Додаток 25
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункту 5 розділу II)
 
Довідка
 про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не
відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт
 про заборгованість за бюджетними
коштами»
на  01  січня 2021 року
      КОДИ
Установа Шевченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Кілійської міської ради Одеської області за ЄДРПОУ 34211380
Територія Шевченкове за КОАТУУ 5120283904
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -         
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки      
Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн. коп.
         
           
           
     
Назва показників Код рядка На початок звітного року На кінець звітного
періоду (року)
дебет кредит дебет кредит
1 2 3 4 5 6
Допомога і компенсації громадянам 010 1 524,00 1 524,00 - -
допомога і компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 011 - - - -
допомога по тимчасовій непрацездатності, вагітності і пологах, на поховання 012 1 524,00 1 524,00 - -
Розрахунки за операціями з внутрівідомчої передачі запасів 020 - - - 257 914,00
Розрахунки за депозитними операціями 030 - - - -
з грошовими документами, матеріальними цінностями та іншими депозитними операціями 031 - - - -
у залишках коштів на рахунках 032 - - - -
Інша заборгованість
у тому числі[1]:
040 - - - -
  041 - - - -
  042 - - - -
  043 - - - -
  044 - - - -
  045 - - - -
  046 - - - -
  047 - - - -
  048 - - - -
  049 - - - -
Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов’язаннями, не взятими на облік органами Казначейства 050 X - X -
Розрахунки за іншими операціями
у тому числі[1]:
060 - - - -
  061 - - - -
                           
  062 - - - -
  063 - - - -
  064 - - - -
  065 - - - -
  066 - - - -
  067 - - - -
  068 - - - -
  069 - - - -
Разом 070 1 524,00 1 524,00 - 257 914,00
   
         
Керівник   ВІКТОРІЯ ГОЛУБЕНКО
         
Головний бухгалтер   МАРІАННА РЕЗВА
         
" 19 " січня 2021р.