СХВАЛЕНО                                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ

Рішення педагогічної ради                                                Директор Шевченківської ЗОШ

Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1                                              І-ІІІ ст. № 1

від                  .2018  року                                                    _______________В.М.Голубенко    

(протокол №   )                                                                 _______________________2018 року

                                                                                             

     Освітня програма закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», на основі Типової освітньої програми закладів загальної  середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20 квітня 2018 року № 405 (додаток 2).

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

учениці 7 класу

(з українською мовою навчання)

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах      

 

Кількість годин на тиждень за на 1 учня

 

І семестр 16 робочих тижнів

 

ІІ семестр 18 робочих тижнів

 

Інваріантна складова

 

 

 

 

Мови і літератури

Українська мова

2,5+0,5

1,5

24

27

Українська література

2

1

16

18

 Англійська мова

2+1

1,5

24

27

Російська  мова

1

0,5

8

9

Зарубіжна література

2

0,5

8

9

Суспільство-знавство

Історія України

1

0,5

8

9

Всесвітня історія

1

0,5

8

9

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

0,5

8

9

Образотворче мистецтво

1

0,5

8

9

Математика

Алгебра

2

1

16

18

Геометрія

2

1

16

18

Природознав-ство

Біологія

2

1

16

18

Географія

2

1

16

18

Фізика

2

1

16

18

Хімія

1,5

0,5

8

9

Технології

Трудове навчання

1

0,5

8

9

 

Інформатика

1

0,5

8

9

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

0,5

8

9

Фізична культура

3

звільнена

 

 

 

Разом

29,5+3

14

184

207

 

 

ПОГОДЖЕНО

Батьки учениці______________

                          (підпис)

                    _______________2018

 

 

СХВАЛЕНО                                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ

Рішення педагогічної ради                                                Директор Шевченківської ЗОШ

Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1                                              І-ІІІ ст. № 1

від                  .2018  року                                                    _______________В.М.Голубенко    

(протокол №   )                                                                 _______________________2018 року

 

 

       Складений за Типовим навчальними планами спеціальних загальноосвітніх

навчальних закладів ІІ ступеня для  дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, затверджених наказом  МОНмолодьспорту України від 09.04.2015р. №416 «Про внесення  змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.08.2008р. №778 (додаток №9)

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

учня 9-Б класу

(з українською мовою навчання)

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах      

 

Кількість годин на тиждень за на 1 учня

 

І семестр 16 робочих тижнів

 

ІІ семестр 18 робочих тижнів

Мови і літератури

Українська мова

3

1,5

24

27

Українська література

3

1

16

18

Суспільство-знавство

Історія України

 

2

1

16

18

Естетична культура

Музичне мистецтво

-

 

 

 

Образотворче мистецтво

-

 

 

 

Математика

Математика

5

2

32

36

Природознавство

Природознавство

2

1

16

18

Географія

2

1

16

18

Фізика і хімія в побуті

2

1

16

18

Технології

Трудове навчання

10

5

64

72

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

0,5

0,5

8

9

Фізична культура

2

-

-

-

 

Разом

31,5-2=29,5

14

224

252

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Батьки учня______________

                          (підпис)

                    _______________2018

 

 

 

 

                     СХВАЛЕНО                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

Рішення педагогічної ради                                                Директор Шевченківської ЗОШ

Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1                                              І-ІІІ ст. № 1

від                  .2018  року                                                    _______________В.М.Голубенко    

(протокол №   )                                                                 _______________________2018 року

 

 

Складений за Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх

навчальних закладів ІІ ступеня для  дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа), затвердженим наказом  МОН України від 28.01.2014р. №80 (зі змінами) (додаток №10)

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

(з українською мовою навчання)

учня 2 класу

 

 

 
Освітні галузі
 
Навчальні предмети

 

 Кількість годин на тиждень  за Типовим навчальним планом

 

 

Кількість годин на тиждень за на 1 учня

 

І семестр 16 робочих тижнів

 

ІІ семестр 18 робочих тижнів

Мова і література (мовний і літературний компонент)

Українська мова

5

4

64

72

Англійська мова

1

1

16

18

Математика

Математика

4

2

32

36

Природознавство

Природознавство

2

0,5

8

9

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

2

Звільнений

Основи здоров’я

1

0,5

8

9

Технології

Трудове навчання

1

0,5

8

9

Сходинки до інформатики

1

0,5

8

9

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

0,5

8

9

Образотворче мистецтво

1

0,5

8

9

 Разом

20-2=18

10

160

180

 

 

ПОГОДЖЕНО

Батьки учня______________

                          (підпис)

                    _______________2018

 

 

 

                     СХВАЛЕНО                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

Рішення педагогічної ради                                                Директор Шевченківської ЗОШ

Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1                                              І-ІІІ ст. № 1

від                  .2018  року                                                    _______________В.М.Голубенко    

(протокол №   )                                                                 _______________________2018 року

 

 

Складений за Типовим навчальним планом для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа), затвердженим наказом МОН України від 21.07.2017 року №1081

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

учня 2 класу

 (з українською мовою навчання)

 

 
Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень за Типовим навчальним планом

Кількість годин на тиждень на 1 учня

Кількість годин на рік

І семестр

 16 робочих тижнів

ІІ семестр 18 робочих тижнів

Формування навичок читання і письма

4

2,25

36

40,5

Формування елементарних математичних уявлень

2

1

16

18

Ознайомлення з навколишнім

2

1

16

18

Лікувально-фізична фізкультура

2

Немає фахівця

---

---

Соціально-побутове орієнтування

4

2,75

44

49,5

Предметно-практична діяльність

4

1,5

24

27

Розвиток художньо-естетичних навичок

2

1,5

24

27

Всього

20

10

160

180

 

        

 

 

ПОГОДЖЕНО

Батьки учня______________

                          (підпис)

                    _______________2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     СХВАЛЕНО                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

Рішення педагогічної ради                                                Директор Шевченківської ЗОШ

Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1                                              І-ІІІ ст. № 1

від                  .2018  року                                                    _______________В.М.Голубенко    

(протокол №   )                                                                 _______________________2018 року

 

 

Складений за Типовим навчальним планом для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа), затвердженим наказом МОН України від 21.07.2017 року №1081

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

учениці 1 класу

(з українською мовою навчання)

 
Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень за Типовим навчальним планом

Кількість годин на тиждень на 1 учня

Кількість годин на рік

І семестр

 16 робочих тижнів

ІІ семестр 18 робочих тижнів

Формування навичок читання і письма

4

2,25

36

40,5

Формування елементарних математичних уявлень

2

1,5

24

27

Ознайомлення з навколишнім

2

1

16

18

Лікувально-фізична фізкультура

2

Немає фахівця

---

---

Соціально-побутове орієнтування

4

2,25

36

40,5

Предметно-практична діяльність

4

1,5

24

27

Розвиток художньо-естетичних навичок

2

1,5

24

27

Всього

20

10

160

180

 

 

 

        

 

ПОГОДЖЕНО

Батьки учениці______________

                                 (підпис)

                    _______________2018