Шевченківський заклад загальної середньої освіти №1

Кілійської міської ради

НАКАЗ

26.08. 2021 р.                                                           с.Шевченкове                                                №

Про організацію освітнього  процесу

у 2021/2022  навчальному році

 

          Відповідно до статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту», розділу 5 наказу Міністерства охорони здоровя України від 25 вересня 2020 року №2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти», документу про протиепідемічні заходи, пункту протоколу  засідання педагогічної ради  від 30.08.2021 № 1, а також з метою належної організації освітнього процесу в закладі 2021/2022 навчальному році для досягнення результатів навчання відповідно до встановленого обсягу навчального навантаження а з урахуванням вікових особливостей фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей

 

Н А К А З У Ю:

 1. Організувати освітній процес за такими циклами:
  1. 1-2 класи – адаптаційно-ігровий;
  2. 3-4 класи – основний;
  3. 5-6 класи – адаптаційний;
  4. 7-9 класи – базове предметне навчання;
  5. 10 клас – профільно-адаптаційний;
  6. 11 клас – профільний.
 2. Визначити тривалість 2021/2022 навчального року з 1 вересня 2021 року  по 07 червня 2022 р.
 3. Установити в закладі з 01.09.2021 року
  1. Однозмінний режим навчання з 8.30 по 15.05.
  2. П’ятиденну тривалість навчального тижня
  3. Семестрову систему організації навчальних занять:

               І семестр – з 01 вересня по 24 грудня 2021 року,

              П семестр – з 10 січня по 07 червня 2022 року.

3.4.  Впродовж навчального року для учнів провести канікули (орієнтовно):

              Осінні   25  жовтня по 31 жовтня  2021р.

             Зимові  25 грудня 2021р. по 09 січня  2022р.

            Весняні  28 березня по 03 квітня 2022р.

  1. Тривалість перерв між навчальними заняттями для учнів:

1-4 класів – 15 хвилин.

  1. У групах продовженого дня учні початкової школи прогулянки на відкритому повітрі повинна становити не менше ніж 1,5 години протягом дня (за умов зовнішньої температури повітря не нижче 100С);
  2. Тривалість виконання завдань для самопідготовки учнів у позанавчальний час:

не більше 1 години у 3-5 класах;

не більше 1,5 години у 6-9 класах;

не більше 2 годин у 10-11 класах.

Учням 1-2 класів не рекомендуються обов’язкові завдання для самопідготовки у поза навчальний час;

  1. Основні форми організації освітнього процесу (типи уроків):

формування компетентностей;

розвиток компететностей;

перевірка та/або оцінювання навчальних досягнень (компететностей) учнів;

корекція основних компететностей;

комбінований урок.

 1. Затвердити структуру роботи навчального закладу (додаток 1)
 2. Затвердити розклад дзвінків (додаток 2).
 3. Затвердити Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти у закладі (додаток 3).
 4. Затвердити Положення про інституційну форму здобуття повної загальної середньої освіти в закладі (додаток 4).
 5. Затвердити графік харчування учнів (додаток 5).
 6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Чумаченко С.Ф. розмістити наказ на веб-сайті закладу та інформаційному стенді.
 7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Чумаченко С.Ф.

 

                            

                

Директор закладу                                                   Вікторія ГОЛУБЕНКО

 

З наказом ознайомлено:

Чумаченко С.Ф.-

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

додаток 1  до наказу

від  26.08.2021 №128

Директор

_____Вікторія ГОЛУБЕНКО                     

 

Структура 2021/2022 навчального року

Шевченківського закладу загальної середньої освіти №1

 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» освітній процес у закладі загальної середньої освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань - 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

    Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр ‒ з 01 вересня по 24грудня 2021 року - 16 тижнів або 77 днів,              

ІІ семестр – з 10 січня по 07  червня 2022 року       -  20 тижнів або 98 днів.      

 

          Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні - з 25 по 31 жовтня 2021 року    7 днів

зимові - з 25 грудня по 09 січня 2022 року   16 днів                 

весняні - з 28 березня по 03 квітня 2022 року   7 днів  

Тривалість канікул у закладі загальної середньої освіти протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

 

Відповідно до наказу МОН України від 07.12.2018 р. № 1369 «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації» {Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 р. за N 8/32979} учні 9 класів складають державну підсумкову атестацію. Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.

          Свято «Останній дзвінок» провести 07 червня.

          Вручення документів про освіту проводиться  для випускників 9-х класів – 24 червня.

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

додаток 2  до наказу

від  26.08.2021 №128

Директор

_____Вікторія ГОЛУБЕНКО    

 

Розклад дзвінків

Шевченківського закладу загальної середньої освіти №1

 

1 класи

Тривалість уроку 35 хвилин

№ уроку

Початок

Кінець

Тривалість перерви

8.15-8.30 ранкова зустріч

1

8.35

9.10

15 хв.

2

9.25

10.00

20 хв.

3

10.20

10.55

30 хв.

4

11.25

12.00

30 хв.

5

12.30

13.05

 

Обід з 11.00 по 11.20

2 класи

Тривалість уроку 40 хвилин

№ уроку

Початок

Кінець

Тривалість перерви

8.15-8.30 ранкова зустріч

1

8.35

9.15

15 хв.

2

9.30

10.10

15 хв.

3

10.25

11.05

25 хв

4

11.30

12.10

20 хв.

5

12.30

13.10

 

Обід з 11.05 по 11.25

3-4 класи

Тривалість уроку 40 хвилин

№ уроку

Початок

Кінець

Тривалість перерви

8.15-8.25 ранкова зустріч

1

8.30

9.10

15 хв.

2

9.25

10.05

15 хв.

3

10.20

11.00

25 хв.

4

11.25

12.05

25 хв.

5

12.30

13.10

15 хв.

6

13.25

14.05

 

Обід 12.05 – 12.20 обід

у 5-11 класах

тривалість уроку 45 хвилин

№  уроку  

Попередній дзвінок

Початок уроку

Кінець уроку

Тривалість перерви

1

8.25

8.30

9.15

10 хв

2

 

9.25

10.10

10 хв

3

 

10.20

11.05

20 хв

4

11.20

11.25

12.10

20 хв

5

12.25

12.30

13.15

10 хв

6

 

13.25

14.10

10 хв

7

 

14.20

15.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

додаток 3  до наказу

від  26.08.2021 №128

 

ПОЛОЖЕННЯ
про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації здобуття повної загальної середньої освіти (далі - здобуття освіти) за індивідуальною формою, що здійснюється закладами загальної середньої освіти та іншими закладами освіти, які провадять освітню діяльність на певному рівні повної загальної середньої освіти (далі - заклади освіти), або батьками, іншими законними представниками здобувачів освіти, які не досягли повноліття (далі - батьки, інші законні представники).

2. Заклади освіти відповідно до законодавства та своїх установчих документів можуть організовувати здобуття освіти за індивідуальною формою (екстернатною (екстернатом), сімейною (домашньою), педагогічним патронажем).

Для забезпечення індивідуальної форми здобуття освіти можуть використовуватися технології дистанційного навчання відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2020 року № 1115, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за № 941/35224.

Організація здобуття освіти за індивідуальною формою може здійснюватися на будь-якому рівні повної загальної середньої освіти за винятком випадків, передбачених цим Положенням.

Організація здобуття освіти за індивідуальною формою у закладах професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, здійснюється з урахуванням особливостей щодо форм здобуття освіти, визначених спеціальними законами.

3. Інформація про індивідуальну(і) форму(и) здобуття освіти, що забезпечується(ються) закладами освіти, оприлюднюється на їх вебсайтах (за їх відсутності - на вебсайтах засновників закладів освіти).

4. Зарахування осіб до державних і комунальних закладів загальної середньої освіти на індивідуальну форму здобуття освіти, переведення та відрахування їх із таких закладів освіти здійснюється відповідно до пунктів 458101112 розділу I, розділу IIIпункту 1 розділу IV Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016. Особливості подання документів для зарахування (переведення) здобувачів освіти на індивідуальну форму здобуття освіти визначаються розділами IIIV цього Положення.

Зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів загальної середньої освіти (крім приватних і корпоративних) на індивідуальну форму здобуття освіти, переведення та відрахування їх із таких закладів освіти здійснюється відповідно до Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів загальної середньої освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2018 року № 831, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 року за № 945/32397.

Порядок зарахування, відрахування та переведення здобувачів освіти до приватних і корпоративних закладів освіти на індивідуальну форму здобуття освіти визначається засновником(ами).

Зарахування осіб до закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, здійснюється відповідно до законодавства.

5. Заклад освіти може організовувати здобуття освіти за індивідуальною формою незалежно від місця проживання особи.

Зарахування до закладу освіти на індивідуальну форму здобуття освіти проводиться зазвичай до початку навчального року.

Переведення здобувачів освіти на індивідуальну форму здобуття освіти може відбуватися протягом навчального року, але не пізніше ніж за 3 місяці до проведення річного оцінювання результатів навчання здобувачів чи державної підсумкової атестації (далі - атестація). Таке обмеження не застосовується для переведення на педагогічний патронаж.

Для осіб, які здобували чи здобувають освіту за кордоном, а також для осіб, які проживали чи проживають на тимчасово окупованій території України або в населених пунктах, території здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях на період здійснення зазначених заходів (далі - неконтрольована територія) або на території населених пунктів на лінії зіткнення, території, на якій встановлено режим надзвичайної ситуації або режим надзвичайного стану, зарахування (переведення) на екстернат здійснюється протягом усього календарного року.

Зарахування осіб до закладу освіти для здобуття освіти за індивідуальною формою може здійснюватися незалежно від наявності вільних місць у класі.

Зарахування (переведення) на індивідуальну форму здобуття освіти здійснюється зазвичай на навчальний рік.

6. Облік здобувачів освіти за індивідуальною формою здійснюється відповідно до Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684.

7. Керівник закладу освіти, в якому організовано індивідуальну форму здобуття освіти, забезпечує реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти шляхом:

розроблення індивідуальних навчальних планів та індивідуальних програм розвитку (у разі потреби);

організації та проведення консультацій (у разі потреби) та оцінювання результатів навчання здобувачів освіти (далі - оцінювання);

надання доступу здобувачам освіти до безоплатного користування підручниками, навчальними посібниками та іншою літературою бібліотечного фонду, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною інфраструктурою закладу освіти тощо.

Керівник закладу освіти здійснює контроль за виконанням педагогічними працівниками та здобувачами освіти індивідуальних навчальних планів, індивідуальних програм розвитку.

Керівник закладу освіти ознайомлює здобувачів освіти, їх батьків, інших законних представників (одного з них) із порядком організації відповідної індивідуальної форми здобуття освіти (у тому числі з порядком і періодичністю оцінювання), визначеним цим Положенням та іншими актами законодавства у сфері загальної середньої освіти.

8. Індивідуальний навчальний план розробляється у порядку, визначеному Законом України «Про повну загальну середню освіту».

Батьки, інші законні представники здобувачів освіти, які проживають на неконтрольованій території або території населених пунктів на лінії зіткнення, території, на якій встановлено режим надзвичайної ситуації або режим надзвичайного стану, карантин, а також у разі настання інших обставин, які об’єктивно унеможливлюють відвідування закладу освіти, можуть надіслати скановану копію підписаного ними індивідуального навчального плану будь-якими засобами зв’язку (факсом, електронною поштою тощо).

Індивідуальним навчальним планом можуть визначатися форми та засоби оцінювання.

9. До розроблення індивідуального навчального плану, індивідуальної програми розвитку для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту за індивідуальною формою, можуть залучатися фахівці, які відповідно до законодавства забезпечують психолого-педагогічний супровід таких осіб.

10. При організації індивідуальної форми здобуття освіти оцінювання, у тому числі атестація, здійснюється відповідно до законодавства у сфері загальної середньої освіти та особливостей, визначених цим Положенням.

Для здобувачів освіти за індивідуальною формою оцінювання може відбуватися разом з іншими здобувачами освіти відповідного класу за розкладом, визначеним закладом освіти, або окремо від них.

Заклади освіти забезпечують ознайомлення здобувачів освіти з переліком питань, за якими здійснюється оцінювання.

Засоби оцінювання визначає педагогічний працівник з урахуванням змісту індивідуального навчального плану (за його наявності).

Завдання для оцінювання складає заклад освіти з урахуванням очікуваних результатів навчання (відповідно до освітньої програми та навчальних програм з окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) (далі - навчальні предмети), а також особливостей засвоєння освітньої програми, визначених індивідуальним навчальним планом (за його наявності).

Результати оцінювання фіксуються в окремому журналі або у класному журналі, що містить розділ/додаток для обліку навчальних занять та оцінювання при організації індивідуальної форми здобуття освіти (крім результатів оцінювання, що проводиться у випадку, зазначеному в підпункті 2 пункту 2 розділу II цього Положення).

Результати оцінювання та рекомендації батькам, іншим законним представникам щодо організації подальшого навчання зазначаються у свідоцтві досягнень.

11. За результатами річного оцінювання та/або атестації здобувача освіти педагогічна рада закладу освіти може прийняти одне з таких рішень:

1) про продовження здобуття освіти за індивідуальною формою - у разі встановлення рівня результатів навчання здобувача освіти не нижче середнього;

2) про переведення здобувача освіти на інституційну форму здобуття освіти - у разі встановленння початкового рівня результатів навчання або непроходження здобувачем освіти річного оцінювання та/або атестації без поважних причин з одного або кількох навчальних предметів (інтегрованих курсів) (переведення здійснюється на одну з інституційних форм здобуття освіти, обрану повнолітнім здобувачем освіти або одним з батьків, інших законних представників).

Підпункт 2 цього пункту не застосовується до здобувачів освіти, які із поважних причин (стан здоров’я, збройний конфлікт, проживання (перебування) за кордоном, на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, території, на якій встановлено режим надзвичайної ситуації або режим надзвичайного стану тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в закладі освіти.

12. Видача документів про освіту встановленого зразка, у тому числі з відзнакою, та відзначення успіхів здобувачів освіти за індивідуальною формою (нагородження похвальними листами, грамотами тощо) здійснюється відповідно до законодавства.

II. Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат)

1. Екстернат може організовуватися для осіб, які:

1) із поважних причин (стан здоров’я, збройний конфлікт, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, території, на якій встановлено режим надзвичайної ситуації або режим надзвичайного стану тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в закладі освіти або не можуть пройти річне оцінювання;

2) не завершили здобуття певного рівня повної загальної середньої освіти в закладі освіти та/або не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та/або атестації;

3) є громадянами України, які здобували або здобувають повну загальну середню освіту за кордоном (в закладах освіти інших країн);

4) є іноземцями, особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають в Україні, у тому числі біженцями, особами, яким надано тимчасовий чи додатковий захист в Україні, та особами, які звернулися із заявою про визнання біженцем або про надання додаткового чи тимчасового захисту, особами, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства;

5) прискорено опанували або бажають прискорено опанувати зміст навчальних предметів одного або декількох класів (рівнів повної загальної середньої освіти);

6) самостійно опанували або бажають самостійно опанувати зміст окремих навчальних предметів за певний клас;

7) засуджені до довічного позбавлення волі;

8) є іноземцями і постійно проживають за кордоном, але бажають здобути освіту в приватних закладах освіти України.

2. Екстерном є особа (незалежно від віку), зарахована (переведена) на екстернат для:

1) самостійного засвоєння освітньої програми протягом навчального року та проходження річного оцінювання та/або атестації;

2) проходження лише річного оцінювання та/або атестації.

Складання індивідуального навчального плану при організації екстернату обов’язкове лише у випадку, визначеному в підпункті 1 цього пункту.

3. У заяві про зарахування (переведення) на екстернат зазначається підстава відповідно до пункту 1 цього розділу. До заяви додається(ються) відповідний(і) документ(и), що підтверджує(ють) наявність такої підстави (крім підстав, зазначених у підпунктах 56 пункту 1 цього розділу).

Заяву про зарахування на екстернат може особисто подати неповнолітня особа, яка виїхала із неконтрольованої території або з населеного пункту на лінії зіткнення в супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками.

Особи, які проживають на неконтрольованій території або території населених пунктів на лінії зіткнення, території, на якій встановлено режим надзвичайної ситуації або режим надзвичайного стану, можуть подати скановану копію заяви будь-якими засобами зв’язку (факсом, електронною поштою тощо).

Особи, зазначені у підпунктах 26 пункту 1 цього розділу, зазначають у заяві навчальні предмети, з яких необхідно пройти річне оцінювання та/або атестацію екстерном.

4. Зарахування особи, яка не має документів (копій документів), що підтверджують наявність попередньо здобутого рівня освіти або результатів оцінювання, здійснюється після оцінювання її результатів навчання за певний клас (рівень повної загальної середньої освіти). Оцінювання проводить заклад освіти, в якому організовується екстернат, на підставі заяви (за формою згідно з додатком 1 до цього Положення) особи, яка подавала заяву про зарахування (переведення) на екстернат.

Для проведення оцінювання наказом керівника закладу освіти створюється комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії), а також графік проведення оцінювання та перелік завдань з навчальних предметів. Протокол оцінювання результатів навчання складається за формою згідно з додатком 2 до цього Положення (далі - протокол оцінювання).

5. Для осіб, які бажають самостійно опанувати зміст окремих навчальних предметів (відповідно до підпункту 6 пункту 1 цього розділу), екстернат може організовуватися в поєднанні з однією з інституційних форм, сімейною (домашньою) формою, педагогічним патронажем. Таке поєднання здійснюється без переведення здобувача освіти на екстернат, на підставі особистої заяви повнолітнього здобувача освіти або одного з батьків, інших законних представників (за формою згідно з додатком 3 до цього Положення).

У таком випадку проведення річного оцінювання з навчальних предметів, які опановувалися за екстернатом, здійснюється в порядку, визначеному пунктом 4 цього розділу.

6. Екстерни складають річне оцінювання та атестацію.

Річне оцінювання проводиться з усіх навчальних предметів, обов’язкових для вивчення відповідно до освітньої програми.

Результати річного оцінювання оформлюються протоколом оцінювання.

7. Оцінювання проводиться, як правило, до закінчення навчального року.

Для екстернів, які здобували або здобувають повну загальну середню освіту за кордоном, а також для осіб, які проживали чи проживають на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, території, на якій встановлено режим надзвичайної ситуації або режим надзвичайного стану, оцінювання може проводитися протягом усього навчального року.

Протягом одного навчального року екстерн може пройти оцінювання за один або кілька класів у межах одного або декількох рівнів повної загальної середньої освіти.

8. Екстерни, які здобували або здобувають повну загальну середню освіту за кордоном, для отримання відповідних документів про освіту проходять річне оцінювання та атестацію відповідно до законодавства.

9. Екстерни, які проживають або проживали на неконтрольованій території або території населених пунктів на лінії зіткнення, можуть одночасно пройти атестацію за рівні базової та профільної середньої освіти. У такому випадку оцінювання здійснюється у такий спосіб:

за рівень базової середньої освіти результати річного оцінювання визначаються відповідно до освітньої декларації та зазначаються у додатку до відповідного документа про освіту як результати атестації з відповідних навчальних предметів (освітня декларація заповнюється екстерном за формою згідно з додатком 4 до цього Положення без зазначення навчальних предметів «Українська мова», «Українська література», «Історія України», «Географія», «Основи правознавства», «Захист України»);

за рівень профільної загальної середньої освіти екстерни складають річне оцінювання та атестацію на загальних підставах.

III. Сімейна (домашня) форма здобуття освіти

1. Сімейна (домашня) форма може бути організована для осіб віком до 18 років, батьки, інші законні представники яких виявили бажання організовувати освітній процес самостійно з урахуванням здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду своїх дітей, для забезпечення їх індивідуального темпу засвоєння освітньої програми.

Батьки, інші законні представники здобувачів освіти можуть на договірних засадах залучати до організації здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою інших суб’єктів освітньої діяльності, у тому числі суб’єктів, які забезпечують здобуття неформальної освіти.

2. Батьки, інші законні представники обирають заклад освіти, до якого зараховується дитина для здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою.

Заклад загальної середньої освіти за територією обслуговування не може відмовити в зарахуванні особи на сімейну (домашню) форму здобуття освіти (територія обслуговування визначається відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016).

3. Для запобігання порушень прав дітей та забезпечення виконання обов’язків батьків, інших законних представників заклад освіти інформує відповідну службу у справах дітей про зарахування (переведення) здобувачів освіти на сімейну (домашню) форму.

4. Для спостереження за навчальним поступом здобувачів освіти батьки, інші законні представники можуть використовувати портфоліо, в якому фіксуються результати навчання.

5. Здобувачі освіти за сімейною (домашньою) формою проходять підсумкове (семестрове та річне, що здійснюється за результатами семестрового) оцінювання, а також атестацію.

За бажанням одного з батьків, інших законних представників здобувача освіти, який навчається за Державним стандартом початкової освіти, завердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 (далі - Державний стандарт початкової освіти), індивідуальним навчальним планом може бути визначено проведення оцінювання додатково (більше двох разів на рік). Таке оцінювання проводиться як формувальне та відбувається шляхом спостереження за здобувачем освіти у різних видах навчальної діяльності або за допомогою інших засобів формувального оцінювання.

Для здобувача освіти, який навчається за Державним стандартом початкової освіти, формувальне та підсумкове оцінювання відбувається за спільної участі педагогічного працівника та одного з батьків, інших законних представників може бути організовано в освітньому середовищі, звичному для здобувача освіти.

Навчальний час для проведення формувального оцінювання визначає заклад освіти відповідно до підпункту 1 пункту 2 розділу V цього Положення, але не більше ніж 4 навчальні дні упродовж навчального року (з урахуванням вимог до організації освітнього процесу відповідно до державних санітарних правил і норм).

IV. Педагогічний патронаж

1. Педагогічний патронаж може бути організовано для:

1) осіб, які здобувають початкову, базову середню освіту і проживають у селах і селищах (у разі якщо кількість здобувачів освіти не дозволяє утворити клас);

2) осіб, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я або яким надається реабілітаційна допомога у стаціонарних умовах (якщо такі особи не можуть відвідувати навчальні заняття у класах, створених безпосередньо за місцем лікування або надання реабілітаційної допомоги);

3) осіб, які за станом здоров’я не можуть здобувати повну загальну середню освіту за денною формою (відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров’я або медичного висновку про стан здоров’я дитини за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України);

4) осіб, взятих під варту або засуджених до позбавлення волі на певний строк, для яких організовується здобуття освіти відповідно до законодавства (у разі якщо кількість здобувачів освіти не дозволяє утворити клас);

5) дітей-біженців, дітей, чиї батьки, інші законні представники звернулися із заявами про визнання біженцями або особами, які потребують захисту, дітей іноземців та осіб без громадянства, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

2. Педагогічний патронаж організовується для осіб віком до 18 років (за винятком випадків, коли тривалість здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами було подовжено відповідно до законодавства).

3. Педагогічний патронаж передбачає:

надання освітніх послуг відповідно до потреб дитини та у формі, яка найбільш відповідає стану дитини та її індивідуальним можливостям;

можливість здобувача освіти періодично долучатися до учнівського колективу з метою соціалізації (у межах загальношкільних освітніх заходів);

взаємодію педагогічних працівників із закладами охорони здоров’я, закладами соціального захисту дітей, інклюзивно-ресурсними центрами;

контроль керівника закладу освіти за виконанням освітньої програми, яку опановує здобувач освіти.

4. Для зарахування (переведення) на педагогічний патронаж осіб, зазначених у підпунктах 2-5 пункту 1 цього розділу, до заяви додається документ, що підтверджує відповідні обставини.

5. Організацію педагогічного патронажу здійснюють педагогічні працівники закладу освіти.

6. За бажанням здобувача освіти та одного з батьків, інших законних представників (з відповідним зазначенням в індивідуальному навчальному плані) навчальні заняття, консультації, оцінювання можуть проводитися:

за місцем проживання здобувача освіти або в закладі освіти;

індивідуально або для групи здобувачів освіти.

7. Педагогічний патронаж для здобувачів освіти, які за станом здоров’я не можуть відвідувати заклад освіти і перебувають у закладі охорони здоров’я, організовується при найближчому за розташуванням до місця лікування закладі освіти, визначеному відповідним органом управління у сфері освіти. За наявності у такому закладі освіти групи здобувачів освіти, які проходять лікування або реабілітацію, у складі 5 і більше осіб навчання може здійснюватися у групі (за потреби - протягом навчального року). Контингент таких здобувачів освіти ураховується в статистичних звітах тих закладів освіти, у яких вони навчаються постійно та з яких вони не відраховуються. Результати виконання індивідуального навчального плану та результати оцінювання вказуються у довідці, що видає заклад освіти, який організовує педагогічний патронаж, за формою згідно з додатком 5 до цього Положення.

Педагогічний патронаж для здобувачів освіти, які за станом здоров’я не можуть відвідувати заклад освіти і перебувають удома, організовують заклади освіти, до яких вони зараховані.

8. Здобувачі освіти проходять формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове та річне, що здійснюється за результатами семестрового) оцінювання, а також атестацію відповідно до законодавства.

Формувальне оцінювання відбувається шляхом спостереження педагогічним працівником за здобувачем освіти у різних видах навчальної діяльності або за допомогою інших засобів формувального оцінювання.

V. Оплата праці педагогічних працівників, які здійснюють навчання здобувачів освіти за індивідуальною формою

1. Оплата праці педагогічних працівників закладів освіти за проведення навчальних занять за індивідуальною формою здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання, здійснюється відповідно до законодавства у сфері освіти.

2. Для екстернів і здобувачів освіти за сімейною (домашньою) формою відводиться:

1) на проведення формувального, підсумкового (семестрового, річного) оцінювання - 1 навчальна година з кожного навчального предмета;

2) на проведення атестації в закладі освіти (якщо вона проводиться не разом з іншими здобувачами освіти відповідного класу):

з української мови або мови навчання національних меншин (диктант) - 1 навчальна година;

з інших навчальних предметів - 1 навчальна година з кожного навчального предмета у 1-4 класах, 2-3 навчальні години з кожного навчального предмета у 5-9 класах, 3 навчальні години з кожного навчального предмета у 10-11(12) класах.

3) на перевірку навчальних (письмових) робіт - 20 хвилин на кожну роботу з української мови або мови національних меншин, 30 хвилин на кожну роботу з інших навчальних предметів;

4) на проведення консультацій - 15 хвилин на одного здобувача освіти з кожного навчального предмета згідно з графіком, затвердженим керівником закладу освіти (але не більше ніж 3 години на навчальний предмет протягом навчального року).

3. Персональний склад педагогічних працівників, які здійснюють навчання за формою педагогічного патронажу, кількість навчальних годин для її організації визначаються наказом керівника закладу освіти відповідно до кількості навчальних предметів, обов’язкових для вивчення відповідно до освітньої програми за умови виконання вимог державних стандартів освіти.

Кількість навчальних годин визначається з розрахунку:

для здобувачів освіти, зазначених у підпунктах 145 пункту 1 розділу IV цього Положення:

5 годин на тиждень на кожного здобувача освіти 1-4 класів;

8 годин на тиждень на кожного здобувача освіти 5-9 класів;

12 годин на тиждень на кожного здобувача освіти 10-11(12) класів;

для здобувачів освіти, зазначених у підпунктах 23 пункту 1 розділу IV цього Положення:

10 годин на тиждень на кожного здобувача освіти 1-4 класів;

14 годин на тиждень на кожного здобувача освіти 5-9 класів;

16 годин на тиждень на кожного здобувача освіти 10-11(12) класів.

4. У разі, якщо навчальні заняття, консультації, оцінювання проводяться не індивідуально, а для групи здобувачів освіти, оплата праці педагогічних працівників здійснюється відповідно до розрахунку не більше ніж на одного здобувача освіти.

{Положення в редакції Наказів Міністерства освіти і науки № 955 від 10.07.2019№ 160 від 10.02.2021}

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиЮ.Г. Кононенко

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4  до наказу

від  26.08.2021 №128

ПОЛОЖЕННЯ
про інституційну та дуальну форми здобуття повної загальної середньої освіти

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок здобуття повної загальної середньої освіти (далі - здобуття освіти) за інституційною та дуальною формами, що організовується у закладах загальної середньої освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти (далі - заклади освіти).

2. До інституційної форми здобуття загальної середньої освіти належать очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна та мережева.

3. З метою організації здобуття освіти за інституційною формою заклади освіти відповідно до законодавства та своїх установчих документів можуть створювати класи з денною, вечірньою, заочною, дистанційною формами здобуття освіти, укладати договори про організацію мережевої форми здобуття освіти з іншими суб’єктами освітньої діяльності. Наповнюваність класів і поділ класів на групи під час вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів) (далі - навчальні предмети) визначаються відповідно до законодавства.

За дуальною формою може організовуватися здобуття профільної середньої освіти професійного спрямування.

Для забезпечення денної, вечірньої, заочної, мережевої та дуальної форм здобуття освіти можуть використовуватися технології дистанційного навчання відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2020 року № 1115, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за № 941/35224.

Організація здобуття освіти за інституційною та дуальною формами в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, здійснюється з урахуванням особливостей щодо форм здобуття освіти, визначених спеціальними законами.

4. Інформація про інституційну(і), дуальну форми здобуття освіти, що забезпечуються закладами освіти, оприлюднюється на їх вебсайтах (за їх відсутності - на вебсайтах засновників).

5. Зарахування осіб до державних і комунальних закладів загальної середньої освіти для здобуття освіти за однією з інституційних форм, переведення та відрахування з таких закладів освіти здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016.

Особливості зарахування осіб на дистанційну форму здобуття освіти визначаються Положенням про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2020 року № 1115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за № 941/35224.

6. Зарахування осіб до приватних і корпоративних закладів загальної середньої освіти для здобуття освіти за інституційною формою здійснюється у порядку, визначеному засновником (засновниками).

7. Зарахування осіб до закладів професійної (професійно-технічної) освіти, у тому числі для здобуття освіти за дуальною формою, а також до закладів фахової передвищої, вищої освіти та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, здійснюється в порядку, визначеному відповідними актами законодавства.

8. Здобуття освіти за інституційною та дуальною формами здійснюється відповідно до освітньої програми закладу освіти. Результати навчання здобувачів освіти мають відповідати вимогам відповідних державних стандартів освіти.

Для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти можуть бути створені умови для засвоєння ним освітньої програми за індивідуальним навчальним планом.

Індивідуальний навчальний план розробляється в порядку, визначеному Законом України «Про повну загальну середню освіту».

9. Здобувачі освіти за інституційною та дуальною формами проходять оцінювання результатів навчання здобувачів освіти (далі - оцінювання) відповідно до законодавства (формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне)).

Державна підсумкова атестація (далі - атестація) та звільнення від неї осіб, які здобувають повну загальну середню освіту за інституційною формою, а також державна кваліфікаційна атестація здобувачів освіти за дуальною формою, здійснюються відповідно до законодавства.

10. Оплата праці педагогічних працівників, які забезпечують здобуття освіти за інституційною та дуальною формами, здійснюється відповідно до законодавства у сфері освіти.

II. Очна (денна, вечірня) форма здобуття освіти

1. Здобуття освіти за денною формою може бути організовано для осіб, як правило, віком від 6 років, які навчаються у 1-11(12) класах.

Здобуття базової та профільної середньої освіти за вечірньою формою може бути організовано для осіб віком від 14 років, які завершили здобуття початкової освіти. Заклади освіти організовують здобуття освіти за вечірньою формою незалежно від місця проживання здобувачів освіти.

2. Для здобувачів освіти, які навчаються у 10-11(12) класах за вечірньою формою і мають достатній або високий рівні результатів навчання, тривалість здобуття освіти може бути скорочена (шляхом прискорення опанування ними змісту навчальних предметів за рівень профільної освіти).

Скорочення тривалості здобуття освіти може здійснюватися за рішенням педагогічної ради закладу освіти на підставі особистої заяви повнолітнього здобувача освіти або одного з батьків, інших законних представників здобувача освіти, який не досяг повноліття (далі - батьки, інші законні представники). Строк здобуття освіти визначається в індивідуальному навчальному плані. За потреби здобувач освіти складає академічну різницю згідно з графіком, затвердженим наказом керівника закладу освіти.

У разі скорочення тривалості здобуття освіти підсумкове оцінювання та атестація здійснюються на загальних підставах.

3. Здобувачі освіти, які здобувають повну загальну середню освіту за очною формою і братимуть участь програмах двостороннього та багатостороннього міжнародного обміну здобувачів освіти, можуть продовжити здобуття освіти в тому ж або іншому закладі освіти за заочною, дистанційною, екстернатною, сімейною (домашньою) формою. Переведення (зарахування) на відповідну форму здобуття освіти здійснюється наказом керівника закладу освіти на підставі особистої заяви повнолітнього здобувача освіти або одного із батьків, інших законних представників.

III. Заочна форма здобуття освіти

1. Здобуття базової та профільної середньої освіти за заочною формою може бути організовано для осіб віком від 14 років, які завершили здобуття початкової освіти.

Заклади освіти організовують здобуття освіти за заочною формою незалежно від місця проживання здобувачів освіти.

2. Здобуття освіти за заочною формою відбувається під час короткочасних сесій та у проміжку між ними. Форми організації освітнього процесу в сесійний та міжсесійний періоди визначаються освітньою програмою закладу освіти.

3. Для організації здобуття освіти за заочною формою заклад освіти може мати у своєму складі внутрішні структурні підрозділи (навчально-консультаційні пункти тощо), на базі яких організовуються групові консультації та заліки.

IV. Дистанційна форма здобуття освіти

1. Дистанційна форма здобуття освіти може бути організована для здобувачів освіти незалежно від віку та місця проживання, на будь-якому рівні здобуття повної загальної середньої освіти.

Дистанційна форма здобуття освіти організовується для здобувачів освіти, які не мають медичних протипоказань до занять із комп’ютерною технікою.

2. Рішення про організацію здобуття освіти за дистанційною формою ухвалюється педагогічною радою закладу освіти (за наявності необхідного навчально-методичного та системотехнічного забепечення).

3. Заклади освіти можуть створювати внутрішні структурні підрозділи, що забезпечують організацію здобуття освіти за дистанційною формою (центри дистанційного навчання тощо).

4. В освітній програмі закладу освіти, який організовує здобуття освіти за дистанційною формою, мають бути визначені особливості організації освітнього процесу.

5. Умови та порядок організації здобуття освіти за дистанційною формою здобуття освіти визначаються Положенням про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2020 року № 1115, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за № 941/35224.

V. Мережева форма здобуття освіти

1. Для організації здобуття освіти за мережевою формою заклад освіти залучає інших суб’єктів освітньої діяльності.

Мережева взаємодія є способом координації спільної освітньої діяльності, що здійснюється на договірних засадах різними суб’єктами освітньої діяльності для організації здобуття освіти за мережевою формою.

З метою використання додаткової матеріально-технічної бази за потреби до мережевої взаємодії можуть залучатися інші юридичні особи, зокрема міжшкільні ресурсні центри, наукові установи тощо.

2. Метою організації мережевої взаємодії між суб’єктами освітньої діяльності є залучення та використання додаткових ресурсів (кадрових, матеріально-технічних, навчально-методичних, інформаційних та інших), необхідних для забезпечення якості освіти, зокрема:

забезпечення всебічного розвитку здобувачів освіти, задоволення їх освітніх потреб;

створення умов для опанування здобувачами освіти освітньої програми, у тому числі реалізації профільного навчання;

розширення доступу здобувачів освіти і педагогічних працівників до сучасних технологій і засобів навчання;

раціональне та ефективне використання ресурсів учасників мережевої взаємодії.

3. Здобуття освіти за мережевою формою може організовуватися для класів (груп) та окремих здобувачів освіти з метою забезпечення їх індивідуальної освітньої траєкторії.

4. Мережева форма здобуття освіти може поєднуватися з іншою інституційною формою, педагогічним патронажем.

5. Пропозиції педагогічній раді закладу освіти щодо організації здобуття освіти за мережевою формою можуть внести учасники освітнього процесу, заклади освіти та інші суб’єкти, які можуть бути залучені до мережевої взаємодії.

Зарахування (переведення) здобувачів освіти на мережеву форму здійснюється за їх заявою (у разі досягнення повноліття) або заявою одного із батьків, інших законних представників. У разі організації мережевої форми здобуття освіти для вивчення окремих навчальних предметів у заяві зазначаються ці предмети.

6. Для забезпечення організації здобуття освіти за мережевою формою укладається договір між закладом освіти, до якого зараховані здобувачі освіти (базовим закладом), та іншим суб’єктом (іншими суб’єктами) освітньої діяльності (партнером (партнерами)).

Учасники мережевої взаємодії визначають освітню програму (освітні програми), опанування якої (яких) забезпечується мережевою взаємодією, та її (їх) компоненти (навчальні предмети, форми організації освітнього процесу тощо); ресурси, які використовуються суб’єктами освітньої діяльності для забезпечення здобуття освіти за мережевою формою; джерела фінансування організації здобуття освіти за мережевою формою; порядок взаємодії учасників освітнього процесу при організації мережевої форми здобуття освіти.

7. Для забезпечення здобуття освіти за мережевою формою учасники мережевої взаємодії можуть спільно розробляти і затверджувати освітні програми у порядку, визначеному законодавством.

8. Заклад освіти, до якого зараховано здобувачів освіти (далі - базовий заклад), відповідає за здійснення контролю за реалізацією освітньої програми в повному обсязі. Суб’єкт освітньої діяльності, що є партнером мережевої взаємодії, відповідає за реалізацію компонентів освітньої програми, визначених у договорі.

9. Результати навчання здобувачів освіти за мережевою формою обліковуються базовими закладами у класному журналі на підставі витягів із журналів, які ведуться партнерами мережевої взаємодії.

10. Документи про здобуття освіти за мережевою формою видаються базовими закладами освіти.

VI. Дуальна форма здобуття освіти

1. Здобуття освіти за дуальною формою може організовуватися лише під час здобуття профільної середньої освіти професійного спрямування, що забезпечують заклади професійної (професійно-технічної) освіти.

2. Дуальна форма здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти організовується з метою забезпечення орієнтованого на ринок праці профільного навчання та передбачає поєднання навчання здобувачів освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях (з дотриманням вимог законодавства про працю).

3. Дуальна форма здобуття освіти організовується відповідно до освітніх програм/стандартів професійної освіти, що забезпечують поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, та професійно орієнтованого підходу до навчання з урахуванням здібностей і потреб здобувачів освіти.

4. Умови та порядок організації здобуття освіти за дуальною формою визначаються Положенням про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2019 року № 1551, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 лютого 2020 року за № 193/34476.

{Положення в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 160 від 10.02.2021}

Генеральний директор
директорату дошкільної
та шкільної освітиА.О. Осмоловський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

додаток 5  до наказу

від  26.08.2021 №128

Директор

_____Вікторія ГОЛУБЕНКО    

 

Графік харчування

 

№ з/п

Клас

Час

 1.  

1-А,Б

з 11:00 до 10:25

 1.  

2-А,Б

з 11:05 до 11:25

 1.  

3-А,Б

з 12:05 до 12:20

 1.  

4-А,Б

з 12:05 до 12:20

 1.  

5-11

з 11.05 до 11.25

 1.  

ГПД 1-2 класи

з 14:30 до 14:45

 1.  

ГПД 3-4 класи

з 14:45 до 15:00.