Додаток 12
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 5 розділу II)
                                                               
Довідка
 про підтвердження залишків на бюджетних рахунках для операцій з
бюджетними коштами
станом  на  01  січня 2021 року
                                                               
Шевченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Кілійської міської ради Одеської області   УДКСУ у Кiлiйському районі
(найменування установи-клієнта)   (найменування органу Державної казначейської служби України)
                                                               
Станом  на  01  січня 2021 року  залишки коштів на рахунках, зазначені у виписках з рахунків, становлять:на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами: 
                                                               
№ UA508201720344211001188146734 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів
(номер та назва рахунку)
0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )
(цифрами)                                                                                 (словами)
                                                               
№ UA518201720344231001100146734 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів
(номер та назва рахунку)
0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )
(цифрами)                                                                                 (словами)
                                                               
№ UA628201720344250001000146734 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів
(номер та назва рахунку)
0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )
(цифрами)                                                                                 (словами)
                                                               
№ UA078201720344260004000146734 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів
(номер та назва рахунку)
0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )
(цифрами)                                                                                 (словами)
                                                               
№ UA088201720344251001300146734 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів
(номер та назва рахунку)
524,00 ( П`ятсот двадцять чотири грн. 00 коп. )
(цифрами)                                                                                 (словами)
                                                               
№ UA118201720344211001117146734 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів
(номер та назва рахунку)
0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

 

 

                                           
№ UA888201720344290001002146734 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів
(номер та назва рахунку)
0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )
(цифрами)                                                                                 (словами)
                                         
№ UA948201720344210001024146734 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів
(номер та назва рахунку)
0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )
(цифрами)                                                                                 (словами)
                                         
№ UA988201720344290003000146734 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів
(номер та назва рахунку)
0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )
(цифрами)                                                                                 (словами)
                                         
№ UA648201720344240001010146734 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів
(номер та назва рахунку)
0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )
(цифрами)                                                                                 (словами)
                                         
№ UA778201720344271001102146734 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів
(номер та назва рахунку)
0,00 ( Нуль грн. 00 коп. )
(цифрами)                                                                                 (словами)
                                         
№ UA788201720344241001200146734 Реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів
(номер та назва рахунку)
76388,71 ( Сімдесят шість тисяч триста вісімдесят вісім грн. 71 коп. )

(цифрами)                                                                                 (словами)

 

                     
Підтверджуємо, що нами перевірено всі записи за виписками і встановлено їх правильність, зазначені залишки коштів повністю відповідають залишкам, наведеним у нашому бухгалтерському обліку.
                   
  М. П. Керівник       ВІКТОРІЯ ГОЛУБЕНКО
        (підпис)   (ініціали, прізвище)
                   
          МАРІАННА РЕЗВА
        (підпис)   (ініціали, прізвище)
  " 19 " січня 2021р.            
                   
Відмітка про звірку залишків:            
Залишки з рахунками клієнта і зразки підписів звірено, розбіжностей не виявлено.
  " 10 " лютого 2021р.            
  Штамп казначея            
                   
               
(підпис)