Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу II)

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду

(форма N 2м)

за перше півріччя 2021 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

Установа

Шевченківський заклад загальної середньої освіти №1 Кілійської міської ради

за ЄДРПОУ

34211380

Територія

Шевченкове

за КОАТУУ

5120283904

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  - 

 

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  - 

 

 

 

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  006 - Орган з питань освіти і науки

 

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)  0611142 - Інші програми та заходи у сфері освіти

 

 

 

 

Періодичність: квартальна (проміжна) 

Одиниця виміру: грн. коп.

 

 

 

 

 

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)

Залишок на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові

за звітний період (рік)

Залишок

на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів -  усього

Х

010

7700,00

7700,00

-

7700,00

7700,00

-

у тому числі:

Поточні видатки

2000

020

7700,00

-

-

7700,00

7700,00

-

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

-

-

-

-

-

-

Оплата праці

2110

040

-

-

-

-

-

-

Заробітна плата

2111

050

-

-

-

-

-

-

Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

Суддівська винагорода

2113

070

-

-

-

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

080

-

-

-

-

-

-

Використання товарів і послуг

2200

090

7700,00

-

-

7700,00

7700,00

-

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

100

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202100000028330353

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

Кошти на реєстраційному рахунку

 

ст. 1 з 4

                                 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

110

-

-

-

-

-

-

Продукти харчування

2230

120

7700,00

7700,00

-

7700,00

7700,00

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

130

-

-

-

-

-

-

Видатки на відрядження

2250

140

-

-

-

-

-

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

150

-

-

-

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

160

-

-

-

-

-

-

Оплата теплопостачання

2271

170

-

-

-

-

-

-

Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

180

-

-

-

-

-

-

Оплата електроенергії

2273

190

-

-

-

-

-

-

Оплата природного газу

2274

200

-

-

-

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

210

-

-

-

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

220

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

230

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних   (регіональних) програм

2281

240

-

-

-

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені  до заходів розвитку

2282

250

-

-

-

-

-

-

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

260

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

270

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

280

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

290

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

300

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

310

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

320

-

-

-

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

330

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

340

-

-

-

-

-

-

Стипендії

2720

350

-

-

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

360

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

370

-

-

-

-

-

-

Капітальні видатки

3000

380

-

-

-

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

390

-

-

-

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

400

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

410

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202100000028330353

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

Кошти на реєстраційному рахунку

 

ст. 2 з 4

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

420

-

-

-

-

-

-

Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

430

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

440

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

450

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

460

-

-

-

-

-

-

Реконструкція  та  реставрація

3140

470

-

-

-

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

480

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація  інших об’єктів

3142

490

-

-

-

-

-

-

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

500

-

-

-

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

510

-

-

-

-

-

-

Придбання землі  та нематеріальних активів

3160

520

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

530

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

540

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

550

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

560

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

570

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

580

-

-

-

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

4110

590

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

600

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

610

-

-

-

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

620

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

4200

630

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

640

-

-

-

-

-

-

Інші видатки

5000

650

X

-

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202100000028330353

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

Кошти на реєстраційному рахунку

 

ст. 3 з 4

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Нерозподілені видатки

9000

660

-

-

-

-

-

-

1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

 

 

ВІКТОРІЯ ГОЛУБЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

МАРІАННА РЕЗВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" 08 " липня 2021р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202100000028330353

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

Кошти на реєстраційному рахунку

 

ст. 4 з 4