Шевченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1

Кілійської міської ради Одеської області

68332 Одеська область, село Шевченкове, вулиця Музики,75, тел. (04843) 3-72-40

код за ЕДРПОУ – 34211380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РОБОТИ

ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ЗЗСО І-ІІІ СТУПЕНІВ №1

ЗА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан і розвиток шкільної мережі

        У 2019/2020 навчальному році діяльність закладу була спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно положень Конституції України, на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», «Про повну загальну середню освіту»,.  Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти», Указу Президента України від 09 липня 2013 року № 344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», постанови Кабінету Міністрів від 27 серпня  2010 року №776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року №24», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту  початкової   освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, вдосконалення культурних   і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, в галузі освіти

  Педагогічний колектив Шевченківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 провів роботу щодо збереження та розвитку мережі класів.

  Згідно Закону України «Про освіту» всі діти шкільного віку, які проживають в мікрорайоні закладу, охоплені різними  формами навчання. Всього в закладі  на початок навчального року навчалося  19 класів, із них: 1-4-х - 8 класів, 5-9-х - 8 класів, 10-11-х - 3 класи.

Мова навчання - українська. Станом  на 05.09.2018 року кількість учнів становила  381  особи, на кінець року - 379 учнів. Середня наповнюваність класів - 18 учнів. Протягом року із закладу вибуло 7 учнів, прибуло – 5 учнів.                                                                                                                                                                                       

   Для забезпечення своєчасного й у повному обсязі обліку дітей шкільного віку та учнів, на виконання ст. 53 Конституції України,  ст.ст. 13, 665 Закону України «Про освіту», ст.37 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей   шкільного віку та учнів», керуючись п.п.3.6. ч.1ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку, які проживають за територією обслуговування закладу. 

    Адміністрацією та педагогічним колективом закладу було:

 • складено список дітей  майбутніх першокласників на  2019/2020 навчальний рік;
 • складено та подано до відділу освіти статистичні звіти за затвердженими формами про кількість дітей і підлітків шкільного віку території обслуговування закладу;
 • складено та подано до відділу освіти статистичний звіт Форма № 77РВК;
 • перевірено списки дітей і підлітків шкільного віку з вадами розумового та фізичного розвитку, які повинні навчатися у закладах освіти для дітей, що потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації.

 На виконання Указу Президента України від 18 грудня 2007 року № 1228/2007 «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» та Закону України №1324-УІІ від 5 червня 2014р. «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання», наказу МОН України від 01.10.2010р. №912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти» в поточному році індивідуальною формою навчання було охоплено 4 учнів за рекомендаціями ПМПК.

 

 

Організація допрофільного та профільного  навчання

    В Шевченківському ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 було організоване допрофільне навчання. Додаткові години виділялись на предмети гуманітарного циклу. Упродовж навчального року впроваджувалися в освітній процес Державні стандарти початкової, базової і повної загальної середньої освіти.  Дільність педагогічного колективу у даному напрямку здійснюваласть шляхом  створення системи спеціалізованої підготовки, зорієнтованої на індивідуалізацію навчання, а саме:  

-   в 5-9 класах – допрофільна підготовка (індивідуальні   з української мови  ), факультативні курси з урахуванням побажань учнів та їх батьків.

-   В 10-му класі – філологічний профіль (українська філологія) більша кількість відведена на вивчення української мови та літератури. Профіль вибрано з урахуванням побажань учнів та їх батьків.

-   В 11-му класі – філологічний профіль (українська філологія)   (заняття з української мови,  математики, біології), курси за вибором та факультативні курси з урахуванням побажань учнів та їх батьків.

Щоб визначитися із вибором профілю навчання, психолог з класними керівниками проводили ранню діагностику нахилів та здібностей учнів. Всі вчителі-предметники, які викладають предмети в профільних класах, пройшли курсову перепідготовку.

    

Аналіз методичної роботи

     

     Педагогічний колектив у 2019/2020 навчальному році працював над єдиною методичною проблемою: «Соціалізація особистості на засадах створення сприятливого освітнього середовища в умовах компетентнісного підходу».    Керуючись Конституцією України, законами України «Про освіту»,  «Про повну загальну середню освіту», концептуальними положеннями Національної доктрини розвитку освіти, галузевою Концепцією розвитку неперервної педагогічної освіти, Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», загальнодержавними та регіональними освітніми програмами, нормативними і директивними документами  Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації, а також враховуючи досягнення психолого-педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду, стан освітнього процесу та  рівень професійної компетентності  педагогічних працівників закладів освіти району, з метою створення цілісної системи науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, спрямованої на забезпечення поглиблення професійних знань, підвищення освітнього і кваліфікаційного рівнів педагогічних працівників, розвиток їх творчого потенціалу, формування професійної активності, що сприятиме поновленню змісту освіти та забезпеченню її якості, пошук нових форм навчання, розвитку та виховання учнів (вихованців), досягнення ефективності освітнього процесу, на виконання наказу  відділу освіти та молодіжної політики від 16.09.2019 року № 116 «Про організацію науково-методичної роботи з педпрацівниками  навчальних закладів району в 2019/2020 н.р.»  педколективом закладу  протягом навчального року проводилась цілеспрямована  робота щодо розвитку, вдосконалення й підвищення професійної майстерності  вчителів, впровадження Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти, профілізації старшої школи, формування умінь творчого використання інновацій у навчальному процесі.

      Враховуючи досягнення педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду, стан навчально-виховного процесу, було визначено основні напрямки методичної  роботи в закладі.

      Існуюча структура та зміст методичної роботи в закладі  дозволяють повною мірою здійснювати системно-цільовий підхід до управління процесом підвищення професійної компетентності вчителів, надавати їм реальну, дієву, адресну методичну допомогу, організовувати реалізацію сучасних педагогічних концепцій і систем, перспективного педагогічного досвіду через колективні, групові та індивідуальні  форми науково-методичної роботи.

      Робота над проблемами активізувала науково-методичну діяльність кожного педагога, сприяла підвищенню рівня його теоретичної підготовки. Це визначило зміст роботи  методичних об’єднань.

       В закладі працює МО вчителів початкових класів, природничо-математичного циклу, суспільно-гуманітарного, вчителів іноземної мови, вчителів фізкультури, основ здоров’я, предмету «Захист Вітчизни», класних керівників, робота яких спрямовувалась на опрацювання вищезазначених науково-методичних проблемних тем. Змістом роботи МО стала аналітична, організаційна, діагностична, пошукова, дослідницька, науково-практична та інформаційна діяльність. Були затверджені плани їхньої роботи, науково-методичні проблеми, визначено керівників із числа досвідчених вчителів.

       Впровадження системи педагогічного діагностування дає можливість здійснювати системно-цільовий підхід до управління процесом підвищення професійної компетентності педкадрів.

        В минулому навчальному році було продовжено роботу над комплексно-цільовими освітніми програмами та забезпеченням їх методичного супроводу:

      - шкільний методкабінет як творча лабораторія вчителя;

      - обдаровані діти;

      - технологія особистісно-зорієнтованого уроку;

      - профілізація навчання,

що дало можливість спрямувати зусилля адміністрації, педагогів, соціально-психологічної служби   на вирішення актуальних освітніх проблем, визначення пріоритетних напрямків роботи.

         В закладі створено потужний  методичний актив, до складу якого входять  досвідчені вчителі,  керівники РМО, члени творчої групи тощо.

         Систематично згідно з планом роботи проводились засідання  методичної ради,  де заслухано актуальні питання організації навчально-виховного процесу, вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу, питання науково-методичної роботи з вчителями, координації діяльності  предметних методичних об'єднань,   питання моніторингу якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, їх відповідності чинному  Державному стандарту початкової загальної освіти та чинному Державному стандарту базової повної загальної середньої освіти,НУШ, моніторингу умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів, питання навчально-методичного характеру, виступи з досвіду діяльності вчителів.

    Основною організаційною формою колективної методичної роботи в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів  в закладі є методичні об'єднання. Діяльність МО було сплановано на основі річного плану роботи закладу та концепції розвитку  закладу.

     Робота МО була максимально спрямована на формування професійно-педагогічної та соціально-психологічної культури педагогів, розширення і поглиблення знань, продукування нових педагогічних ідей, технологій навчання та виховання в сучасних умовах.

     На  засіданнях  шкільних методоб’єднань розглядались нормативно-правові  документи забезпечення процесу викладання предметів, рекомендації Міністерства освіти України щодо організації навчально-виховного процессу в 2018/2019н. р., зміни в навчальних програмах, актуальні проблеми викладання шкільних дисциплін, матеріали моніторингу якості  навчально-виховного процесу,   матеріали моніторингу і контролю, обговорювались питання підготовки та проведення науково-практичних конференцій, шкільного, районного етапу учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, конкурсів педмайстерності.  Вчителі ознайомлювались з методикою вивчення складних тем навчальних програм, сучасними підходами до планування навчально-виховного процесу,  обмінювались перспективним досвідом роботи, проводили огляди науково-методичної літератури, педагогічної преси, практичні заняття тощо.

  Упродовж 2019/2020 н.р. усі МО провели предметні тижні, матеріали яких подали  у формі  звітів. Також були організовані  методичні оперативні засідання для ознайомлення вчителів з нормативно-правовими документами НУШ, Державним стандартом початкової освіти, Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, перспективним педагогічним досвідом. Кожний керівник МО ретельно проаналізував діяльність учителів-предметників і визначив такі пріоритетні напрями  в методичній роботі на 2020/2021 рік:

- робота з обдарованими учнями;

- поширення перспективного педагогічного досвіду;

- створення портфоліо вчителя-предметника;

- запровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій.

     Для того щоб підняти рівень роботи шкільного методичного кабінету, було поставлено за мету зібрати матеріали творчих знахідок МО, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, публікацій у фахових періодичних виданнях.

     Задля ефективної роботи ШМО організовано роботу у таких напрямах:

- забезпечення вчителів-предметників необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної науки та практики (для цього забезпечено доступ до інтернету, систематично подається інформація про вітчизняні та зарубіжні особистісно орієнтовані педагогічні технології);

- стимулювання вчителів-предметників до впровадження елементів інноваційних технологій у практичну діяльність;

- накопичувати та зберігати власні доробки вчителів, забезпечувати умови для ознайомлення з ними педагогів;

- створення умови для самоосвіти вчителів у межах навчального закладу;

- забезпечечення вчителів-предметників навчальними програмами, програмами спецкурсів, факультативів, інструкціями, рекомендаціями, систематично поповнювати методичний кабінет сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами.

    Значну увагу протягом року було приділено самоосвіті  вчителів-предметників.

    Курсова підготовка та атестація учителів здійснювалася згідно з перспективним планом.

    У поточному навчальному році було атестовано 8  учителів:

-   Слободянюк С.В., учитель української мови та літератури, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель»;

-   Остапенко Г.В., учитель української мови та літератури, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;   

-   Онуфрієва Т.З., учитель початкових класів, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та встановлено педагогічне звання «старший учитель»;

-   Дерменжи А.М., учитель фізичної культури, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та встановлено педагогічне звання «старший учитель»;

-   Безп’ятих Н.Є., учитель зарубіжної літератури,  встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; педагог-організатор, встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;

-   Чернявська Н.М., учитель історії, встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;

-   Донченко Р.В., учитель початкових класів, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;

-   Подоленко В.О., учитель основ здоров’я, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; вихователь ГПД, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»;

Під час атестації було вивчено досвід роботи вчителів-предметників шляхом:

- відвідування уроків;

- проведення співбесід;

- анкетування учнів, колег;

- відвідування відкритих уроків, на яких були присутні члени атестаційної комісії, керівники МО.   

     Це дало змогу об’єктивно оцінити роботу кожного вчителя, який атестувався. Загалом атестація пройшла в діловій, доброзичливій атмосфері.     

     Важлива роль у системі методичної роботи відводиться педагогам – початківцям. Вони найбільше потребують методичної допомоги. Систематичну допомогу в підвищенні  кваліфікації молодих учителів, формуванні їхньої майстерності, творчої індивідуальності надано в школі досвідченими педагогами. У 2019/2020 н. р. продовжили педагогічну діяльність молоді вчителі:

   Подоленко О.І., Городніченко А.В.,Чумаченко Д.Р. та розпочали Чернявська О.А., Степаненко О.Р. Вони працювали під наставництвом досвідчених учителів-предметників: Дерменжи А.М.,  Кучеренко Л. М., Подоленко В.О..

   Ефективно здійснено вивчення та впровадження нових педагогічних технологій в навчально-виховний процес.

   На початку навчального року була створена методична рада школи у складі заступників директора, керівників  предметних секцій, методичних об'єднань, досвідчених вчителів, яка працювала над реалізацією означеної проблеми. В поточному навчальному році було проведено три засідання, (четверте онлайн) науково – методичної ради за темами: «Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи на новий навчальний рік. Затвердження планів роботи  МО, предметних секцій», «Про організацію роботи над єдиною науково-методичною проблемою «Соціалізація особистості на засадах створення сприятливого освітнього середовища в умовах компетентнісного підходу»,  «Визначення форм і змісту  курсової перепідготовки вчителів ЗЗСО у 2019/2020 навчальному році»,  «Удосконалення навчально – виховного  процесу на основі  сучасних технологій», «Про підготовку  учнів до участі в шкільних, районних предметних олімпіадах, конкурсах учнівських творчих робіт МАН», «Організація методичної роботи з учителями, які відчувають затруднення в організації навчально – виховного процесу». «Організація методичної роботи з молодими вчителями  з питань організації навчально – виховного процесу», «Про підготовку до проведення предметних тижнів», «Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого – педагогічної літератури», «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019/2020 навчального року», «Про звільненння від  ДПА у 2019/2020 навчальному році учнів 4-их, 9-их класів», «Про розроблення рекомендацій заповнення журналів 1-11 класів».

   Керівники МО один раз на чверть проводили засідання згідно плану роботи, вчителі давали відкриті уроки, проводили позакласні заходи. Цього року на базі закладу був проведений територіальний семінар вчителів англійської мови на тему «Інтегроване навчання англійської мови та інформатики».  

  У своїй роботі МО звертали увагу на формування професійно-педагогічної та соціально-педагогічної культури педагогів, продукування педагогами нових педагогічних ідей, технологій навчання і виховання у сучасних умовах. Аналіз звітів керівників МО засвідчив, що роботу в них здійснювали згідно з річним планом. Відповідно до результатів 2019/2020 н.р. з’ясувалось, що вчителі закладу планомірно підвищують свій кваліфікаційний рівень. Цього року підвищення кваліфікації вчителі закладу проходили при КЗВО «Одеська академія неперервної освіти» (Безп’ятих Н.Є., Подоленко В.О.) та при Центрі неперервної освіти ІДГУ (Мінчева Д.І.), а також на платформах EDERA, «Освіторія», «Всеосвіта», «На урок» та ін. Вчителі початкових класів та вчителі, які працюють в НУШ, пройшли курси при відділі освіти та на платформі EDERA.

   У 2019/2020 навчальному році учителі закладу брали участь у територіальному заочному конкурсі «Мій відеоурок (заняття)»:

- Чернявська Н.М., учитель історії - ІІ місце;

- Остапенко В.К., учитель англійської мови – ІІІ місце;

- Богданенко О.В., учитель англійської мови – участь;

- Тувіченко В.К., учитель інформатики – участь;

- Чумаченко Д.Р., учитель математики – участь.

  Учні закладу під керівництвом вчителів брали  участь у районних олімпіадах, у консурсі-захисті МАН, у Всеукраїнських різноманітних конкурсах, де займали призові місця:

Олімпіади

-Історія

1.Сватаненко Станіслав 11 клас ІІІ місце (вчитель Каракуліна А.В.)

      ХІХ  Всеукраїнський конкурс учнівської творчості

1. Бабіч Анастасія 10-А клас І місце – (керівник Слободянюк С.В.)

   Всеукраїнський юнацький конкурс «В об’єктиві натураліста»

1.  Дубова Ольга 9 клас І місце

2.  Чернявський Дмитро 11 клас І місце ‒ (керівник Тувіченко В.К.)

  ХХ  Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика

1. Шкурина Вікторія 5-А клас ІІІ місце (вч. Остапенко Г.В.)

2. Бабенко Юліана 5-Б клас ІІ місце (вч. Галанова Ж.В.)

3. Кушніренко Катерина 6-Б клас ІІІ місце (вч. Слободянюк С.В.)

4. Кутас Ангеліна 9 клас ІІІ місце (вч. Голубенко В.М.)

Х Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка:

1. Дрібноход Діана 6-А клас ІІІ місце (вч. Слободянюк С.В.)

2. Полякова Варвара 8 клас ІІІ місце (вч. Галанова Ж.В.)

3. Заболотній Денис 9 клас ІІІ місце (вч. Голубенко В.М.)                                                                           

4. Владиченко Руслана 10 клас ІІІ місце (вч. Слободянюк С.В.)

 

      Отже, у минулому навчальному році педагогічний колектив досяг певних результатів, звичайно, є й недоліки, які потрібно виправляти  

 

     Виховна робота в Шевченківському  ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1

    Організація виховного процесу в закладі базується на концепції цілісного виховання, застосування цілей, форм та методів, а також передбачає:

- організацію виховної діяльності педагога;

- оновлення змісту діяльності, спілкування, способу життя учнів шляхом упровадження педагогічних інновацій, формування здатності до самореалізації, саморозвитку і самовиховання.

     Здійснюючи виховну роботу в 2019/2020 навчальному році, педагогічний колектив керувався нормативно-правовими документами у галузі освіти, рекомендаціями відділу освіти, зокрема щодо організації виховної роботи. Педагоги школи продовжували працювати над проблемою виховання в учнів особистісних якостей громадянина України. Кожний класний керівник склав план роботи в класі відповідно річного плану виховної роботи, керуючись принципами Програми виховання школи «Я – громадянин України».

     Результати виховної роботи - це діяльність педагогічного колективу протягом навчального року, що дає можливість зробити висновки щодо:

-  впровадження системи національно-патріотичного виховання учнів;

       - ступеню впливу навчального закладу на соціальну адаптацію учнів;

       - стану розвитку учнівського  самоврядування;

       - діяльності педагогічного колективу зі збереження здоров’я  учнів й формування здорового способу життя;

       - забезпечення підтримки дітей пільгового контингенту;

       - організації спільної діяльності сім’ї та закладу;

       - розвитку колективної творчої діяльності школярів.

 Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи,що складається з 35 тематичних тижнів та окремі плани, які були затверджені на засіданні МО класних керівників.Ці плани охоплюють всі напрямки виховання:патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи,конкурси, територіальні заходи щодо втілення Концепції національно- патріотичного виховання, Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності, Програми профілактики ВІЛ-інфекці, Національної програми  відродження та розвитку українського  козацтва, заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя.

Впровадження системи національно- патріотичного виховання.

Одне з головних завдань системи освіти та виховання в Україні –це формування свідомості громадянина,що володіє політичною культурою,критичним мисленням,здатністю самостійно здійснювати свій вибір.Головним результатом громадянського виховання має стати соціальний досвід, що складається як із практичних навичок участі в суспільному житті,так і рівня розвитку громадянських якостей особистості.

 Програма виховання «Я - громадянин України» спрямована на формування в учнів потреби та уміння жити в громадському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо - естетичної, трудової, екологічної культури.

      З метою формування національно-патріотичної свідомості школярів, утвердження патріотичних цінностей, відвідувались виховні години в  5-7 класах.Слід відзначити вих.заходи: 

       - «Де козак, там і слава», кл.кер. Бабенко Л.Г.;

       -  «Моє село, моя маленька батьківщина», кл. кер. Галанова Ж.В.;

       - «Людина починається з добра»,кл. кер. Слободянюк С.В.;

       - «Доброта і милосердя в моєму житті», кл.кер. Мінчева Д.І.;

        - «А ми тую козацькую славу збережемо», кл.кер. Чернявська Н.М.;

        - «Шляхами подвигу та слави», кл. кер. Бабенко О.П.

      Формування толерантності учнів, духовно- моральне виховання дітей здійснювали на вихових годинах класні керівники початкових класів (3-4кл):

 • «Добро починається з тебе», кл.кер. Александрова Р.О.;
 • «Дитина має право» кл.кер. Донченко Р.В.;
 • «Твоє здоровя в твоїх руках», кл.кер. Смирна Н.В.;
 • «Добротат на землі переможе», кл.кер. Зенченко П.І.

     Концепція національно- патріотичного виховання учнів передбачає  формування ціннісного ставлення особистості до свого народу, Батьківщини, держави, нації, тому так важливо впроваджувати систему національно- патріотичного виховання в навчально- виховному процесі.

 

Ступінь впливу ЗЗСО на соціальну адаптацію учнів

Соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов′язків в значній мірі залежать від правильно організованого виховного процесу в школі.

Критерієм впливу закладу на соціальну поведінку учнів є свідоме виконання ними основних нормативних документів закладу: Статуту закладу, Правил внутрішнього розпорядку, в яких визначені основні права та обов′язки школярів. На основі цих документів розроблені Правила для учнів.

Робота по ознайомленню з Правилами для учнів та контроль за виконанням ними  здійснюється педагогічним колективом,   Радою профілактики. Вона включає в себе роботу в класних колективах, роботу чергових класів, проведення тижнів правових знань, роботу соціально-психологічної служби.

        Відвідування учнями навчальних занять,поведінка учнів контролюються адміністрацією закладу, соціальним педагогом, класними керівниками, членами Ради профілактики. З профілактичною метою було проведено 4 запланованих та 5 позапланових засідань Ради профілактики, на яких було заслухано поведінку учнів Захарченка М. (8кл.), Пишненка Ст. (8кл.), Пишненка С.(7Бкл),

Кутаса О.(7-Б кл.), Решетнік І. (9 кл.), Федоркан К. (9 кл.), Горєєва В.(10-А кл.), Пишненка Р. (10А кл.), Самотой М. (11 кл.), Дубової О. (9 кл.), Ігнатенко О. (5-Б кл.) 

На початок навчального року на внутрішкільному обліку знаходились 3 учнів (Захарченко М. (8 кл.), Пишненко С. (8 кл.), Степаненко А. (9 кл.), поведінка яких контролювалася адміністрацією закладу, класними керівниками, соціально - психологічною службою.  У грудні (12.12.2019р.) на внутрішкільний облік була поставлена учениця 5-Б класу Ігнатенко О. через бродяжництво.

 З метою запобігання насильству, виховання в учнів духовно- моральних якостей, протидії булінгу, в грудні була проведена педагогічна рада « Стоп шкільний терор. Як зупинити дитяче насилля».

Відповідно до статті 76 Закону України «Про освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу(цькуванню), пріорітетним в навчально- виховній діяльності в 2020-2021 н.р. є духовно- моральне виховання учнів, впровадження сучасної технології «виховання серцем».  Профілактична робота вимагає активної співпраці з батьками,  контролю класного керівника, корекційної роботи з учнями, що знаходяться на внутрішкільному обліку, активізації з боку СПЖ щодо недопущення деструктивної поведінки у кризових та конфліктних ситуаціях.

 

                3.  Стан розвитку учнівського самоврядування.

Формування ініціативної, здатної приймати свідомі рішення особистості неможливе  без широкого залучення учнів до управління шкільними справами через участь в органах учнівського самоврядування. Робота дитячого об’єднання «Юні шевченківці» організована  на загальношкільному та класному рівнях. Результати роботи класів знаходяться у папках творчих справ класних керівників про виховну діяльність за поточний  і  попередні роки.    

Сфери діяльності учнівського самоврядування різноманітні. Учні беруть активну участь в житті навчального закладу. В класному колективі діють вісім центрів:

- науки (контроль за успішністю, робота з обдарованими учнями, участь  у                       конкурсах з різних предметів);

-   дисципліни і порядку (чергування, дисципліна, контроль за      відвідуванням уроків, організація роботи правового напрямку);

     -культури та дозвілля (організація культурно-масових заходів, шкільних         конкурсів, підготовка програми дозвілля, контроль за збереженням підручників, оформлення літературних виставок);

     - здоров’я та спорту(формування свідомого ставлення до свого  здоров'я;    залучення школярів до активної участі у змаганнях, спартакіадах, розвиток інтересу до занять спортом );

 -пресцентру (випуск об’яв, підготовка плакатів, оформлення залу до    свят);

  -суспільно-корисної праці (стан кабінетів, збереження шкільного майна, контроль за пришкільними ділянками, трудові десанти);

-соціального захисту (проведення волонтерських акцій, шкільних благодійних акцій).

      Вчителі та батьки мають можливість  дізнатись про шкільні справи,скориставшись  сайтом закладу. Куратором сайту є педагог-організатор Каракуліна А.В., яка в співпраці з вчителем інформатики Бабенко Л.Г., систематично поповнює шкільний сайт новою інформацією.

 

 4. Діяльність педагогічного колективу зі збереження здоровя учнів й формування здорового способу життя.

Конституція України визнає життя і здоров’я людини одними з найвищих соціальних цінностей. Вирішення проблеми збереження здоров’я дітей закладено в умінні дотримання правил здорового способу   життя.

Фізичне виховання є основною складовою оздоровчої діяльності учнів.

Вчителі фізичної культури  формують в учнів знання про здоровий спосіб життя,вміння та навички щодо самостійних занять фізичними вправами,дають кожному учневі знання  і практику щодо тренування організму,привчають до перенесення фізичних  навантажень, активно залучають учнів до занять спортом. Учні закладу були охоплені різними  видами територіальних змагань, нагороджені грамотами, є переможцями, призерами змагань.

Проведення шкільних спортивних заходів:

    1. Олімпійський Тиждень (традиційні змагання, присвячені Дню фізичної      культури і спорту України).           

1. Шкільні   змагання з футболу, баскетболу, наст.тенісу.

2. Новорічний турнір з настільного тенісу.

3. Відбіркові змагання з футболу під час осінніх канікул.

    На базі закладу організовано і проведено районні змагання з настільного

тенісу.

 

       У  територіальній спартакіаді взяли участь 42  учні:

 1. «Козацький гарт»- - I місце.
 2. Настільний теніс - I місце.
 3. Змагання з баскетболу- II місце (юнаки), III місце (дівчата).

 

           Відповідно в  спартакіаді  Кілійської  ОТГ заклад посів I призове місце.

       Високі результати вказують на якісну роботу вчителів фізичної культури

Дерменжи А.М. та Подоленка О.І. щодо ефективності та раціональності організації фізичної культури в закладі.

 

    Стан дитячого травматизму перебуває на особливому контролі.

      У 2019/2020н.р. сталося  6 випадків травматизму в побуті через необережність дітей дома. Один випадок - під час навчально- виховного процесу- у роздягальні спортивної зали під час шкільної перерви через непорозуміння між учнями 7-Б класу.  Оформлено відповідну документацію, проведена  робота з батьками.

      З метою активізації профілактичної роботи щодо попередження травматизму учнів   під час навчально-виховного процесу та в побуті, були проведені  планові та позапланові інструктажі  з техніки безпеки життєдіяльності з учнями та батьками; загальношкільні батьківські збори про організацію контролю батьків за користуванням дітьми інтернет-ресурсами; тижні репродуктивного  здоров’я; класні батьківські збори  з питань попередження травматизму учнів; тижні безпеки дитини; конкурс плаката  на тему «Ми - за здоровий спосіб життя»,  «Пожежна безпека очима дітей», «Я люблю життя»; шкільний етап Фестивалю дружин юних пожежників; шкільний етап Всеукраїнського фестивалю- конкурсу «Молодь обирає здоров’я».

Ушкільному етапі ДЮП класні колективи посіли наступні місця:

   I м.- 6-Б кл., кл.кер. Мінчева Д.І.

   II м.- 5-А, 7-Б, кл.кер. Бабенко Л.Г., Бабенко О.П.

   III м.- 6-А,7-А, кл.кер. Слободянюк С.В., Чернявська Н.М.

   IVм.-5-Б кл., кл.кер Галанова Ж.В.

   Конкурс плаката:

   I м. -7-Б клас.

   II м.- 6-Б, 5-Б класи.

   III м.- 5-А,6-А,7-А класи.

  У шкільному етапі конкурсу «Молодь обирає здоров’я» взяли участь два класних колективи і посіли I місце (8 кл., кл.кер. Базелінська М.А., 9 кл., кл.кер. Тувіченко В.К.).

  Конкурс плаката:

I м.- 9 кл., 10-Б класи.

 II м.- 11 клас.

 III м.- 8 кл. 10-А клас.

      

5. Забезпечення підтримки дітей пільгового контингенту.

     В закладі вивчаються соціально-побутові умови життя учнів.  За такими даними складається соціальний паспорт класу, школи, що дає змогу виявити дітей та сім’ї, які потребують соціальної підтримки.

     Соціальну підтримку учнів соціально незахищених категорій здійснюють адміністрація школи , соціальний педагог та класні керівники.

        Так,у 2019/2020н.р.,за даними соціального паспорта закладу,на обліку перебувало:

       - дітей-сиріт -3 ;

       - без батьківського піклування - 2;

       - дітей з обмеженими фізичними можливостями –інвалідів - 9;

       - дітей з багатодітних сімей - 191;

       - дітей з малозабезпечених сімей-на початок року - 36,на кінець - 21;

       - діти із сімей, що опинились в складних жит.обст. - 2.    

Соціальним педагогом Запорожець І.В. була здійснена консультативна робота  з дітьми соціально-незахищених категорій.Неодноразово відвідувала родини дома, за місцем їх проживання. За результатами операції Сім′я, на обліку  перебуває  2 родини-Аністратенків, Мельник.       

Співпраця соціального педагога Запорожець І.В. та служби у справах дітей сприяла організації  відпочинку дітей пільгових категорій. В оздоровчому таборі «Артек» Київської області в категорії «багатодітна сім’я», відпочила учениця 8 класу Бойченко Анастасія.

 У другому семестрі в Одеському  санаторії «Люстдорф» для дітей з проблемами опорно-рухового апарату відпочили учні, що знаходяться на диспансерному обліку: Гавриленко Д.,  Бабенко К., Чумаченко М.( учні 9 класу), Заболотній П. (8 кл.).

  Особливу значущість для формування в учнів ціннісних (гуманістичних, громадських і духовних) орієнтирів мають шкільні благодійні акції соціального спрямування. Метою таких заходів є відродження в Україні благодійної діяльності як норми суспільного життя, що   відкриває можливості наблизити життєдіяльність дитини  до дорослого життя, сприяє вихованню в учнів потреби і навичок благодійності як практичного втілення національних та загальнолюдських цінностей.

     Протягом навчального року було проведено 4 благодійні акції («П’ять овочів», «Назустріч мрії», «Жінка. Мати. Берегиня», «Дід Мороз - це я і ти). Ці акції були організовані з метою надання допомоги людям похилого віку, онкохворим дітям, для підтримки дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, привітання жінок воїнів ЗСУ та вчителів, які працюють у прифронтовій зоні.

В ході акцій зібрано 1700 грн. Слід відзначити роботу центру соціального захисту, його керівника- соціального педагога Запорожець І.В, шкільних волонтерів, учнів Кушніренка Івана (11 кл.), Смирного Владислава, Кушніренка Івана (10-А кл.).

У наш час благодійність і волонтерський рух стали не тільки актуальним і масштабним проявом безкорисливої допомоги, але і внутрішньою потребою кожної людини, небайдужої та чуйної до чужого болю.

.

6. Організація спільної діяльності сім’ї та закладу.

   Кожного року в школі складається план роботи з батьками. Згідно з цим планом у 2019/2020навчальному році проводились заходи, направлені на культурноосвітній рівень батьків, формування їх правової культури, збереження життя і здоров’я дітей у родинах.

    У жовтні (22) були проведені  загальношкільні батьківські збори, під час яких відбулася зустріч з директором ІРЦ Штегеран І.П., проведена роз’яснювальна робота з батьками на тему «Булінг- як розпізнати і що робити».

     На класних батьківських зборах здійснювалась правова освіта батьків, розглядався стан успішності, аналіз правопорушень у класних колективах; основну увагу класні керівники приділяли збереженню та зміцненню  здоров’я у сім’ї, безпечну поведінку дітей в інтернеті, профілактику шкідливих звичок.

 

7. Розвиток колективної творчої діяльності вчителів та школярів.

Протягом 2019/2020н.р. у закладі діяли МО класних керівників 3-4 кл. (керівник               Зенченко П.І..) та МО класних  5-11 кл. (керівник ОстапенкоВ.К.), на засіданнях яких були розглянуті питання щодо основних напрямків методичної та виховної роботи.    

1.Підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки.

2. Озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи.

3.Координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів.

4. Сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

 Виховання учнів 1-11 класів ,з урахуванням розвитку їх творчих                                                                                                                                                               здібностей,індивідуальних особливостей, передбачає залучення дітей до різних форм  творчої та суспільно корисної діяльності,спільної організації учнівського  колективу,класного керівника та батьків.

В різноманітних виховних заходах, що проводяться в закладі, беруть участь учні  1-11 класів.

         Були проведені наступні  заходи :

 • урочиста лінійка «Дзвоник кличе знов до закладу»;
 • Олімпійський тиждень доДня фізичної культури і спорту (вчителі Дерменжи А.М., Подоленко О.І.,вчителі початкових класів);    
 • свято до Дня вчителя «Наші любі вчителі, ви найкращі на землі!» (11 кл., кл.кер.

Остапенко Г.В.);

 • патріотичний флешмоб «Разом за мир»(кл.кер.4х кл.Зенчеко П.І. Смирна Н.В.);
 • козацький квест «Юні захисники України» (ПО Каракуліна А.В.);
 •  фестиваль ДЮП, шкільний етап (класні керівники 57 кл.);
 • шкільний етап Всеукраїнського фестивалюконкурсу «Молодь обирає здоров’я» (кл кер. 8-9 кл. Базелінська М.А.,Тувіченко В.К.);
 • новорічні свята (НВР Безп'ятих Н.Є., ПО Каракуліна А.В., кл.кер.111 кл.);
 • патріотичий флешмоб «Ми майбутнє України»(кл. кер. 4-их кл. Смирна Н.В.,                     Зенченко П.І.);

- квест до Дня Соборності України (кл.кер 6-8 кл., ПО Каракуліна А.В.);

- тематичний  захід «Афганістан - то біль і смуток, чиєсь обірване життя» (вчитель історії Каракуліна А.В.);

- святковий флешмоб до Міжнародного дня рідної мови «Моя мова, мов калина» ( кл.кер. 3-іх кл. Сватаненко Г.М., Чернявська Н.Г.);

 • тематичний тиждень «Я обираю своє майбутнє»(ПП Зуєва Л.В.,СП Запорожець І.В.) ;

-шевченківські дні(вчителі укр.мови та  лі-ри);

 • щотижневі літературні виставки,Тижні дитячої та юнацької книги

( бібліотекар Василик С.О.);

-святковий захід до свята 8 Березня «Жіночий експрес», учні 10-их кл.,1-4кл., кл.кер. Подоленко В.О., Остапенко В.К.,класні керівники початкових класів);

 • підготовка екологічної агітбригади «Ангели Землі» до територіального конкурсу (ПО Каракуліна А.В.);
 • презентація екологічної діяльності закладу щодо участі в територіальному конкурсі учнівських агітбригад( вчитель Базелінська М.А.);
 • проведено 5 шкільних конкурсів плаката ( кл.керівники 511 кл.);
 • онлайнлінійка «Прощавай, дитинства пора» (вчителі інформатики Тувіченко В.К.,                Бабенко Л.Г., кл.кер. 11кл. Остапенко Г.В., НВР Безп’ятих Н.Є., ПО Каракуліна А.В.).

 

До територіального  етапу Всеукраїнського фестивалю - конкурсу «Чисті роси» були підготовлені учасники в номінаціях «Читці» (8 учнів, керівники Голубенко В.М.,                    Слободянюк С.В., Галанова Ж.В., Остапенко Г.В., Чумаченко С.Ф., Скляренко Л.І.,                    Безп’ятих Н.Є., Мінчева Д.І.), «Солісти - вокалісти (2 учнів, кер. Безп’ятих Н.Є.), «Образотворче мистецтво» ( 9 учнів, 10 учасників-роботи гуртка «Вітраж», керівник Сивак А.С.), «Декоративно- ужиткове мистецтво» (7 учнів, кер. Василик С.О., Бабенко Л.Г.).

«Хореографічне мистецтво» (19 учнів,учасники гуртків «Крок вперед», «Зіросвіт», кер. Щетнікова В.І.).

 

В 2019-2020н.р. навчальний заклад брав участь в  територіальних  етапах конкурсів:

 - обласної природоохоронної  акції «Ялинка» ( взяли участь 8 учнів, 8робіт-I місце, 1 робота - II місце, 3 роботи - III місце). Найбільше робіт переможців представлено вчителем Сивак А.С. Посіли призові місця вчителі Василик С.О., Бабенко Л.Г.;

- дитячо-юнацької військово-спортивна гра «Джура» (Всеукраїнський заочний конкурс звітів про роботу роїв молодшої вікової групи) - рій «Веселі козачата» - I місце, керівники СП       Запорожець І.В., кл.кер. 4-их класів Смирна Н.В., Зенченко П.І.;

 • Всеукраїнської фотовиставки до Дня Соборності України «Україна це ми»: Кутас Ангеліна, уч. 9 класу- I, III місце, кер.Безп’ятих Н.Є.;
 •  заочному конкурсі фотографій «Мій рідний край»  представлено 11 робіт: Кутас А. (одна робота I місце, 2 роботи - III місце в номінаціях «Пейзаж», «Фотозамальовки», «Барви природи рідного краю», Смирна Валерія (II , III місце в номінації «Пейзаж»), керівник Тувіченко В.К.

    

     В 2020/2021 н.р. навчальний заклад продовжить роботу з обдарованими учнями, здійснюватиме якісну підготовку учасників до участі в територіальних етапах  фестивалів, конкурсів .

 

Висновок

        Самоаналіз діяльності навчального закладу свідчить, що педагогічний колектив – це педагогічна команда, яка вбачає головним своїм завданням створення дитині умов для її самовизначення й самовираження, виховання компетентної творчої особистості, здатної створити своє особисте життя.

Виховання сьогодні має своєю метою створення неординарної особистості, наділеної  сучасним світоглядом,компетентної в обраній сфері діяльності, відповідальної за справу,яку потрібно виконати, самостійної у виборі рішення, яка вміє користуватися  досягненнями культури. Актуальність завдання виховання громадянина визначається процесом відродження націїї, тому сучасному учневі життєво важливим є передусім практичне виховання, яке вводить його у реальне життя, формулюючи вміння та навички.

 

Завдання педколектива на 2020/2021 н.р.:

 

1. Виховну роботу здійснювати у взаємодії педагогів, батьків та  учнів. Враховувати індивідуально-психологічні особливості та інтереси

школярів, забезпечити індивідуальну та особистісну реалізацію потенціалу

кожного учня, що є одним з основних принципів Програми виховання закладу.

2. Підвищувати рівень патріотичного виховання та національної самосвідомості учнів, впроваджувати у роботі елементи  військово-патріотичної гри «Джура».

 3. Профілактичну роботу в наступному навчальному році проводити в активній співпраці з батьками,  класними керівниками,СПС; проводити корекційну роботу з учнями, що знаходяться на внутрішкільному обліку; сприяти  недопущенню деструктивної поведінки у кризових та конфліктних ситуаціях.

4. Тримати на особливому контролі стан дитячого травматизму в закладі, проводити розяснювальну роботу з батьками з безпеки життєдіяльності учнів.

5. Продовжити роботу з обдарованими учнями, здійснювати якісну підготовку  до участі в шкільних, територіальних етапах  фестивалю-конкурсів.

 

Аналіз соціально-психологічної  роботи  

 На початку навчального року проведено соціальну паспортизацію навчального закладу, своєчасно виявлено дітей, що потребують соціального захисту, створені умови для правової та соціальної захищеності вихованців, учнів ознайомлено зі знаннями за Декларацією прав людини та дитини, закладених у Конвенції ООН про права  дитини та в законодавчих актах України. На дітей з неблагонадійних, опікунських, малозабезпечених сімей, учнів, що знаходяться на внутрі шкільному обліку заведена  індивідуальна картка. З учнями, які проживають в сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах проводилися профілактичні бесіди, діагностика відносин в сім’ї, діагностика виховного потенціалу сімей, досліджувались умови проживання дитини в сімї, складено акти обстеження житлово-побутових умов. З метою виявлення дітей, які мають ознаки дезадаптації проводились бесіди з учителями. Батькам дезадаптованих учнів надавались консультації: «Про причини труднощів адаптації і шляхи взаємодії в їх подоланні!». Аналізуючи дані, отримані під час діагностики, систематично соціальним педагогом оновлюються банки даних дітей, які потребують посиленої  педагогічної уваги дітей, які потребують соціального захисту, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. На ці категорії дітей та сімей заведено документацію. Сім’ї, що опинилися в складних життєвих обставинах, перебувають під патронажем соціального педагога. До роботи з вищеназваними сім’ями та учнями залучаються медична сестра, практичний психолог, працівники місцевої влади. Фахівці психологічної служби брали участь у районних засіданнях методичного об’єднання соціальних педагогів і практичних  психологів. На початок навчального 2019/2020 р. в закладі  була спланована робота з дітьми незахищених категорій, складено  банк даних на дітей, що потребують особливої уваги педагогічних працівників. Під час акції «Cім'я» були відвідані вдома сім’ї, що перебувають в складних життєвих обставинах. Батькам надані педагогічні рекомендації з формування педагогічної культури сім’ї.  З метою виявлення проблем насилля в родинах  проведено батьківські збори та  співбесіди з  учнями, проведені бесіди з батьками про неприпустимість вживання насильницьких дій над дітьми.

 З учнями 10-11 класів проведена інформаційно-роз’яснювальна робота щодо профілактики захворювань на ВІЛ/СНІД.

 З учнями, схильними до правопорушень, були проведені індивідуальні бесіди, вівся спільний аналіз проблемних ситуацій, розроблені спільні заходи щодо їх подолання. Надавались індивідуальні консультації учням та їх батькам з проблемних питань навчання та виховання, проводились бесіди   щодо формування здорового способу життя.

Щоденно в закладі проводився контроль за відвідуванням учнів, проводилась спільна робота зі службою у справах дітей, що стосується захисту інтересів неповнолітніх, здійснено соціальний патронаж сімей пільгових категорій, відвідано вдома дітей-інвалідів, взято участь у акції «Від серця до серця», «Подаруй мрію», «Милосердя».

Постійно велось спостереження за громадською активністю учнів, проводились індивідуальні консультації учнів та їх батьків з проблемних питань навчання і виховання, розв’язувались конфліктні ситуації. Проводилася індивідуальна робота з учнями, які стоять на внутрі шкільному обліку   з кризових сімей, опрацьовані нормативні документи з питань охорони дитинства, захисту інтересів неповнолітніх, захист прав дітей, які під опікою. Здійснювався соціальний патронаж сімей пільгових категорій, організовувались трудові акції школярів, залучено учнів до культурно-масової роботи. Протягом року подавалась інформація до ССН, районного відділу освіти. Учням соціально-незахищених категорій надавалась допомога в оздоровленні у літній період.

 Учні проблемних категорій залучені до гурткової роботи, здійснено посередництво у наданні гуманітарної допомоги пільговим категоріям дітей. У рамках співробітництва зі службою у справах неповнолітніх уточнено і надано інформацію щодо учнів схильних до правопорушень та дітей, які опинилися в кризових обставинах з метою координації дій. На дітей-сиріт  надано інформацію про стан виховання та утримання дитини, обстежені матеріально-побутові умови вихованців. З учням, які знаходяться на внутрі шкільному обліку велась профілактична робота: бесіди, спостереження, сумісна робота з класними керівниками, зустрічі з батьками, робота з психологом..  Щоденно  проводився контроль відвідування учнями школи, з’ясовувались причини їх відсутності чи запізнення, підтримувався тісний зв'язок з батьками та класними керівниками. В разі тривалої відсутності учня  класний керівник та соціальний педагог виїжджали по місцю проживання учнів.  Опрацьовані нормативні документи із питань охорони дитинства, захисту інтересів неповнолітніх, здійснено патронаж неблагонадійних сімей. Організовано участь дітей у новорічних, різдвяних святах. На основі Наказу «Про порядок  організації безкоштовного харчування учнів пільгового контингенту»  в школі було організовано:                                          - безкоштовне одноразове харчування для дітей пільгового контингенту;                                                                                                              - безкоштовне одноразове харчування для учнів 1-4 класів;                                                                                                                                                 - для учнів, що не отримують безкоштовне харчування  було організоване  платне харчування по їх бажанню із залученням батьківських коштів.                                                                                                                                                                                                                             

         В закладі створена Рада профілактики, метою діяльності якої є:                                                                                                                                 - превентивне виховання і здоровий  спосіб життя учнів;                                                                                                                                                      -   боротьба з підлітковою злочинністю;                                                                                                                                                                                       -   профілактика девіантної та асоціальної поведінки учнів.

     В 2019/2020 навчальному році були проведені  засідання Ради профілактики, на яких розглядалися наступні питання:                     

- стан відвідування учнями закладу;                                                                                                                                                                             - засоби подолання конфліктів між дітьми і дорослими;                                                                                                                                          - попередження та профілактика правопорушень та злочинності серед учнівської  молоді;                                                                                 - перевірка зайнятості учнів у позакласний час.                                                                                                                                                                

      В рамках профорієнтаційної роботи  учням надавались рекомендації з профорієнтації, поширювалась інформація про професії, що є актуальними в нашому регіоні, розповсюджувалась інформація про різноманітні навчальні заклади, курси підготовки, дні відкритих дверей. В закладі створено куточок профорієнтації «Перетвори  мрію на мету»

     Аналізуючи роботу соціально-психологічної служби школи за навчальний 2019/2020 рік, можна виділити ряд проблем, що виникають в процесі роботи:                                                                                                                                                                                                             - проблеми, пов’язані з неблагополуччям сім’ї, порушенням прав дитини;                                                                                                              - проблеми, пов’язані із збереженням психічного та фізичного здоров’я дітей, розвитком особистості, самовизначенням дітей та підлітків.

      Завдання на 2019/2020 навчальний рік:

- продовжити роботу з оновлення банку даних усіх категорій дітей, що потребують соціального захисту;

- залучати батьків до питань виховання і навчання дітей в закладі та   вдома;                                                                                                                                       - вивчати громадську думку учнів, батьків, педагогічного колективу з різних питань  життя закладу.

                                                          Фінансово-господарська діяльність

  Планово-господарська діяльність школи у 2019/2020 навчальному році була спрямована на створення належних санітарно-побутових умов навчання та виховання учнів, вдосконалення навчально-матеріальної бази школи, осучаснення інтер’єру шкільних приміщень. Достатньо уваги було приділено питанню економії енергоносіїв, раціональному використанню фінансових ресурсів. Основними джерелами фінансування школи були:

- субвенція (заробітної праці вчителів) - 3538 033,74 грн.;

- дотація (заробітної праці тех персонала) - 218 392,17 грн.;

- місцевий (заробітної праці тех персонала) - 561 635,55 грн.;

           Загалом     витрачено:

Продукти харчування – 21 628,20 грн.

Оплата послуг - 6 727,83 грн.

Оплата електроенергії- 42 409,05 грн.

Спецрахунок (земля)

Екологічний податок - 17001,24 грн.

Земельний податок - 6 855,63 грн.

Замір напруги - 6 462,38грн.

Шафи у фізичний кабінет - 4 500 грн.

Інвентар для ремонту закладу - 26 951,80 грн.        

При організації планово-господарчої діяльності у 2020/2021 навчальному році направити зусилля на вирішення таких питань:

•   продовжити роботу з економного та раціонального використання енергоносіїв, фінансових ресурсів;

•   посилити роботу з урізноманітнення джерел позабюджетних надходжень;

•   забезпечити комплектацію необхідними меблями та наочністю перші класи, які будуть працювати у 2020/2021 навчальному році за новими стандартами початкової освіти;

•   продовжити роботу із заміни світильників, що вичерпали термін використання на енергозберігаючі.

 

Звіт з приходу спонсорських коштів до фонду закладу в 2019/2020 навчальному році

 

     У своїй діяльності батьківський комітет закладу керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про  повну загальну середню освіту», «Положення про загальну освіту навчального закладу», Статутом школи та іншими нормативно-правовими актами.

     Спонсорськими коштами у фонд ЗЗСО займається батьківський комітетом. Кошти до фонду закладу не надходили.  

 

                    Проблеми поліпшення матеріально-технічної бази, які потрібно терміново вирішувати:

 • капітальний ремонт підлоги коридорів ІІ  поверху;
 • встановлення жолобів (загальна площа 350 м.п.);
 • винесення з підвального приміщення котельні;
 • недостатнє сучасне оснащення майстерні школи;
 • необхідні наочні, демонстраційні, ілюстративні посібники для виконання вимог нових програм з усіх предметів, осо­бливо з хімії, фізики, біології, праці, фізичної культури;
 • поновлення спортивного інвентаря;
 • потребують оновлення меблі майже кожного кабінету (15 кабінетів).
 • капітальний ремонт теплової системи їдальні;
 • поступова заміна вікон та дверей на енергозберігаючі в коридорах.

 

 

                                       ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів в галузі освіти, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, покращення результативності освітньої діяльності, удосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, виходячи з аналізу освітнього процесу визначено:

- забезпечення доступної та якісної освіти, що відповідає вимогам суспільства, НУШ, запитам особистості, потребам держави, області, району;

- створення умов для особистісного розвитку суб’єктів освітнього процесу, модернізації змісту, методів, форм навчання і виховання;

- впровадження в систему роботи з учнями заходів, спрямованих на покращення їх знань;

- створення належних умов для адаптації до навчання учнів 1-3- х класів в НУШ;

- підвищення рівня та якості освіти через упровадження ефективного прогресивного педагогічного досвіду, використання елементів інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання;

- забезпечення якісної підготовки до підсумкових контрольних робіт, державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання;

- модернізація змісту, методів, форм навчання і виховання, удосконалення системи контролю та оцінювання;

- спрямування науково – методичного потенціалу педколективу на підвищення якості навчально – виховного процесу, результативності уроку;

- активізація методичної роботи в школі, підвищення її якості забезпечення мережної взаємодії всіх рівнів шкільної методичної роботи;

- створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу педагогічних працівників закладу та обдарованої молоді;

- посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій;

 

- забезпечення соціального захисту та безпечних умов праці і навчання учасників навчально – виховного процесу;

- забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя;

- разом з органами внутрішніх справ, соціальною службою у справах неповнолітніх, місцевими радами, громадськістю здійснювати профілактичну роботу з неповнолітніми, схильними до правопорушень.

- створення належних умов для навчання, виховання та соціальної адаптації дітей, які потребують особливої педагогічної уваги;

- інформатизація та комп’ютеризація навчально-виховного процесу;

- розвиток фізичної культури і спорту, активна участь у спортивно – масових заходах;

- зміцнення та збереження матеріально – технічної бази закладу шляхом використання бюджетних коштів та інших джерел фінансування закладу.

У 2020/2021 навчальному році заклад продовжуватиме працювати над проблемою: «Соціалізація особистості на засадах створення сприятливого освітнього середовища в умовах компетентнісного».

Незважаючи на вищезгадані здобутки, у навчальній роботі школи є певні прорахунки, зокрема :

- недостатньо активно були залучені педагогічні працівники до масових форм методичної робота з учителями закладу;

- недостатньо використовувалась ІКТ    ;

- мали місце недоліки в проведенні практичної частини засідань ШМО;

- недостатньою залишається видавнича робота та презентація науково-методичних, навчальних , практичних матеріалів досвіду творчо працюючих педагогів закладу;

-  частина засідань методичних об’єднань носила формальний характер;

- не активно здійснювалось взаємо відвідування уроків вчителями закладу;

- не писали учні науково-дослідницьких робіт з жодного предмету;

- окремі вчителі не приділяли уваги здійсненню самоосвітньої роботи.

     Крім того, рівень успішності з окремих предметів і в окремих класах залишається досить низьким. Для того щоб добитися максимальної реалізації даної проблеми, необхідно  адміністрації закладу, всьому педагогічному колективові працювати в новому навчальному році над розробкою методів проектів навчання та виховання, постійно оновлювати проведення уроків, запроваджуючи і використовуючи новітні технології та засоби особистісного розвитку вчителів та учнів.

Необхідно постійно використовувати інтерактивні методи навчання та виховання, утілювати в практику роботи перспективні педагогічні ідеї з цієї проблеми. Втілення даної проблеми в життя передбачає також роботу з обдарованими дітьми, постійно поповнювати банк даних, впровадження в роботу особистісно-орієнтованого підходу та інтерактивних технологій навчання учнів, удосконалення системи методичної роботи з вивчення, узагальнення передового педагогічного досвіду вчителів школи та району.У навчальному році педагогічний колектив навчального закладу буде працювати над створенням рівних можливостей для дітей у здобутті якісної освіти, над оновленням змісту та форм організації навчально-виховного процесу, спрямованого на особисту орієнтацію формування загальнолюдських та національних цінностей, формування здорового способу життя, розвиток творчого потенціалу дітей і педагогів через запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій, педагогіку співробітництв.

    Робота класних керівників по підвищенню рівня активності учнів старшої ланки в шкільних  та районних виховних заходах.

- Підвищення якості у підготовці до фестивалю-конкурсу  «Чисті роси»;

 -посилення контролю класними керівниами по дотриманню правил внутрішкільного розпорядку учнями (профілактика запізнень, якісне  чергування по закладу і в класах );

-профілактична робота з учнями та батьками щодо попередження дитячого травматизму в побуті та під час навчально-виховного прцесу;

- підвищення рівня патріотичного виховання та національної самосвідомості учнів, впровадження у роботі елементів військово-патріотичної гри «Джура- сокіл»;

- підвищення контролю за вихованням в учнів культури поведінки в громадських місцях.

 

Основні напрямки роботи Шевченківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 

на 2020/2021 навчальний рік

 

1. Управлінська діяльність

1. Діяльність адміністрації ЗЗСО спрямувати на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти згідно положень Конституції України, на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту»,   Указу Президента України від 09 липня 2013 року № 344 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», постанови Кабінету Міністрів від 27 серпня  2010 року № 776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року №24», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту  початкової   освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,

2. На основі комплексного аналізу освітнього простору навчального закладу, наповненості місцевості освітніми послугами створити умови для задоволення потреб усіх категорій населення у навчанні і вихованні, якості надання різних видів освітніх послуг та визначення шляхів їх удосконалення.

3. Основною метою розвитку ЗЗСО має стати створення організаційно-педагогічного середовища, що забезпечує становлення гуманістично-орієнтованої особистості, якій притаманне почуття власної гідності, усвідомлення високої цінності свободи та демократичних засад, яка володіє комплексом знань, умінь і навичок, необхідних для інтеграції в навколишній світ і успішної реалізації життєвих планів.

4. Приділяти увагу збереженню, розвитку та оптимізації мережі ЗЗСО, головним має стати спрямованість на практичні результати, розширення доступності, зростання ефективності, підвищення  якості освітніх послуг.

5. Впроваджувати програмно-цільовий підхід до планування та пошуку оптимальних шляхів удосконалення освіти в ЗЗСО .

6. Перетворювати шкільну бібліотеку в інформаційно-культурний центр шляхом поетапного створення шкільної електронної бібліотеки.

7. Проводити щорічні  профілактичні медичні огляди дітей усіх вікових груп.

8. Основною метою навчального предмету "Фізична культура" є формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров'я, фізичного розвитку та фізичної підготовки; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних якостей, використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу життя,розбудови школи сприяння здоров’ю.

9. Сприяти зміцненню та розвитку навчально-методичного комплексу, матеріально-технічної бази спортивного у ЗЗСО.

10. Сприяти  організації в ЗЗСО спеціальних медичних груп для учнів,  які потребують корекції стану здоров'я за фізичними показниками.

11. Механізм управління середньою освітою має бути диверсифікованим і гнучким, враховувати думку усіх зацікавлених сторін, у зв'язку з цим продовжувати роботу щодо активізації участі органів місцевого самоврядування, батьків, меценатів, громадських організацій, засобів масової інформації у навчально-виховній, науково-методичній, економічній діяльності закладу.

12. Забезпечити активну взаємодію відділу освіти , адміністрації ЗЗСО, служб сім'ї та молоді у справах неповнолітніх, кримінальної поліції, громадських організацій з питань запобігання дитячої безпритульності, профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі.

13. Забезпечити контроль адміністрації ЗЗСО за обов’язковою індивідуальною участю вчителів у розвитку обдарувань учнів та самоосвітньої діяльності,якісною підготовкою обдарованих учнів до обласних етапів предметних олімпіад та МАН, Всеукраїнських конкурсів.

14. Інформувати громадскість через  засоби масової інформації, сайт закладу про стан, перспективи, та проблеми ЗЗСО.

 

2. Загальна середня освіта

1. У 2020/2021 н.р.  пріоритетними  залишаються завдання підвищення якості освіти, забезпечення рівного доступу до неї; запровадження інноваційних технологій навчання; розроблення та поступове запровадження моделі інклюзивної школи як колективу особистостей з різними потребами та можливостями, але з різними правами, взаємоповагою, з культом загальнолюдських цінностей,впровадження в навчально-виховний процес нові Державні стандарти  загальної середньої освіти,стандарти початкової освіти НУШ.

2. Створювати сприятливі умови для врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів для формування в них орієнтації на майбутню професійну діяльність. Профільна школа найповніше реалізує принцип особистісно-орієнтованого навчання, що значно розширює можливості учня у виборі власної освітньої траєкторії.

3.Належну увагу слід приділити допрофільній підготовці школярів. В результаті чого учні мають набути знання, які необхідні для вибору профілю навчання, професійного самовизначення.

4. Педагогічний колектив має приділити велику увагу роботі із запровадження основних завдань закладу сприянню здоров’ю, формуванню навичок здорового способу життя у школярів; свідомої потреби в руховій активності, систематичних занять фізичною культурою та спортом. Колективу ЗЗСО слід забезпечити належну увагу ефективній просвітницькій роботі з сім'єю щодо виховання здорової дитини, профілактики захворювань та їх ускладнень. Обов'язковою має бути диспансеризація  дитячого населення, у тому числі майбутніх першокласників.

5.Адміністрації ЗЗСО звернути увагу на вдосконалення навчально-виховного процесу та створення сприятливих умов навчання для учнів 1,5-их  класів, сприятливого середовища до адаптації дитини для навчання.

6. Здійснити заходи щодо повного охоплення дітей шкільного віку загальною середньої освітою, забезпечувати постійний контроль за дотриманням законодавства спрямованого на профілактику правопорушень та бездоглядності серед учнів.

7. Спрямовувати методичну роботу на оволодіння педагогічною культурою знаннями теорії і методики навчання й виховання, уміннями аналізувати, прогнозувати, конструювати навчально-виховний процес, передбачати наслідки своєї діяльності на кінцевий результат, конкретну допомогу вчителю у вдосконаленні його професійної майстерності.

8. При плануванні науково-методичної роботи з педагогами навчального закладу  використовувати сучасні активні методи, нетрадиційні форми навчання.

9.Удосконалювати роботу педагогічного колективу щодо індивідуальної роботи з учнями початкового рівня,зацікавлення процесом навчання учнів із середніми здібностями.

 

3. Виховна робота

1.  Виховання учнів в ЗЗСО  здійснювати в контексті національної і загальнолюдської культури відповідно до нормативно-правової програми "Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів" затвердженої МОН України, намітити шляхи її реалізації,підсумків діагностування особистості .

2. Підвищити рівень правової культури дітей, забезпечити систему вивчення та дотримання учнями прав і обов'язків.

3. Активізувати співпрацю педагогічних колективів з органами учнівського та батьківського самоврядування щодо формування у дітей та молоді активної життєвої позиції.

4.  Активізувати формування в учнів навичок культури здоров'я, безпечної поведінки,протидії цькуванню(булінгу), підвищення рівня їх інформованості з питань профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії, профілактики ВІЛ/СНІДу.

5.  Запровадити використання метод проектів у виховній роботі ЗЗСО.

6. Посилити дослідницьку роботу на земельній ділянці, експериментальну, пошукову роботу з вихованцями в   ЗЗСО.

7. Приділити особливу увагу соціальному захисту найбільш уразливих та незахищених категорій дітей, зокрема дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, дітей групи ризику.

8. Виховувати в учнів національну єдність, повагу до минулого, сучасного засобами шкільної музейної педагогіки (робота шкільного музею-кімнати).

9. Забезпечити обовязкову участь усіх класів у загальношкільних заходах та проводити відкриті виховні години , здійснювати щомісячний моніторинг.

10. Організувати проведення Всеукраїнської військово-патріотично  гри «Джура-сокіл».

 

4. Кадри

1. Задля суттєвого підвищення статусу педагогічних працівників у суспільстві, забезпечити проведення профорієнтаційної роботи серед випускників ЗЗСО для відбору найкращих з них для навчання у вищих навчальних закладах за педагогічними спеціальностями,здійснювати поступове оновлення педагогічного колективу.

2. Забезпечити дотримання вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року за № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та  спорту України № 1473 від 20 грудня 2011року «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за №14 20327, та наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію  педагогічних працівників» від 8 серпня 2013 року за №1135, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 року за №1417   23949.

3. Забезпечити вивчення норм, які містяться у Типовому положенні про атестацію педагогічних працівників, адміністрацією ЗЗСО, зокрема щодо критеріїв оцінювання рівня кваліфікації педагогічного працівника для встановлення його відповідності займаній посаді та для присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань; порядку та строків проведення атестацій; оскарження рішень атестаційних комісій тощо.

4. Встановити мінімальні вимоги щодо обсягу  підвищення кваліфікації вчителів 30 годин  на  рік,  застосовуючи очно-дистанційні, дистанційні, варіативні та інші форми навчання, які б органічно взаємоузгоджувалися з процедурою атестації педагогічних працівників.

5. Адміністрації ЗЗСО з метою 100-відсоткового оволодіння вчителями основ інформаційно-комунікаційних  технологій активізувати традиційні форми організації роботи та запроваджувати інноваційні форми, використовуючи методичні рекомендації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо навчання вчителів основам інформаційно-комунікаційних  технологій.