Додаток 14
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 5 розділу II)
 
Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного
(місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших
рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби України, та
поточних рахунках, відкритих в установах банків
 
станом на  01  січня 2021р.  
             
         
Установа Шевченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Кілійської міської ради Одеської області  
Періодичність:   річна
Одиниця виміру:  грн. коп.
           
                               

з/п
Номер реєстраційного (спеціального реєстраційного), іншого та поточного рахунку Найменування органу Державної казначейської служби України, установи банку Сума залишку коштів  
1 2 3 4  
1 UA988201720344290003000146734 УДКСУ у Кiлiйському районі 0,00  
2 UA948201720344210001024146734 УДКСУ у Кiлiйському районі 0,00  
3 UA888201720344290001002146734 УДКСУ у Кiлiйському районі 0,00  
4 UA648201720344240001010146734 УДКСУ у Кiлiйському районі 0,00  
5 UA628201720344250001000146734 УДКСУ у Кiлiйському районі 0,00  
6 UA078201720344260004000146734 УДКСУ у Кiлiйському районі 0,00  
7 UA778201720344271001102146734 УДКСУ у Кiлiйському районі 0,00  
8 UA518201720344231001100146734 УДКСУ у Кiлiйському районі 0,00  
9 UA508201720344211001188146734 УДКСУ у Кiлiйському районі 0,00  
10 UA118201720344211001117146734 УДКСУ у Кiлiйському районі 0,00  
11 UA788201720344241001200146734 УДКСУ у Кiлiйському районі 76 388,71  
12 UA088201720344251001300146734 УДКСУ у Кiлiйському районі 524,00  
13 UA748201720355109002000146734 УДКСУ у Кiлiйському районі 0,00  
  Усього   76 912,71  
             
             
Керівник ВІКТОРІЯ ГОЛУБЕНКО  
             
Головний бухгалтер МАРІАННА РЕЗВА  
             
" 19 " січня 2021р.