ПОГОДЖЕНО:

Голова профспілкового комітету

Шевченківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1

_________________Ж.В.Галанова

від  11.06.2020р. (протокол №21)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Директор Шевченківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1   ____________Голубенко В.І.

від ___________2020р.

         

 

 

 

 

Звіт директора

Шевченківського закладу загальної середньої освіти

І-ІІІ ступенів №1

Кілійської міської ради Одеської області

Голубенко В.М.

 

«Про підсумки роботи закладу

в 2019/2020н.р.

і основі завдання

на 2020/2021н.р.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Згідно «Примірного Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю» затвердженого наказом  МОН України № 178 від 23.03.2005 року, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 778 п.95 та на виконання Національної доктрини розвитку освіти, п.3 щорічно керівник навчального закладу має звітувати про свою діяльність на зборах педагогічного колективу, батьківською громадськістю.

      Звітування керівників здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою.

      Закінчується навчальний рік. Як і кожен з попередніх, він має здобутки і недоліки.  

      У своїй діяльності протягом звітного періоду, як директор закладу, я керувалася посадовими обов’язками,  Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад,  Статутом школи та чинними нормативно-правовими документами в галузі освіти у цілому та загальної середньої освіти зокрема.

          В основу вибору стратегічних напрямів розвитку школи покладена ідея взаємодії між  закладом загальної середньої освіти та зовнішнім середовищем. Узгодження інтересів і запитів обох сторін, максимальне залучення всіх сфер життя до вирішення завдань освіти, врахування європейських цінностей сучасної освіти -  наші стратегії:

-          стабільне функціонування навчального закладу та якісне надання освітніх послуг;

-          забезпечення наступності навчального змісту та вимог між дошкільною й початковою, між початковою й основною, між основною та старшою школами;

-          посилення інтелектуально-кадрового потенціалу як важливого ресурсу інноваційного розвитку шкільної освіти;

-          кадрова та ресурсна підготовка учителів, учнів до нових вимог оцінювання якості освіти в умовах переходу до незалежного зовнішнього тестування;

-          освоєння проектно-цільового підходу для всіх суб'єктів освіти (учнів, педагогів, керівників);

-          об'єднання внутрішніх ресурсів освіти та зовнішніх впливів на основі координації соціального, культурного та наукового потенціалу села;

-          створення потужного інноваційного потенціалу освіти на основі сучасних тенденцій розвитку науки та з урахуванням  особливостей школи;

-          формування та запровадження нових механізмів фінансово-економічного та матеріально-технічного розвитку, встановлення прозорості у використанні фінансових і матеріальних ресурсів.

            Головною метою на сучасному етапі навчання наш педагогічний колектив вважає допомогти кожній дитині досягти певних успіхів, реалізувати духовні, комунікативні, пізнавальні й творчі потреби. Тому співпраця вчителів закладу, учнів, батьків і громадських структур спрямована на досягнення кожною дитиною значущих для неї особистісних і колективних успіхів.

      Результати роботи  свідчать про те, що в  закладі працюють професіонали своєї праці, які підтверджують високий статус нашого закладу в освітянському просторі району  .

      Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на виконання головного завдання  формування у школярів прагнення до навчання; готовність своєю навчальною, а потім і фаховою працею досягти власного соціального успіху і зробити внесок у громадську, державну справу.

 

І. Загальні відомості про навчальний заклад   

Повна назва: Шевченківський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів №1

Кілійської  міської ради Одеської області    

Форма власності: комунальна

Адреса: с.Шевченкове, вул. Музики, 75, Кілійський район,Одеська область, 68332.

Телефон: (04843) 3-72-40

Мова виховання та навчання - українська

Кількість класів  19

Кількість учнів у школі – 379

Школа введена в експлуатацію в 1964 році та розрахована на 650 учнів.

     Директором школи є Голубенко Вікторія Миколаївна, вчитель української мови та літератури, стаж роботи 33 роки, «спеціаліст вищої  категорії», звання «Старший учитель».

     Заступник директора з навчально-виховної роботи Чумаченко Світлана Феодотівна, вчитель української мови та літератури, стаж роботи  31 рік, «спеціаліст вищої  категорії».

     Заступник директора з навчально-виховної роботи Зенченко Марія Олексіївна, стаж роботи 42 роки, «спеціаліст вищої  категорії», звання «Старший учитель».

     Заступник  директора з навчально- виховної роботи та педагог-організатор Безп’ятих Неля Євгенівна, вчитель зарубіжної літератури, стаж роботи 24 роки, «Спеціаліст першої категорії».

     Педагог-організатор Каракуліна Алла Василівна, стаж роботи 10 років, кваліфікаційна категорія «Спеціаліст другої категорії».

     Обов’язки між членами адміністрації розподілені за наказом №106 від 29.08.2017 року. Директор організовує та несе відповідальність за реалізацію Постанов Уряду, наказів, інструкцій МО і його органів на місцях, здійснює контроль викладання таких предметів: географію, образотворче мистецтво,  світову літературу, трудове навчання, музичне мистецтво, курс охорони здоров’я, іноземну мову,економіку.

     Заступники директора з навчально-виховної роботи несуть відповідальність за правильність планування навчальної роботи, за виконання навчальних програм, якість викладання та знань школярів. Звітують перед директором та педагогічною радою про стан і результати навчальної роботи над педагогічними проблемами, складають графік атестацій тематичних заліків, контрольних робіт, здійснюють контроль за викладанням таких предметів:

     Заступник директора з навчально-виховної роботи Безпятих Н.Є.. здійснює керівництво виховної роботи в закладі і відповідає за її планування, звітує про організацію, стан, результати виховної роботи педпрацівників. Здійснює контроль за викладанням фізичної культури. Контролює роботу бібліотеки.

     Педагоги-організатори працюють в тісному контакті із заступником директора з виховної роботи, працює з активами класів з питань успішності дисципліни та участі в роботі дитячої організації.

     Завгосп відповідає  за:

- збереження будівлі та  майна закладу;

- матеріально-технічне забезпечення навчального процесу;

- чистоту і порядок у  приміщенні закладу;

- організацію чергувань технічного персоналу;

- розподіл обов’язків серед технічних працівників закладу;

- організацію поточного ремонту  будівлі закладу та ремонту кімнат;

- дотримання санітарно-технічного режиму закладу;

- інвентаризацію майна закладу;

- складання табелю роботи техперсоналу;

- дотримання вимог щодо охорони праці під час експлуатації приміщень закладу, енергетичного обладнання;

- дотримання норм пожежної безпеки у закладі.

Керує:

- роботою технічного персоналу, щодо прибирання  приміщень закладу;

- роботою сторожів та працівників закладу;

- роботою з благоустрою території закладу;

- інструктує техперсонал щодо дотримання правил охорони праці, протипожежної безпеки.

     Педагогічний колектив складається із 41 вчителів (2 знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до 3-х років).

    Робота закладу з атестації проводиться на основі Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550 (зі змінами) та наказу «Про затвердження змін до типового положення про атестацію педпрацівників» затвердженого МОН молодь та спорту України від 23 січня 2012 року.

     В закладі розроблено систему роботи з проведення атестації педагогічних кадрів. Вона починається з видання наказу №148 від 19.09.2019р. «Про створення атестаційної комісії».

Навчальна робота

     Висока якість роботи – це мета, якої має прагнути кожен навчальний заклад.

Освіта є одним з головних ресурсів країни, однією із гарантій її національної безпеки. Заклад має відповідати запитам часу.

Педагогічний колектив будь-якого закладу повинен займати такі принципові позиції:

Тому намагаємося, щоб ці позиції реально втілювались в житті закладу.

     Згідно річного плану закладу підведено підсумки рівня навчальних досягнень учнів, рух та відвідування учнями навчальних занять за   2019/2020н.р.

На початку року налічувалось 381 учень, прибуло 5 учні, вибуло 7 учнів,  на кінець року 379 учнів. З них 4 учнів (Сіміненко Вікторія – 8 клас, Дрібноход Карина, Скляров Давид , Шутило Михайло  − 3-Б ) навчаються за індивідуальною формою навчання (педагогічний патронаж), 2 учні 10-Б класу(Уляновський І., Чумаченко В.)  переведені на екстернат.

 Не оцінювалися навчальні досягнення учнів 1-А,Б, 2-А,Б  класів. Мають досягнення високого рівня 36 учнів (12%), достатнього рівня 96 учнів (33%), середнього рівня 140 учнів (48%), початкового рівня 23 учні (8%). Компетентні 272 учні (92%). Якісний показник по закладу 45%.

Рівень навчальних досягнень відвідування по класах

Клас

Класний керівник

К-сть учнів по класах

Індивід.навч.

М.д.

В.р

Д.р.

С.р.

П.р.

% якості

Відвідування

1-А

Онуфрієва Т.З.

20

 

 

-

-

-

-

-

98

1-Б

Руденко Л.В.

20

 

 

-

-

-

-

-

95

2-А

Сватаненко Г.М.

20

 

 

-

-

-

-

-

96

2-Б

Чернявська Н.Г.

18

 

 

-

-

-

-

-

95

3-А

Александрова Р.О.

19

 

 

2

9

7

1

58

97

3-Б

Донченко Р.В.

20

3

 

5

5

7

-

58

94

4-А

Смирна Н.В.

15

 

 

5

4

6

-

60

97

4-Б

Зєнченко П.І.

16

 

 

7

3

6

-

62

99

5-А

Бабенко Л.Г.

19

 

 

2

11

6

-

68

93

5-Б

Галанова Ж.В.

20

 

 

2

7

11

-

45

85

6-А

Слободянюк С.В.

19

 

 

3

5

11

-

42

87

6-Б

Мінчева Д.І.

19

 

 

3

10

6

-

68

91

7-А

Чернявська Н.М.

18

 

 

-

6

7

5

33

88

7-Б

Бабенко О.П.

21

 

 

3

8

9

1

52

92

8

Базелінська М.А.

31

1

 

2

5

18

5

23

75

9

Тувіченко В.К.

30

 

 

1

9

14

6

33

81

10-А

Подоленко В.О.

17

 

 

-

6

8

3

35

80

10-Б

Остапенко В.К.

11

 

 

1

1

8

1

15

81

11

Остапенко Г.В.

24

 

 

-

7

16

1

29

84

 

 Аналіз рівня навчальних досягнень показав, що найкращий показник якості знань мають учні 6-Б класу (кл.керівник Мінчева Д.І.), 5-А класу (кл.керівник Бабенко Л.Г.)‒ 68%, учні 4-Б класу – 62% (кл.керівник Зєнченко П.І.), учні 4-А класу – 60% (кл.керівник Смирна Н.В.), учні 3-Б класу – (кл.керівник Донченко Р.В.), 3-А класу (кл. керівник Александрова Р.О.) – 58%, учні 7-Б класу− 52% (кл. керівник Бабенко О.П.).      Найнижчий показник якості – 18% мають учні 10-Б класу (кл.керівник Остапенко В.К.), 23% мають учні 8 класу (кл.керівник Базелінська М.А.), 29% мають учні 11 класу (кл.керівник Остапенко Г.В.).

Початковий рівень знань мають 23 учні –1 учень 3-А класу − Решетник О.(вчитель Александрова Р.О.), 5 учнів 7-А класу − Ткаченко А. з української мови та літератури (вчитель Чумаченко С.Ф.), із зарубіжної літератури ( вчитель Скляренко Л.І.), з біології (вчитель Семененко П.І.), англійської мови (вчитель Бабенко О.П.), з історії України та всесвітньої історії (вчитель Чернявська Н.М.), з геометрії (вчитель Чумаченко Д.Р.), з хімії (вчитель Базелінська М.А.), з трудового навчання (вчитель Бабенко Л.Г.), Колесниченко Р. з української літератури (вчитель Чумаченко С.Ф.), англійської мови (вчитель Бабенко О.П.), з історії України (вчитель Чернявська Н.М.), з хімії (вчитель Базелінська М.А.), Моргун О.з англійської мови (вчитель Бабенко О.П.), з хімії (вчитель Базелінська М.А.), Скляров Т. з англійської мови (вчитель Бабенко О.П.), з хімії (вчитель Базелінська М.А.), з трудового навчання (вчитель Бабенко Л.Г.), Чумаченко О. з трудового навчання (вчитель Бабенко Л.Г.); 1 учень 7-Б класу − Пишненко С. з української мови та літератури (вчитель Чумаченко С.Ф.), з алгебри, геометрії (вчитель  Чумаченко Д.Р.), з англійської мови (вчитель Бабенко О.П.), з хімії (вчитель Базелінська М.А.); 5 учнів 8 класу − Захарченко М. з української мови та літератури (вчитель Галанова Ж.В.),  із зарубіжної літератури ( вчитель Скляренко Л.І.), з російської мови (вчитель Мінчева Д.І.), з історії (вчитель Чернявська Н.М.), з алгебри, геометрії (вчитель Зенченко М.О.), з фізики (вчитель Чернявська О.А.), з інформатики (вчитель Тувіченко В.К.), з трудового навчання (вчитель Бабенко Л.Г.),  ., Пишненко С. з української мови та літератури (вчитель Галанова Ж.В.),  із зарубіжної літератури ( вчитель Скляренко Л.І.), з російської мови (вчитель Мінчева Д.І.), з англійської мови (вчитель Бабенко О.П.), з історії (вчитель Чернявська Н.М.), з алгебри, геометрії (вчитель Зенченко М.О.), з фізики (вчитель Чернявська О.А.), з інформатики (вчитель Тувіченко В.К.), з трудового навчання (вчитель Бабенко Л.Г.),   Касяненко В. з фізики (вчитель Чернявська О.А.), Решетник Т. з англійської мови (вчитель Бабенко О.П.), Чумаченко Е. з української літератури (вчитель Галанова Ж.В.), з геометрії (вчитель Зенченко М.О.),    ; 6 учнів 9 класу −  Аністратенко К. з української мови та літератури (вчитель Голубенко В.М.), з алгебри, геометрії (вчитель Тувіченко В.К.), Бабіч В. із зарубіжної літератури (вчитель Скляренко Л.І.), з англійської мови (вчитель Бабенко О.П.), з фізкультури (вчитель Подоленко О.І.), Дога В. з англійської мови (вчитель Бабенко О.П.), з української літератури (вчитель Голубенко В.М.), Кривошеєв П. із зарубіжної літератури (вчитель Скляренко Л.І.), з англійської мови (вчитель Бабенко О.П.), з алгебри (вчитель Тувіченко В.К.), Смирний М. з української літератури (вчитель Голубенко В.М.), із зарубіжної літератури (вчитель Скляренко Л.І.), з алгебри (вчитель Тувіченко В.К.), з біології, хімії (вчитель Базелінська М.А.), Шаргородський Н. з хімії (вчитель Базелінська М.А.);  3 учні 10-А класу− Горєєв В. з хімії (вчитель Базелінська М.А.), Пишненко Р. з хімії (вчитель Базелінська М.А.), Карайван С. з біології (вчитель Семененко П.І.), з хімії (вчитель Базелінська М.А.); 1 учень 10-Б класу− Костенко О. з історії України (вчитель Чернявська Н.М.), з української  літератури (вчитель Остапенко Г.В.), з математики (вчитель Кучеренко Л.М.), з англійської мови (вчитель Остапенко В.К.), із зарубіжної літератури (вчитель Галанова Ж.В.), з фізики (вчитель Чернявська О.А.), з хімії (вчитель Базелінська М.А.), з інформатики (вчитель Тувіченко В.К.); 1 учень 11 класу− Уляновський М. з української мови (вчитель Остапенко Г.В.),  з математики (вчитель Зенченко М.О.), з хімії (вчитель Базелінська М.А.).

 

     У закладі протягом багатьох років діє єдина система обліку відвідування учнями занять. Кожен класний керівник заповнює журнал відвідування учнями закладу і вносить ці дані в класний журнал, а в кінці кожного семестру та навчального року підводить кінцеві результати пропусків учнями закладу.

     Відвідування учнями навчальних занять контролюється класними керівниками, заступником директора з навчально-виховної роботи та  Радою профілактики. Спостерігались  випадки невідвідування учнями закладу, пропуски уроків без поважних причин, навчання на початковому рівні. Ці питання розглядались на засіданнях Ради профілактики, запрошувались до школи батьки Захарченка Миколи, учня  8 класу, Пишненка Станіслава, учня 8 класу, Горєєва Леоніда, учня 10-А класу. 

Всьому педагогічному колективу слід здійснювати профілактичні заходи, організовувати належну роботу щодо зменшення випадків невідвідування навчальних занять без поважних причин та належного навчання учнів.

 

Кадрове забезпечення

      Укомплектованість закладу педагогічними кадрами протягом навчального року можна відмітити як добру. За минулий рік жоден педагогічний працівник не звільнився.

     Увесь педагогічний колектив має високий освітньо-кваліфікаційний рівень

Із 41 вчителя, які працюють  в закладі у 2019/2020 навчальному році, 39 мають вищу освіту  (95%), два вчителі є студентами педагогічного вузу (5%)

Склад педагогів за кваліфікацією:

     Протягом 2019/2020 навчального року з метою активізації творчої професійної діяльності педагогів, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання та виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці, проведена атестація вчительських кадрів. Атестувалось 8 учителів:

Значну увагу протягом року було приділено самоосвіті  вчителів-предметників. Курсова підготовка та атестація учителів здійснювалася згідно з перспективним планом.

Під час атестації було вивчено досвід роботи вчителів-предметників шляхом:

- відвідування уроків

- проведення співбесід

- анкетування учнів, колег

- відвідування відкритих уроків, на яких були присутні члени атестаційної комісії, керівники МО, члени  атестаційної комісії. Це дало змогу об’єктивно оцінити роботу кожного вчителя,  який атестувався. Загалом атестація пройшла в діловій, доброзичливій атмосфері.

 

     Аналіз методичної роботи

    Педагогічний колектив в 2019/2020 навчальному році працював над єдиною методичною проблемою  «Соціалізація особистості на засадах створення сприятливого освітнього середовища в умовах особистістного підходу». Керуючись Конституцією України, законами України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту»,   концептуальними положеннями Національної доктрини розвитку освіти, Концепцією післядипломної  освіти, Положенням про шкільний методичний кабінет, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 08.12.2008 року № 1119, «Рекомендаціями щодо організації проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти» / лист МОН від 03.07.2002р. № 1/9-3/8, загальнодержавними та регіональними освітніми програмами, нормативними і директивними документами МОН МС України, управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації, педколективом закладу  протягом навчального року проводилась цілеспрямована робота щодо розвитку, вдосконалення й підвищення професійної майстерності  вчителів, впровадження Державного стандарту початкової освіти, НУШ, профілізації старшої школи, формування умінь творчого використання інновацій у навчальному процесі.

      Враховуючи досягнення педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду, стан навчально-виховного процесу було визначено основні напрямки методичної  роботи в закладі.

       Існуюча структура та зміст методичної роботи в закладі,   дозволяють повною мірою здійснювати системно-цільовий підхід до управління процесом підвищення професійної компетентності вчителів, надавати їм реальну, дієву, адресну методичну допомогу, організовувати реалізацію сучасних педагогічних концепцій і систем, перспективного педагогічного досвіду через колективні, групові та індивідуальні  форми науково-методичної роботи.

       Робота над проблемами активізувала науково-методичну діяльність кожного педагога, сприяла підвищенню рівня його теоретичної підготовки.

       В минулому навчальному році було організовано роботу МО вчителів початкових класів, фізико-математичного циклу, гуманітарного, класних керівників. Змістом роботи МО стала аналітична, організаційна, діагностична, пошукова, дослідницька, науково-практична та інформаційна діяльність. Були затверджені плани їхньої роботи, науково-методичні проблеми, визначено керівників із числа досвідчених вчителів.

        В 2019/2020 навчальному році було продовжено роботу над комплексно-цільовими освітніми програмами та забезпеченням їх методичного супроводу:

      - моніторинг рівня навчальних досягнень учнів

      - шкільний методкабінет як творча лабораторія вчителя

      - обдаровані діти

      - технологія особистісно зорієнтованого уроку

      - профілізація навчання,

що дало можливість спрямувати зусилля адміністрації, педагогів, педагогічної служби   на вирішення актуальних освітніх проблем, визначення пріоритетних напрямків роботи.

         В закладі створено потужний  методичний актив, до складу якого входять  досвідчені вчителі,  керівники МО, члени творчих груп .

         Систематично, згідно з планом роботи, проводились засідання  методичної ради,  де заслухано актуальні питання організації навчально-виховного процесу, вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу, питання науково-методичної роботи з вчителями, координації діяльності  предметних методичних об'єднань,   питання моніторингу якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, їх відповідності чинному  Державному стандарту початкової загальної освіти НУШ та чинному Державному стандарту базової повної загальної середньої освіти, моніторингу умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів, питання навчально-методичного характеру, виступи з досвіду діяльності вчителів.

         На  засіданнях   методоб’єднань закладу розглядались нормативно-правові  документи забезпечення процесу викладання предметів, рекомендації Міністерства освіти України щодо організації навчально-виховного процессу в 2019/2020 н. р., зміни в навчальних програмах, актуальні проблеми викладання шкільних дисциплін, матеріали моніторингу якості  навчально-виховного процесу,   матеріали моніторингу і контролю, обговорювались питання підготовки та проведення науково-практичних конференцій, шкільного, територіального етапу учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, конкурсів педмайстерності,  вчителі ознайомлювались з методикою вивчення складних тем навчальних програм, сучасними підходами до планування навчально-виховного процесу,  обмінювались перспективним досвідом роботи, проводили огляди науково-методичної літератури, педагогічної преси, практичні заняття тощо.

            Упродовж 2019/2020 н.р. усі МО провели предметні тижні, матеріали яких подали  у формі  звітів. Також були організовані методичні оперативні засідання для ознайомлення вчителів з нормативно-правовими документами, Державним стандартом початкової освіти, Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, перспективним педагогічним досвідом. Кожний керівник МО ретельно проаналізував діяльність учителів-предметників і визначив такі пріоритетні напрями  в методичній роботі на 2020/2021рік:

- робота з обдарованими учнями

- поширення перспективного педагогічного досвіду через публікації у фахових виданнях

- створення портфоліо вчителя-предметника

- запровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій.

      Для того щоб підняти рівень роботи  методичного кабінету закладу, було поставлено за мету зібрати матеріали творчих знахідок МО, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, публікацій у фахових періодичних виданнях.

           Важлива роль у системі методичної роботи відводиться педагогам – початківцям. Вони найбільше потребують методичної допомоги. Систематичну допомогу в підвищенні  кваліфікації молодих учителів, формуванні їхньої майстерності, творчої індивідуальності надано в школі досвідченими педагогами. У 2019/2020 н. р. продовжили педагогічну діяльність молоді вчителі: Подоленко І.О, Городніченко А.В., Чумаченко Д.Р., Бабенко Л.Г. та розпочали Чернявська О.А., Степаненко О.Р.  Вони працювали під наставництвом досвідчених учителів-предметників:  Остапенко В.К., Подоленко В.О., Зенченко М.О., Василик С.О., Дерменжи А.М.

             Ефективно здійснено вивчення та впровадження нових педагогічних технологій в навчально-виховний процес.

            На початку навчального року була створена методична рада закладу у складі заступників директора, керівників  предметних секцій, методичних об'єднань, досвідчених вчителів, яка працювала над реалізацією означеної проблеми. В поточному навчальному році було проведено чотири засідання науково – методичної ради за темами:

на яких слухались такі питання:

     Керівники МО один раз на чверть проводили засідання згідно плану роботи, вчителі давали відкриті уроки, проводили позакласні заходи. 

     Як практична частина  розглянутих питань протягом року були проведені відкриті уроки та позакласні заходи.

     У своїй роботі МО звертали увагу на формування професійно-педагогічної та соціально-педагогічної культури педагогів, продукування педагогами нових педагогічних ідей, технологій навчання і виховання у сучасних умовах. Аналіз звітів керівників МО засвідчив, що роботу в них здійснювали згідно з річним планом. Відповідно до результатів 2019/2020 н.р.  вчителі школи планомірно підвищують свій кваліфікаційний рівень. Цього року підвищення кваліфікації вчителі закладу проходили при КЗВО «Одеська академія неперервної освіти» (Безп’ятих Н.Є., Подоленко В.О.) та при Центрі неперервної освіти ІДГУ (Мінчева Д.І.), а також на платформі EDERA вчителі початкових класів та вчителі, які працюють в НУШ. Крім цього вчителі закладу прходили дистанційне підвищення кваліфікації на платформах «Всеосвіта», «Освіторія», «На урок» та ін.

       Учні закладу під керівництвом вчителів брали  участь у територіальних  олімпіадах, у консурсі-захисті МАН, у Всеукраїнських різноманітних конкурсах, де займали призові місця:

Олімпіади

-Історія

1.Сватаненко Станіслав 11 клас ІІІ місце (вчитель Каракуліна А.В.)

      Всеукраїнський юнацький конкурс «В об’єктиві натураліста»

     1. Дубова Ольга 9 клас - І місце

     2. Чернявський Дмитро 11 клас -  І місце (керівник Тувіченко В.К.)

ХХ  Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика

1. Шкурина Вікторія 5-А клас ІІІ місце (вч. Остапенко Г.В.)

2. Бабенко Юліана 5-Б клас ІІ місце (вч. Галанова Ж.В.)

3. Кушніренко Катерина 6-Б клас ІІІ місце (вч. Слободянюк С.В.)

      4. Кутас Ангеліна 9 клас ІІІ місце (вч. Голубенко В.М.)

      Х Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка:

1. Дрібноход Діана 6-А клас ІІІ місце(вч. Слободянюк С.В.)

      2. Полякова Варвара 8 клас ІІІ місце (вч. Галанова Ж.В.)

      3. Заболотній Денис 9 клас ІІІ місце(вч. Голубенко В.М.)

      4. Владиченко Руслана 10 клас ІІІ місце (вч. Слободянюк С.В.)

     Отже, у минулому навчальному році педагогічний колектив досяг певних результатів, звичайно, є й недоліки, які потрібно виправляти.

Завдання

педколективу на новий навчальний рік:

 1. Продовжувати роботу з обдарованими дітьми.
 2. Класним керівникам взяти на контроль відвідування учнями школи.
 3. Активізувати участь педагогів у районних конкурсах.
 4. Брати участь в районних семінарах.
 5. Впроваджувати в практику роботи колективу технології особистісно зорієнтованого уроку.

Виховна робота

 

        Організація виховного процесу в закладі базується на концепції цілісного виховання, застосування цілей, форм та методів, а також передбачає:

- організацію виховної діяльності педагога;

- оновлення змісту діяльності, спілкування, способу життя учнів шляхом упровадження педагогічних інновацій, формування здатності до самореалізації, саморозвитку і самовиховання.

     Здійснюючи виховну роботу в 2019/2020 навчальному році, педагогічний колектив керувався нормативно-правовими документами у галузі освіти, рекомендаціями відділу освіти, зокрема щодо організації виховної роботи. Педагоги школи продовжували працювати над проблемою виховання в учнів особистісних якостей громадянина України. Кожний класний керівник склав план роботи в класі відповідно річного плану виховної роботи, керуючись принципами Програми виховання школи «Я – громадянин України».

     Результати виховної роботи - це діяльність педагогічного колективу протягом навчального року, що дає можливість зробити висновки щодо:

-  впровадження системи національно-патріотичного виховання учнів;

       - ступеню впливу навчального закладу на соціальну адаптацію учнів;

       - стану розвитку учнівського  самоврядування;

       - діяльності педагогічного колективу зі збереження здоровя  учнів й формування здорового способу життя;

       - забезпечення підтримки дітей пільгового контингенту;

       - організації спільної діяльності сім’ї та закладу;

       - розвитку колективної творчої діяльності школярів.

 Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи,що складається з 35 тематичних тижнів та окремі плани, які були затверджені на засіданні МО класних керівників.Ці плани охоплюють всі напрямки виховання:патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи,конкурси, територіальні заходи щодо втілення Концепції національно- патріотичного виховання, Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності, Програми профілактики ВІЛ-інфекці, Національної програми  відродження та розвитку українського  козацтва, заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя.

Впровадження системи національно- патріотичного виховання.

Одне з головних завдань системи освіти та виховання в Україні –це формування свідомості громадянина,що володіє політичною культурою,критичним мисленням,здатністю самостійно здійснювати свій вибір.Головним результатом громадянського виховання має стати соціальний досвід, що складається як із практичних навичок участі в суспільному житті,так і рівня розвитку громадянських якостей особистості.

 Програма виховання «Я - громадянин України» спрямована на формування в учнів потреби та уміння жити в громадському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо - естетичної, трудової, екологічної культури.

      З метою формування національно-патріотичної свідомості школярів, утвердження патріотичних цінностей, відвідувались виховні години в  5-7 класах.Слід відзначити вих.заходи: 

       - «Де козак, там і слава», кл.кер. Бабенко Л.Г.;

       -  «Моє село, моя маленька батьківщина», кл. кер. Галанова Ж.В.;

       - «Людина починається з добра»,кл. кер. Слободянюк С.В.;

       - «Доброта і милосердя в моєму житті», кл.кер. Мінчева Д.І.;

        - «А ми тую козацькую славу збережемо», кл.кер. Чернявська Н.М.;

        - «Шляхами подвигу та слави», кл. кер. Бабенко О.П.

      Формування толерантності учнів, духовно- моральне виховання дітей здійснювали на вихових годинах класні керівники початкових класів (3-4кл):

     Концепція національно- патріотичного виховання учнів передбачає  формування ціннісного ставлення особистості до свого народу, Батьківщини, держави, нації, тому так важливо впроваджувати систему національно- патріотичного виховання в навчально- виховному процесі.

 

Ступінь впливу ЗЗСО на соціальну адаптацію учнів

Соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов′язків в значній мірі залежать від правильно організованого виховного процесу в школі.

Критерієм впливу закладу на соціальну поведінку учнів є свідоме виконання ними основних нормативних документів закладу: Статуту закладу, Правил внутрішнього розпорядку, в яких визначені основні права та обов′язки школярів. На основі цих документів розроблені Правила для учнів.

Робота по ознайомленню з Правилами для учнів та контроль за виконанням ними  здійснюється педагогічним колективом,   Радою профілактики. Вона включає в себе роботу в класних колективах, роботу чергових класів, проведення тижнів правових знань, роботу соціально-психологічної служби.

        Відвідування учнями навчальних занять,поведінка учнів контролюються адміністрацією закладу, соціальним педагогом, класними керівниками, членами Ради профілактики. З профілактичною метою було проведено 4 запланованих та 5 позапланових засідань Ради профілактики, на яких було заслухано поведінку учнів Захарченка М. (8кл.), Пишненка Ст. (8кл.), Пишненка С.(7Бкл),

Кутаса О.(7-Б кл.), Решетнік І. (9 кл.), Федоркан К. (9 кл.), Горєєва В.(10-А кл.), Пишненка Р. (10А кл.), Самотой М. (11 кл.), Дубової О. (9 кл.), Ігнатенко О. (5-Б кл.) 

На початок навчального року на внутрішкільному обліку знаходились 3 учнів (Захарченко М. (8 кл.), Пишненко С. (8 кл.), Степаненко А. (9 кл.), поведінка яких контролювалася адміністрацією закладу, класними керівниками, соціально - психологічною службою.  У грудні (12.12.2019р.) на внутрішкільний облік була поставлена учениця 5-Б класу Ігнатенко О. через бродяжництво.

 З метою запобігання насильству, виховання в учнів духовно- моральних якостей, протидії булінгу, в грудні була проведена педагогічна рада « Стоп шкільний терор. Як зупинити дитяче насилля».

Відповідно до статті 76 Закону України «Про освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу(цькуванню), пріорітетним в навчально- виховній діяльності в 2020-2021 н.р. є духовно- моральне виховання учнів, впровадження сучасної технології «виховання серцем».  Профілактична робота вимагає активної співпраці з батьками,  контролю класного керівника, корекційної роботи з учнями, що знаходяться на внутрішкільному обліку, активізації з боку СПЖ щодо недопущення деструктивної поведінки у кризових та конфліктних ситуаціях.

 

                3.  Стан розвитку учнівського самоврядування.

Формування ініціативної, здатної приймати свідомі рішення особистості неможливе  без широкого залучення учнів до управління шкільними справами через участь в органах учнівського самоврядування. Робота дитячого об’єднання «Юні шевченківці» організована  на загальношкільному та класному рівнях. Результати роботи класів знаходяться у папках творчих справ класних керівників про виховну діяльність за поточний  і  попередні роки.    

Сфери діяльності учнівського самоврядування різноманітні. Учні беруть активну участь в житті навчального закладу. В класному колективі діють вісім центрів:

- науки (контроль за успішністю, робота з обдарованими учнями, участь  у                       конкурсах з різних предметів);

-   дисципліни і порядку (чергування, дисципліна, контроль за      відвідуванням уроків, організація роботи правового напрямку);

     -культури та дозвілля (організація культурно-масових заходів, шкільних         конкурсів, підготовка програми дозвілля, контроль за збереженням підручників, оформлення літературних виставок);

     - здоров’я та спорту(формування свідомого ставлення до свого  здоров'я;    залучення школярів до активної участі у змаганнях, спартакіадах, розвиток інтересу до занять спортом );

 -пресцентру (випуск обяв, підготовка плакатів, оформлення залу до    свят);

  -суспільно-корисної праці (стан кабінетів, збереження шкільного майна, контроль за пришкільними ділянками, трудові десанти);

-соціального захисту (проведення волонтерських акцій, шкільних благодійних акцій).

      Вчителі та батьки мають можливість  дізнатись про шкільні справи,скориставшись  сайтом закладу. Куратором сайту є педагог-організатор Каракуліна А.В., яка в співпраці з вчителем інформатики Бабенко Л.Г., систематично поповнює шкільний сайт новою інформацією.

 

 4. Діяльність педагогічного колективу зі збереження здоровя учнів й формування здорового способу життя.

Конституція України визнає життя і здоров’я людини одними з найвищих соціальних цінностей. Вирішення проблеми збереження здоровя дітей закладено в умінні дотримання правил здорового способу   життя.

Фізичне виховання є основною складовою оздоровчої діяльності учнів.

Вчителі фізичної культури  формують в учнів знання про здоровий спосіб життя,вміння та навички щодо самостійних занять фізичними вправами,дають кожному учневі знання  і практику щодо тренування організму,привчають до перенесення фізичних  навантажень, активно залучають учнів до занять спортом. Учні закладу були охоплені різними  видами територіальних змагань, нагороджені грамотами, є переможцями, призерами змагань.

Проведення шкільних спортивних заходів:

    1. Олімпійський Тиждень (традиційні змагання, присвячені Дню фізичної      культури і спорту України).           

1. Шкільні   змагання з футболу, баскетболу, наст.тенісу.

2. Новорічний турнір з настільного тенісу.

3. Відбіркові змагання з футболу під час осінніх канікул.

    На базі закладу організовано і проведено районні змагання з настільного

тенісу.

 

       У  територіальній спартакіаді взяли участь 42  учні:

 1. «Козацький гарт»- - I місце.
 2. Настільний теніс - I місце.
 3. Змагання з баскетболу- II місце (юнаки), III місце (дівчата).

 

           Відповідно в  спартакіаді  Кілійської  ОТГ заклад посів I призове місце.

       Високі результати вказують на якісну роботу вчителів фізичної культури

Дерменжи А.М. та Подоленка О.І. щодо ефективності та раціональності організації фізичної культури в закладі.

 

    Стан дитячого травматизму перебуває на особливому контролі.

      У 2019/2020н.р. сталося  6 випадків травматизму в побуті через необережність дітей дома. Один випадок - під час навчально- виховного процесу- у роздягальні спортивної зали під час шкільної перерви через непорозуміння між учнями 7-Б класу.  Оформлено відповідну документацію, проведена  робота з батьками.

      З метою активізації профілактичної роботи щодо попередження травматизму учнів   під час навчально-виховного процесу та в побуті, були проведені  планові та позапланові інструктажі  з техніки безпеки життєдіяльності з учнями та батьками; загальношкільні батьківські збори про організацію контролю батьків за користуванням дітьми інтернет-ресурсами; тижні репродуктивного  здоров’я; класні батьківські збори  з питань попередження травматизму учнів; тижні безпеки дитини; конкурс плаката  на тему «Ми - за здоровий спосіб життя»,  «Пожежна безпека очима дітей», «Я люблю життя»; шкільний етап Фестивалю дружин юних пожежників; шкільний етап Всеукраїнського фестивалю- конкурсу «Молодь обирає здоров’я».

Ушкільному етапі ДЮП класні колективи посіли наступні місця:

   I м.- 6-Б кл., кл.кер. Мінчева Д.І.

   II м.- 5-А, 7-Б, кл.кер. Бабенко Л.Г., Бабенко О.П.

   III м.- 6-А,7-А, кл.кер. Слободянюк С.В., Чернявська Н.М.

   IVм.-5-Б кл., кл.кер Галанова Ж.В.

   Конкурс плаката:

   I м. -7-Б клас.

   II м.- 6-Б, 5-Б класи.

   III м.- 5-А,6-А,7-А класи.

  У шкільному етапі конкурсу «Молодь обирає здоров’я» взяли участь два класних колективи і посіли I місце (8 кл., кл.кер. Базелінська М.А., 9 кл., кл.кер. Тувіченко В.К.).

  Конкурс плаката:

I м.- 9 кл., 10-Б класи.

 II м.- 11 клас.

 III м.- 8 кл. 10-А клас.

      

5. Забезпечення підтримки дітей пільгового контингенту.

     В закладі вивчаються соціально-побутові умови життя учнів.  За такими даними складається соціальний паспорт класу, школи, що дає змогу виявити дітей та сім’ї, які потребують соціальної підтримки.

     Соціальну підтримку учнів соціально незахищених категорій здійснюють адміністрація школи , соціальний педагог та класні керівники.

        Так,у 2019/2020н.р.,за даними соціального паспорта закладу,на обліку перебувало:

       - дітей-сиріт -3 ;

       - без батьківського піклування - 2;

       - дітей з обмеженими фізичними можливостями –інвалідів - 9;

       - дітей з багатодітних сімей - 191;

       - дітей з малозабезпечених сімей-на початок року - 36,на кінець - 21;

       - діти із сімей, що опинились в складних жит.обст. - 2.   

Соціальним педагогом Запорожець І.В. була здійснена консультативна робота  з дітьми соціально-незахищених категорій.Неодноразово відвідувала родини дома, за місцем їх проживання. За результатами операції Сім′я, на обліку  перебуває  2 родини-Аністратенків, Мельник.       

Співпраця соціального педагога Запорожець І.В. та служби у справах дітей сприяла організації  відпочинку дітей пільгових категорій. В оздоровчому таборі «Артек» Київської області в категорії «багатодітна сім’я», відпочила учениця 8 класу Бойченко Анастасія.

 У другому семестрі в Одеському  санаторії «Люстдорф» для дітей з проблемами опорно-рухового апарату відпочили учні, що знаходяться на диспансерному обліку: Гавриленко Д.,  Бабенко К., Чумаченко М.( учні 9 класу), Заболотній П. (8 кл.).

  Особливу значущість для формування в учнів ціннісних (гуманістичних, громадських і духовних) орієнтирів мають шкільні благодійні акції соціального спрямування. Метою таких заходів є відродження в Україні благодійної діяльності як норми суспільного життя, що   відкриває можливості наблизити життєдіяльність дитини  до дорослого життя, сприяє вихованню в учнів потреби і навичок благодійності як практичного втілення національних та загальнолюдських цінностей.

     Протягом навчального року було проведено 4 благодійні акції («П’ять овочів», «Назустріч мрії», «Жінка. Мати. Берегиня», «Дід Мороз - це я і ти). Ці акції були організовані з метою надання допомоги людям похилого віку, онкохворим дітям, для підтримки дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, привітання жінок воїнів ЗСУ та вчителів, які працюють у прифронтовій зоні.

В ході акцій зібрано 1700 грн. Слід відзначити роботу центру соціального захисту, його керівника- соціального педагога Запорожець І.В, шкільних волонтерів, учнів Кушніренка Івана (11 кл.), Смирного Владислава, Кушніренка Івана (10-А кл.).

У наш час благодійність і волонтерський рух стали не тільки актуальним і масштабним проявом безкорисливої допомоги, але і внутрішньою потребою кожної людини, небайдужої та чуйної до чужого болю.

.

6. Організація спільної діяльності сім’ї та закладу.

   Кожного року в школі складається план роботи з батьками. Згідно з цим планом у 2019/2020навчальному році проводились заходи, направлені на культурноосвітній рівень батьків, формування їх правової культури, збереження життя і здоровя дітей у родинах.

    У жовтні (22) були проведені  загальношкільні батьківські збори, під час яких відбулася зустріч з директором ІРЦ Штегеран І.П., проведена роз’яснювальна робота з батьками на тему «Булінг- як розпізнати і що робити».

     На класних батьківських зборах здійснювалась правова освіта батьків, розглядався стан успішності, аналіз правопорушень у класних колективах; основну увагу класні керівники приділяли збереженню та зміцненню  здоров’я у сім’ї, безпечну поведінку дітей в інтернеті, профілактику шкідливих звичок.

 

7. Розвиток колективної творчої діяльності вчителів та школярів.

Протягом 2019/2020н.р. у закладі діяли МО класних керівників 3-4 кл. (керівник               Зенченко П.І..) та МО класних  5-11 кл. (керівник ОстапенкоВ.К.), на засіданнях яких були розглянуті питання щодо основних напрямків методичної та виховної роботи.    

1.Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки.

2. Озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи.

3.Координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів.

4. Сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

 Виховання учнів 1-11 класів ,з урахуванням розвитку їх творчих                                                                                                                                                               здібностей,індивідуальних особливостей, передбачає залучення дітей до різних форм  творчої та суспільно корисної діяльності,спільної організації учнівського  колективу,класного керівника та батьків.

В різноманітних виховних заходах, що проводяться в закладі, беруть участь учні  1-11 класів.

         Були проведені наступні  заходи :

Остапенко Г.В.);

- квест до Дня Соборності України (кл.кер 6-8 кл., ПО Каракуліна А.В.);

- тематичний  захід «Афганістан - то біль і смуток, чиєсь обірване життя» (вчитель історії Каракуліна А.В.);

- святковий флешмоб до Міжнародного дня рідної мови «Моя мова, мов калина» ( кл.кер. 3-іх кл. Сватаненко Г.М., Чернявська Н.Г.);

-шевченківські дні(вчителі укр.мови та  лі-ри);

( бібліотекар Василик С.О.);

-святковий захід до свята 8 Березня «Жіночий експрес», учні 10-их кл.,1-4кл., кл.кер. Подоленко В.О., Остапенко В.К.,класні керівники початкових класів);

 

До територіального  етапу Всеукраїнського фестивалю - конкурсу «Чисті роси» були підготовлені учасники в номінаціях «Читці» (8 учнів, керівники Голубенко В.М.,                    Слободянюк С.В., Галанова Ж.В., Остапенко Г.В., Чумаченко С.Ф., Скляренко Л.І.,                    Безп’ятих Н.Є., Мінчева Д.І.), «Солісти - вокалісти (2 учнів, кер. Безп’ятих Н.Є.), «Образотворче мистецтво» ( 9 учнів, 10 учасників-роботи гуртка «Вітраж», керівник Сивак А.С.), «Декоративно- ужиткове мистецтво» (7 учнів, кер. Василик С.О., Бабенко Л.Г.).

«Хореографічне мистецтво» (19 учнів,учасники гуртків «Крок вперед», «Зіросвіт», кер. Щетнікова В.І.).

 

В 2019-2020н.р. навчальний заклад брав участь в  територіальних  етапах конкурсів:

 - обласної природоохоронної  акції «Ялинка» ( взяли участь 8 учнів, 8робіт-I місце, 1 робота - II місце, 3 роботи - III місце). Найбільше робіт переможців представлено вчителем Сивак А.С. Посіли призові місця вчителі Василик С.О., Бабенко Л.Г.;

- дитячо-юнацької військово-спортивна гра «Джура» (Всеукраїнський заочний конкурс звітів про роботу роїв молодшої вікової групи) - рій «Веселі козачата» - I місце, керівники СП       Запорожець І.В., кл.кер. 4-их класів Смирна Н.В., Зенченко П.І.;

    

     В 2020/2021 н.р. навчальний заклад продовжить роботу з обдарованими учнями, здійснюватиме якісну підготовку учасників до участі в територіальних етапах  фестивалів, конкурсів .

 

Висновок

        Самоаналіз діяльності навчального закладу свідчить, що педагогічний колектив – це педагогічна команда, яка вбачає головним своїм завданням створення дитині умов для її самовизначення й самовираження, виховання компетентної творчої особистості, здатної створити своє особисте життя.

Виховання сьогодні має своєю метою створення неординарної особистості, наділеної  сучасним світоглядом,компетентної в обраній сфері діяльності, відповідальної за справу,яку потрібно виконати, самостійної у виборі рішення, яка вміє користуватися  досягненнями культури. Актуальність завдання виховання громадянина визначається процесом відродження націїї, тому сучасному учневі життєво важливим є передусім практичне виховання, яке вводить його у реальне життя, формулюючи вміння та навички.

 

Завдання педколективу на 2020/2021 н.р.:

 

1. Виховну роботу здійснювати у взаємодії педагогів, батьків та  учнів. Враховувати індивідуально-психологічні особливості та інтереси

школярів, забезпечити індивідуальну та особистісну реалізацію потенціалу

кожного учня, що є одним з основних принципів Програми виховання закладу.

2. Підвищувати рівень патріотичного виховання та національної самосвідомості учнів, впроваджувати у роботі елементи  військово-патріотичної гри «Джура».

 3. Профілактичну роботу в наступному навчальному році проводити в активній співпраці з батьками,  класними керівниками,СПС; проводити корекційну роботу з учнями, що знаходяться на внутрішкільному обліку; сприяти  недопущенню деструктивної поведінки у кризових та конфліктних ситуаціях.

4. Тримати на особливому контролі стан дитячого травматизму в закладі, проводити розяснювальну роботу з батьками з безпеки життєдіяльності учнів.

5. Продовжити роботу з обдарованими учнями, здійснювати якісну підготовку  до участі в шкільних, територіальних етапах  фестивалю-конкурсів.

 

                                                              

Робота бібліотеки

Бібліотека є одним із елементів інформаційної системи, а  бібліотека закладу повинна навчити і учня, і вчителя оволодіти інформаційною культурою. Основне завдання – навчити дітей любити книгу, виховати учнів-читачів. Усю роботу шкільна бібліотека проводить згідно річного плану. Ефективним щодо інформування школярів і вчителів є організовані в шкільній бібліотеці постійно діючі книжкові виставки – тематичні та нових надходжень.

У забезпеченні користувачів необхідною інформацією використовуються тематичні папки, які постійно поповнюються новим матеріалом:

-    «Я патріот своєї землі»

-     «Наша мова солов’їна»

-     «Український Кобзар»

-     «За здоровий спосіб життя»

-     «Ніхто не забутий, ніщо не забуто»

-     «Сторінки нашого краю»

-     «Виховні години. Бесіди. Вікторини»

-    «Козацькому роду нема переводу»

-    «Білі плями нашої історії»

-    «Україна – єдина країна»

-    «Соборна Україна:  від ідеї до життя»

-    «Ми матір називаємо святою» та інші.

Бібліотекар протягом року надає практичну допомогу у проведенні відкритих уроків, виховних годинах, загальношкільних свят.

Наочність інформації доповнюють інформаційні стенди.

В бібліотеці проводиться робота з пропаганди  бібліотеки: екскурсії в бібліотеку (1-кл.), бесіди про бібліотеку, про правила користування бібліотекою, про бережливе ставлення до книги:

Ведеться індивідуальна робота з відвідувачами бібліотеки.

 Щороку проводиться тиждень «Дитячої та юнацької книги» та шкільна акція «Подаруй  бібліотеці   книгу».  

     Фонд  бібліотеки  складає : підручники - 6450 шт,  художня  література -5366шт., методична  література -130 шт.

Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі

     Школа постійно співпрацює з дитячим лікарем сільської амбулаторії, щорічно проводяться медичні огляди учнів. Медичний кабінет школи (медична сестра  Матвеєва І.Л.) працював згідно  річного плану роботи школи. 

    Медичною сестрою  постійно проводиться оздоровчо-профілактична робота.

Матеріально-технічна база навчального закладу

Заклад має три корпуси. Загальна площа всіх:

Корпус №1 – основна школа – 1527м2

Корпус №2 – початкові класи – 420 м2

Корпус №3 – їдальня, майстерня – 631 м2  

Площа, що прибирається – 4875м2.

    Для проведення занять функціонують 24 кабінети та 1 лабораторія (хімії).

З технічного обладнання в закладі налічується:

          Приміщення та територія закладу відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

     Матеріально-технічна база потребує оновлення. Силами закладу  проводиться  ремонт. У закладі створені всі умови для роботи та навчання. Всі класні кімнати мають гарний естетичний вигляд. Кожен вчитель обладнує кабінет та накопичує весь додатковий матеріал за власні кошти.  Столова закладу налічує 150 посадочних місць. Протягом року учні 1-4 класів  з малозабезпечених сімей та діти позбавлені батьківського піклування  безкоштовно харчувались, а решта учнів мала можливість придбати обіди за свої кошти. Необхідним обладнанням харчоблок забезпечений, але потребує оновлення.  Опалювальна система в їдальні не працює.

     Ремонт закладу робиться на кошти спец рахунку та батьківські.

 

Завдання на 2020/2021н.р.

 

 

 

 

 

 

  Аналіз звернень громадян з питань діяльності закладу

No з/п

Кількість звернень

Зміст звернень

 

 1.  

3

Про навчання учнів на музичних курсах

 1.  

44

Зарахування до 1-го класу

 1.  

16

Зарахування до 10-го класу

 1.  

2

Зарахування на екстернатну форму навчання

 1.  

4

Зарахування на індивідуальну форму навчання

 1.  

1

З приводу конфлікту у класі

 1.  

2

У зв’язку з поведінкою учнів

Разом

72