Шевченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1

Кілійської міської ради Одеської області

 

НАКАЗ

 

 28.08. 2019р.                                             с.Шевченкове                                              № 120-І

 

 

Про  затвердження плану заходів

з реалізації основних положень

Концепції «Нова українська  школа»

 

 

         Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з метою забезпечення практичної реалізації основних положень Концепції «Нова українська школа», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» №988-р редакція від 14.12.2016р., розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017р. №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» та з метою створення умов для впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти з 2019/2020 навчального року

 

Н А К А З У Ю:

 

  1. Затвердити план заходів з реалізації завдань Концепції “Нова  українська  школа”.

 

  1. Адміністрації школи  забезпечити  реалізацію плану.

 

  1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Зенченко М.О.:
    1. Забезпечити  координацію дій щодо виконання плану.
    2. Надавати методичну та організаційну допомогу з питань виконання плану.

Протягом 2019/2020 н. р.

   4. Розмісти  план заходів  на  сайті школи (Каракуліна А.В.).

        5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи  Зенченко М.О.

 

            Директор закладу                                    В.М.Голубенко

 

З наказом ознайомлено:

Зенченко М.О.-

Каракуліна А.В.-                                       

Додаток   1

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ  по закладу

від 28.08.2019 № 120-І

План заходів з практичної реалізації положень

Концепції  «Нова  українська  школа»

у Шевченківському ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1                                                                       у 2019/2019 н.р.

 

№ з.п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма узагальнення, практичні дії

1.

Розглянути на засіданні педагогічної ради питання щодо готовності закладу до впровадження Державних стандартів початкової загальної освіти з 2019/2020 навчального року

Серпень 2019

ЗДВР

Зенченко М.О. Сватаненко Г.М.

доповідь

2.

Розглянути питання щодо реалізації Концепції «Нова українська школа» на спільному засідання Ради школи та батьківського комітету.

 

Вересень 2019 року

ЗДВР

Зенченко М.О.  керівники МО

Розгляд питання на засіданнях методичних обєднань

3.

Розглянути питання щодо реалізації Концепції «Нова українська школа» на спільному засідання Ради школи та батьківського комітету.

Вересень

2019 року

Адміністрація

План засідання при директорові

4.

Включити до списків слухачів курсів вчителів початкових класів, які будуть працювати у першому класі в 2020/2021 навчальному році та 2021/2022н.р.

Вересень 2019 року

Адміністрація

Оформлення заявки

5.

Докладати зусиль до  формування сучасного освітнього простору шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій  у новій українській школі

Протягом навчаль-ного року

ЗДЗНВР                    Зенченко М.О.           Сватаненко Г.М. Чернявська Н.Г. Онуфрієва Т.З. Руденко Л.В.

Розгляд питання на засіданні методичного обєднання

6.

Впроваджувати різноманітні форми навчання батьків учнів із метою  формування у них спеціальних знань про розвиток дитини та дотримання принципів  педагогіки партнерства

Протягом навчаль-ного року

ЗДЗНВР                           Зенченко М.О.           Сватаненко Г.М. Чернявська Н.Г. Онуфрієва Т.З. Руденко Л.В.

Александрова Р.О.

Донченко Р.В.

Зєнченко П.І.

Смирна Н.В.

Класні батьківські збори

7

Взяти участь у  засіданнях РМО і семінарах для педагогічних працівників питання щодо оновлення змісту та форм  навчання школярів  в умовах реформування освітньої галузі

Протягом навчаль-ного року

Вчителі школи

Виконання методичних рекомендацій

8

Оновлення  банку даних вчителів початкових класів, які навчатимуть  учнів  1-ого класу Нової української школи в 2020/2021 навчальному році

Вересень 2019 року

 

ЗДЗНВР        Зенченко М.О.

 

9

Створення банку даних вчителів початкових класів, які навчатимуть  учнів  1-ого класу Нової української школи в 2021/2022  навчального року та зареєстрованих на платформі EdEra

Січень 2018 року

ЗДЗНВР        Зенченко М.О.

 

10

Створення банку даних  вчителів іноземних мов, які навчатимуть  учнів  1-ого класу Нової української школи в 2019/2020 навчальному році

квітень 2019 року

 

ЗДЗНВР        Зенченко М.О.

 

11

Онлайн – навчання, вебінари, теоретичні семінари, семінари-практикуми, дистанційний курс на платформі EdEra для вчителів початкових класів, вчителів іноземних мов, вчителів обазотворчого мистецтва, інформатики, які навчатимуть  учнів  1-2 класів  Нової української школи в 2019/2020, 2020/2021 навчальних роках

 Протягом року

ООІУВ, платформа EdEra, видавництва «Основа», «Генеза», ЗДНВР Зенченко М.О.

 

12

Організаційні питання щодо проведення ООІУВ настановчих очних сесій для вчителів початкових класів, які навчатимуть  учнів  1-ого класу Нової української школи в 2021/2022 навчальному році

 жовтень2019 року

ООІУВ, ЗДНВР Зенченко М.О. Чумаченко С.Ф., вчителі інформатики

 

13

   З метою оволодіння навичками роботи з мультимедійною (інтерактивною) дошкою, впровадження ІКТ в освітній процес 

Протягом року

Сватаненко Г.М.

Чернявська Н.Г.

Остапенко В.К.

Руденко Л.В.

Онуфрієва Т.З.

Зєнченко П.І.

Смирна Н.В.

 

14

Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи (надання методичної допомоги, консультацій, підготовка інформаційних листів, виступів на нарадах директорів закладів освіти, розгляд питань на засіданнях методичної ради методичного кабінету тощо)

Постійно

ЗДНВР

Зенченко М.О.

Розгляд питання на засіданні методичного обєднання

15

Опрацювання законодавчих, нормативних, інструктивно-методичних матеріалів щодо Нової української школи, які розміщено в рубриці «Нова українська школа» на сайті МОН України та на сайті «Нова українська школа», на сайті ООІУВ

Постійно

ЗДНВР

Зенченко М.О.

Розгляд питання на засіданні методичного обєднання

16

Організація роботи щодо відбору та замовлення підручників для

3-го класу НУШ

2020 р.

  

 

ЗДНВР

Зенченко М.О., бібліотекар Василик С.О.

 

17

Засідання МО вчителів початкових класівякі будуть викладати в  1-3 класах  Нової української школи в 2020/2021 навчальному році, з метою опрацювання нового Державного стандарту початкової загальної освіти, Типової навчальної програми початкової школи, ознайомлення зі структурою та змістом підручників НУШ.

 

Сватаненко Г.М.

Розгляд питання на засіданні методичного обєднання

18

Оновити зміст діяльності шкільної бібліотеки шляхом впровадження ІКТ.

Протягом навчального року

Бібліотекар

 

19

Передбачити впровадження інклюзивних форм навчання для дітей із особливими освітніми потребами.

До кінця навчального року

Адміністрація

 

20

Забезпечити проведення спільних заходів школи і ДНЗ з реалізації наступності в пріоритетних напрямках впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти.

Протягом навчального року

Адміністрація

Спільні заходи ДНЗ та ЗЗСО

21

Анонсування на сайті школи актуальних матеріалів щодо НУШ

Постійно

Педагог-організатор Каракуліна А.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шевченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1

Кілійської міської ради Одеської області

 

НАКАЗ

 

 ____________  2019р.                             с.Шевченкове                                              № ______

 

Про підсумки реалізації основних      

положень Концепції «Нова    

українська школа»

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції Нової української школи, затвердженої Кабінетом Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988 – р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 903 – р «Про затвердження плану заходів на 2017 – 2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», наказу Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2018 року № 283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи», наказу по закладу  «Про  затвердження плану заходів

з реалізації основних положень Концепції «Нова українська  школа» від 31.08.2018 року № 100, проводилося вивчення даного питання.

Вивчення проводилось протягом  2018/2019 навчальоного року, яке здійснювалося за такими напрямками:

·        співбесіда з класним керівником 1 класу;

·        створення нового освітнього простору;

·        дотримання вимог Державного стандарту початкової освіти;

·        внутрішні документи

·        ведення ділової документації;

·        висвітлення в класі освітньої діяльності першокласників;

·        проведення ранкових зустрічей.

З метою реалізації основних положень Концепції «Нова українська школа» в навчальному закладі  розроблено та затверджено заходи щодо модернізації роботи початкової школи:

·        пройдено курси підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, заступника директора з навчально-виховної роботи для роботи в умовах Нової української школи протягом  2018/2019 навчального року;

·        учителі початкових класів та адміністрація школи пройшли дистанційний курс навчання на платформі EDERA;

·        дане питання розглядалося на засіданнях педагогічної ради (протокол  №3   від 29.10.2018 року «Нова українська школа – ключова реформа МОН України»; протокол № 11 від 16.05.2018 року «Про вибір і замовлення підручників для 2 класу на 2019/2020 н.р.»; протокол №13 від 24.05.2018 року «Про затвердження Освітньої програми на 2018/2019 н.р.», протокол №14 від 29.05.2018 року «Про затвердження річного плану роботи закладу  на 2018/2019 н.р.»;

        питання впровадження основних положень Концепції НУШ обговорювалося на нарадах при директорі ( від 04.09.2018 року «Про організацію освітньої діяльності в 1 класі у 2018/2019 н.р.»;

        детально вивчено, проаналізовано та прийнято ряд рішень щодо організації освітньої діяльності в 1класі НУШ на засіданні предметно-методичної комісії вчителів початкових класів (протокол №1 від 29.08.2018року «Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в ЗЗСО навчальних предметів та організації освітнього процесу в 2018/2019 н.р.», протокол №1 від 29.08.2018 року «Про запис у класному журналі 1 класу інтегрованого курсу «Я досліджую світ», протокол №1 від 29.08.2018 року «Щоденні 5. Читання для себе», ·        сплановано роботу предметно-методичної комісії вчителів початкових класів на  2018/2019 н.р., де до плану роботу включено наступні  питання:

-         січень 2019 року - «Ранкові зустрічі у 1 класі», «Педагогіка партнерства», «Умови реалізації принципу наступності між дошкільною та початковою ланками освіти, щодо підготовки 5-річих дітей до школи»;

-         квітень 2019 року – «Щоденні 3 на уроках математики», «Результативність відвідування уроків у 1 класі та занять підготовчої групи ЗДО»;

·        проведено класні батьківські збори в 1 класі (протокол №1 від 20.09.2018 року), на яких було розглянуто питання залучення батьків до освітнього процесу НУШ; адаптаційного періоду для учнів 1 класу Нової української школи;

·        проведено збори з батьками майбутніх першокласників (протокол № 3 від 16.01.2019 року) на яких розкрито особливості освітнього процесу Нової української школи;

·        видано ряд наказів по закладу:

-         наказ № 100 від 31.«Про затвердження Плану заходів на 2018/2022 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова  українська школа»;

 -         наказ №188 від 20.12.2018 року «Про особливості адаптації до навчального процесу учнів 1 класу».

Для створення належного освітнього простору було залучено кошти державного, місцевого, а також батьківського бюджетів. За кошти освітньої субвенції та місцевого бюджетів придбано меблі, техніку, дидактичний матеріал. За спонсорські кошти батьків повністю змінено дизайн коридору І поверху: облаштовано осередок відпочинку для учнів початкової школи.

Відповідно до наказу МОН України від 13.02.2018 рок № 137 «Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів початкової школи» класна кімната 1 класу укомплектована шкільними меблями: наявні одномісні антисколіозні парти, стільці.

На виконання наказу МОН України від 23.03.2018 року №283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи», у 1 класі створено 8 осередків:

·        осередок навчально-пізнавальної діяльності з відповідними меблями;

·        змінні тематичні осередки, в яких розміщуються дошки, стенди, фліпчарт;

·        осередок для гри, оснащений настільними іграми, інвентарем для рухливих ігор, LEGO;

·        осередок творчої діяльності з поличками для зберігання приладдя та стендом для змінної виставки дитячих робіт;

·        куточок живої природи;

·        осередок відпочинку з килимом для сидіння та гри , стільцями;

·        дитяча класна бібліотечка;

·        осередок вчителя,оснащений столом, стільцем, ноутбуком, інтерактивною дошкою, прінтер.

Освітній простір в 1 класі організовано таким чином, що учитель може спостерігати за діяльністю дітей в усіх осередках. Дизайн кабінету спрямований на розвиток дитини та мотивацію до навчання. Учні володіють інформацією про тему тижня, знають призначення осередків, вільно спілкуються, працюють в групах, парах. Для організації освітньої діяльності вчителька проводить ранкові зустрічі, використовує  LEGO 6 цеглинок, учні забезпечені підручниками та зошитами.

Відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних дисциплін у 2018/2019 н.р., згідно рішення педагогічної ради освітній процес в 1 класі здійснюється за типовою освітньою програмою під керівництвом Савченко. Вчителі забезпечена календарно-тематичним плануванням, модельними програмами, методичним посібником «Порадник для вчителя».

Аналіз ведення шкільної документації показав, що записи в класному журналі 1 класу ведуться відповідно до Інструкції щодо заповнення класного журналу  для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН України від 08.04.2015 року № 412 та з урахуванням методичних рекомендацій щодо заповнення класного журналу для учнів 1-4 класів загальноосвітніх закладів ( лист МОН України від 21.09.2015 року № 2/2-14-1904-15 та від 22.05.2018 року № 1/9-332); наказу МОН України від 07.12.2018 року № 1362 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів 1 класу Нової української школи».

На виконання наказу МОН № 924 від 20.08.2018 року «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу Нової української школи» станом на жовтень місяць 2018 року наявні свідоцтва досягнень учнів, в яких зафіксовано проміжний звіт.

Належним чином оформлено особові справи учнів 1 класу.

Виходячи з вищезазначеного,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.   Роботу з реалізації  основних положень Концепції «Нова українська школа» вважати задовільною.

2.    Адміністрації закладу:

2.1. Продовжити роботу по забезпеченню освітнього процесу в 1 класі   необхідним обладнанням відповідно до примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів початкової школи.                                                                         Протягом навчального року

3. Класним керівникам 1-АБ класів Сватаненко Г.М., Чернявській Н.Г.:

3.1. Дотримуватися вимог Державного стандарту початкової освіти, вивчення навчальних дисциплін в 2 класі НУШ здійснювати відповідно до типової освітньої програми під керівництвом Савченко.                                                                           (постійно)

3.2. Дотримуватися методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору (наказ Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2018 року № 283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи»).

                                                                                                                   (постійно)

3.3. При веденні шкільної документації керуватися   Інструкцією щодо заповнення класного журналу  для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН України від 08.04.2015 року № 412,   методичними рекомендаціями щодо заповнення класного журналу для учнів 1-4 класів загальноосвітніх закладів ( лист МОН України від 21.09.2015 року № 2/2-14-1904-15 та від 22.05.2018 року № 1/9-332),  наказом МОН №1362 від 07.12.18 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української школи».   (постійно)

3.4. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювати відповідно до наказу МОН № 924 від 20.08.2018 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу Нової української школи»  та листа МОН від 18.05.2018 №2.2-1256 та від 21.05.2018 №2.2 – 1255 «Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів».                     (постійно)

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Зенченко М.О. надавати методичну допомогу у організації освітньої діяльності в 1 класі НУШ. Постійно 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Директор закладу                                                       В.М.Голубенко

 

З наказом ознайомлено

Зенченкооо М.О.-