практичний психолог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Охорона життя та здоров’я учнів.

Охорона праці.

Пожежна безпека

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

 1.  

 Оформлення акту підготовки закладу до нового навчального року

До 01. 09 .2020

Заболотна Л. А.

 1.  

Проведення нарад при директорові та заступниках з питань  безпеки життєдіяльності

Вересень, жовтень,

грудень, березень, квітень, травень

 Чумаченко С.Ф., Безп’ятих Н.Є.

 1.  

Провести інструктивно-методичну нараду з класоводами і класними керівниками стосовно питань забезпечення безпеки життєдіяльності учнів

 

Серпень

Безпятих Н.Є.

 1.  

Здійснювати проведення вступного інструктажу з реєстрацією на окремій сторінці класного журналу «Реєстрація вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для вихованців, учнів» для учнів, які прибули

Вересень

Класні керівники

 1.  

Здійснювати проведення первинних інструктажів з питань охорони праці на робочому місці перед початком кожного практичного заняття та здійснювати запис на сторінці про запис теми уроку у класному журналі

 

Вересень

Учителі-предметники

 1.  

Здійснювати проведення первинного інструктажу із записом у Журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів  учнів.

Вересень, протягом року

Класні керівники

 1.  

Здійснювати проведення позапланових та цільових інструктажів у Журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів учнів.

Протягом року

Класні керівники

 1.  

Забезпечити нормативність ведення “Журналів реєстрації нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями ”, а саме:

- оформлення повідомлень про нещасні випадки,

- оформлення актів розслідування нещасних випадків,

- оформлення повідомлень про наслідки нещасних випадків

 

Протягом року

Безпятих Н.Є.

 1.  

Здійснювати аналіз статистичних даних щодо травмування дітей під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час.

 

Протягом року

Безпятих Н.Є.

 1.  

Забезпечити наявність інструкцій з техніки безпеки та з безпеки життєдіяльності для кабінетів фізики, хімії, біології, інформатики,  навчальних майстерень, спортивного залу та класних  кімнат

Протягом року

Учителі-предметники

 1.  

Скласти акти-дозволи проведення занять у кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, навчальних майстерень, спортивному залі.

Серпень

Учителі-предметники

 1.  

Організувати якісне планування роботи класних керівників з питань охорони життя і здоров’я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму.

 

Вересень

Безпятих Н.Є.

 1.  

Скласти план бесід для кожного класу з питань запобігання всім видам дитячого травматизму.

Серпень,вересень

Безпятих Н.Є.

 1.  

Забезпечити  дотримання вимог техніки безпеки всіма працівниками школи:         

провести інструктаж працівників школи з техніки безпеки.       

Упродовж навчального року           

До 01.09.2020

Чумаченко С.Ф.

 

Чумаченко С.Ф.

 1.  

Створити спеціальні медичні групи з фізичної культури для дітей з послабленим здоров’ям (за наявності довідок).  

До 20. 09. 2020

Матвеєва І.Л.

 1.  

Забезпечити проведення бесід щодо запобігання дитячому травматизму під час осінніх, зимових, весняних та літніх канікул

Забезпечити проведення:

- днів та тижнів з охорони життя,

- спортивно-оздоровчих заходів.

Протягом року

Безпятих Н.Є.

 1.  

Скласти плани заходів та плани роботи органів учнівського самоврядування, шкільних гуртків з питань безпеки життєдіяльності та запобігання всім видам дитячого травматизму.

Вересень, жовтень

Безп’ятих Н.Є.,керівники гуртків

 1.  

Організувати превентивну роботу з профілактики шкідливих звичок, запобігання наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, профілактики ВІЛ-інфекцій (СНІДу).

Вересень, жовтень

Безп’ятих Н.Є.

 1.  

Організувати роботу щодо залучення у проведенні заходів з дітьми співробітників ювенальної превенції, МНС, фахівців інших служб.

 

Протягом року

Безп’ятих Н.Є.

Запорожець І.В.

 1.  

Організувати проведення позакласних занять: бесід, ігор, вікторин, виставок творів, малюнків, поробок тощо на профілактичні теми.

Протягом року

Безп’ятих Н.Є.

Каракуліна А.В.

 1.  

Забезпечити якісну організацію чергування по школі адміністрації, вчителів,  учнів відповідно до графіків чергування.

Вересень- травень

Адміністрація закладу

 

ЗАХОДИ ПО НАВЧАННЮ ДІТЕЙ ПРАВИЛАМ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

1.

Організувати роботу дружини юних пожежних

Вересень

Педагог- організатор

 

2.

Проводити агітаційну роботу серед учнів, виступи ДЮП перед учнями школи 

Протягом навчального року

Педагог- організатор

 

3.

 

 

 

 

 

Проводити конкурси малюнків на протипожежну тематику       

             

 

 

Протягом навчального року

Класні керівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Заходи щодо впровадження нового Державного стандарту початкової освіти (постанова кабінету Міністрів Україні від 21 лютого 2018 року №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п

Заходи

Термін

виконання

Відповідальний

п/п

Заходи

Термін

виконання

Відповідальний

1.

Оновити на сайті закладу інформацію про впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти у 1-3-х класах (НУШ)

серпень

 

Каракуліна А.В.

Зенченко М.О.

2

Опрацювати на засіданні шкільного МО вчителів початкових класів:

-      Державний стандарт початкової  освіти;

-      Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи;

-      Наказ МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-3-х класів закладів загальної середньої освіти»;

-  Наказ МОН України від 20.04.2018 №407 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня»

 

 серпень

вересень

 листопад

 серпень

 

 Зенченко М.О.

 

3.

Опрацювати базові навчальні програми для початкової школи

серпень

Вчителі початкових класів

4.

Здійснювати вчасне комплектування педагогічними працівниками початкових класів

постійно

Адміністрація закладу

5

Забезпечити   учнів початкових класів підручниками, іншим навчальним приладдям (Відповідно до вимог НУШ)

серпень

Адміністрація закладу

6

Здійснювати обов’язковий медичний профілактичний огляд учнів початкових класів

1 раз на рік

Матвєєва І.Л.

8

Забезпечити умови навчання дітей з особливими освітніми потребами у школі (інклюзивне навчання)

упродовж року

Адміністрація закладу

9

Опрацювати методичні рекомендації щодо організації навчання дітей з обмеженими фізичними можливостями на засіданні МО

серпень

Чумаченко С.Ф.

Зенченко М.О.

10

Забезпечити виконання законодавства з питань захисту прав дітей

постійно

Безпятих Н.Є.   Запорожець І.В.                                 

11

Створювати сприятливі умови для інтелектуального, духовного, естетичного та фізичного розвитку учнів початкових класів

постійно

Учителі початкових класів, адміністрація закладу

12

Забезпечувати участь дітей  з обмеженими фізичними можливостями в міських  та Всеукраїнських конкурсах та фестивалях.

постійно

Учителі початкових класів

13

Посилити роботу по виявленню та підтримці обдарованих та здібних учнів початкових класів.

постійно

Адміністрація закладу

14

Спрямувати роботу  школи І ступеню на виконання нового Державного стандарту початкової  загальної  освіти

Протягом року

Адміністрація закладу

15

Здійснювати контроль за виконанням нового Державного стандарту початкової загальної освіти

Протягом року

Адміністрація закладу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Робота з кадрами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з\п

Зміст  роботи

Термін

Відповідальний

 Контроль за інформаційним забезпеченням

1

Організувати роботу щодо систематизації нормативно-правових документів з кадрових питань, а саме:

    Конституції України,

 • Закону України Про освіту”,
 • Закону про  загальну середню  освіту
 • Кодексу Законів України про Працю,
 • Закону України Про відпустки”,
 • Інструкції про ведення трудових книжок,

наказів, методичних листів .

Вересень

 Голубенко В.М.

Чумаченко  С.Ф.

 

Зенченко М.О.

 

БезпятихН.Є.

зміст                        та нормативно-законодавчі документи                       у номенклатурі справ

2.

 

Систематизувати нормативно – правові документи з кадрових питань щодо функціонування закладу освіти, а саме:

-Статут: права та обов’язки учасників освітнього процесу;

-річний план;

-робочий навчальний план:

 • кадрове забезпечення інваріантної та варіативної складової;
 • забезпення зайнятості педагогічного персоналу.

Вересень

Голубенко  В.М.

Статут,

річний план

3.

Організувати роботу щодо надання працівникам закладу освіти соціальних відпусток.

Протягом року

Голубенко В.М.

Графік,

накази

4

Провести тарифікацію педагогічних працівників. 

До 05.09.2020

Голубенко В.М., Чумаченко С. Ф.,  Максименко О.В.

Накази

5.

Забезпечити роботу щодо систематизації тарифікаційних документів про педагогічне навантаження:

-видання наказу щодо попередження про навантаження на наступний навчальний рік, ознайомлення педагогічних працівників, рівномірність розподілу;

-погодження з профкомом закладу освіти;

-заяви про згоду на неповне педагогічне навантаження;

-тарифікаційні накази (рішення тарифікаційної комісії, погодження з ПК)

До 01.09.2020

Голубенко В.М.

 

Накази,

 протоколи

6.

Забезпечити систематичну роботу щодо ведення особових справ працівників.

Протягом року

Заболотна Л.А.

Особові справи

7.

Організувати роботу щодо систематизації посадових інструкцій працівників за наступними критеріями:

-відповідність нормативам;

-затвердження адміністрацією;

-ознайомлення працівників.

вересень-жовтень

Чумаченко С.Ф., Василик О.М.

Посадові інструкції

8.

Скласти графіки роботи адміністрації, спеціалістів, обслуговуючого персоналу відповідно до штатному розпису та законодавства    (робочий час, перерви на обід)

Вересень

Голубенко В.М.

Чумаченко С.Ф.

 

9.

Організувати систематичну роботу щодо складання графіків роботи спеціалістів, обслуговуючого персоналу, сторожів у разі прийняття працівників  на роботу тощо.

Протягом року

Голубенко В.М.

 

10.

Скласти розклад уроків відповідно до робочого навчального плану, занять, факультативів, гуртків та погодити з ПК .

До 01.09.2020

Зенченко М.О.

 

11.

Організувати і здійснювати  роботу щодо проведення атестації педагогічних кадрів.

З  01.09.2020

Голубенко В.М.

 

12.

Забезпечити наявність нормативних  документів  про атестацію, а саме:

 • перспективного плану підвищення кваліфікації;
 • перспективного плану атестації;
 • протоколів засідання атестаційної комісії;
 • заяв працівників про атестацію;
 • видання наказів.

В період атестації

Чумаченко С.Ф.

 

13..

Здійснювати забезпечення дотримання положень нормативних документів з трудового законодавства щодо ведення Книги обліку трудових книжок.

Постійно

Голубенко В. М.

Заболотна Л.А.

 

14.

Здійснювати забезпечення дотримання положень нормативних документів з трудового законодавства щодо ведення трудових книжок, а саме:

 • нормативність ведення записів, їх відповідність наказам;
 • відповідність кількості трудових книжок кількості працівників.

Постійно

Голубенко В. М.

 

 

15.

Здійснювати своєчасне видання наказів з кадрових питань відповідно до Інструкції з ведення ділової документації, а саме:

 • про призначення (дотримання номенклатури посад);
 • про звільнення (вказання причини звільнення, посилання                  на відповідні статті КЗпП);
 • за сумісництвом;
 • встановлення доплат за суміщення посад та інше.

Постійно

Голубенко В. М.

 

 

16.

Здійснювати своєчасну реєстрацію наказів з кадрових питань     у Книзі реєстрації наказів з кадрових питань за критеріями:

-нормативність ведення (прошита, пронумерована, скріплена печаткою);

 • -наявність підписів про ознайомлення з наказами;
 • -відповідність номера наказу номеру в книзі реєстрації.

Постійно

Голубенко В. М.

Заболотна Л.А.

 

17.

Організувати роботу щодо дотримання вимог Закону України “Про відпустки”, а саме:

-видати наказ про графіка відпусток працівників у поточному календарному році, погодити з профкомом, довести його до всіх працівників;

-надавати повну щорічну основну відпустку через 6 місяців після прийняття на роботу;

-надавати педагогічним працівникам повну щорічну основну відпустку у літній період;

-повідомляти працівників про конкретний період відпустки за 2 тижні

-надавати додаткові, соціальні відпустки без збереження заробітної плати

 

Січень,

 

протягом року

згідно графіка

 

Голубенко В. М.

 

 

18.

Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо посилення протидії корупції працівниками школи

Протягом року

Голубенко В. М.

  

 

19.

Переглянути Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу.

Серпень

Голубенко В. М.

 

 

20.

Організувати роботу щодо виконання положень Колективного договору.

Протягом року

Галанова Ж.В.

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Фінансово-господарська діяльність

Заходи щодо фінансової стабільності та господарського нагляду за навчальним закладом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п

Зміст заходів

 

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

 

1.

Складання тарифікації педагогічних кадрів

Травень, серпень

ЧумаченкоС.Ф.

 

 

2.

Узгодити штатний розпис на 2020/2021 н.р.

Січень, вересень

Голубенко В.М.

 

 
 

3.

Здійснити інвентарізацію майнового фонду закладу

Жовтень, листопад

Бухгалтер, завгосп

 

 

4.

Розробити заходи по підготовці закладу до роботи в осінньо –зимовий період

До 20.10.2020

Василик О.М.

 

 
 

5.

Здійснити перевірку системи елктромережі.

Протягом липня- серпня

Василик О.М., електрик

 

 

6.

Здійснити перевірку системи теплопостачання

Протягом липня- серпня

Василик О.М.,

 

 
 

7.

Забезпечити заклад достатньою кількістю реманенту для прибирання приміщень, а також дезинфікуючими  засобами

Вересень, жовтень

Василик О.М., бухгалтер

 

 

8.

Провести поточний ремонт приміщень закладу

Червень, серпень

Василик О.М.,

 

 

9.

Інформація на сайт про залучення  коштів

Протягом року

Бухгалтер

 

 

10.

 

Продовжити роботу по ремонту шкільних меблів              

 Протягом року

Класні керівники, завгосп

 

 

 

11.

 

Продовжити роботу по заміні світильників з вичерпаним терміном використання на енергозберігаючі 

Протягом року

 

Завгосп, електрик

 

 

 

12.

 

Провести підписку на періодичні фахові видання (газети, журнали), педагогічну пресу

Вересень,

травень

Бібліотекар

 

 

 

13.

 

 

Постійно поповнювати медкабінет необхідними лікарськими засобами (згідно норм)

Протягом року

 

 

Медична сестра

 

 

 
 

14.

Доукомплектувати заклад необхідною кількістю засобів пожежогасіння (вогнегасники) –            

Протягом року

Завгосп

 

 

15.

Подавати систематично інформацію щодо показників лічильників енергоносіїв.        

 

Завгосп

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. ЗАХОДИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ  З ПІДГОТОВКИ ТА УЧАСТІ

УЧНІВ 11-ГО КЛАСУ У ЗНО 2020/2021н.р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

1.

Видати наказ по закладу «Про призначення відповідального за організацію роботи у закладі щодо  участі учнів у ЗНО-2020»

До 05.09.2020

 Голубенко В.М.

 

3.

Призначити відповідального за формування списків учнів-випускників 2020/2021 року для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

Вересень

Чумаченко С.Ф.

 

4.

Провести нараду при директорові з класним керівником 11-го класу, учителями- предметниками з питання організації та підготовки учнів до тестування і механізму тестування.

Вересень

 Чумаченко С.Ф.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. ВИКОНАННЯ СТ. 10 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ

В УКРАЇНІ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

1

Забезпечити вивчення Закону України «Про засади державної мовної політики в Україні»

Серпень

Голубенко В. М.

 

2

Продовжувати роз’яснювальну роботу серед учнів та їхніх батьків про необхідність вивчення та володіння українською  мовою в усіх сферах діяльності

Постійно

Адміністрація

Класні керівники

3.

Оформлювати інтер’єр у  закладі з урахуванням  положень Закону України «Про засади державної мовної політики в Україні»

Постійно

Адміністрація

4.

Усі загальношкільні заходи, педагогічні ради, наради при директорові тощо проводити виключно українською мовою.

Постійно

Адміністрація

5.

Усю документацію закладу вести українською мовою

Постійно

Адміністрація

6.

Переглянути оформлення  куточків національної символіки України

Вересень

Завідувачі кабінетів

7.

Взяти участь у міському  конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика

Жовтень

Вчителі  української мови

8.

Провести предметні тижні української мови та літератури.

За окремим планом

Вчителі  української мови, голова МО вчителів української мрви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11. ОРГАНІЗАЦІЯ  ПЕДАГОГІЧНОГО  ПАТРОНАЖУ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 №

з/п

Зміст діяльності

Термін проведення

Відповідальний

1.

Ознайомлення батьків з Положенням про педагогічний патронаж та умовами  його організації     

Серпень

Зенченко М. О.

2.

Збір заяв від батьків, довідок ЛКК 

Серпень

Зенченко М. О.,

класні керівники

3.

Видати наказ по школі «Про організацію  педагогічного патронажу навчання учнів у 2020/2021 навчальному році» та «Про затвердження персонального складу та розподіл навчального навантаження вчителів, які будуть здійснювати  навчання учнів за педагогічним патронажем у 2020/2021 навчальному році»        

Серпень

Голубенко В.М.

4.

Скласти індивідуальний навчальний план для організації навчання учнів за патронажною  формою навчання у 2020/2021 навчальному році          

Серпень

Зенченко М. О.

5.

Скласти розклад занять, погодити його з батьками       

Серпень

Зенченко М. О.

 

Забезпечити нормативність ведення класних журналів обліку навчальних занять за  патронажною формою        

Протягом року

Голубенко В.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ УЧНІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

 

 

1.

Провести перевірку санітарного стану закладу перед початком навчального року – освітлення,   наявність обладнання в спортивному залі, харчоблоці, класах, майстернях.  

26.08.2020

Сестра медична, директор закладу, завгосп

2.

Підготовити медичний кабінет до роботи – забезпечити його вагою, ростоміром, кушеткою, таблицями для визначення  гостроти зору, тонометром.           

27.08.2020

Сестра медична

3.

Скласти план та графік проведення заходів щодо профілактики різних видів захворювань.

Протягом року

 Сестра медична

4.

Заповнити в класних журналах листки здоров’я.       

Вересень

Сестра медична,

 класні керівники

5.

Проводити профілактику травматизму серед школярів.       

Постійно

Сестра медична

6.

Проводити амбулаторний прийом  школярів.           

Постійно

Сестра медична

7.

Проводити контроль за фізичним вихованням школярів, відвідувати уроки фізкультури і заняття спортивних секцій   .

1 раз на місяць