Шевченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1

Кілійської міської ради Одеської області

 

НАКАЗ

_______________2020р.                                                                      №_____

 

Про проведення підсумкового оцінювання

та організованого завершення 2019/2020 навчального року

    

     У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню короно вірусної хвороби (COVID-19), на виконання листа Міністерства освіти і науки України №1/9-213 від 16.04.2020р. «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019/2020 навчального року» та «Щодо здійснення заходів спрямованих на організоване завершення навчального року»

НАКАЗУЮ:

1. Завершити навчальний рік відповідно до структури, визначеної закладом на початку навчального року, не пізніше 01.07.2020 року з урахуванням виконання календарно-тематичних планів.

2. Завершити оформлення шкільної документації, зокрема заповнення класних журналів, особових справ, після прийняття Урядом рішення щодо послаблення карантинних обмежень.

3. З метою запобігання поширенню короно вірусної хвороби (COVID-19) у 2019/2020 навчальному році не проводити масові заходи із залученням учасників освітнього процесу, у тому числі останній дзвінок та випускний вечір.

4. Оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв досягнень, табелів навчальних досягнень учнів завершити не пізніше 15.06.2020 року.

5. Розробити і затвердити графіки видачі випускникам 9-х класів свідоцтв про здобуття базової середньої освіти з урахуванням необхідності дотримання проти епідеміологічних вимог.

6. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Чумаченко С.Ф., Зенченко М.О.

6.1. Організувати освітній процес в умовах дистанційного навчання, у тому числі планування кількості та обсягу завдань та контрольних заходів, з урахуванням принципу здоров’язбереження, запобігаючи емоційному, ментальному та фізичному перенавантаженню учнів.

6.2. Організувати на початку 2020/2021 навчального року в 2-11 класах проведення вхідного оцінювання учнів з метою діагностування рівня навчальних досягнень учнів за попередній рік та планування подальшої роботи і систематизацію узагальнення та закріплення навчального матеріалу, що вивчався учнями дистанційно.

6.3. Запровадити гнучкий графік підсумкових контрольних робіт за ІІ-й семестр, загальна тривалість якого має становити не менше 2-х тижнів.

6.4. Оприлюднити даний наказ на сайті закладу.

7. Вчителям закладу:

7.1. Організувати освітній процес в умовах дистанційного навчання, у тому числі планування кількості та обсягу завдань та контрольних заходів, з урахуванням принципу здоров’язбереження, запобігаючи емоційному, ментальному та фізичному перенавантаженню учнів.

7.2. Забезпечити всім учням доступ до навчальних матеріалів та завдань шляхом використання різних засобів обміну інформацією.

7.3. Укласти графік дистанційних перевірочних робіт  з метою недопущення перевантаження  учнів і раціонально використання часу.

7.4. Провести підсумкове річне оцінювання навчальних досягнень учнів, враховуючи результати оцінювання з використанням технологій дистанційного навчання за ІІ-й семестр.

7.5. Згідно з рішенням педагогічної ради оцінювання  від 12.05.2020р. протокол №9 на підставі поточних оцінок та контрольних робіт виставити тематичні.

7.6. Семестрове оцінювання здійснювати на підставі тематичного оцінювання.

7.7. Річне оцінювання провести з урахуванням результатів очного навчання в І-му семестрі (до 12.03.2020р.) та результатів дистанційного навчання у період карантину.

7.8. У рядку з домашнім завдання зазначити форму роботи (відеоурок, онлайнконференція тощо).

7.9. Передбачити під час календарно-тематичного планування на 2020/2021 навчальний рік суттєве збільшення навчального часу на узагальнення та закріплення навчального матеріалу за попередній рік.

7.10. Відповідно до графіка проведення підсумкових контрольних робіт за ІІ-й семестр, попередньо надіслати учням графік проведення всіх видів оцінювання, в якому буде зазначатися форма та вид оцінювання з кожного навчального предмета, необхідні для цього ресурси, дата та час розміщення завдань , кінцевий термін та спосіб їх подання (для асинхронного режиму).

7.11. Учитель має отримати зворотній зв'язок від усіх учнів щодо ознайомлення з графіком та наявності технічної можливості виконати та надіслати завдання у зазначений термін. Якщо хтось з учнів не має можливості виконати завдання, передбачити для них інший спосіб проходження оцінювання та пересилання матеріалів.

 

8. Учителям 1-2-х класів НУШ:

8.1. Застосовувати формувальне та підсумкове оцінювання, яке здійснюється шляхом спостереження за поведінкою учнів в різних видах діяльності та відстеження динаміки успішності виконання ними навчальних завдань.

8.2. Навчальні та творчі роботи учнів систематизувати у портфоліо, яке використувати під час оцінювання для відстеження навчального поступу учнів.

9. Класним керівникам:

9.1. Надіслати копії відповідних документів електронною поштою, або в інший спосіб, з подальшим врученням оригіналу документа у вересні 2020/2021 навчального року учням 1-8, 10 класів, які не планують навчатися в іншому закладі освіти.

10. Підсумкове оцінювання учнів, які здобувають освіту за патронажною формою у 2020/2021 навчальному році здійснювати з використанням технологій дистанційного навчання.

11. Учні 11-х класів складають річне оцінювання з усіх навчальних предметів та ДПА у формі ЗНО.

12. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор закладу                                     В.М.Голубенко

 

З наказом ознайомлено:

 

Чумаченко С.Ф.

 

Мінчева Д.І.

 

Зенченко М.О.

 

Онуфрієва Т.З.

 

Безпятих Н.Є.

 

Руденко Л.В.

 

Каракуліна А.В.

 

Сватаненко Г.М.

 

Базелінська М.А.

 

Чернявська Н.Г.

 

Скляренко Л.І.

 

Александрова Р.О.

 

Вороневська О.П.

 

Донченко Р.В.

 

Кучеренко Л.М.

 

Зєнченко П.І.

 

Слободянюк С.В.

 

Смирна Н.В.

 

Бабенко О.П.

 

Сивак А.С.

 

Чернявська О.А.

 

Богданенко О.В.

 

Остапенко В.К.

 

Бабенко Л.Г.

 

Семененко П.І.

 

Василик С.О.

 

Галанова Ж.В.

 

Дерменжи А.М.

 

Остапенко Г.В.

 

Подоленко О.І.

 

Подоленко В.О.

 

Чернявська Н.М.