Кадрове забезпечення

      Укомплектованість закладу педагогічними кадрами протягом навчального року можна відмітити як добру. За минулий рік жоден педагогічний працівник не звільнився.

     Увесь педагогічний колектив має високий овсітньо-кваліфікаційний рівень

Із 41 вчителів, які працюють  в школі в 2019/2020 навчальному році всі мають вищу освіту  (100%)  Склад педагогів за кваліфікацією:

     Протягом 2019/2020 навчального року з метою активізації творчої професійної діяльності педагогів, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за результати навчання та виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці, проведена атестація вчительських кадрів. Атестувалось 8 учителів: