Виховні години 5-7 кл. проводились згідно  реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді. В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку української державності як консолідуючого чинника розвитку українського суспільства та української політичної нації. Важливу роль у навчально-виховному прцесі посідає відновлення історичної пам'яті про тривалі державницькі традиції України. Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу., Батьківщини, держави,нації.

Патріотичне виховання - складова національного виховання, головною метою  якого  є ставлення    самодостатнього громадянина-патріота України.