Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м)

КОДИ

34211380

5120283904

430

 

 
за перше півріччя 2019 року

Додаток 2

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу II)

 

 

 

 

 

Установа

 

Шевченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Кілійської міської ради Одеської області

 

за ЄДРПОУ

 

 

 
 

Територія                                                                                    Шевченкове                                                                                                     за КОАТУУ

 

Організаційно-правова  форма господарювання                    Комунальна організація (установа, заклад)                                                                                                     за КОПФГ

Код  та назва відомчої  класифікації  видатків та кредитування державного бюджету        -

Код  та назва програмної  класифікації видатків та кредитування  державного бюджету        -

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611162 - Інші програми та заходи у сфері освіти

Періодичність: квартальна (проміжна)

Одиниця виміру: грн. коп.

 

 

 

 

 

Показники

 

 

 

 

КЕКВ

 

 

 

 

Код рядка

 

 

 

Затверджен о на звітний рік

Залишок на початок звітного року

 

 

 

 

Перерахова но залишок

 

 

 

 

Отримано залишок

 

 

 

 

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

 

 

 

усього

 

 

у тому числі на рахунках в установах банків

 

 

 

усього

у тому числі

 

 

 

 

усього

 

 

 

у тому числі на рахунках в установах банків

 

 

 

перераховані з рахунків в установах банків

 

спрямовано на погашення заборгованості загального фонду

 

 

усього

 

у тому числі перераховані з рахунків в установах банків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Надходження коштів – усього

X

010

1680,00

-

-

-

-

1680,00

X

X

X

X

-

-

За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

 

X

 

020

 

1680,00

 

X

 

X

 

X

 

X

 

1680,00

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

Від додаткової (господарської) діяльності

X

030

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

 
 
 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Від оренди майна бюджетних установ

X

040

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

 

X

 

050

 

-

 

X

 

X

 

X

 

X

 

-

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

Фінансування

X

060

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Видатки – усього

X

070

1680,00

X

X

X

X

X

1680,00

-

-

-

X

X

у тому числі: Поточні видатки

 

2000

 

080

 

1680,00

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

1680,00

 

-

 

-

 

-

 

X

 

X

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

090

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата праці

2110

100

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Заробітна плата

2111

110

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

120

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Нарахування на оплату праці

2120

130

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Використання товарів і послуг

2200

140

1680,00

X

X

X

X

X

1680,00

-

-

-

X

X

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

150

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

160

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Продукти харчування

2230

170

1680,00

X

X

X

X

X

1680,00

-

-

-

X

X

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

180

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Видатки на відрядження

2250

190

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

200

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

210

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата теплопостачання

2271

220

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

230

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата електроенергії

2273

240

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата природного газу

2274

250

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

 

2275

 

260

 

-

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

-

 

-

 

-

 

-

 

X

 

X

Оплата енергосервісу

2276

270

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

 

2280

 

280

 

-

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

-

 

-

 

-

 

-

 

X

 

X

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

 

2281

 

290

 

-

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

-

 

-

 

-

 

-

 

X

 

X

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

 

2282

 

300

 

-

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

-

 

-

 

-

 

-

 

X

 

X

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

310

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

320

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

330

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Поточні трансферти

2600

340

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 

2610

 

350

 

-

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

-

 

-

 

-

 

-

 

X

 

X

 
 
 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

 

2620

 

360

 

-

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

-

 

-

 

-

 

-

 

X

 

X

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 

2630

 

370

 

-

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

-

 

-

 

-

 

-

 

X

 

X

Соціальне забезпечення

2700

380

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Виплата пенсій і допомоги

2710

390

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Стипендії

2720

400

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Інші виплати населенню

2730

410

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Інші поточні видатки

2800

420

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні видатки

3000

430

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Придбання основного капіталу

3100

440

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

 

3110

 

450

 

-

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

-

 

-

 

-

 

-

 

X

 

X

Капітальне будівництво (придбання)

3120

460

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

470

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

480

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальний ремонт

3130

490

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

500

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

510

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Реконструкція та реставрація

3140

520

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

530

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

540

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

550

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Створення державних запасів і резервів

3150

560

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

570

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні трансферти

3200

580

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 

3210

 

590

 

-

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

-

 

-

 

-

 

-

 

X

 

X

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

 

3220

 

600

 

-

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

-

 

-

 

-

 

-

 

X

 

X

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

 

3230

 

610

 

-

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

-

 

-

 

-

 

-

 

X

 

X

 
 
 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Капітальні трансферти населенню

3240

620

-

X

X

X

X

X

-

-

-

-

X

X

 

 

Керівник                                                                                                                                 ГОЛУБЕНКО ВМ

 

 

 

Головний бухгалтер                                                                                                                                 ОНУФРІЄВА ІС

 

" 05 " липня 2019р.