Шевченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1

Кілійської міської ради Одеської області

НАКАЗ

21.08. 2019 р.                                                  с.Шевченкове                                          № 109-І

Про організацію освітнього  процесу

у 2019/2020  навчальному році

 

          На виконання Закону України «Про освіту», статей 15, 16 Закону України «Про загальну середню освіту», вимог наказів Міністерства освіти і науки України: № 268 від 21.03.2018 «Про затвердження типових освіт­ніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти»; № 407 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» (для 2-4 класів); № 405 від 20.04.2018 «Про затвердження ти­пової освіт­ньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ сту­пеня»;№ 627 від 12.06.2018 «Про затвердження типової освіт­ньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами»№ 408 від 20.04.2018 «Про затвердження ти­пової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ сту­пе­ня» (для 10-х класів, Державний стандарт 2011 року); № 406 від 20.04.2018 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (для 11-х класів, Державний стандарт 2004 року), на виконання рішення педагогічної ради та ради школи від 30.08.2018 № 1 та з метою чіткої організації педагогічного та учнівського колективів на виконання навчальних планів у відповідності до Освітньої програми школи, забезпечення якісного освітнього процесу

Н А К А З У Ю:

1. 2019/2020 навчальний рік розпочати 2 вересня 2019 року і закінчити   річним оцінюванням та державною підсумковою атестацією навчальних досягнень учнів не пізніше  16 червня 2020 р.

2.  Навчальні заняття організувати за семестровою системою:

І семестр – з 2 вересня по 24 грудня 2019 року,

П семестр – з 13 січня по 26 травня 2020 року.

3. Впродовж навчального року для учнів провести канікули (орієнтовно):

Осінні                       28 жовтня по 03 листопада    2019р.

Зимові                      25 грудня 2019р. по 12 січня   2020р. Весняні                    30 березня по 05 квітня 2020р.

4. Навчальний процес організувати за 5-денним тижневим режимом занять для 1-11 класів.

5. Затвердити режим роботи школи в одну зміну, 2 групи продовженого дня (1-4 класи).

6. Організовувати  індивідуальне навчання учнів відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом  МОНУ від 12.01.2016 р. № 8.

7. Організувати навчання учениці за інклюзивною формою навчання регламентоване Порядком  організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України  від 15 серпня 2011 р. № 872.

8. Мова освітнього процесу – українська.

9. Провести свято Останнього дзвоника по закінченню навчального року.

10. Оцінювання освітнього рівня здобувачів освіти, які закінчили 1-2 класи здійснити вербально, відповідно до наказу МОН України № 924 від 20.08.2018 року по закінченню 1-го класу учням видати свідоцтво досягнень; контроль за відповідністю освітнього рівня здобувачів освіти 3, 5,8, 10-х класів здійснюється шляхом річного оцінювання; здобувачів освіти, які закінчили 4, 9  класи здійснюється шляхом державної підсумкової атестації, учнів 11 класів шляхом ЗНО.

11. Після проведення державної підсумкової атестації провести урочисті збори з нагоди вручення документів про освіту випускників  9, 11-х класів.

12.  Усім учителям спланувати виконання Освітньої програми школи, навчальних програм, враховуючи структуру навчального року, режим роботи школи, методичні рекомендації МОН України щодо вивчення предметів у 2019/2020 н. р. календарно-тематичні плани з предметів, факультативів, занять індивідуальної форми навчання, плани виховної роботи подати на погодження:

                        на І семестр до 15 вересня 2019 р.,

                        на П семестр – до 11 січня 2020 р.;

планування гурткової роботи, позакласної роботи з фізкультури:

                        на І семестр до 15 вересня 2019 р.,

                        на П семестр – до 11 січня 2020 р.

11. Затвердити розклад дзвінків та погодити режим роботи школи з ПК до 01.09.2019 року.

12. Навчальний день у школі  розпочинати о 8 годині 30 хвилин.

13. Не допускати порушення санітарно-гігієнічних вимог при організації освітнього процесу. Дотримуватись вимог гранично допустимих обсягів домашніх завдань, щоб витрати на їх виконання не перевищували: 2 класи — 45 хв.; 3 класи — 1—1 год. 10 хв.; 4 класи — 1,5год.; 56 класи —2,5 год.; 79 класи — 3год.; 10—11 класи — 4 год. В 1-х класах домашніх завдань не задавати.

14. З метою адаптації п’ятикласників до нових умов навчання у І чверті не ставити учням бали початкового рівня навчальних досягнень з усіх предметів крім контрольних робіт. Протягом навчання вчителям не створювати психотравмуючі ситуації при виставленні оцінок за контрольні роботи, за тему, за семестр тощо. Оцінки виставляти не формально, а з урахуванням особистих якостей і досягнень кожного учня.

15. Заступникам директора з навчально-виховної роботи Чумаченко С.Ф., Безпятих Н.Є. скласти графіки чергування вчителів та учнів.

16. Чергування вчителів починати за 20 хв. до початку занять і закінчувати через 20 хвилин після закінчення останнього уроку.

17. Під час перерв чергові вчителі згідно із графіком, затвердженим директором школи та погодженим з ПК, чергують на своїх постах і несуть відповідальність за поведінку дітей на всіх перервах, забезпечуючи дисципліну та безпеку учасників освітнього процесу. Черговий адміністратор забезпечує та контролює якість чергування вчителів, педагог-організатор, класні керівники - учнів.

18. Класні керівники організовують і несуть відповідальність за якість чергування учнів. Контроль за чергуванням класів, педагогічних працівників здійснює заступники директора з навчально-виховної роботи

Чумаченко С.Ф.,  Безп’ятих Н.Є.

19. В кожному навчальному кабінеті закріпити за учнями робоче місце з урахуванням санітарно-гігієнічних норм, листків здоров’я та з метою забезпечення порядку та дисципліни, збереження меблів та майна.

                                                                                   

20. Всім вчителям забезпечити прийом і здачу кабінетів між уроками. За збереження кабінету (класної кімнати), його обладнання, меблів тощо повну відповідальність несе вчитель, який працює в кабінеті (класній кімнаті), та відповідальна особа за даний кабінет.

21. Класні керівники забезпечують контроль за відвідуванням учнів закладу відповідно до Інструкції з обліку дітей. До 09.00 щоденно подавати відомості про відсутніх учнів та причину відсутності соціальному педагогу.

22. Класним керівникам заборонити відпускати учнів з уроків без дозволу адміністрації та без заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

23. Робочий час вчителя починається за 15 хвилин до початку уроку. Вчитель, який іде в клас на перший урок, зобов’язаний взяти класний журнал в методичному кабінеті, вчитель після останнього уроку заносить журнал в методкабінет.

24. На внесення змін у класному журналі щодо зарахування чи вибуття здобувачів освіти тощо має право лише класний керівник на підставі наказу директора школи.

25. Виправлення оцінок в класних журналах не допускати (в разі помилки за письмовою заявою (поясненням) вчителя дозволяється закреслення помилково виставленої та запис поряд правильної оцінки, що затверджується печаткою директора).

26. Всі записи в шкільній документації вести кульковою ручкою чорного кольору з дотриманням вимог єдиного орфографічного режиму.

27. Ведення щоденника є обов’язковим для кожного учня 2-11 класів. Класний керівник щотижня перевіряє ведення щоденників та забезпечує зворотний зв’язок із батьками через щоденник.

28. Сторонні особи не допускаються на уроки без дозволу адміністрації.

29. Заборонити проведення замін уроків за домовленістю між учителями.

30. Вихід на роботу працівників після хвороби можливий лише за наявності лікарняного листка, вихід учнів на навчання – за наявності довідки від лікаря.

31. На підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.08.2012 р. № 888 заборонити принесення в школу вогнепальної, холодної зброї, алкогольних та тютюнових виробів, наркотичних засобів, порнографічної продукції.

32.  Під час уроків мобільні телефони мають бути вимкнені в усіх учасників освітнього процесу.

33. В канікулярний час педагогічний колектив працює за окремим графіком та планом, затвердженим директором закладом.

34. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступників з навчально-виховної роботи Чумаченко С.Ф., Безпятих Н.Є., Зенченко М.О. 

                            

                

 

Директор закладу                                             В.М.Голубенко

 

З наказом ознайомлено:

Чумаченко С.Ф.-

Безпятих Н.Є.-

Зенченко М.О.-