Додаток 2

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу II)

Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

(форма N 4-1м)

за дев'ять місяців 2020 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

Установа

Шевченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Кілійської міської ради Одеської області

за ЄДРПОУ

34211380

Територія

Шевченкове

за КОАТУУ

5120283904

Організаційно-правова форма господарювання

Комунальна організація (установа, заклад)

за КОПФГ

430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету - 

 

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету - 

 

 

 

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки

 

 

 

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611020 - Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти т.ч.з дошкільними підрозділами ( відділеннями, групами))

 

 

 

 

Періодичність: квартальна (проміжна)

Одиниця виміру: грн. коп. 

 

 

 

 

 

Показники

КЕКВ

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Залишок на початок звітного року

Перерахован о залишок

Отримано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

усього

у тому числі

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

перераховані з рахунків в установах банків

спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

усього

у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Надходження коштів – усього

X

010

124200,00

62492,86

-

-

-

92848,97

X

X

X

X

56106,98

-

За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

X

020

9200,00

X

X

X

X

4654,00

X

X

X

X

X

X

Від додаткової (господарської) діяльності

X

030

115000,00

X

X

X

X

88194,97

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202000000021500582

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

 

 

 

ст. 1 з 4

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Від оренди майна бюджетних установ

X

040

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

X

050

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

Фінансування

X

060

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Видатки – усього

X

070

124200,00

X

X

X

X

X

99234,85

-

-

-

X

X

у тому числі:

Поточні видатки

2000

080

124200,00

X

X

X

X

X

99234,85

-

-

-

X

X

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

090

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата праці

2110

100

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Заробітна плата

2111

110

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Грошове  забезпечення  військовослужбовців

2112

120

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Нарахування на оплату праці

2120

130

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Використання товарів і послуг

2200

140

100172,00

X

X

X

X

X

75377,96

-

-

-

X

X

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

51972,00

X

X

X

X

X

47888,91

-

-

-

X

X

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

160

2000,00

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Продукти харчування

2230

170

39200,00

X

X

X

X

X

21026,67

-

-

-

X

X

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

180

7000,00

X

X

X

X

X

6462,38

-

-

-

X

X

Видатки на відрядження

2250

190

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

200

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

210

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата теплопостачання

2271

220

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата водопостачання  та  водовідведення

2272

230

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата електроенергії

2273

240

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата природного газу

2274

250

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

260

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата енергосервісу

2276

270

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Дослідження і розробки,  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

280

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

290

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

300

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

310

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

320

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

330

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Поточні трансферти

2600

340

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

350

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202000000021500582

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

 

 

 

ст. 2 з 4

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

360

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

370

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Соціальне забезпечення

2700

380

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Виплата пенсій і допомоги

2710

390

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Стипендії

2720

400

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Інші виплати населенню

2730

410

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Інші поточні видатки

2800

420

24028,00

X

X

X

X

X

23856,89

-

-

-

X

X

Капітальні  видатки

3000

430

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Придбання основного капіталу

3100

440

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

450

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання)

3120

460

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальне будівництво     (придбання) житла

3121

470

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

480

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальний ремонт

3130

490

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

500

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

510

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Реконструкція та реставрація

3140

520

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

530

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

540

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

550

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Створення державних запасів і резервів

3150

560

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

570

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні трансферти

3200

580

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

590

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

600

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

610

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202000000021500582

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

 

 

 

ст. 3 з 4

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Капітальні трансферти населенню

3240

620

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

 

 

 

ВІКТОРІЯ ГОЛУБЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

МАРІАННА РЕЗВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" 08 " жовтня 2020р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autogenerated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202000000021500582

 

АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "

 

 

 

 

ст. 4 з 4