Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами

власних надходжень

(форма N 4-2м)

за перше півріччя 2021 року