СХВАЛЕНО                                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ

Рішення педагогічної ради                                                                                                                       Директор Шевченківського ЗЗСО

Шевченківського ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1                                                                                                       І-ІІІ ступенів № 1

від  05.06.2019  року                                                                                                                                              _________________ В.М.Голубенко     

(протокол №16)                                                                                                                                         ____________________2019 року

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 І-ІІІ СТУПЕНІВ №1

НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕРПЕНЬ 2019р.

Тиждень

Організація удосконалення навчання та виховання,  профорієнтаційної роботи

Відповідальний

Забезпечення загальної середньої освіти. Упровадження Держстандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти

Відповідальний

Охорона життя та здоровя дітей. Охорона праці

Відповідальний

Зміцнення навчально-матеріальної бази. Господарська та фінансово-економічна робота

Відповідальний

І

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ

Статистична звітність за формами.

Надання допомоги дітям сиротам, дітям з девіантною поведінкою, дітям з сімей, що опинилися  в СЖО, дітям – інвалідам.

Організація роботи ГПД. Створення системи гуртків, факультативів

 

Д

 

 

 

СП

- Облік дітей 6-17 років у мікрорайоні школи.

- Облік працевлаштування випускників 9-х та 11-х класів.

- Комплектація класів, розподіл новоприбулих учнів.

- Створення умов для функціонування ГПД, класів повного дня навчання

Упровадження нового Державного стандарту 11 класів

  Впровадження засад НУШ.

Виконання Законів України «Про освіту» (ст..58), «Про загальну середню освіту», «Про мови»

 

 

Д

НВР

- Підготовка навчальних приміщень та кабінетів до навчального року. Вивчення стану ТБ у школі.

- Складання акту санітарного стану школи.

- Складання актів-дозволів на кабінети ЕОТ, фізики, хімії, біології, обслуговуючої праці, майстерень, спортзалу. Складання комплексу заходів щодо попередження дитячого травматизму

Аналіз особових медичних книжок працівників

Вступний інструктаж з новоприбулими працівниками

 

Д

ЗГ

НВР

Трудові операції учнів, техпрацівників, педагогів по благоустрою території школи. Огляд кабінетів. Складання тарифікації вчителів

 

Д

ЗГ

 НВР

Кл.к.

ІV

Співбесіда  з педпрацівниками щодо остаточного навантаження.

- Вивчення нормативних актів МОН, програм та пояснювальних записок,

методрекомендації до проведення 1 уроку.

- Планування діяльності методичних МО

- Використання мобільних телефонів під час проведення навчального процесу.

Відвідання дітей з числа сімей, які опинились в СЖО, дітей, що знаходяться на  внутрішкільному обліку  з метою  підготовки їх до школи

Д

 

 

 

 

НВР

 

 

 

 

 

 

 

 

СП

Забезпечення виконання Державного стандарту загальної середньої освіти, НУШ

- Зарахування учнів у 10 класи та новоприбулих учнів.

- Організація індивідуального навчання.

- Організація роботи з профілактики безпритульності та правопорушень серед неповнолітніх.

- Поповнення навчально-методичної бази школи підручниками, науковими посібниками.

- Збір даних та здача звіту щодо продовження навчання та працевлаштування випускників 9,11 класів.

 

Д

НВР

- Проведення інструктажу з ТБ з працівниками школи.

- Перевірка стану куточків ТБ.

- Складання комплексу заходів щодо попередження дитячого травматизму.

- Аналіз санітарних книжок.

- Забезпечення проведення фізкультурно-оздоровчих заходів для реалізації програми «Здоров’я».

- Аналіз медобстеження учнів.

Аналіз особових медичних книжок працівників

Проведення огляду кабінетів на предмет наявності інструктажів з ОЖ та БЖД

  Контроль за дотримуванням евакуаційних шляхыв

 

Д

ЗГ

НВР

Трудові операції учнів, техпрацівників, педагогів по благоустрою території школи.

Огляд протипожежного стану.

Оформлення та оновлення змінних стендів

 

Д

ЗГР

НВР

Кл.к.

 

             

 

 

 

 

 

 

               СЕРПЕНЬ 2019р.

 

Організація внутрішньо шкільного контролю

Тиждень

Перевірка, огляди

Відповідальний

Педради, наради.

Відповідальний

Видання наказів

Відповідальний

Взаємодія з громадськими організаціями, ПК, діяльність Ради школи, робота з батьками

Відповідальний

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ

Перевірка стану матеріально-технічної бази школи.

Перевірка книги обліку руху учнів

Д

ГР

Збори колективу

Звіт директора про виконану роботу у 2018/2019н.р.

Нарада при директорові

- Про стан виконання поточного ремонту та готовість школи до нового навчального року

- Звернення громадян.

- Про працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів

- Про роботу на земельній ділянці

- Про організацію проведення свята Першого дзвоника

- Про роботу харчоблока та безкоштовне харчування учнів

Д

- Про навантаження вчителів на 2019/2020 н.р.;

- Про розподіл функціональних обовязків серед адміністрації;

- Про міри дотримання ТБ, охорони праці, збереження життя і здоровя дітей

- Про завідування кабінетами

- Про порядок організації роботи щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму

- Про призначення класних керівників;

- Про організацію роботи ГПД;

- Про підсумки проведення оздоровлення учнів;

- Про створення методичних комісій;

- Про організований початок освітнього процесу

- Про запобігання дитячого травматизму

- Про встановлення режиму та графіку харчування дітей на перервах

- Про організацію відповідальних за харчування дітей

- Про організацію чергування в школі та пришкільній території;

- про рух учнів

- Про організацію охорони праці в школі

- Про режим роботи закладу

- Про роботу зі зверненнями громадян

- Про призначення відповідального за збереження життя і здоровя учасників навчально-виховного процесу

- Про організацію і проведення Всеукраїнського рейду «Урок»

- Про розподіл класу на групи з предметів, які діляться

- Про заходи щодо підготовки до ЗНО

- Про відповідальну особу за документацію учнів пільгових категорій

- Про посилення пожежної та технологічної безпеки

Д

НВР

 

Організаційна робота загальношкільного батьківського комітету.

Організаційна робота психолого-педагогічного консультпункту для батьків

С.П.

П.П.

ІV

Перевірка папок самоосвіти вчителів.

Контроль за видачею підручників

Д

Б

Педрада

- Аналіз навчально-виховної роботи за 2018/2019н.р. та завдання колективу закладу на 2019/2020н.р.

- Про забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю

-- Про оцінювання навчальних досягнень учнів 2-х класів в І сем.

- Про результати здачі ЗНО, порівняльний аналіз

- Про організацію роботи щодо запобігання усіма видами дитячого травматизму у 2019/2020н.р.

- Про структуру закладу, режим роботи та внутрішній розпорядок на 2019/2020н.р.

- Про пояснювальні записки від батьків про пропуски занять із поважних причин

Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НВР

Б

Узгодження з ПК та головою Ради педнавантаження вчителів.

Проведення консультацій для батьків 1-х класів.

Д

 

ВЕРЕСЕНЬ 2019р.

Тиждень

Організація удосконалення навчання та виховання,  профорієнтаційної роботи

Відповідальний

Забезпечення загальної середньої освіти. Упровадження Держстандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти

Відповідальний

Охорона життя та здоровя дітей. Охорона праці

Відповідальний

Зміцнення навчально-матеріальної бази. Господарська та фінансово-економічна робота

Відповідальний

 

І

Тиждень БЖ

Складання графіків контрольних робіт  на І семестр 2019/2020н.р.

  Екскурсія на земельну ділянку. спостереження за оранкою, посівами

   Інформація про продовження навчання учнів 9, 11 класів

 

НВР

ПП

 

 

 

 

 

 

СП

 

 

 

- Коректування заходів з реалізації державної програми «Діти України»

- Аналіз вступу дітей мікрорайону до школи.

- Здійснення обліку учнів в алфавітній книзі.

- Всеукраїнський рейд «Урок»

- Підготовка і здача звіту ЗНЗ-1.

- Визначення учнів, які потребують індивідуального навчання.

- Уточнення списків сиріт, неповних, багатодітних та малозабезпечених сімей.

- Організація безкоштовного харчування учнів.

- Збір даних та здача звіту щодо продовження навчання та працевлаштування випускників 9,11 класів.

- Організація навчальних занять з фізкультури з дітьми віднесеними до спец.мед.групи (на підставі медогляду)

Організація індивідуальної роботи з учнями

Формування мережі гуртків та залучення учнів до роботи в них

НВР

Д

СП

НВРСП

 

Стан травматизму за літо

- Інструктаж з основ здоровя та ТБ учнів в школі та по дорозі до школи.

- Складання та затвердження графіків чергування адміністрації, вчителів, учнів.

- Виявлення хворих дітей для навчання вдома.

- Контроль за журналом реєстрації інструктажу учнів з охорони праці в кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, шкільній майстерні, спортзалі

- Інструктаж з ТБ з працівниками школи.

- Організація проведення вологого прибирання та провітрювання

 

НВР

ЗГ

МС

- Трудові операції учнів по благоустрою території школи

- Складання кошторису фонду на І семестр

- Організація інвентрізації матеріальних цінностей

Кл.к.

Д

ГР

 
 

ІІ

Організація шкільних предметних олімпіад, науково-практичної конференції МАН..  

 Участь учнів у обласних інтелектуальних змаганнях серед  сільських шкіл.

 Засідання методичної ради.

 Опрацювання справ учнів,які стоять на внутрішкільному обліку та комплектування списків Ради профілактики школи                       

ПП СП

НВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Робота з профілактики інфекційних захворювань.

- Організація проведення вологого прибирання, провітрювання та дезинфекції приміщень.

- Складання календарного плану основних заходів з ЦЗ.

- Затвердження  заходів з безпеки  життєдіяльності  учасників навчально- виховного процесу

- Аналіз показників з фізичного розвитку.

- Організація спецгруп

МС

- Трудові операції учнів по благоустрою території школи

Кл.к.

 
 

- Організація індивідуального навчання учнів

- Комплектування ГПД

- Операція «Урок»

- Проведення рейдів у сімї учнів СЖО з метою вивчення матеріального стану та умов для навчання.

- Стан ведення особових справ

- Залучення до гурткової роботи дітей, позбавлених батьківського піклування,  дітей з малозабезпечених сімей, дітей групи ризику, дітей-інвалідів

СП

НВР

ВР

 

- Трудові операції учнів по благоустрою території школи

Кл.к.

 

- Всеукраїнський конкурс-рейд «Увага! Діти на дорозі!»

- Складання соціологічних карт класів, соціальних списків учнів за категоріями

- Контроль за проведенням первинного та поточного інструктажу

НВР

СП

 

ІІІ

 Розробка планів педагогічної підтримки обдарованих дітей.     

НВР

ПП

СП

 

Контроль за відвідуванням учнями школи

- Операція «Урок».

- Громадський контроль за станом харчування (Акт)

Операція «Урок».

- Стан злочинності та профілактика правопорушень серед учнів

- Складання списків дітей шестирічного віку, які проживають у мікрорайоні школи та будуть навчатися в 2019/2020н.р. в 1-х класах

Д

НВР

СП

 

ІV

Складання графіку виховних годин, проведення відкритих позакласних заходів,

  Засідання Ради профілактики

Н ВР

СП

Кл.к

ПП

 

- Стан травматизму

- Профілактичний медичний огляд учнів (перевірка довідок, заповнення листків здоровя в журнал)

НВР

МС

Кл.к.

- Трудові операції учнів по благоустрою території школи

- Генеральне прибирання школи.

- Інформація на сайт про залучення коштів

Кл.к.

ГР

 

 

 

 

 

 

 

      ВЕРЕСЕНЬ 2019р.

 

Організація внутрішньо шкільного контролю

 

Тиждень

Перевірка, огляди

Відповідальний

Педради, наради.

Відповідальний

Видання наказів

Відповідальн.

Взаємодія з громадськими організаціями, ПК, діяльність Ради школи, робота з батьками

Відповідальн.

 

І

- Перевірка стану формування особових справ 1-х класів.

- Перевірка стану чергування вчителів та учнів.

- Перевірка та затвердження планів (календарно-тематичних, виховних)

- Контроль за адаптацією учнів 1,5,  класів до нових умов навчання

- Мотивація учнів до навчання в 5-х класах

- Забезпечення контролю за складанням розкладу і позакласних заходів

Проведення соціометричних досліджень в 3-4-х класах

Д

НВР

ПО

СП

Нарада при директорові

- Про працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів.

- Про проведення загальношкільних батьківських зборів.

- Про організацію харчування учнів та звільнення від плати за харчування

- Про організацію груп ГПД та гурткової роботи.

- Про  мед.обстеження учнів, комплектування  груп здоровя

 - Про профілактику травматизму в побуті (педпрацівники, техпрацівники)

- Опрацювання Закону України «Про освіту» (від 05.09.2017р за №2145-VІІІ, чинний з 28.09.2017р.), «Про загальну середню освіту»

Д

НВР

 

- Про організацію навчальних занять з фізкультури з дітьми віднесених до спец.мед.групи (на підставі медогляду)

- Про створення атестаційної комісії

- Про організацію методичної роботи в школі

- Про організацію харчування дітей

- Про проведення шкільного туру Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін

- Про організацію навчальних заходів з дітьми, які знаходяться на індивідуальному навчанні

- Про призначення керівників для написання учнями-членами МАН науково-дослідницьких робіт

- Про призначення відповідального за електрогосподарство та протипожежну безпеку

- Про призначення відповідального за вживання та економію електроенергії

- Про призначення відповідального за загальний стан теплового господарства та його технічний стан

- Про створення комісії для списання шкільного майна у 2019/2020н.р.

- Про призначення громадського інспектора з охорони життя та здоровя учнів

- Про стан навчальних кабінетів.

- Про пільгове харчування дітей

- Про створення ради харчування

- Про організацію роботи з обдарованими дітьми, затвердження плану роботи

- Про профорієнтаційну роботу з учнями

- Про організацію роботи бібліотеки на 2019/2020н.р.

- Про чергування вчителів у школі

- Про проведення шкільної спартакіади

- Про День практичних дій в умовах евакуації

- Прос творення комісії з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини

- Про створення комісії громадського інспектора за організацією харчування учнів

-- Про організацію виховної роботи в школі в 2019/2020н.р.

Д

НВР

 

 

- Погодження з ПК тарифікації.

- Проведення звіту голови батьківського комітету

- Звіти батьківських комітетів класів про виконання ремонтних робіт.

Проведення консультацій з питань адаптації учнів 1, 5, 10-х класів

Місячник консультування для батьків 1-х класів

Д

НВР

ГПК

ГБК

ГБК кл.

ПП

 

ІІ

- Перевірка стану формування особових справ 1-х класів.

- Перевірка стану чергування вчителів та учнів.

- Перевірка та затвердження планів (календарно-тематичних, виховних)

- Контроль за адаптацією учнів 1,5 класів до нових умов навчання

- Мотивація учнів до навчання в 5-х класах

- Забезпечення контролю за складанням розкладу і позакласних заходів

Аналіз даних соціальної паспортизації школи

Д

НВР

ПО

СП

 

Проведення консультацій з питань адаптації учнів 1, 5

 Вивчити запити учителів, батьків, на роботу з соціально - дезадаптованими учнями. класів

ПП

 

 

СП

 

ІІІ

- Перевірка стану формування особових справ 1-х класів.

- Перевірка стану чергування вчителів та учнів.

- Перевірка та затвердження планів (календарно-тематичних, виховних)

- Контроль за адаптацією учнів 1,5 класів до нових умов навчання

- Мотивація учнів до навчання в 5-х класах

- Забезпечення контролю за складанням розкладу і позакласних заходів

Здійснення контролю за відвідуванням занять учнями

Д

НВР

ПО

СП

 

Організація та проведення загальношкільних батьківських зборів.

Проведення консультацій з питань адаптації учнів 1, 5 класів

Звернення громадян

Консультування   батьків  (опікунів)  та  родичів із соціально-правових  питань, з питань соціально-правового захисту, обов’язків та відповідального батьківства

Д

ПП

 

Нарада при заступниках директора

- Вимоги та рекомендації щодо планування навчальної та виховної роботи, ведення шкільної документації.

- Вимоги та рекомендації до проведення предметних тижнів.

- Запровадження нового Держстандарту базової повної загальної освіти  (11 клас)

- Про безпеку в інтернеті

- Про організацію діяльності щодо презентації діяльності школи (сайт, шкільна газета)

- Про основні напрямки роботи з соціального захисту дітей

 Про роботу шкільної їдальні та організацію харчування в початкових класах

- Про проведення атестації педагогічних працівників

НВР

 

ІV

- Перевірка стану формування особових справ 1-х класів.

- Перевірка стану чергування вчителів та учнів.

- Перевірка та затвердження планів (календарно-тематичних, виховних)

- Контроль за адаптацією учнів 1,5 класів до нових умов навчання

- Мотивація учнів до навчання в 5-х класах

- Забезпечення контролю за складанням розкладу і позакласних заходів

Проведення рейду «Правопорушник»

- Контроль за організацією харчування

Д

НВР

ПО

СП

 

Проведення консультацій з питань адаптації учнів 1, 5 класів

Загальношкільні батьківські збори:

Підготовка учнів 11-х класів до ЗНО

 

ПП

Д

 

 

 

 

 

ЖОВТЕНЬ 2019р.

Тиждень

Організація удосконалення навчання та виховання,  профорієнтаційної роботи

Відповідальний

Забезпечення загальної середньої освіти. Упровадження Держстандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти

Відповідальний

Охорона життя та здоровя дітей. Охорона праці

Відповідальний

Зміцнення навчально-матеріальної бази. Господарська та фінансово-економічна робота

Відповідальний

І

   Тиждень БЖ

  Робота з батьками   учнів, що не відвідують школу.

   Зайнятість учнів  (дітей – сиріт, дітей з девіантною поведінкою, що опинились в СЖО в позаурочний час), надання контрольних довідок  на дітей  вищезазначених категорій в службу у справах дітей ( до 15 жовтня)

 Інформаційно – роз’яснювальна  робота серед учнів, спрямована  на захист  дітей від  насильства  та жорстокого поводження  в дитячому середовищі.

Стан організації медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням

ПП

СП

ПП

- Контроль за станом занять  .

- Відвідування учнів вдома.

- Оформлення актів житлово-побутових умов.

- Зайнятість учнів в позаурочний час.

НВР
Кл.к

СП

Стан травматизму учнів за вересень

Забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, які перебувають під опікою, дітей-інвалідів.

Анкетування юнаків приписного віку та складання характеристик.

Вивчення якості харчування

 

СП

Кл.к

МС

СД

Підготовка системи опалення

Здача балансового звіту

Підготовка школи до роботи в зимових умовах

Аналіз використаних енергоносіїв

 

ЗГ

Д

 

ІІ

Екскурсії до шкільної бібліотеки учнів 1-х класів.

  Визначення придатності до навчання і підготовки юнаків до призовного віку.

Екскурсії на земельну ділянку. Спостереження за  посівом

10 жовтня – Всесвітніх день психічного здоровя

Проведення соціометричних досліджень в 5-8-х класах

Стан організації медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням

Б

ПП

СП

- Перевірка стану індивідуального навчання учнів.

- Дотримання учнями режиму роботи школи.

- Контроль за ведення реєстрації нещасних випадків з учнями

НВР

СП

Контроль підготовки школи до роботи в зимових умовах (додержання норм ТБ)

   Бесіди з учнями з БЖ за тематикою відповідно до плану виховної роботи

ЗГ

Кл.к

Інвентаризація

Проведення заходів в рамках осінього місячника з благоустрою та санітарної очистки

ЗГ

ІІІ

 Організація засідань шкільної атестаційної комісії

 Вивчення ППД учителів школи.

 Проведення шкільних предметних олімпіад, науково-практична конференція МАН.

 Дослідження професійних інтересів і нахилів учнів.

 Робота Ради школи.

Робота з учнями , які стоять на внутрішкільному обліку

Стан організації медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням

НВР

СП

ГМО

- Перевірка стану індивідуального навчання учнів.

- Дотримання учнями режиму роботи школи.

НВР

СП

Контроль за веденням у класних журналах обліку відвідування на сторінці попередження травматизму

Д

НВР

Підготовка до роботи в зимових умовах

- Інформація на сайт про залучення коштів

ГР

ІV

Вивчення ППД учителів школи.

 Проведення шкільних предметних олімпіад, науково-практична конференція МАН.

Дослідження професійних інтересів і нахилів учнів.

І (шкільний) етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

адаптації учнів 1-х кл. до школи

Стан організації медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням

 

 

НВР

Д

СП

ГМО

ПП

Контроль за станом занять учнями.

 Перевірка класних журналів. бесіди з техніки безпеки та безпеки життя.

Контроль за веденням журналів цільового інструктажу для учнів

НВР

СП

Кл.к.

Інструктаж з ТБ на осінні канікули.

Стан травматизму.

 

НВР

Огляд електроосвітлення

 Перевірка виконання санітарно-гігієнічних норм, естетичний вигляд класів та робота з цих питань працівників.

ГР

             

 

 

            ЖОВТЕНЬ 2019р.

 

Організація внутрішкільного контролю

 

Тиждень

Перевірка, огляди

Відповідальний

Педради, наради.

Відповідальний

Видання наказів

Відповідальний

Взаємодія з громадськими організаціями, ПК, діяльність Ради школи батьками, робота з батьками

Відповідальний

 

І

- Перевірка стану ведення класних журналів

- Відвідування уроків вчителів, які атестуються.

- Перевірка щоденників 5-6  класів.

- Стан викладання укр..мови в 5-11 класах

- Робота з малодосвідченими та молодими вчителями

- Тематична перевірка української мови в 2-4 класах «Розвиток креативного мовлення на уроках української мови»

- Утвердження патріотичних цінностей на виховних годинах в 5-7 класах

Д

НВР

Нарада при заступниках:

- Про підготовку школи в зимовий період

- Про відвідування учнями школи

- Про виконання педагогами основних положень нормативних документів

- Про дії колективу в разі отримання сигналів ЦЗ.

- Про підготовку учнів до участі в шкільних, районних олімпіадах

- Про підготовку до атестації вчителів

- Про організацію та проведення осінніх канікул

- Про стан роботи з питань охорони життя і здоровя учнів, запобігання усіма видами травматизму.

- Про хід виконання виконання заходів щодо концепції НУШ

- Про результати оперативного контролю за організацією харчування

- Про роботу вчителів з обдарованими учнями

- Про ведення щоденників в 9-11 класах

НВР

ЗГ

- Про проведення атестації педпрацівників

- Про стан ведення класних журналів

-  Про перевірку щоденників в 5-6  класах

- Про створення Ради профілактики правопорушень

- Про ТБ під час осінніх канікул

- Про стан відвідування учнями школи

- Про проведення шкільних олімпіад та науково-практичної конференції МАН;

- Про забезпечення готовності школи до осінньо-зимового періоду;

- Про проведення шкільного етапу Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Чисті роси»

- Про стан викладання української мови в 5-11 класах

 - ро тематичну перевірку укр..мови в 2-4 класах

-  «Про організацію і проведення військово – патріотичної гри «Джура»

- Про проведення  шкільного етапу Фестивалю юних     пожежників» (ідейні засади військово-патріотичної гри «Джура»)

 - Про утвердження патріотичних цінностей на виховних година в 5-7 класах

- Про стан організації медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

НВР

ВР

 

  Місячник консультування «Вікові особливості п’ятикласників»

ПО

НВР

СП

ПП

 

ІІ

- Перевірка стану ведення класних журналів

- Відвідування уроків вчителів, які атестуються.

- Перевірка щоденників 5-6  класів.

- Стан викладання укр..мови в 5-11 класах

- Робота з малодосвідченими та молодими вчителями

- Тематична перевірка української мови в 2-4 класах «Розвиток креативного мовлення на уроках української мови»

Д

НВР

 

Збори трудового колективу про виконання внутрішнього трудового розпорядку членами колективу

Проведення індивідуальних консультацій для батьків з питання адаптації учнів 1, 5-х класів

Місячник консультування «Вікові особливості п’ятикласників»

Д

СП

ПП

 

ІІІ

- Перевірка стану ведення класних журналів

- Відвідування уроків вчителів, які атестуються.

- Перевірка щоденників 5-6  класів.

- Стан викладання укр..мови в 5-11 класах

- Робота з малодосвідченими та молодими вчителями

- Тематична перевірка української мови в 2-4 класах «Розвиток креативного мовлення на уроках української мови»

Д

НВР

 

 

 

 

 

Місячник консультування «Вікові особливості п’ятикласників»

СП

ПП

 

 

 

 

Педрада:

- Про визначення претендентів на нагородження Золотою та Срібною медаллю , свідоцтвом з відзнакою

- Про визначення претендентів на призначення стипендіями.

- Про зарахування учнів на екстернатну форму навчання (за потреби)

- Про стан викладання укр..мови в 5-11 класах

- Про тематичну перевірку укр. мови в 2-4 класах

- Про утвердження патріотичних цінностей на виховних година в 5-7 класах

- Про стан організації медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням

 

Д

НВР

 

ІV

- Перевірка стану ведення класних журналів

- Відвідування уроків вчителів, які атестуються.

- Перевірка щоденників 5-6  класів.

- Стан викладання укр..мови в 5-11 класах

- Робота з малодосвідченими та молодими вчителями

- Тематична перевірка української мови в 2-4 класах «Розвиток креативного мовлення на уроках української мови»

Д

НВР

 

Профілактична робота з сім’ями, які  опинились в тяжких життєвих обставинах

Місячник консультування «Вікові особливості п’ятикласників»

СП

СП

ПП

 

 

 

ЛИСТОПАД 2019р.

Тиждень

Організація удосконалення навчання та виховання,  профорієнтаційної роботи

Відповідальний

Забезпечення загальної середньої освіти. Упровадження Держстандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти

Відповідальний

Охорона життя та здоровя дітей. Охорона праці

Відповідальний

Зміцнення навчально-матеріальної бази. Господарська та фінансово-економічна робота

Відповідальний

І

Всеукраїнські  олімпіади  з базових дисциплін

 Організація і проведення  профілактичної операції «Сімя»

 Стан виконання плану заходів щодо профілактики правопорушень.

- Огляд-конкурсу «Живи, книго!»

 

СП

НВР

ПП

- Вивчення стану індивідуального навчання.

- Уточнення даних щодо забезпеченням теплим одягом та взуттям дітей з сімей СЖО.

НВР

СП

 

- Рейд-перевірка готовності класних кабінетів до зими

- Перевірка стану охорони праці в шкільних кабінетах та майстернях.

- Перевірка стану температурного режиму.

Д

ГР

МС

   Аналіз використання енергоносіїв

 Рейд-огляд з питань економії електроенергії.

  Контроль за готовністю приміщень школи до зими

ГР

ІІ

- Поради щодо безпечного проведення уроків та занять з фізичної культури.

- Дотримання Держстандарту в 11 кл

. Організація і проведення  благодійної  шкільної акції «Готуємо дітей до зими»

- Огляд-конкурсу «Живи, книго!»

 

 

 

 

Д

НВР

ПП

СП

- Рейд щодо виконання учнями домашнього завдання (вибірково)

НВР

 

Організація роботи з профілактики інфекційних захворювань.

- Перевірка стану температурного режиму.

- Проведення лекцій, бесід на тему профілактики наркоманії, туберкульозу, СНІДу

МС

ГР

Рейд-огляд з питань економії електроенергії.

 

Д

ІІІ

- Заочний тур І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

- І (шкільний), ІІ (районний) етапи Міжнародного конкурсу з укр.мови ім..П.Яцика.

    Громадський контроль за станом харчування (акт)

ГМО

НВР

ПП

 

 

 

 

 

 

СП

Контроль за відвідуванням учнями школи.

НВР

СП

- Перевірка стану температурного режиму.

- Контроль проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з учнями.

Запрошення лікарів для бесід з учнями

МС

НВР

 

Списання матеріальних цінностей

ГР

ІV

- Профілактика шкідливих звичок.

- Робота з профорієнтації учнів.

- Проведення предметних тижнів.

- Відвідування учнів вдома, бесіди з батьками (складання актів обстеження житлово-побутових умов проживання дітей

- Засідання Ради профілактики

Д

НВР

ВР

ПП

СП

Вивчення стану організації позакласної роботи з предметів.

НВР

 

- Перевірка стану температурного режиму.

 

НВР

МС

Перевірка стану обліку використання палива

- Інформація на сайт про залучення коштів

ГР

           

 

 

 

 

 

         ЛИСТОПАД 2019р.

 

Організація внутрішкільного контролю

 

Тиждень

Перевірка, огляди

Відповідальний

Педради, наради.

Відповідальний

Видання наказів

Відповідальний

Взаємодія з громадськими організаціями, ПК, діяльність Ради школи, робота з батьками

Відповідальний

 

І

- Забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів школи (вибіркова перевірка уроків фізкультури)

- Перевірка щоденників у 7-8 класах

- Тематична перевірка математики

- Огляд-конкурс «Живи книго!»

- Формування толерантності учнів початкової школи в навчально-виховному процесі

НВР

Д

Кл.к

Б

Нарада при заступниках:

- Про підготовку учнів до районного туру олімпіад з базових дисциплін

- Про перевірку виконання санітарно-гігієнічного режиму в школі

- Про здійснення протигрипозних заходів в рамках навчально-виховного процесу

- Про дотримання єдиних вимог до учнів

- Про контроль за веденням журналу контролю відвідування закладу учнями.

- Про контроль за відвідуванням учнями 10-11 класів занять

 

 

- Про стан ведення щоденників у 7- 8 класах.

-  Про створення комісії з інвентаризації майна  у 2019/2020н.р.

 - Про підсумки проведення шкільного етапу Фестивалю дружин юних пожежних»

- Про проведення шкільного етапу Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоровя»

- Про стан чергування класів

- Про тематичну перевірку математики.- Про тематичну перевірку хімії

- Про проведення педради за темою «Виховання дітей та учнівської молоді в умовах нових стандартів освіти»

- Про формування толерантності учнів початкової школи в навчально-виховному процесі

НВР

Д

 

Проведення індивідуальних консультацій для батьків: труднощі адаптації учнів до навчання, фізичний розвиток учня і його удосконалення

ПП

СП

 

ІІ

- Забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів школи (вибіркова перевірка уроків фізкультури)

- Перевірка щоденників у 7-8 класах

- Тематична перевірка математики

-- Огляд-конкурс «Живи книго!»

НВР

Д

Кл.к

Б

Спілкування з батьками  через щоденники щодо участі  у благодійній  акції  «Готуємо дітей до зими»

СП

 

 

 

 

ІІІ

- Забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів школи (вибіркова перевірка уроків фізкультури)

- Перевірка щоденників у 7-8 класах

- Тематична перевірка математики

- Огляд-конкурс «Живи книго!»

НВР

Д

Кл.к

Б

 

 

 

Робота з батьками щодо участі у благодійній  щорічній акції  «Скарбничка добрих надій» подяка батькам, підсумки акції  минулого навчального року.»

НВР

 

Нарада при директорові:

- Про профорієнтаційну роботу в 9-11 класах

- Про виконання правил внутрішнього розпорядку

- Про тематичну перевірку математики

- Про тематичну перевірку хімії

- Про підготовку учнів до ЗНО

- Про формування толерантності учнів початкової школи в навчально-виховному процесі

Д

НВР

 

ІV

- Забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів школи (вибіркова перевірка уроків фізкультури)

- Перевірка щоденників у 7-8 класах

- Тематична перевірка математики

- Огляд-конкурс «Живи книго!»

НВР

Д

Кл.к

Б

Співпраця  з головою батьківського комітету  школи  щодо нагородження учнів у конкурсах

НВР

 

 

 

 

ГРУДЕНЬ 2019р.

Тиждень

Організація удосконалення навчання та виховання,  профорієнтаційної роботи

Відповідальний

Забезпечення загальної середньої освіти. Упровадження Держстандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти

Відповідальний

Охорона життя та здоровя дітей. Охорона праці

Відповідальний

Зміцнення навчально-матеріальної бази. Господарська та фінансово-економічна робота

Відповідальний

І

 

Проведення анкетування щодо виявлення поширеності негативних явищ серед учнівської молоді

Д

ЗВР

ПП

СП

Контроль перевірки достовірних даних щодо отримання середньої освіти випускниками 9, 11 класів.

СД

Д

Кл.к.

Стан травматизму учнів за листопад

Стан температурного режиму школи

Профілактика грипу

Бесіда з БЖ відповідно до планів виховних робіт

МС

ЗГ

 

 

ІІ

Про підготовку до Новорічних свят

 Про виховну роботу під час зимових канікул.

 Про попередження дитячого травматизму під час зимових канікул.

Консультування батьків та вчителів з проблем навчання та виховання учнів.

Проведення тижня правових знань

Д

ЗВР

ВР

ПП

СП

Контроль за відвідуванням учнями школи

ВР

СП

Перевірка виконання правил ТБ у майстернях, лабораторіях, спортивних залах та кабінетах

Бесіда з БЖ відповідно до планів виховних робіт

 

Д

ГР

Придбання миючих засобів.

Огляд матеріально-технічної бази кабінетів.

ГР

ІІІ

 

Робоче засідання атестаційної комісії.

Засідання методичних комісій.

Організація роботи з екстернами (за потреби)

Заочний тур обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

Планування занять з учнями девіантної поведінки та учнями із сімей, що опинилися в СЖО на зимові канікули.

Д

ЗВР

СП

Робота вчителів з обдарованими дітьми.

НВР

Бесіда з профілактики нещасних випадків під час канікул.

Бесіди з учнями про ТБ під час зимових канікул.

Бесіда з БЖ відповідно до планів виховних робіт

ВР

Кл.к.

Придбання ялинки та ялинкових прикрас

ГР

ІV

-. Про підсумки  виховання та навчання за І семестр.

-Про участь учнів в районних олімпіадах.

    Складання плану дій  профілактичної роботи з дітьми з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах

Д

ЗВР

ВР

ПП

СП

 

 

 

Робота вчителів з обдарованими дітьми.

Кл.к(4 кл)

Бесіди з учнями про ТБ під час зимових канікул.

- Організація чергування педпрацівників під час проведення новорічних свят

Бесіда з БЖ відповідно до планів виховних робіт

Кл.к.

 

Д

Придбання миючих засобів, крейди, електроламп на ІІ семестр.

- Генеральне прибирання.

- Інформація на сайт про залучення коштів

ГР

БК

Кл.к.

           

 

 

 

 

 

          ГРУДЕНЬ 2019р.

 

Організація внутрішкільного контролю

 

Тиждень

Перевірка, огляди

Відповідальний

Педради, наради.

Відповідальний

Видання наказів

Відповідальний

Взаємодія з громадськими організаціями, ПК, діяльність Ради школи, робота з батьками

Відповідальний

 

І

- Підготовка ДКР

- Відвідування уроків учителів, які атестуються

- Вибіркова перевірка уроків молодих спеціалістів

- Перевірка щоденників в 9-10 класах

- Стан роботи бібліотеки

- Ступінь підготовки учнів до уроку (оглядова перевірка)

- Стан перевірки викладання предмету «Захист Вітчизни»

- Проведення вступного моніторингу з предметів ЗНО для учнів 11-х класів

НВР

 

 

 

-- Про організацію та проведення Новорічних свят

- Про призначення відповідаючих за протипожежну безпеку під час проведення Новорічних свят

- Про навчальні досягнення та рух учнів за І семестр.

- Про організацію роботи школи під час канікул

- Про перевірку виконання навчальних програм

- Про результати директорських контрольних робіт.

- Про охорону праці та ТБ на зимові канікули.

- Про перевірку щоденників в 9-10 класах.

- Про стан ведення журналів

- Про стан роботи бібліотеки

- Про стан перевірку викладання предмету «Захист Вітчизни»

- Про підсумки участі школи в районному етапі очно-заочної акції «Ялинка»

- Про номенклатуру справ

 

 

Запрошення батьківського комітету школи відвідати традиційні шкільні конкурси

ПП

СП

ВР

 

ІІ

- Підготовка ДКР

- Відвідування уроків учителів, які атестуються

- Вибіркова перевірка уроків молодих спеціалістів

- Перевірка щоденників в 9-10 класах

- Стан роботи бібліотеки

- Ступінь підготовки учнів до уроку (оглядова перевірка)

- Стан перевірки викладання предмету «Захист Вітчизни»

- Проведення вступного моніторингу з предметів ЗНО для учнів 11-х класів

НВР

Наради при заступниках

- Про медико-педагогічний контроль з фізичної культури

- Про звернення громадян

- Про стан здоровя дітей

- Інформування про нормативні документи з питань організації навчального процесу

МС

ГР

НВР

Засідання батьківського лекторію «Правова освіта».

 

НВР

 

ІІІ

- Підготовка ДКР

- Відвідування уроків учителів, які атестуються

- Вибіркова перевірка уроків молодих спеціалістів

- Перевірка щоденників в 9-10 класах

- Стан роботи бібліотеки

- Ступінь підготовки учнів до уроку (оглядова перевірка)

- Стан перевірки викладання предмету «Захист Вітчизни»

- Проведення вступного моніторингу з предметів ЗНО для учнів 11-х класів

НВР

Б

 

 

 

Проведення класних батьківських зборів

 

 

 

 

Нарада при директорові

- Про організацію зимових канікул

- Про перевірку щоденників в 9-10 кл

- Про профілактику захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції

- Про роботу з дітьми девіантної поведінки

 

Д

НВР

МС

 

ІV

- Підготовка ДКР

- Відвідування уроків учителів, які атестуються

- Вибіркова перевірка уроків молодих спеціалістів

- Перевірка щоденників в 9-10 класах

- Стан роботи бібліотеки

- Ступінь підготовки учнів до уроку (оглядова перевірка)

- Стан перевірки викладання предмету «Захист Вітчизни»

- Проведення вступного моніторингу з предметів ЗНО для учнів 11-х класів

НВР

Д

Запрошення батьків на святкові заходи.

 

Співпраця з батьківським комітетом школи (організація та проведення новорічних заходів, нагородження учнів

 

Організація чергування батьківських комітетів класів у школі під час проведення новорічних свят.

 

 

 

 

 

СІЧЕНЬ 2020

Тиждень

Організація удосконалення навчання та виховання,  профорієнтаційної роботи

Відповідальний

Забезпечення загальної середньої освіти. Упровадження Держстандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти

Відповідальний

Охорона життя та здоровя дітей. Охорона праці

Відповідальний

Зміцнення навчально-матеріальної бази. Господарська та фінансово-економічна робота

Відповідальний

І

- Інформаційно-аналітична робота щодо підсумків навчально-виховного процесу за І семестр

- Календарне планування на ІІ семестр

- Вивчення роботи учителів, які атестуються

 

НВР

СП

ПП

Оформлення документів щодо ЗНО 2020

 

Повторні інструктажі з ТБ на робочому місці.

- Аналіз травматизму учнів.

- Стан температурного режиму в школі

- Про огляд кабінетів на предмет наявності інструктажів з ОЖ та БЖД

 

 

НВР

ГР

МС

- Робота по вдосконаленню навчальних кабінетів.

- Контроль виконання норм харчування.

ГР

ЗК

ІІ

Засідання МР

- Впровадження ППД

- Попередній розгляд матеріалів узагальнення ППД учителів

- Календарне планування на ІІ семестр

- Складання графіків контрольних робіт, виховних годин на ІІ семестр.

- Вивчення роботи учителів, які атестуються

 

НВР

СП

Контроль за відвідуванням учнями школи.

- Зустрічі з батьками учнів, які мають початковий рівень знань.

Д

ВР

СП

- Профілактика грипу

- Стан температурного режиму в школі

- Операція «Бурулька»

- Перевірка класних журналів: сторінка бесіди з БЖД

МС

- Формування перспективного плану розвитку матеріальної бази школи.

- Складання кошторису фонду на ІІ семестр

Д

ГР

ІІІ

Вивчення роботи учителів, які атестуються

Профілактична робота з попередження навмисних само ушкоджень дітьми.

 Організація чергування учнів

 

 

 

НВР

ПП

СП

Організація роботи консультаційного пункту для батьків майбутніх першокласників

Д

Кл.к

- Контроль стану шкільного двору, усунення зледенінь доріжок і сходів

- Стан температурного режиму в школі

ЗГ

МС

 

 

ІV

 Вивчення роботи учителів, які атестуються

 Оновлення інформаційного банку даних на учнів  з девіантною поведінкою

Відвідування учнів вдома, бесіди з батьками (складання актів обстеження житлово-побутових умов проживання дітей)

 

 

 

 

НВР

 

СП

ПП

- Організація підготовки співбесід із дітьми-дошкільнятами

- Аналіз виконання ст..35 Закону України «Про освіту»

Д

Кл.к

ВР

 

Профілактика правопорушень.

- Контроль стану шкільного двору, усунення зледенінь доріжок і сходів

- Стан температурного режиму в школі

- Контроль за журналами реєстрації інструктажів

НВР

ЗГ

МС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          СІЧЕНЬ 2020

 

Організація внутрішкільного контролю

 

Тиждень

Перевірка, огляди

Відповідальний

Педради, наради.

Відповідальний

Видання наказів

Відповідальний

Взаємодія з громадськими організаціями, ПК, діяльність Ради школи, робота з батьками

Відповідальний

 

І

- Перевірка журналів

- Затвердження календарних та виховних планів

 

Д

НВР

ВР

Педрада

- Аналіз виконання рішень попередньої педради.

- Про хід виконання Положень про Золоту та Срібну медаль, свідоцтв з відзнакою.

- Про навчальні досягнення та рух учнів за І семестр

- Громадянське виховання учнів в умовах інноваційної школи

- Про стан роботи бібліотеки

- Про стан викладання предмету «Захист Вітчизни»

 

 

Д

ЗДНВР

 

- Про підсумки проведення районного етапу МАН, олімпіад.

- Про результати перевірки ведення класних журналів.

- Про організацію навчання  з Цивільного захисту.

- Про результати перевірки стану шкільних підручників.

- Про організацію повторення.

- Про організацію харчування учнів 1-4 класів та пільгового контингенту.

- Про адаптацію учнів 1 та 5-х класів.

- Про виконання норм харчування

- Про надання відпусток техпрацівникам

Д

НВР

ВР

Консультування «ЗНО – 2020», перевірка на стійкість

 

 

ІІ

- Перевірка журналів

- Затвердження календарних та виховних планів

- Перевірка стану шкільних підручників

 

 

 

 

 

 

 

Д

НВР

ВР

 

 

Погодження з ПК змін тарифікації у ІІ семестрі (за потреби)

Профілактична робота з батьками, діти, які не сіли за парту у ІІ семестрі.

Д

НВР

ГПК

 

ІІІ

- Контроль за зовнішнім виглядом учнів.

- Організація самопідготовки та дозвілля ГПД

- Відвідування уроків вчителів, які атестуються

- Перевірка стану шкільних підручників

- Медиком-педагогічний контроль фізичної культури

- Тематична перевірка музичного мистецтва «Розвиток творчих здібностей учнів в початковій та середній школі»

- Стан викладання історії та права

 

 

 

Д

НВР

ВР

 

 

Опрацювання оперативної інформації з батьківських зборів

Д

 

Нарада при заступниках:

- Стан роботи із запобігання травматизму та правил ТБ

- Про результати контролю за курсовою підготовкою вчителів

- Про хід реєстрації випускників 11-х класів для участі у ЗНО 2020 році

- Емоційне вигорання

- Про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2019 рік

- Про організацію повторення навчального матеріалу на уроках

- Про результати контролю усіх видів шкільної документації

- Про роботу з профорієнтації учнів 9-11 класів та попереднє формування 10-х класів

 

Д

ЗДНВР

 

ІV

- Контроль за зовнішнім виглядом учнів.

- Організація самопідготовки та дозвілля ГПД

- Відвідування уроків вчителів, які атестуються

- Перевірка стану шкільних підручників

- Медиком-педагогічний контроль фізичної культури

- Стан викладання історії та права

 

 

 

Д

НВР

ВР

Співпраця з батьківським комітетом школи (нагородження учнів грамотами за участь у виховних заходах) .

Д

 

ЛЮТИЙ 2020

Тиждень

Організація удосконалення навчання та виховання,  профорієнтаційної роботи

Відповідальний

Забезпечення загальної середньої освіти. Упровадження Держстандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти

Відповідальний

Охорона життя та здоровя дітей. Охорона праці

Відповідальний

Зміцнення навчально-матеріальної бази. Господарська та фінансово-економічна робота

Відповідальний

І

 Участь в обласному етапі Всеукраїнських предметних олімпіад.

Участь у  Всеукраїнських конкурсах

 Вивчення рейтингу вчителів, які проходять атестацію.

Організація роботи щодо комплектування 10-х класів

 

 

НВР

ПП

СП

 

Контроль за відвідуванням учнями школи.

ВР

СП

Бесіди медсестри з учнями

 Стан температурного режиму школи

 Бесіда з БЖ учнів у класах за тематикою відповідно до планів виховної роботи

  Контроль за доглядом евакуаційних шляхів

МС

Підготовка до ремонту школи

ЗГ

ІІ

 

Засідання Ради профілактики правопорушень

Координування роботи з питань захисту прав та інтересів неповнолітніх.

  Участь у Всеукраїнських  конкурсах

 

 

ВР

СП

ПП

- Вивчення профнамірів випускників

- Підготовка анкетування учнів та батьків

- Виклик на засідання Ради профілактики батьків, які безвідповідально ставляться до виховання дітей.

СП

ВНР

ВР

Кл.к.

- Профілактика правопорушень.

- Контроль за відвідуванням учнями школи

- Профілактика сезонних хвороб

ВР

СП

МС

Підготовка до ремонту школи

  Використання електроносіїв

ЗГ

ІІІ

 Складання орієнтовної мережі класів на наступний рік.

 

 

Д

ПП

СП

- Підготовка матеріалів і завдань для діагностики готовності до навчання майбутніх першокласників.

- Ознайомлення педколектив, учнів, батьків з нормативно-правовими документами, які регламентують порядок ЗНО (11 кл.)

Д

НВР

- Контроль санітарно-гігієнічного режиму в навчальних приміщеннях

- Профілактичні бесіди щодо запобігання нещасних випадків у шкільному дворі

МС

ЗГ

ВР

Підготовка до ремонту школи

ЗГ

ІV

- Складання плану на весняні канікули.

- Складання орієнтовної мережі класів на наступний рік.

  Вивчення та оцінка діяльності вчителів, що атестуються у 2020р.

 

 

Д

НВР

ПП

СП

- Контроль за відвідуванням учнями школи.

- Співбесіда з класними керівниками  щодо роботи з дітьми із СЖО.

- Забезпечення участі учнів 11 кл. у пробному ЗНО. 

ВР

СП

ПО

НВР

Кл.к.

Проведення заходів з профілактики нещасних випадків у шкільному дворі

ЗГ

ВР

  Підготовка до ремонту школи

ЗГ

 

 

 

 

 

 

           ЛЮТИЙ 2020

 

Організація внутрішньо шкільного контролю

 

Тиждень

Перевірка, огляди

Відповідальний

Педради, наради.

Відповідальний

Видання наказів

Відповідальний

Взаємодія з громадськими організаціями, ПК, діяльність Ради школи, робота з батьками

Відповідальний

 

І

- Відвідування уроків вчителів, які атестуються.

- Забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів школи (вибіркова перевірка уроків фізкультури)

- Перевірка групи продовженого дня

- Вибіркова перевірка щоденників в 11 класі

- Стан викладання фізкультури в 5-11 класах

- Тематична перевірка хімії

 

НВР

Д

Кл.к.

Нарада при заступниках:

- Дотримання об’єктивності у виставленні оцінок

- Робота класних керівників щодо запобігання правопорушень серед учнів закладу

- Про організацію повторення програмового матеріалу

- Про хід набору учнів до 1-х класів (співпраця з ДЗО)

- Про роботу з питань охорони життя і здоровя учнів, запобігання усіма видами дитячого травматизму

 

- Про проведення додаткових канікул для учнів 1-х класів (за потреби).

- Про результати перевірки режиму роботи групи продовженого дня

- Про стан ведення щоденників учнями 11-х класів

- Про фізичне виховання в початковій школі.

- Про призначення відповідального

за формування бази даних на 2018/2019н.р.

 

Д

НВР

Запрошення батьків на родинні свята

Консультації для батьків

ЗВР

 

ПП

 

ІІ

- Відвідування уроків вчителів, які атестуються.

- Забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів школи (вибіркова перевірка уроків фізкультури)

- Перевірка групи продовженого дня

- Вибіркова перевірка щоденників в 11 класі

- Стан викладання фізкультури в 5-11 класах

- Тематична перевірка хімії

 

НВР

Д

Кл.к.

Соціальне інспектування сімей, які опинилися в СЖО

СП

 

 

 

 

ІІІ

- Відвідування уроків вчителів, які атестуються.

- Забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів школи (вибіркова перевірка уроків фізкультури)

- Перевірка групи продовженого дня

- Вибіркова перевірка щоденників в 11 класі

- Стан викладання фізкультури в 5-11 класах

- Тематична перевірка хімії

 

НВР

Д

Кл.к.

 

 

Співбесіди з батьками учнів з девіантною поведінкою  та учнів сімей СЖО на засіданнях ради «Профілактики» (відвідування школи, зайнятість в позаурочний час)

СП

ЗВР

 

Нарада при директорові:

- Про прийом заяв учнів до 10-х класів

- Про підготовку учнів до ДПА та ЗНО

- Про стан ведення шкільної документації

Д

НВР

 

ІV

- Відвідування уроків вчителів, які атестуються.

- Забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів школи (вибіркова перевірка уроків фізкультури)

- Перевірка групи продовженого дня

- Вибіркова перевірка щоденників в 11 класі

- Стан викладання фізкультури в 5-11 класах

- Тематична перевірка хімії

 

НВР

Д

Кл.к.

Надання індивідуальних консультацій батькам з питань життя та діяльності школи, навчання і  виховання учнів  

СП

ЗВР

 

 

БЕРЕЗЕНЬ 2020

Тиждень

Організація удосконалення навчання та виховання,  профорієнтаційної роботи

Відповідальний

Забезпечення загальної середньої освіти. Упровадження Держстандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти

Відповідальний

Охорона життя та здоровя дітей. Охорона праці

Відповідальний

Зміцнення навчально-матеріальної бази. Господарська та фінансово-економічна робота

Відповідальний

І

 Підготовка атестаційних характеристик та ознайомлення вчителів з ними.

  Участь у  Всеукраїнських конкурсах

 

 

НВР

ПП

СП

Зустріч з батьками учнів, які порушують дисципліну.

ВР

СП

Кл.к.

Бесіди з БЖ з учнями у класах за тематикою відповідно до планів роботи

- Профілактика сезонних та інфекційних хвороб

 

Робота по озелененню та благоустрою школи та пришкільної території

ВР

ГР

Кл.к.

ІІ

Спостереження за ростом рослин на земельній ділянці

Ознайомлення учнів 9,11 класів про проведення ДПА, ЗНО у 2020 році.

Д

НВР

ПП

СП

Вирішення питання літнього оздоровлення із сімей, які опинились в СЖО, малозабезпечених, багатодітних родин, дітей-інвалідів.

НВР

СП

- Профілактика сезонних та інфекційних хвороб

 

Робота по озелененню та благоустрою школи та пришкільної території

ВР

ГР

Кл.к.

ІІІ

 Оформлення атестаційних документів на вчителів, які атестувались.

 

 

НВР

ПП

СП

Опитування учнів 11 класу щодо вибору ними навчальних предметів для проходження ДПА.

 

Кл.к.

НВР

Бесіда з профілактики нещасних випадків під час канікул.

ВР

СП

Робота по озелененню та благоустрою школи та пришкільної території

ВР

ГР

Кл.к.

ІV

Засідання атестаційної комісії.

 

   Консультування за результатами вивчення та оцінки діяльності вчителів, що атестуються у 2020р.

Робота з дітьми з девіантною поведінкою,  дітей із сімей СЖО, дітей соціально-незахищених категорій

Д

НВР

ПП

СП

- Розробити та затвердити графіки проведення консультацій та ДПА з навчальних предметів для учнів 4, 9, 11 класів.

- Перепис дітей шкільного віку мікрорайону.

  Організація пришкільного табору «Сонечко»

НВР

Д

Вч.

Інструктаж із учнями та працівниками школи про безпеку праці під час ремонтних робіт.

Д

НВР

ГР

Робота по озелененню та благоустрою школи та пришкільної території

ВР

ГР

Кл.к.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

      БЕРЕЗЕНЬ 2020

 

Організація внутрішньо шкільного контролю

 

Тиждень

Перевірка, огляди

Відповідальний

Педради, наради.

Відповідальний

Видання наказів

Відповідальний

Взаємодія з громадськими організаціями, ПК, діяльність Ради школи, робота з батьками

Відповідальний

 

І

Ознайомлення з інструктивними документами щодо організованого закінчення навчального року

- Перевірка роботи з учнями по підготовці до ДПА в 4-х, 9-х, ЗНО в 11-х класах

- Стан викладання фізичної культури в 2-4 класах

  • -

 

Д

НВР

 

 

- Про атестацію педпрацівників

- Про організоване закінчення навчального року та підготовку до ДПА

- Про тематичну перевірку хімії

- Про стан викладання фізичної культури

 

Д

НВР

 

Стан роботи батьківських лекторіїв (результативність і відвідування)

 

Д

НВР

 

 

ІІ

Ознайомлення з інструктивними документами щодо організованого закінчення навчального року

- Перевірка роботи з учнями по підготовці до ДПА в 4-х, 9-х, ЗНО в 11-х класах

- Стан викладання фізичної культури в 2-4 класах

  • -

 

Д

НВР

 

 

Співпраця класного керівника з метою прийняття участі у щорічній акції  «За чисте довкілля

Інструктаж з ТБ під час канікул

 Організація літнього відпочинку при шкільному таборі

Співпраця класного керівника та батьківського комітету про прийняття участі у двомісячнику

 

НВР

Кл.к

БК

 

Засідання атестаційної комісії

Нарада при директору

- Підготовка до весняних канікул.

- Про методику повторення навчального матеріалу

- Хід підготовки до організованого закінчення навчального року. Зміст інструкції про переведення та випуск учнів.

- Організація роботи з оформлення документів про базову та середню освіту.

- Проведення двомісячника з благоустрою пришкільної території.

- Про підготовку з ЦЗ

- Тематична перевірка предмету   математики

 

Д

ЗВР

 

ІІІ

Ознайомлення з інструктивними документами щодо організованого закінчення навчального року

- Перевірка роботи з учнями по підготовці до ДПА в 4-х, 9-х, ЗНО в 11-х класах

- Стан викладання фізичної культури в 2-4 класах

 

 

Д

НВР

 

 

Педрада:

- Аналіз виконання рішень попередньої педради

- Про хід підготовки до організованого закінчення навчального року. Підготовка учнів до проведення ДПА у 4,9 класах. Вибір 3-го предмета у 9-му класі.

- Про стан викладання фізичної культури

- Про тематичну перевірку хімії

- Звітування учителів, які атестуються

 

 

Співпраця класного керівника з метою прийняття участі у щорічній акції  «За чисте довкілля

Інструктаж з ТБ під час канікул

 Організація літнього відпочинку при шкільному таборі

Співпраця класного керівника та батьківського комітету про прийняття участі у двомісячнику

 

НВР

Кл.к

БК

 

ІV

Ознайомлення з інструктивними документами щодо організованого закінчення навчального року

- Перевірка роботи з учнями по підготовці до ДПА в 4-х, 9-х, ЗНО в 11-х класах

- Стан викладання фізичної культури в 2-4 класах

 

Д

НВР

 

 

Співпраця класного керівника та батьківського комітету про прийняття участі у двомісячнику.

 Проведення класних батьківських зборів

 

 

КВІТЕНЬ 2020

Тиждень

Організація удосконалення навчання та виховання,  профорієнтаційної роботи

Відповідальний

Забезпечення загальної середньої освіти. Упровадження Держстандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти

Відповідальний

Охорона життя та здоровя дітей. Охорона праці

Відповідальний

Зміцнення навчально-матеріальної бази. Господарська та фінансово-економічна робота

Відповідальний

 

І

Підсумковий етап  Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру».

  Формування складу комісії для проведення ДПА.

  Оформлення предметних куточків по підготовці до ДПА.

  Про роль наступності у навчально-виховному процесі

   Виявлення дітей можливої «групи ризику» при

 

НВР

ПП

СП

Підготовка до ДПА та ЗНО.

НВР

 

 

Тиждень безпеки руху

Організація підготовки до Дня з охорони праці

НВР ВР

Кл.к.

ЗГ

Організація робіт із прибирання шкільного подвіря.

Підготовка до ремонту школи.

ВР

ГР

Кл.к.

 

ІІ

Благоустрій території школи

  Підготовка до літнього оздоровлення.

  Про роль наступності у навчально-виховному процесі

 

 Прогнозовані показники чисельності дітей, яких заплановано охопити відпочинком у 2020 р.

 

НВР

ГР

ПО

ПП

СП

Контроль за відвідуванням учнями школи.

Облік дітей шкільного віку мікрорайону школи.

ВР

Вч.

Проведення екологічного суботника

ВР

ГР

Кл.к.

Організація робіт із прибирання шкільного подвіря.

Підготовка до ремонту школи.

 

 

 

 

 

 

ВР

ГР

Кл.к.

 

Операція «Урок»

Профорієнтаційна робота з випускниками 9,11 класів.

Видання шкільної газети «Сузіря» 

ВР

СП

Огляд виконання правил ТБ й санітарного режиму в навчальному процесі

НВР

Організація робіт із прибирання шкільного подвіря.

Підготовка до ремонту школи.

ВР

ГР

Кл.к.

 

ІІІ

  Створення робочої групи з розробки освітніх програм  та плану школи на новий навчальний рік

  Про роль наступності у навчально-виховному процесі

 

 

Д

ПП

СП

 
 

ІV

 Співбесіда з учителями про виконання програм.

  Попередня співбесіда з учителями щодо педнавантаженя.

  Про роль наступності у навчально-виховному процесі

  Консультування вчителів та батьків за результатами дітей можливої «групи ризику» при переході з початкової школи в середню (4 кл.)

Стан роботи щодо відвідування учнів та правопорушень (спізнення, поведінка)

Д

ПП

 

СП

 

 Співбесіда з класними керівниками, щодо роботи з дітьми із СЖО.

Консультації для випускників 9,11 класів.

ВР

СП

Підготовка плану літнього відпочинку

Проведення Тижня Всесвітнього дня охорони праці

ВР

НВР

ЗГ

Організація робіт із прибирання шкільного подвіря.

Підготовка до ремонту школи.

 Аналіз бюджетних коштів та енергоносіїв

ВР

ГР

Кл.к.

 

 

         

 

 

 

 

          КВІТЕНЬ 2020

 

Організація внутрішньо шкільного контролю

 

Тиждень

Перевірка, огляди

Відповідальний

Педради, наради.

Відповідальний

Видання наказів

Відповідальний

Взаємодія з громадськими організаціями, ПК, діяльність Ради школи, робота з батьками

Відповідальний

 

І

Підготовка до ДПА, ЗНО

Підбір матеріалів до директорських контрольних робіт

Тематична перевірка технології та трудового навчання

 Стан викладання біології, природознавства

 Стан викладання музичного мистецтва

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог при організації харчування учнів

Перевірка виховних годин в 5-11 класах «Реалізація проекту патріотичного спрямування «Я – громадянин України»

Д

НВР

 

 

- Про порядок закінчення навчального року та проведення  ДПА;

- про створення робочих груп з розроблення річного плану школи,  на наступний навчальний рік;

- про створення робочих груп з розроблення освітніх програм  на наступний навчальний рік;

- Про надання щорічної основної відпустки та матеріальної допомоги педпрацівникам;

- Про організацію роботи з ЦЗ;

- Про проведення Тижня права

- Про стан профорієнтаційної роботи в школі

- Про тематичну перевірку технологій та трудового навчання

- Про стан викладання біології, природознавства

- Про стан викладання музичного мистецтва

 

 

 

 

 

Д

НВР

ВР

 

Засідання батьківського лекторію «Правова освіта»

Озайомлення батьків учнів з нормативними документами щодо проведення ДПА в 4-х, 9-х класах, в 11-х ЗНО

НВР

 

ІІ

Підготовка до ДПА, ЗНО

Підбір матеріалів до директорських контрольних робіт

Тематична перевірка технології та трудового навчання

 Стан викладання біології, природознавства

 Стан викладання музичного мистецтва

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог при організації харчування учнів

Перевірка виховних годин в 5-11 класах «Реалізація проекту патріотичного спрямування «Я – громадянин України»

Д

НВР

Педрада:

- Визначення претендентів на нагородження Золотою та Срібною медаллю, свідоцтва  з відзнакою

- Про визначення строків проведення ДПА

в 4-х , 9-х класах та звільнення від ДПА (за потреби)

 

Д

НВР

Робота з батьками щодо організації літнього відпочинку школярів

НВР

 

ІІІ

Підготовка до ДПА, ЗНО

Підбір матеріалів до директорських контрольних робіт

Тематична перевірка технології та трудового навчання

 Стан викладання біології, природознавства

 Стан викладання музичного мистецтва

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог при організації харчування учнів

Перевірка виховних годин в 5-11 класах «Реалізація проекту патріотичного спрямування «Я – громадянин України»

Д

НВР

 

 

Організація і проведення загальношкільних  батьківських зборів.

 

ЗДВР

Д

ПП

 

Нарада при директорові

- Про проведення Дня ЦЗ.

- Відвідування учнями школи.

- Робота з корупції.

- Організація літнього оздоровлення учнів.

- Про тематичну перевірку технологій та трудового навчання

- Про стан викладання біології, природознавства

- Про стан викладання музичного мистецтва

 

Д

НВР

Кл.к.

 

ІV

Підготовка до ДПА, ЗНО

Підбір матеріалів до директорських контрольних робіт

Тематична перевірка технології та трудового навчання

 Стан викладання біології, природознавства

 Стан викладання музичного мистецтва

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог при організації харчування учнів

Перевірка виховних годин в 5-11 класах «Реалізація проекту патріотичного спрямування «Я – громадянин України»

Д

НВР

Робота з батьками  щодо оновлення банку даних на учнів пільгового контингенту, що будуть відпочивати в пришкільному таборі

Затвердження графіків відпусток

ГПК

 

 

 

ТРАВЕНЬ 2020

Тиждень

Організація удосконалення навчання та виховання,  профорієнтаційної роботи

Відповідальний

Забезпечення загальної середньої освіти. Упровадження Держстандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти

Відповідальний

Охорона життя та здоровя дітей. Охорона праці

Відповідальний

Зміцнення навчально-матеріальної бази. Господарська та фінансово-економічна робота

Відповідальний

 

І

Організація роботи щодо формування класного колективу (10-й клас)

 Проведення консультпунктів для батьків 1-х класів

 Про роль наступності у навчально-виховному процесі

 Підготовка прогнозованих списків дітей пільгових категорій на оздоровлення в літніх таборах та санаторіях.

 Спостереження за підкормкою рослин.

НВР

ПП

СП

- Контроль за відвідуванням.

- Співбесіда з учнями 9-х класів про обов’язкову повну середню освіту.

- Положення про набір учнів в 1-ші класи (заяви)

НВР

СП

Кл.к.

Вивчення характеру взаємостосунків дітей у класі.

Контроль проведення інструктажу з безпеки життєдіяльності учнів перед початком літніх канікул

Кл.к.

СП

Підготовка до ремонту кабінетів

 

 
 

ІІ

  Підготовка до останнього дзвоника;

  Робота з попередження травматизму під час літніх канікул.

 Проведення  ДПА в 4-х класах.

 Роль наступності у навчально-виховному процесі

 

Д

НВР

ПП

Профорієнтаційна робота з випускниками 9,11 класів

НВР

Вивчення прогнозів проведення канікул учнями

Інструктаж з учнями та працівниками про безпеку праці під час виконання ремонтних робіт

Кл.к.

СП

НВР

ЗГ

 

Підготовка до ремонту кабінетів

 

 
 

ІІІ

Проведення ДПА в 4  класах.

 Роль наступності у навчально-виховному процесі

  Робота з батьками учнів пільгових категорій щодо відпочинку дітей в оздоровчих закладах

 

НВР

ПП

СП

Проведення індивідуальних консультацій для батьків майбутніх першокласників.

Д

 Організація бесід з учнями, спрямована на профілактику нещасних випадків під час канікул.

 Інструктаж з учнями й працівниками школи про безпеку праці під час виконання ремонтних робіт.

Кл.к.

НВР

ЗГ

Підготовка до ремонту кабінетів

ГР

Вч.

 
 

ІV

Попереднє навантаження педпрацівників

Планування методичної роботи на наступний рік.

Організація літнього оздоровлення.

ЗНО  в 11- класах.

Про зарахування учнів до 1-х класів

 

 

 

 

НВР

ПП

СП

 

Проведення індивідуальних консультацій для батьків майбутніх першокласників.

 

 Організація шкільного табору.

 Бесіда з профілактики нещасних випадків під час канікул.

 

ВР

Кл.к.

Підготовка до ремонту кабінетів

ГР

Вч.

 

     

 

 

 ТРАВЕНЬ 2020

 

Організація внутрішньо шкільного контролю

Тиждень

Перевірка, огляди

Відповідальний

Педради, наради.

Відповідальний

Видання наказів

Відповідальний

Взаємодія з громадськими організаціями, ПК, діяльність Ради школи, робота з батьками

Відповідальний

І

Проведення директорських контрольних робіт

Про збереження підручників.

Про ведення документації класних керівників

НВР

 

 

 

 

 

 

Д

НВР

- Про звільнення учнів 4, 9  кл. від ДПА (за потреби).

- Про виконання навчальних планів програм

- Про попереднє навантаження вчителів на 2020/2021 навчальний рік.

- Про створення комісії по оформленню документів суворої звітності

- Про завершення навчальних занять та організацію свята Останнього дзвоника

- Про результати проведення ДПА в 4-х класах

- Про організацію літнього відпочинку, зайнятості та оздоровлення дітей влітку 2020 року

- Про призначення директора пришкільного табору відпочинку «Сонечко»

- Стартові накази пришкільного таборі відпочинку

- Про перевід учнів 1-3, 4, класів

- Про зарахування учнів до 1-х класів

- Про участь школи в І (районному) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотично гри «Джура»

- Про попередження травматизму учнів під час літніх канікул

 

 

Д

НВР

 

 Погодження з Радою школи попередньої структури 2019/2020 навчального року режиму роботи, навчального плану

 Залучення батьків до підготовки школи до нового навчального року

Загальношкільні та класні батьківські збори

 

Д

Кл.к.

ІІ

Проведення директорських контрольних робіт

Про збереження підручників.

Про ведення документації класних керівників

НВР

Вч.

Нарада при заступниках

- Про попередження дитячого травматизму в літній період

- Про організацію ремонту та підготовки  до нового навчального року.

- Про прийом заяв батьків до 1-го класу

- Про медичний огляд працівників школи.

- Про виконання навчальних планів та програм

- Організація обліку дітей шкільного віку.

Про проведення свята «Останній дзвоник»

- Про корупцію

- Про роботу зі зверненням громадян

Д

НВР

ВР

ІІІ

Проведення директорських контрольних робіт

Про збереження підручників.

Про ведення документації класних керівників

ДПА в 4-х класах

НВР

Вч.

 

 

ІV

 Проведення державної підсумкової атестації для випускників 9-х класів

Аналіз об’єктивності оцінювання учнів-претендентів на нагородження Золотою та Срібною медаллю .

 Аналіз рівня забезпечення школи підручниками на наступний рік.

 Аналіз шкільних МО.

НВР

Вч.

Д

Б

Педрада

- Про перевід учнів 1-4-х, класів  та нагородження   Похвальними листами учнів 2-4 класів

- Про нагородження учнів 11-х класів Похвальними грамота за вивчення окремих предметів

 

Д

НВР

Оформлення подяк голові та членам батьківського комітету школи, активним батькам

 

Д

 

 

ЧЕРВЕНЬ 2020

Тиждень

Організація удосконалення навчання та виховання,  профорієнтаційної роботи

Відповідальний

Забезпечення загальної середньої освіти. Упровадження Держстандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти

Відповідальний

Охорона життя та здоровя дітей. Охорона праці

Відповідальний

Зміцнення навчально-матеріальної бази. Господарська та фінансово-економічна робота

Відповідальний

І

Державна підсумкова атестація в 9-х класах

Літнє оздоровлення учнів у пришкільному оздоровчому таборі «Сонечко»

 

НВР

ДТ

 

Проведення додаткових консультацій з учнями, які мають початковий рівень знань.

НВР

Вч.

Проведення бесід з учнями, спрямованих на профілактику нещасних випадків під час відпочинку в пришкільному таборі відпочинку «Сонечко».

ВР

ДТ

Ремонт кабінетів

ГР

Вч.

ІІ

Підсумкове оцінювання учнів ДПА в 9-х класах

Літнє оздоровлення учнів у пришкільному оздоровчому таборі «Сонечко»

НВР

ДТ

Забезпечення літнього оздоровлення дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених, багатодітних родин та дітей із СЖО

 

 

 

 

 

ВР

ДТ

сп

Контроль ведення журналів реєстрації нещасних випадків з працівниками та учнями школи

ЗГ

ВР

Ремонт кабінетів

ГР

Вч.

ІІІ

Підсумки оздоровлення учнів в пришкільному оздоровчому таборі «Сонечко»

НВР

ДТ

Підготовка та здача звіту про роботу пришкільного табору «Сонечко»

 

 

 

 

 

 

 

 

ВР

ДТ

 

 

Ремонт кабінетів

ГР

Вч.

ІV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт кабінетів

 

 

 

 

 

 

 

 

ГР

Вч.

 

 

 

 

 

 

 

    ЧЕРВЕНЬ 2020

 

Організація внутрішньо шкільного контролю

Тиждень

Перевірка, огляди

Відповідальний

Педради, наради.

Відповідальний

Видання наказів

Відповідальний

Взаємодія з громадськими організаціями, ПК, діяльність Ради школи, робота з батьками

Відповідальний

І

Участь у проведенні державної підсумкової атестації учнів 9-х кл.

Перевірка стану літнього оздоровлення в таборі «Сонечко»

 

 

 

 

 

 

 

НВР

ВР

ДТ

Нарада з обслуговуючим персоналом

про капітальний та поточний ремонт приміщень

 Педрада

- Про перевід учнів 5-8,10-х класів та нагородження Похвальними листами

 

 

- Про перевід учнів 9-х класів

- Про випуск учнів 11-х класів

- Про навчальні досягнення, рух та відвідування учнів у 2019/2020н.р.

- Про результати проведення ДПА в 9-х класах

- Про результати проведення директорських контрольних робіт

-- Про результати успішності та рух учнів за рік

- Про зарахування учнів до 1-х класів

- Про перевід учнів 9-х класів

- Про випуск учнів 11-х класів

Д

ГР

Робота батьків по підготовці школи до нового навчального року (ремонт)

Д

ЗГ

Вч.

ІІ

Перевірка правильності оформлення документів про освіту.

- Перевірка книги обліку та видачі свідоцтв про освіту.

- Перевірка книги обліку видачі Похвальних листів

 

Д

НВР

 

 

 

 

Педрада

- Про перевід   учнів 9-х класів  та видачу свідоцтв та свідоцтв з відзнакою

- Про погодження освітніх програм  на 2020/2021н.р.

Про погодження плану роботи школи на 2020/2021н.р.

 

 

 

 

 

 

Д

НВР

Робота батьків по підготовці школи до нового навчального року (ремонт)

Д

ЗГ

Вч.

ІІІ

 

 

Про випуск учнів 11-х класів (наказ)

 

Робота батьків по підготовці школи до нового навчального року (ремонт)

Д

ЗГ

Вч.

ІV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота батьків по підготовці школи до нового навчального року (ремонт)

Д

ЗГ

Вч.