Додаток 13
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 5 розділу II)
                   
Довідка
 про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної
казначейської служби України
станом  на  01  січня 2021 року
                   
Шевченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Кілійської міської ради Одеської області   УДКСУ у Кiлiйському районі
(найменування установи-клієнта)   (найменування органу Державної казначейської служби України)
                   
Станом  на  01  січня 2021 року  залишки коштів на наших рахунках, зазначені у виписках, становлять:
                   
на рахунку N UA748201720355109002000146734 Небюджетні рахунки
(номер та назва рахунку)
0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )
(цифрами)                                                                                 (словами)
                   
Підтверджуємо, що нами перевірено всі записи за виписками і встановлено їх правильність, зазначені залишки коштів повністю відповідають залишкам, наведеним у нашому бухгалтерському обліку.
                   
  М. П. Керівник       ВІКТОРІЯ ГОЛУБЕНКО
        (підпис)   (ініціали, прізвище)
                   
          МАРІАННА РЕЗВА
        (підпис)   (ініціали, прізвище)
  " 19 " січня 2021р.            
                   
Відмітка про звірку залишків 1:            
Залишки з рахунками клієнта і зразки підписів звірено, розбіжностей не виявлено.
  " 10 " лютого 2021р.            
  Штамп казначея            
                   
               
(підпис)              
                   
1 Відмітка про звірку залишку коштів на рахунках у системі електронного адміністрування податку на додану вартість не ставиться.