Шевченківський заклад загальної середньої освіти  №1

Кілійської міської ради

 

НАКАЗ

 

 24.09. 2021р.                                          с.Шевченкове                                                  №181

 

 

Про  затвердження плану заходів

з реалізації основних положень

Концепції «Нова українська  школа» у 2021/2022 н.р.

 

         Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з метою забезпечення практичної реалізації основних положень Концепції «Нова українська школа», розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» №988-р редакція від 14.12.2016р., розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017р. №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» та з метою створення умов для впровадження Державного стандарту  базової загальної освіти в 2022/2023 навчальному році

 

Н А К А З У Ю:

 

  1. Затвердити план заходів з реалізації завдань Концепції “Нова  українська  школа”.

                     

  1. Адміністрації закладу  забезпечити  реалізацію плану.

 

  1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Чумаченко С.Ф.:
    1. Забезпечити  координацію дій щодо виконання плану.
    2. Надавати методичну та організаційну допомогу з питань виконання плану.

Протягом 2022/2023 н. р.

   4. Розмісти  план заходів  на  сайті закладу  (Каракуліна А.В.).

        5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи  Чумаченко С.Ф.

 

            Директор закладу                                    Вікторія ГОЛУБЕНКО

 

З наказом ознайомлено:

Чумаченко С.Ф.-

Каракуліна А.В.-                                       

Додаток   1

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ  по закладу

від 24.09.2021 №181

 

План заходів з реалізації завдань Концепції “Нова  українська  школа”

у Шевченківському закладі загальної середньої освіти  №1                                                                       

у 2022/2023 н.р.

 

№ з.п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма узагальнення, практичні дії

1.

Розглянути на засіданні педагогічної ради питання щодо готовності закладу до впровадження Державних стандарті базової загальної освіти з 2022/2023 навчального року

Вересень 2021

ЗДВР

Чумаченко С.Ф. Сватаненко Г.М.

доповідь

2.

Включити до списків слухачів курсів вчителів, які будуть викладати у п’ятому  класі в 2022/2023 н.р.

Верпень 2021 року, протягом року

Адміністрація

Оформлення заявки

3.

Докладати зусиль до  формування сучасного освітнього простору шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій  у новій українській школі

Протягом навчального року

Вчителі-предметники

Розгляд питання на засіданні методичних об’єднань

4.

Взяти участь у  засіданнях ТМО і семінарах для педагогічних працівників з питання щодо оновлення змісту та форм  навчання учнів  в умовах реформування освітньої галузі

Протягом навчального року

Вчителі закладу

Виконання методичних рекомендацій

5.

Оновлення  банку даних вчителів, які навчатимуть  учнів  в 5-х класах Нової української школи в 2022/2023 навчальному році

Вересень 2021 року

 

ЗДЗНВР        Чумаченко С.Ф.

 

6.

Онлайн – навчання, вебінари, теоретичні семінари, семінари-практикуми для  вчителів-предметників, які навчатимуть  учнів  в 5-х класах  Нової української школи в 2022/2023 навчальних роках

 Протягом року

ЗДЗНВР        Чумаченко С.Ф.

 

7.

 З метою оволодіння навичками роботи з мультимедійною (інтерактивною) дошкою впроваджувати ІКТ в освітній процес 

Протягом року

Вчителі-предметники

 

8.

Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи (надання методичної допомоги, консультацій, підготовка інформаційних листів)

Постійно

ЗДЗНВР        Чумаченко С.Ф.

Розгляд питання на засіданні методичного обєднання

9.

Опрацювання законодавчих, нормативних, інструктивно-методичних матеріалів , які розміщено в рубриці «Нова українська школа» на сайті МОН України та на сайті «Нова українська школа», на сайті КЗВО «ОАНО»

Постійно

ЗДЗНВР        Чумаченко С.Ф.

Розгляд питання на засіданні методичного обєднання

10.

Організація роботи щодо відбору та замовлення підручників для

5-го класу НУШ

2021-2022 рр.

  

 

ЗДНВР

Чумаченко С.Ф., бібліотекар Василик С.О.

 

11.

Засідання МО вчителів-предметників, які будуть викладати в 5-х класах Нової української школи в 2022/2023 н.р. з метою опрацювання нового Державного стандарту базової загальної середньої освіти, Типової навчальної програми базової школи, ознайомлення зі структурою та змістом підручників НУШ

Протягом 2021/2022 н.р.

Голови МО

 

12.

Оновити зміст діяльності бібліотеки закладу шляхом впровадження ІКТ

Протягом навчального року

Бібліотекар

 

13.

Передбачити впровадження інклюзивних форм навчання, індивідуального навчання (педагогічного патронажу)  для дітей із особливими освітніми потребами.

До кінця навчального року

Адміністрація

 

21

Анонсування на сайті закладу актуальних матеріалів щодо НУШ

Постійно

Педагог-організатор Каракуліна А.В.