З  В  І  Т

ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ І СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

(станом на 1 жовтня 2015року)

Подають:

Терміни подання:

Форма № 83-РВК

     загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності та підпорядкування –

 

(річна)

місцевому органу управління освітою (2 примірники);

не пізніше 10 жовтня

Поштова

     відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій – Міністерству освіти  і науки, молоді  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

та спорту Автономної Республіки Крим,  управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської

 

Наказ МОНмолодьспорту України

міських державних адміністрацій;

не пізніше 22 жовтня

02 липня 2012 року

     Міністерство освіти і науки, молоді та спорту  Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки

 

(за погодженням з Держстатом України)

обласних, Київської  та  Севастопольської міських державних адміністрацій:

не пізніше  12 листопада

 

     Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України;

 

 

     Головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управлінню

 

 

статистики в м.Севастополі;

 

 

     Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України – Державній службі статистики України

не пізніше 5 грудня

 

 

Респондент:

Найменування Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Кілійської районної ради Одеської області ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Тип закладу ______ загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1_________________________________________________________________________________________

 

Місцезнаходження ____68332 Одесько область, Кілійський район, с.Шевченкове, вул..Музики,77____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  (поштовий індекс, область, Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця, провулок тощо, № будинку, корпусу, № квартири, офісу)

Форма власності _______ комунальна_________________________________________________________________________________________________________________

                                (державна, комунальна, приватна)

Підпорядкування _______ Міністерство освіти і науки України __________________________________________________________________________                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

І. Склад педагогічних працівників                                                                                                      (осіб)

                        Характеристика працівників

рядка

Загальна

з них

жінок

Із загальної кількості педпрацівників (з гр.1) мають освітньо-кваліфікаційний рівень (освіту)

З графи

Кількість

З графи 1 мають стаж педагогічної роботи

 

кількість

спеціаліста або магістра (повну вищу)

бакалав-

молодшого спеціаліста

середню

загальну

1 кіль-

вакантних

до 3

від 3

від 10

 20

 

педагогіч-

 

з них:

ра

(неповну вищу)

кість

посад

ро-

до 10 

до 20

років і

 

них  праців-

Усього

спеціаліст ви-

спеціаліст

спеціаліст

спеціа-

(базову

усього

з них

пенсіо-

(число

ків

років

років

більше

Категорія працівників

ників

 

щої  категорії

1-ї категорії

2-ї категорії

ліст

вищу)

 

педагогічну

нерів

ставок)

 

 

 

 

А

Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителів 1-4-х класів*

01

8

8

8

5

3

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

1

7

Учите-

Учителів 5-11(12)-х класів (без

 

16

16

16

7

4

1

4

 

 

 

 

5

 

3

2

2

9

лів (без

учителів, наведених по рядку 03)

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

керів-

Учителів музики, образотворчого

 

5

3

4

1

1

 

2

1

 

 

 

1

 

3

 

1

1

ників за-

мистецтва, фізкультури,  захисту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кладів)

Вітчизни , трудового навчання

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ступеня

04

 

 

 

х

х

х

х

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

Директорів

I-II ступенів

05

 

 

 

х

х

х

х

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

закладів

I-III ступенів

06

1

1

1

х

х

х

х

 

 

 

х

 

 

 

 

 

1

Заступників ди-

I-II ступенів

07

 

 

 

х

х

х

х

 

 

 

х

 

 

 

 

 

 

ректорів закладів

I-III ступенів

08

3

3

3

х

х

х

х

 

 

 

х

2

 

 

 

 

3

Усього (сума даних рядків 01-08)

 

33

31

32

13

8

1

6

1

 

 

 

10

 

6

2

4

21

(без сумісників)

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователів, які не викладають

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предмети в закладах

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогів-організаторів

11

1

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

учителів, директорів, заступників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім

директорів, вихователів (які ви-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

того

кладають і не викладають пред-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(без

мети), педагогів-організаторів у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

суміс-

школах (школах-інтернатах) і

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ників)

класах для дітей, які потребують

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

корекції фізичного та (або) ро-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зумового розвитку

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    у тому числі дефектологів-спе-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ціалістів

13

 

 

 

 

 

 

 

 

х

х

х

 

 

 

 

 

 

 

бібліотекарів (завідувачів бібліо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тек)

14

1

1

1

х

х

х

х

 

 

х

 

 

 

х

х

х

х

Кількість працівників, прийнятих на роботу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за сумісництвом з інших установ, організа-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цій та підприємств

15

2

1

2

1

 

1

 

 

 

 

 

 

х

х

х

х

х

  з них мають педагогічну освіту

16

2

1

2

1

 

1

 

 

 

 

х

 

х

х

х

х

х

                                         

Із загальної кількості педагогічних працівників (з рядків 09, 10, 12) мають звання:   учитель-методист (17) ___0______,   старший учитель  (18) ___8______

Кількість учителів, які мають педагогічну освіту (з графи 1) з рядка 01 (19) __8____, з рядка 02 (20) ___15___, з рядка 03 (21)__5_____

Із загальної кількості педагогічних працівників, які мають державні нагороди та відзнаки (22) __16___, з них ”Відмінник освіти” (23) __5______

_____________________

*Без учителів, які викладають музику, образотворче мистецтво, фізичну культуру, трудове навчання лише в 1-4-х класах і включаються до рядка 03 та без учителів, які викладають українську мову в закладах (класах) з неукраїнською мовою навчання та неукраїнську мову в закладах (класах) з українською мовою навчання та іноземну мову лише в 1-4-х класах, дані про яких включаються до рядка 02.

 

 

 

                                                           ІІ. Розподіл учителів, які викладають окремі предмети (уключаючи директорів закладів та їх заступників)                                           (осіб)

 

Усього

З них за основною спеціальністю

Учителі, які мають

ряд-

учителів

української

російської

інших

 

 

 

основ

 

 

 

освітньо-кваліфікаційний рівень

ка

(сума

мови та

(зарубіжної)

неукраїнсь-

історії

фізики

математики

інформатики

хімії

географії

біології

(освіту)

 

даних граф

літератури

мови та

ких мов та

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-22)

 

літератури

літератур

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Спеціаліста або магістра (повну вищу)

01

24

5

2

 

3

1

3

1

-

1

1

Бакалавра (базову вищу)

02

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодшого спеціаліста (неповну

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вищу)

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середню загальну

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього (сума даних рядків 01-04)

05

25

5

2

 

3

1

3

1

 

1

1

   у тому числі учителів, які викла-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   дають у 1-4-х класах

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 05:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  директорів та заступників, які вик-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ладають предмети

07

4

2

 

 

 

 

1

 

 

 

 

  учителів, які ведуть викладання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  українською мовою

08

16

 

 

 

3

1

3

1

 

1

1

  пенсіонерів

09

8

1

1

 

1

 

2

 

 

 

1

Кількість вакантних посад (число

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ставок)

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того, сумісників

11

2

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

З рядка 05 розподіл педпрацівників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за віком:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     до 30 років включно

12

6

 

 

 

1

1

 

 

 

1

 

    31-40 років

13

4

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

    41-50

14

6

3

1

 

 

 

1

 

 

 

 

    51-54

15

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    55-60

16

4

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

    понад 60 років

17

3

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(продовження розділу ІІ)

Учителі, які мають

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

освітньо-кваліфікаційний рівень

ряд-

англій-

німець-

французь-

іспан-

інших

інших

музики

образотвор-

фізичної

захисту

трудового

(освіту)

ка

ської

кої

кої

ської

іноземних

предметів

 

чого

культури

Вітчизни

навчання

 

 

мови

мови

мови

мови

мов

 

 

мистецтва

 

 

 

А

Б

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Спеціаліста або магістра (повну вищу)

01

2

 

 

 

 

 

1

1

2

1

 

Бакалавра (базову вищу)

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодшого спеціаліста (неповну

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вищу)

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середню загальну

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього (сума даних рядків 01-04)

05

2

 

 

 

 

 

1

1

12

1

1

   у тому числі вчителів, які викла-

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

   дають у 1-4-х класах

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 05:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  директорів та заступників, які вик-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ладають предмети

07

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

  учителів, які ведуть викладання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  українською мовою

08

 

 

 

 

 

 

1

1

2

1

1

  пенсіонерів

09

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

Кількість вакантних посад (число

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ставок)

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того, сумісників

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З рядка 05 розподіл педпрацівників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за віком:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     до 30 років включно

12

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

    31-40 років

13

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

    41-50

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

    51-54

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    55-60

16

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

    понад 60 років

17

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Із загальної кількості учителів: тих, які протягом минулого навчального року:

                         вибули із закладу(ів) (18) _____1___, з них учителі:  1-4-х класів (19)__0__, 5-9-х класів (20) ___0____, 10-11(12)-х класів (21)__1_____

                         прибули до закладу(ів) (22) ___2____, з них учителі: 1-4-х класів (23) __0___,  5-9-х класів (24) ____2__, 10-11(12)-х класів (25) ____0____

                    молодих спеціалістів, які протягом минулого навчального року:

                         прибули до закладу(ів) за направленнями (26) ___0____, з них учителі:  1-4-х класів (27)__0___, 5-9-х класів (28) ___0____, 10-11(12)-х класів (29)____0___

                         вибули до закінчення терміну (30) ____0____, з них учителі:  1-4-х класів (31)__0___, 5-9-х класів (32) ___0____, 10-11(12)-х класів (33)__0______

                         вибули після закінчення терміну (34) ___1___, з них учителі:  1-4-х класів (35)__0___, 5-9-х класів (36) ___0____, 10-11(12)-х класів (37)__1______

                    учителів, які викладають 3 і більше предмети(38) ___3____ , з них у сільській місцевості (39) ___3___

Кількість директорів віком до 30 років включно (40) ___0_____  

Практичних психологів – усього (41) __1_______ ,  у тому числі тих, хто працює за сумісництвом  (42)___0______    

Учителів-логопедів у логопедичних пунктах (43) _____0____,    соціальних педагогів (44) _1________

____________________________________________         ____________________В.М.Голубенко_______________________________

   (підпис керівника (власника) та/або осіб,                                                                                             (П.І.Б.)

    відповідальних за заповнення форм звітності)

телефон____(04843)_37240___________________     факс _______-_______________________   електронна пошта ___ shevchenkivska-zosh-1 @rambler.ru