Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)

КОДИ

34211380

5120283904

430

 

 
за перше півріччя 2019 року

Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу  II)

 

 

 

 

 

Установа

 

Шевченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Кілійської міської ради Одеської області

 

за ЄДРПОУ

 

 

 
 

Територія                                                                                    Шевченкове                                                                                                     за КОАТУУ

 

Організаційно-правова  форма господарювання                    Комунальна організація (установа, заклад)                                                                                                     за КОПФГ

Код  та назва відомчої  класифікації  видатків та кредитування державного бюджету         -

Код  та назва програмної  класифікації видатків та кредитування  державного бюджету         -

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611020 - Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.яч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Періодичність: квартальна (проміжна)

Одиниця виміру: грн. коп.

 

 

Показники

КЕКВ

та/або ККК

 

Код рядка

 

Затверджено на звітний рік

 

Затверджено на звітний період (рік)

Залишок на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові

за звітний період (рік)

Залишок

на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів - усього

Х

010

5540957,00

3129332,66

-

2664605,31

2664602,31

3,00

у тому числі: Поточні видатки

2000

020

5540957,00

-

-

2664605,31

2664602,31

3,00

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

4889979,00

-

-

2625889,43

2625886,43

3,00

Оплата праці

2110

040

3965228,00

2340671,83

-

2152349,69

2152349,69

-

Заробітна плата

2111

050

3965228,00

-

-

2152349,69

2152349,69

-

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

924751,00

569191,83

-

473539,74

473536,74

3,00

Використання товарів і послуг

2200

080

650767,00

-

-

38505,68

38505,68

-

 
 
 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

2890,00

-

-

1866,00

1866,00

-

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

1930,00

642,00

-

402,00

402,00

-

Продукти харчування

2230

110

47739,00

15912,00

-

13514,06

13514,06

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

8026,00

-

-

1308,67

1308,67

-

Видатки на відрядження

2250

130

5887,00

-

-

-

-

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

584295,00

194763,00

-

21414,95

21414,95

-

Оплата теплопостачання

2271

160

-

-

-

-

-

-

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

170

-

-

-

-

-

-

Оплата електроенергії

2273

180

114086,00

-

-

20225,06

20225,06

-

Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

200

470209,00

-

-

1189,89

1189,89

-

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

-

-

-

-

-

-

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

360

211,00

-

-

210,20

210,20

-

Капітальні видатки

3000

370

-

-

-

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

380

-

-

-

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

-

-

-

-

-

-

 
 
 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

Інші видатки

5000

640

X

8152,00

X

X

X

X

 
 
 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Нерозподілені видатки

9000

650

-

-

-

-

-

-

 

1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

 

Керівник                                                                                                                                 ГОЛУБЕНКО ВМ

 

 

 

Головний бухгалтер                                                                                                                                 ОНУФРІЄВА ІС

 

" 05 " липня 2019р.

 

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)

КОДИ

34211380

5120283904

430

 

 
за перше півріччя 2019 року

Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу  II)

 

 

 

 

 

 

Установа

 

Шевченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Кілійської міської ради Одеської області

 

за ЄДРПОУ

 

 

 

 
 

Територія                                                                                    Шевченкове                                                                                                     за КОАТУУ

 

Організаційно-правова  форма господарювання                    Комунальна організація (установа, заклад)                                                                                                     за КОПФГ

Код  та назва відомчої  класифікації  видатків та кредитування державного бюджету         -

Код  та назва програмної  класифікації видатків та кредитування  державного бюджету         -

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611162 - Інші програми та заходи у сфері освіти

Періодичність: квартальна (проміжна)

Одиниця виміру: грн. коп.

 

 

Показники

КЕКВ

та/або ККК

 

Код рядка

 

Затверджено на звітний рік

 

Затверджено на звітний період (рік)

Залишок на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові

за звітний період (рік)

Залишок

на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів - усього

Х

010

11760,00

11760,00

-

11760,00

11760,00

-

у тому числі: Поточні видатки

2000

020

11760,00

-

-

11760,00

11760,00

-

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

-

-

-

-

-

-

Оплата праці

2110

040

-

-

-

-

-

-

Заробітна плата

2111

050

-

-

-

-

-

-

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

-

-

-

-

-

-

Використання товарів і послуг

2200

080

11760,00

-

-

11760,00

11760,00

-

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

-

-

-

-

-

-

 
 
 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

-

-

-

-

-

-

Продукти харчування

2230

110

11760,00

11760,00

-

11760,00

11760,00

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

-

-

-

-

-

-

Видатки на відрядження

2250

130

-

-

-

-

-

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

150

-

-

-

-

-

-

Оплата теплопостачання

2271

160

-

-

-

-

-

-

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

170

-

-

-

-

-

-

Оплата електроенергії

2273

180

-

-

-

-

-

-

Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

200

-

-

-

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

-

-

-

-

-

-

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

360

-

-

-

-

-

-

Капітальні видатки

3000

370

-

-

-

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

380

-

-

-

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

 
 
 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

Інші видатки

5000

640

X

-

X

X

X

X

 
 
 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Нерозподілені видатки

9000

650

-

-

-

-

-

-

 

 

1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

 

Керівник                                                                                                                                 ГОЛУБЕНКО ВМ

 

 

 

Головний бухгалтер                                                                                                                                 ОНУФРІЄВА ІС

 

" 05 " липня 2019р.