Шевченківський заклад загальної середньої освіти №1

 

Кілійської міської ради

 

НАКАЗ

30.08.2021р.                                   с.Шевченкове                        №132

 

Про затвердження Тимчасового порядку

організації освітнього процесу в період

карантину  у зв’язку з поширенням корона

вірусної хвороби (COVID-19) у 2021/2022 н.р.

 

        На підставі постанови Головного державного санітарного лікаря України від 26.08.2021 року №9 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби  (COVID-19)»

 

НАКАЗУЮ:

1. Створити комісію  за розроблення Тимчасового порядку організації освітнього процесу в період карантину  у зв’язку з поширенням корона  вірусної хвороби (COVID-19) у 2021/2022 н.р.  в складі:

Чумаченко С.Ф. – заступник директора з НВР;

Безпятих Н.Є. - заступник директора з НВР;

Василик О.М. – завгосп;

Матвеєва І.Л. – медсестра.

2. Комісії розробити та затвердити Тимчасовий порядок організації освітнього процесу в період карантину  у зв’язку з поширенням корона  вірусної хвороби (COVID-19) у 2021/2022 н.р.

3. Відповідальність за виконання даного наказу покласти на заступників директора з НВР Чумаченко С.Ф.,  Безпятих Н.Є., завгоспа Василик О.М., медсестру Матвеєвій І.Л.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор                                                      Вікторія ГОЛУБЕНКО                                             

 

 

Чумаченко С.Ф.

 

 

Безп’ятих Н.Є.

 

 

Василик О.М.

 

 

Матвеєва І.Л.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням педагогічної ради від 30.08.2021 р. протокол №1,

наказ по  закладу №___ від 30.08.2021 р.

__________Вікторія ГОЛУБЕНКО

 

 

       

Тимчасовий порядок організації освітнього процесу
у Шевченківському закладі загальної середньої освіти №1
Кілійської міської ради
в період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (
COVID-19) у 2021/2022 навчальному році

 

Розроблено відповідно до постанови Головного державного санітарного лікаря України від  26.08.2021 року №9 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби  (COVID-19)»

та/або працівника ЗЗСО ознак гострого респіраторного захворювання».

І. Допуск здобувачів освіти до навчальних занять

1.Учні 1-4 класів приходять до Шевченківського закладу загальної середньої освіти №1 (далі – заклад освіти) о  8:00  вхід №1. Учні 5-11 класів приходять до закладу освіти о 8.15  вхід №3.

2.У приміщення закладу освіти учні заходять через вхід №1, №3 по черзі, дотримуючись вимог соціального дистанціювання та уникаючи скупчень. Для цього рухаються по розмітці перед входами.

3. У приміщення закладу освіти учні 5-11 класів заходять у захисних масках на обличчі або інших засобах індивідуального захисту, окрім учнів 1-4 класів (маски в учнів 1-4 класів мають бути у портфелі).

Увага! Вхід здобувачів освіти до приміщення закладу освіти дозволяється при наявності на обличчі захисної маски або респіратора. Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення занять у навчальних приміщеннях і на вулиці. Під час пересування приміщеннями закладу освіти використання захисних масок є обов’язковим!

4. Зустріч учнів 5-11 класів здійснюється у приміщенні закладу освіти біля вхідних дверей медичною сестрою та черговими по закладу вчителями та технічними працівниками.

5. Зустріч учнів 1-4 класів здійснюється на території закладу або у приміщенні біля вхідних дверей  класним керівником.

6. Сестра  медична, в разі відсутності  -  уповноважена особа проводить візуальний огляд дитини на наявність симптомів гострого респіраторного

захворювання (кашель, нежить, осиплість голосу, почервоніння очей), запитує про самопочуття в дитини, робить записи в Журналі термометрії.

7. Учні 5-11 класів йдуть до навчального кабінету, у якому буде проходити перший урок. Біля навчального кабінету їх зустрічає вчитель-предметник.

8.Учні 1-4 класів у супроводі класних керівників ідуть до своїх навчальних кабінетів.

Особам, які не є учасниками освітнього процесу,  вхід у приміщення закладу заборонений!

Здобувачі освіти без захисної маски на обличчі, з ознаками гострої респіраторної хвороби, з температурою понад 37,2 С не допускаються до закладу освіти!

ІІ. Дії чергового вчителя , відповідальної особи

1. Розпочинає роботу о 8:00.

2. Зустрічає разом із медичною сестрою учнів 5-11 класів у проміжок часу між 8:15-8:30 та візуально оглядають.

3. Відповідає за дотримання гігієнічних норм учнями 5-11 класів на перервах.

4. Виконує свої обов’язки відповідно зони чергування:

– шкільне подвір’я: слідкує за дотриманням гігієнічних норм і соціального дистанціювання учнями 5-11 класів;

– вестибюль: слідкує за дотриманням гігієнічних норм і соціального дистанціювання учнями 5-11 класів.

5. Повідомляє сестрі медичній (класному керівникові, адміністрації закладу) про будь-які симптоми гострого респіраторного захворювання, виявлені в учня.

ІІІ. Дії вчителя початкових класів

1. Разом із відповідальною особою зустрічає учнів свого класу в проміжок часу з 8.00 до 8:15.

2. Протягом навчального дня слідкує за дотриманням гігієнічних норм учнями свого класу.

3. Протягом навчального дня проводить моніторинг стану здоров’я учнів, а також організовує регулярну комунікацію з батьками учнів для з’ясування стану здоров’я учнів.

4. Повідомляє сестрі медичній (класному керівникові, адміністрації) про будь-які симптоми гострого респіраторного захворювання, виявлені в учня.

5. Організовує питний режим учнів із використанням індивідуального посуду.

6. Перед початком уроків англійської мови, інформатики  організовано супроводжує учнів до вчителя-предметника, який бере на себе відповідальність за дотримання учнями гігієнічних норм. Після завершення уроків англійської мови, інформатики вчителі-предметники організовано супроводжують учнів до класного керівника, який бере на себе відповідальність за дотримання учнями гігієнічних норм.

7. Після кожного уроку провітрює приміщення.

8. Після закінчення навчальних занять виводить учнів на шкільне подвір’я, де на них чекають батьки або особи, які супроводжують учнів, на яких покладається відповідальність за дотримання учнями гігієнічних норм за межами закладу освіти.

ІV. Дії класного керівника

(виконує також учитель початкових класів)

1. Інформує батьків про правила організації освітнього процесу, відвідування закладу освіти та перебування в ньому в умовах профілактики розповсюдження коронавірусної хвороби.

2. Надає роз’яснення батькам учнів щодо необхідності впровадження в закладі освіти обмежувальних заходів стосовно відвідування закладу освіти сторонніми особами.

3. Спілкування з батьками проводить переважно дистанційно за допомогою будь-яких засобів зв’язку.

4. Проводить роз’яснювальну роботу з учнями щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби.

5. Перед початком занять проводить опитування учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби.

6. Протягом дня регулярно моніторить та аналізує відвідування занять учнями з метою раннього виявлення захворювань.

7. Інформує батьків та учнів про організацію питного режиму в закладі освіти.

8. Повідомляє сестрі медичній (класному керівникові, адміністрації) про будь-які симптоми гострого респіраторного захворювання, виявлені в учня.

V. Дії вчителя-предметника

1. Зустрічає учнів у навчальному кабінеті та слідкує за дотриманням санітарних і гігієнічних норм протягом уроку.

2. Уникає організації видів діяльності, які вимагають безпосереднього фізичного контакту між учнями.

3. Слідкує за тим, щоб після закінчення уроку діти організовано покинули навчальний кабінет для провітрювання.

4. Повідомляє сестрі медичній (класному керівникові, адміністрації) про будь-які симптоми респіраторного захворювання, виявлені в учня.

VІ. Дії учасників освітнього процесу на перерві

 Учні дотримуються норм соціального дистанціювання на вулиці (за сприятливих погодних умов) або у вестибюлі закладу освіти (під час пересування приміщенням використання захисних масок є обов’язковим для здобувачів освіти 5-11 класів і працівників закладу).

VІІ. Дії учасників освітнього процесу в їдальні

1. Прийом їжі учнями в їдальні відбувається за таким графіком:

– з 10:0 до 10:25 харчуються учні 1-А,Б класів;

– з 11:05 до 11:30 харчуються учні 2-А,Б класів;

– з 12:00 до 12:15 харчуються учні 3-А,Б класів;

- з 12:15 до 12:30 харчуються учні 4-А,Б класів;

- в 11.00 харчуються учні 5-11 класів

- ГПД 1-2 класи з 14.30 до 14.45;

- ГПД 3-4 класів з 14.45 до 15.00.

2. За одним столом одночасно можуть приймати не більше 4 учнів.

3. Учні дотримуються гігієнічних норм до, під час і після прийому їжі.

4. За дотримання гігієнічних норм і соціальне дистанціювання відповідають класні керівники (вимога стосується 1-4 класів).

5. Після прийому їжі кожною з груп учнів проводиться дезінфекція поверхонь і провітрювання їдальні.

VІІІ. Дії учнів у кімнаті гігієни

1. Учням 1-4 класів рекомендовано відвідувати кімнату гігієни під час навчальних занять.

2. Учням 5-11 класів рекомендовано відвідувати кімнату гігієни під час перерв.

3. Учні під час відвідування кімнати гігієни уникають скупчення та дотримуються соціальної дистанції.

4. Учні дотримуються санітарно-гігієнічних вимог.

ІХ. Дії після завершення освітнього процесу

1. Після завершення занять у 5-11 класах учитель-предметник, який проводив останній урок слідкує за тим, щоб учні організовано покинули заклад освіти.

2. Наприкінці дня прибиральник службових приміщень проводить миття підлоги в усіх приміщеннях закладу із застосуванням дезінфікуючих засобів, проводить дезінфекції поверхонь парт, стільців, столів, ручок, дверей.

Х. Дії педагогічних працівників при виявленні в учасників освітнього процесу симптомів хвороби

1. У разі виявлення у здобувача освіти ознак гострого респіраторного захворювання, до приїзду батьків або інших законних представників дитини, здобувачі освіти знаходяться в масках постійно до вирішення питання щодо направлення їх додому чи до закладу охорони здоров’я.

2. До прийняття відповідного рішення необхідно направити здобувача освіти до спеціально відведеного приміщення в супроводі працівника закладу освіти (ним може бути медичний працівник закладу або, в разі відсутності медичного працівника, класний керівник або інший працівник закладу (далі – уповноважена особа), визначений керівником закладу або його заступником) та невідкладно поінформувати батьків (інших законних представників). Переконайтеся в тому, що батьки здобувача освіти знають, як зв’язатися з уповноваженою особою. Ця особа має бути забезпечена стандартними засобами захисту, а також повинна дотримуватися заходів безпеки при догляді за особами з підозрою на COVID-19: носити маску і дотримуватися необхідної дистанції.

У разі, якщо дитина налякана і болісно переживає власний стан, уповноважена особа має заспокоїти дитину і залишатися з нею в окремому приміщенні, що добре провітрюється, не знімати маску і дотримуватися дистанції.

3. У разі виявлення хворого учня під час освітнього процесу керівник закладу освіти має забезпечити виконання таких заходів, як тимчасове обмеження входу до установи та користування приміщеннями.

4.У день виявлення хворого, враховуючи можливих відвідувачів закладу освіти, визначити перелік приміщень, у яких перебував хворий, та забезпечити обмеження їх використання та пересування за маршрутом переміщення хворого.

ХІ. Дії батьків

1. Ознайомитися з нормативними документами щодо попередження та нерозповсюдження коронавірусної інфекції.

2. Кожного ранку здійснювати контроль за загальним станом дитини та проводити термометрію.

3. Забезпечити дитину засобами індивідуального захисту на навчальний день (захисна маска  з розрахунку 1шт. на 3 год перебування у закладі) і питною водою в індивідуальному посуді.

4. У разі виявлення найменших ознак захворювання (нежить, біль у горлі, головний біль, підвищення температури тіла до 37,2°С і вище, кашель, осиплість голосу, почервоніння очей та інше) зобов’язані залишити дитину вдома.

ХІІ.Дії медичного працівника.

1.Медичний працівник або уповноважена особа має надіслати екстрене повідомлення  про підозру на інфекційне захворювання до лабораторного центру (відповідного його підрозділу).

2.Медичний працівник або уповноважена особа закладу реєструє випадок в журналі реєстрації.

3.Медичний працівник або уповноважена особа телефонує батькам та/або сімейному лікарю, викликає (за потреби) швидку допомогу, після прибуття батьків відправляє з ними дитину додому. За наявності показань для госпіталізації швидка медична допомога доставляє дитину до стаціонару.

4.Медичний працівник або уповноважена особа співпрацює з епідеміологами лабораторного центру в ході епідеміологічного розслідування і допомагає їм визначати коло контактних осіб:

5.Ніхто з працівників ЗЗСО, у тому числі медичний працівник чи уповноважена особа, які опікуються підозрілим випадком або підтвердженим випадком COVID-19, не має права розголошувати імені хворого або того, у кого підозрюють COVID-19, задля збереження лікарської таємниці. Обов’язок закладу освіти — запобігати булінгу та стигматизації у зв’язку з COVID-19.

ХІІІ. Дії керівника ЗЗСО у разі отримання позитивного тесту на SARS-CoV2 у здобувача освіти:

У разі отримання позитивного результату тестування на SARS-CoV2 здобувача освіти необхідно:

Якщо на COVID-19 захворів учитель, інший працівник ЗЗСО необхідно:

  1. працівники ЗЗСО, які перебували у контакті з особами, в яких лабораторно підтверджено захворювання на COVID-19, не виходять на роботу та невідкладно звертаються за медичною допомогою;
  2. якщо температура, кашель, нежить у працівника закладу з’явилися під час роботи, він має невідкладно залишити заклад освіти і звернутися до закладу охорони здоров’я за медичною допомогою; якщо ж у нього виникли такі небезпечні симптоми, як задишка, частий сухий кашель, біль у грудній клітці, температура, яку складно знизити, виражена блідість чи синюшність шкіри, повторне блювання, необхідно викликати екстрену допомогу, попередивши медиків, що є підозра на COVID-19

У приміщенні, де знаходився хворий вчитель/працівник, слід провести поза графіком провітрювання та дезінфекцію поверхонь.

Інформування учасників освітнього процесу про випадок COVID-19 у ЗЗСО:

Переконайтеся, що працівникам закладу освіти та батькам школярів відомо, що ніхто не має відвідувати заклад, якщо у нього температура, кашель, нежить. Переконайтеся, що вони розуміють, що мають залишатися вдома, якщо контактували з хворим.

Попросіть, у разі підозри, контакту чи хвороби на COVID-19 вчителів/працівників закладу і батьків учнів повідомляти про це вчителя/медичного працівника/адміністрацію.

Нагадуйте працівникам закладу та батькам учнів про особливу небезпеку COVID-19 та необхідність дотримуватися дистанції, регулярно мити руки, уникати скупчення людей, провітрювати приміщення.

Пояснюйте, як можна зменшити стрес: більше спілкуватися з рідними телефоном або онлайн, займатися улюбленими справами.

Порадьте батькам, як зробити родинне помешкання безпечнішим для дорослих та дітей (регулярно дезінфікувати поверхні й провітрювати приміщення).

Закликайте звертатися до лікаря/лікарки телефоном у разі появи небезпечних симптомів.

XIV.Гігієнічні норми для педагогічних працівників

1. Кожен педагогічний працівник зобов’язаний знати процедуру та дотримуватись правил миття та гігієнічної обробки рук антисептичними засобами:

– перед початком роботи;

– після відвідування санвузла (обов’язкова обробка антисептичним засобом);

– після кожного виходу з приміщення групового осередку, харчоблоку тощо та після повернення;

– після чхання, сякання, кашлю, витирання очей, причісування;

– у будь-яких інших випадках контакту в процесі роботи з предметами, які можуть забруднити руки.

2. Для гігієнічного знезараження рук працівники наносять мінімум 3 мл антисептика на сухі долоні, активно втираючи протягом 30 сек.

ХV. Дезінфекція навчальних і робочих кабінетів

1. Після навчальних занять столи, парти, підлога, дверні пройоми та дверні ручки в навчальних і робочих кабінетах дезінфікуються щодня шляхом розпилення або протирання хлоровмісним дезінфікуючим засобом.

Після дезінфекції проводиться провітрювання з одночасним відкриттям вікон та дверей упродовж 30 хвилин.

2. Високочастотні контактні поверхні, такі як клавіатура, комп’ютерна миша дезінфікуються щодня розчином, що містить 75% етанолу або протираються дезінфікуючими серветками.