Кадрове забезпечення

      Укомплектованість закладу педагогічними кадрами протягом навчального року можна відмітити як добру. За минулий рік жоден педагогічний працівник не звільнився.

     Увесь педагогічний колектив має високий освітньо-кваліфікаційний рівень

Із 40 вчителів, які працюють  в закладі у 2020/2021 навчальному році, 38 мають вищу освіту  (95%), два вчителі є студентами педагогічного вузу (5%)

Склад педагогів за кваліфікацією:

     Протягом 2019/2020 навчального року з метою активізації творчої професійної діяльності педагогів, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання та виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці, проведена атестація вчительських кадрів. Атестувалось 8 учителів:

Значну увагу протягом року було приділено самоосвіті  вчителів-предметників. Курсова підготовка та атестація учителів здійснювалася згідно з перспективним планом.

Під час атестації було вивчено досвід роботи вчителів-предметників шляхом:

- відвідування уроків

- проведення співбесід

- анкетування учнів, колег

- відвідування відкритих уроків, на яких були присутні члени атестаційної комісії, керівники МО, члени  атестаційної комісії. Це дало змогу об’єктивно оцінити роботу кожного вчителя,  який атестувався. Загалом атестація пройшла в діловій, доброзичливій атмосфері.