липень 2021
Код програмної класифікації   0611021                  
Вид коштів   0                        
Дата виписки органу Державного казначейства Видатки за кодами економічної класифікації Разом:
2111 2120 2210 2220 2230 2240 2800 2250 2272 2273 2275
1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 16 18
споч.року 937903,36 206309,97 19319,88 996,90 99870,44 9537,98 22460,49 940,00 0,00 70474,85 0,00 1367813,87
місцевий бюджет 193423,98 42581,88 82,80   4088,72 791,47   0 0 4 323,88   245292,73
                        0,00
                        0,00
                        0,00
                        0,00
                        0,00
                        0,00
                        0,00
                        0,00
                        0,00
                        0,00
                        0,00
                        0,00
за м-ц 193423,98 42581,88 82,80 0,00 4088,72 791,47 0,00 0,00 0,00 4323,88 0,00 245292,73
                         
с нач год 1131327,34 248891,85 19402,68 996,90 103959,16 10329,45 22460,49 940,00 0,00 74798,73 0,00 1613106,60
                         
                         
                         
план 1734400,00 391400,00 211840,00 5000,00 173280,00 82540,00 22500,00 1840,00 0,00 95900,00 7000,00 2725700,00
остаток 603072,66 142508,15 192437,32 4003,10 69320,84 72210,55 39,51 900,00 0,00 21101,27 7000,00 1112593,40