Додаток   1

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ  по школі

від 25.09.2017 № 139-І

План заходів з практичної реалізації положень

Концепції  «Нова  українська  школа»

у Шевченківській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1                                                                       у 2017/2018 н.р.

 

№ з.п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма узагальнення, практичні дії

1.

Опрацювати Концепцію «Нова українська школа» з урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року» №988 редакція від 14.12.2016р. та розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017р. №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»

Вересень 2017 року

ЗДВР

Зенченко М.О. Сватаненко Г.М.

 плани заходів

2.

Розглянути на засіданні при директорові питання щодо готовності закладу до впровадження Державних стандартів початкової загальної освіти з 2018/2019 навчального року

Лютий

2018 року

ЗДВР

Зенченко М.О.

План засідання при директорові

3.

Включити до списків слухачів курсів вчителів початкових класів, які будуть працювати у першому класі в 2018/2019 навчальному році та 2019/2020н.р.

Вересень 2017 року

Жовтень 2018р року

ЗДВР

Чумаченко С.Ф.

Оформлення заявки

4.

Розглянути на батьківських зборах питання щодо впровадження в дію концепції нової української школи

15.02.

2018р.

Директор Голубенко В.М. ЗДВР                 Зенченко М.О. Сватаненко Г.М.

Протокол батьківських зборів

5.

Докладати зусиль до  формування сучасного освітнього простору шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій  у новій українській школі

Протягом навчаль-ного року

ЗДВР                    Зенченко М.О.           Сватаненко Г.М. Чернявська Н.Г. Онуфрієва Т.З. Руденко Л.В.

Розгляд питання на засіданні методичного обєднання

6.

Впроваджувати різноманітні форми навчання батьків учнів із метою  формування у них спеціальних знань про розвиток дитини та дотримання принципів  педагогіки партнерства

Протягом навчаль-ного року

ЗДВР                    Зенченко М.О.           Сватаненко Г.М. Чернявська Н.Г. Онуфрієва Т.З. Руденко Л.В.

Батьківські збори

7

Взяти участь у  засіданнях РМО і семінарах для педагогічних працівників питання щодо оновлення змісту та форм  навчання школярів  в умовах реформування освітньої галузі

Протягом навчаль-ного року

Вчителі школи

Виконання методичних рекомендацій

8

Створення банку даних вчителів початкових класів, які навчатимуть  учнів  1-ого класу Нової української школи в 2018/2019 навчальному році

Вересень 2017 року

 

ЗДВР

Зенченко М.О.

 

9

Організаційні питання щодо реєстрації на дистанційний курс вчителів початкових класів, які будуть викладати в  1-ому класі Нової української школи в 2018/2019, 2019/2020 навчальних роках,  на платформі EdEra

Січень 2018 року

ЗДВР

Зенченко М.О.

 

10

Створення банку даних вчителів початкових класів, які навчатимуть  учнів  1-ого класу Нової української школи в 2018/2019, 2019/2020 навчальних роках та зареєстрованих на платформі EdEra

Січень 2018 року

ЗДВР

Зенченко М.О.

 

11

Створення банку даних  вчителів іноземних мов, які навчатимуть  учнів  1-ого класу Нової української школи в 2018/2019 навчальному році

Січень 2018 року

 

ЗДВР

Зенченко М.О.

 

12

Організаційні питання щодо реєстрації на дистанційне навчання вчителів іноземних мов,  образотворчого мистецтва, які будуть викладати в  1-ому класі Нової української школи в 2018/2019 навчальному році,  на платформі EdEra

Січень 2018 року

ЗДВР

Зенченко М.О.

 

13

Онлайн – навчання, вебінари, теоретичні семінари, семінари-практикуми, дистанційний курс на платформі EdEra для вчителів початкових класів, вчителів іноземних мов, вчителів обазотворчого мистецтва, які навчатимуть  учнів  1-ого класу Нової української школи в 2018/2019, 2019/2020 навчальних роках

З  лютого 2018 року

ООІУВ, платформа EdEra, видавництва «Основа», «Генеза», ЗДНВР Зенченко М.О.

 

14

Організаційні питання щодо проведення ООІУВ настановчих очних сесій для вчителів початкових класів, які навчатимуть  учнів  1-ого класу Нової української школи в 2018/2019 навчальному році

З лютого 2018 року

ООІУВ, ЗДНВР Зенченко М.О.

 

15

     З метою оволодіння навичками роботи з мультимедійною (інтерактивною) дошкою, впровадження ІКТ в освітній процес відбулося навчання  педагогічних працівників школи в районних консультпунктах:

- 18.12.2017 року, 09.01.2018 року на базі Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – ліцей», керівник – учитель інформатики Кутас І.І.;

- 20.12.2017 року, 11.01.2018 року на базі Кілійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія», керівник – учитель фізики Колесніченко О.М.

Грудень 2017 року,

січень, березень 2018 року

Сватаненко Г.М.

Чернявська Н.Г.

Остапенко В.К.

 

 

16

Відвідування пілотного ЗЗСО всеукраїнського рівня в Одеській області з метою ознайомлення з практичним впровадженням НУШ

Лютий-березень 2018 року

Сватаненко Г.М.

Чернявська Н.Г.

Остапенко В.К.

 

 

17

Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи (надання методичної допомоги, консультацій, підготовка інформаційних листів, виступів на нарадах директорів закладів освіти, розгляд питань на засіданнях методичної ради методичного кабінету тощо)

Постійно

ЗДНВР

Зенченко М.О.

 

 

18

Опрацювання законодавчих, нормативних, інструктивно-методичних матеріалів щодо Нової української школи, які розміщено в рубриці «Нова українська школа» на сайті МОН України та на сайті «Нова українська школа», на сайті ООІУВ

Постійно

ЗДНВР

Зенченко М.О.

 

19

Анонсування на сайті школи актуальних матеріалів щодо НУШ

Постійно

Педагог-організатор Каракуліна А.В.

 

20

Організація роботи щодо відбору та замовлення підручників для 1-го класу НУШ

Квітень-травень 2018 року

  

 

ЗДНВР Зенченко М.О., бібліотекар Василик С.О.

 

21

Засідання МО вчителів початкових класівякі будуть викладати в  1-ому класі Нової української школи в 2018/2019 навчальному році, з метою опрацювання нового Державного стандарту початкової загальної освіти, Типової навчальної програми початкової школи, ознайомлення зі структурою та змістом підручників для 1-го класу НУШ.

Травень 2018 року

Свата ненко Г.М., Чернявська Н.Г.