Шевченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1

Кілійської міської ради Одеської області

68332 Одеська область, село Шевченкове, вулиця Музики,75, тел. (04843) 3-72-40

код за ЕДРПОУ – 34211380

____________________________________________________________________________________________________________________

 

                            

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА
про організацію роботи зі зверненнями громадян
в Шевченківському ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 за 2019 рік

 

      Робота зі зверненнями громадян  проводилася у порядку, визначеному Конституцією України, Законом України ”Про звернення громадян”, іншими  інструктивно-нормативними актами, що регламентують роботу зі зверненнями громадян.

    За 2019 рік до Шевченківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 надійшло  102 звернення.

     Найбільші актуальні питання, що відображаються у зверненнях громадян за звітний період це питання навчання та поведінки учнів.

     Питання про звернення громадян розглядалися на нараді при директорові 28.08.2019р., на нараді при заступниках директора у грудні 2019р.

     На дошці оголошень та на сайті школи розміщено графік роботи директора Голубенко В.М.

     Особистий прийом громадян ведеться  щосереди  з   09.30  до 15.00 

     Звернення реєструються в журналі обліку особистого прийому громадян та в журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

     Відповідді на звернення громадян даються в день звернення, або в термін протягом 10 днів.

 

 

 

7.

Звідки

надійшли

звернення

Кількість

звернень

 

3 них

 

 

 

 

Колективних

Повторних

Від героїв, інвалідів ВВВ

Від ветеранів війни та праці, сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту

Пропозиції

Заяви, клопотання

Скарги

Інформаційні запити

Надано роз’яснення , необхідну інформацію

Надіслано на розгляд за належністю іншому органу влади, установи чи організації

Відмовлено у задоволення /клопотання, запити, скарги/

У стадії розгляду

Розглянуто, надано відповідь з порушенням термінів

Вирішено позитивно

К-сть громадян, що звернулися до органу влади з урахуванням

Від

громадян

поштою

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Від

громадян

на

особистому

прийомі

62

-

-

-

-

-

62

-

-

-

-

-

-

-

62

-

Від інших органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

62

-

-

-

-

-

62

-

 

-

 

-

-

-

62

-

 

8. Протягом 2019 року поступили звернення:

- 39 – про зарахування до 1-х класів;

-  5   - про дозвіл відпустити учнів на курси;

- 1  - про видачу дубліката документа

- 1 – у зв’язку із затримкою авансу;

- 1 – про самостійне пізвезення до пункту ЗНО в м.Ізмаїл;

-1 – про звільнення від ДПА в 9 класі (індивідуальна форма навчвання);

- 1 – про проходження педпрактики;

- 4 – про зарахування а педагогічний патронаж;

- 2 – про згоду на неповне навантаження;

-1 – про зарахування на екстернатну форму навчання;

- 1 – про інклюзивну освіту;

- 1 – про підготовку до святкування останнього дзвоника;

- 2 – ремонт класу НУШ;

- 1 - вирішення конфлікту між учнем та учителем;

- 1 – порушення дисципліни

 

 

              Директор закладу                                      В.М.Голубенко

 

Шевченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1

                                            Кілійської міської ради Одеської області          

НАКАЗ

 

    13 січня  2020р.                          с.Шевченкове                                     №____

 

 

Щодо організації роботи

зі зверненнями громадян

 

                        Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», на виконання Указів Президента України від 07.02.08 р. № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», від 07.02.08. №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», та з метою подальшого вдосконалення порядку особистого прийому громадян у закладі

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації та проведення особистих  прийомів громадян у закладі (далі –Порядок) (додаток 1).

 

2. Особистий прийом громадян здійснювати директором закладу

Голубенко В.М.

 

     3. Затвердити графік проведення особистого  прийому громадян у закладі на 2020  рік (додаток 2).

 

    

     4 .Секретарю-друкарці школи Заболотній Л.А.:

 -  якісно організовувати особистий прийом громадян школи, діловодство за зверненнями громадян вести окремо від загального діловодства.

 

 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор закладу                                                В.М.Голубенко

        

 

 

                                                          

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ по Шевченківському ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1

від «13» січня 2020р.

  №  9___

 

ПОРЯДОК

організації та проведення особистого прийому

громадян у Шевченківському ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок регулює основні питання організації та проведення особистого прийому громадян посадовими особами у відділі освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради ( далі – відділ освіти та молодіжної політики).

1.2. Посадові особи відділу освіти та молодіжної політики, які здійснюють особистий прийом громадян:

         - начальник відділу освіти та молодіжної політики;

         - головний спеціаліст відділу освіти та молодіжної політики (з кадрових питань);

         - головний спеціаліст відділу освіти та молодіжної політики (з питань загальної середньої освіти);

         - головний спеціаліст відділу освіти та молодіжної політики (з питань оформлення статусу «Багатодітна родина», присвоєння почесного звання «Мати-героїня», розподілу путівок до закладів оздоровлення та відпочинку для дітей пільгової категорії).

1.3. Основними завданнями посадових осіб, які здійснюють прийом громадян, є:

- реалізація положень Закону України від 2 жовтня 1996 р. №2393/96-ВР «Про звернення громадян», інших законів, указів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, розпоряджень Кілійської міської ради, наказів управління освіти і науки Одеської обласної державної  адміністрації з питань реалізації громадянами конституційного права на звернення;

- сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються громадяни до відділу освіти та молодіжної політики, відповідно до чинного законодавства.

1.4. Посадові особи відділу освіти та молодіжної політики, які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України «Про звернення громадян», «Про державну службу», указами Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», «Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів», Положенням про відділ освіти та молодіжної політики Кілійської міської ради, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

 

2. Організація особистого прийому громадян

 

2.1. Особистий прийом громадян начальником та головними спеціалістами  відділу освіти та молодіжної політики здійснюється згідно із затвердженим графіком.

Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни проводиться першочергово.

2.2. Організацію особистого прийому громадян начальником відділу освіти та молодіжної політики здійснює секретар-друкарка групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти та молодіжної політики.

2.3. Головні спеціалісти відділу освіти та молодіжної політики облік особистого прийому ведуть самостійно в окремих журналах особистого прийому громадян з дотриманням вимог з діловодства за зверненнями громадян та термінів розгляду.

2.4. Якщо з   питання,  за яким громадянин уже звертався раніше до відділу освіти та молодіжної політики, то перед початком розгляду повторного звернення вивчаються всі наявні матеріали справи.

2.5. У заявника можуть бути затребувані документи, що засвідчують його особу або підтверджують відповідно до законодавства його повноваження на представництво. Відсутність таких документів може бути підставою для відмови в прийомі (ст. 5 Закону України «Про звернення громадян»).

2.6. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

2.7. Посадова особа, яка веде особистий прийом, за результатами розгляду звернення громадянина має право, керуючись законодавством та в межах компетенції, прийняти одне з таких рішень:

2.7.1. задовольнити прохання чи вимогу та повідомити відвідувачу про порядок і строк виконання прийнятого рішення;

2.7.2. відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши заявника про порядок і строк оскарження прийнятого рішення;

2.7.3.  прийняти заяву або скаргу (коли питання потребують додаткового вивчення і перевірки) і пояснити відвідувачеві причини неможливості розв’язання питань під час особистого прийому, а також про порядок і строк розгляду його звернення.

2.8. Про результати розгляду звернення під час особистого прийому громадянинові, на його бажання, надається  письмова або усна відповідь.

2.9. Якщо вирішити порушене в даному зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення.

2.10. Якщо питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції відділу освіти та молодіжної політики, то посадова особа, яка веде прийом, роз’яснює йому, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації необхідно звернутися і по можливості надає допомогу (повідомляє адресу, номери телефонів тощо).

2.11. Інформація про прийняття під час особистого прийому рішення вноситься до журналу особистого прийому громадян.

Після прийняття рішення щодо звернення громадянина посадова особа, яка проводила особистий прийом, інші залучені до участі в прийомі посадові особи та громадянин, його представник, повноваження якого оформлені в установленому законодавством порядку, як правило, ставлять свої підписи у журналі обліку особистого прийому громадян. Ці підписи свідчать про їх ознайомлення з таким рішенням.

2.12. За умови прийняття остаточного рішення за зверненням у журналі особистого прийому громадян робиться відповідна відмітка, а всі матеріали щодо проведення особистого прийому формуються у справу  (за наявності письмових документів – заяви, відповіді, тощо).

2.13. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення поставлених громадянином питань посадова особа має право залучає до їх розгляду працівників  відділу освіти та молодіжної політики та керівників відповідних структурних підрозділів відділу освіти та молодіжної політики або одержує від них необхідну інформацію.

2.14. У прийомі громадян можуть брати участь їхні представники, повноваження яких оформлені в установленому законом порядку.

2.15. Громадяни, визначені судом недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників не допускаються.

2.16. Письмові  звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому, передаються секретарю-друкарці групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти та молодіжної політики для реєстрації та подальшого направлення на розгляд визначеними виконавцям з додержанням вимог з діловодства за зверненнями громадян та термінів розгляду.

 

3. Відповідальність посадових осіб

 

Посадові особи відділу освіти та молодіжної політики несуть персональну відповідальність згідно з чинним законодавством за недотримання вимог Закону України «Про звернення громадян» та інших нормативно-правових актів щодо здійснення особистого прийому громадян і розгляду їх звернень.