Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

(форма N 4-2м)

КОДИ

34211380

5120283904

430

 

 
за перше півріччя 2019 року

Додаток 3

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу II)

 

 

 

 

 

Установа

 

Шевченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Кілійської міської ради Одеської області

 

за ЄДРПОУ

 

 

 
 

Територія                                                                                    Шевченкове                                                                                                     за КОАТУУ

 

Організаційно-правова  форма господарювання                    Комунальна організація (установа, заклад)                                                                                                     за КОПФГ

Код  та назва відомчої  класифікації  видатків та кредитування державного бюджету        -

Код  та назва програмної  класифікації видатків та кредитування  державного бюджету        -

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової  програмної  класифікації  видатків  та  кредитування місцевих бюджетів) 0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.яч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Періодичність: квартальна (проміжна)

Одиниця виміру: грн. коп.

 

 

 

 

 

Показники

 

 

 

КЕКВ

та/або ККК

 

 

 

 

Код рядка

 

 

 

 

 

Затверджено на звітний рік

 

Залишок на початок звітного року

 

 

 

 

 

Перераховано залишок

 

 

 

 

 

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові

за звітний період (рік)

 

Залишок

на кінець звітного періоду (року)

 

 

 

 

 

усього

 

 

 

у тому числі на рахунках в установах банків

 

 

 

 

усього

 

 

 

у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

 

 

 

 

усього

 

 

у тому числі на рахунках в установах банків

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Надходження коштів - усього

X

010

26800,00

-

-

-

-

X

X

-

-

 

 
 
 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків

X

020

26800,00

X

X

X

-

X

X

X

X

Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

 

 

X

 

 

030

 

 

-

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

-

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

X

Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

040

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки

 

X

 

050

 

-

 

X

 

X

 

X

 

-

 

X

 

X

 

X

 

X

Фінансування

X

060

-

X

X

X

X

X

X

X

X

Видатки та надання кредитів - усього

X

070

26800,00

X

X

X

X

-

-

X

X

у тому числі: Поточні видатки

 

2000

 

080

 

5000,00

 

X

 

X

 

X

 

X

 

-

 

-

 

X

 

X

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

090

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата праці

2110

100

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Заробітна плата

2111

110

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

120

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Нарахування на оплату праці

2120

130

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Використання товарів і послуг

2200

140

5000,00

X

X

X

X

-

-

X

X

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

5000,00

X

X

X

X

-

-

X

X

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

160

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Продукти харчування

2230

170

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

180

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Видатки на відрядження

2250

190

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

200

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

210

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата теплопостачання

2271

220

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

230

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата електроенергії

2273

240

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата природного газу

2274

250

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

260

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Оплата енергосервісу

2276

270

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 
 
 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

 

2280

 

280

 

-

 

X

 

X

 

X

 

X

 

-

 

-

 

X

 

X

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 

2281

 

290

 

-

 

X

 

X

 

X

 

X

 

-

 

-

 

X

 

X

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 

2282

 

300

 

-

 

X

 

X

 

X

 

X

 

-

 

-

 

X

 

X

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

310

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

320

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

330

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Поточні трансферти

2600

340

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 

2610

 

350

 

-

 

X

 

X

 

X

 

X

 

-

 

-

 

X

 

X

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

360

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 

2630

 

370

 

-

 

X

 

X

 

X

 

X

 

-

 

-

 

X

 

X

Соціальне забезпечення

2700

380

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Виплата пенсій і допомоги

2710

390

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Стипендії

2720

400

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Інші виплати населенню

2730

410

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Інші поточні видатки

2800

420

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні видатки

3000

430

21800,00

X

X

X

X

-

-

X

X

Придбання основного капіталу

3100

440

21800,00

X

X

X

X

-

-

X

X

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

450

21800,00

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання)

3120

460

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

470

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальне  будівництво (придбання) інших          об’єктів

3122

480

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальний ремонт

3130

490

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

500

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

510

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реконструкція та реставрація

3140

520

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

530

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

540

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

550

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Створення державних запасів і резервів

3150

560

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

570

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти

3200

580

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

590

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

600

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 
 
 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 

3230

 

610

 

-

 

X

 

X

 

X

 

X

 

-

 

-

 

X

 

X

Капітальні трансферти населенню

3240

620

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Внутрішнє кредитування

4100

630

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання внутрішніх кредитів

4110

640

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

650

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

660

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

670

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Зовнішнє кредитування

4200

680

-

X

X

X

X

-

-

X

X

Надання зовнішніх кредитів

4210

690

-

X

X

X

X

-

-

X

X

 

 

Керівник                                                                                                                                 ГОЛУБЕНКО ВМ

 

 

 

Головний бухгалтер                                                                                                                                 ОНУФРІЄВА ІС

" 15 " липня 2019р.